Før du deler en app, skal du overveje de typer ressourcer, som appen er afhængig af, f.eks. en eller flere af følgende:

  • en forbindelse til en datakilde
  • en datagateway i det lokale miljø
  • en brugerdefineret API
  • en Excel-projektmappe eller en anden tjeneste
  • et flow.

Nogle af disse ressourcer deles automatisk, når du deler appen. Andre ressourcer kræver, at du eller de personer, du deler appen med, træffer nogle foranstaltninger, så appen fungerer efter hensigten.

Du kan også dele dine forbindelser, brugerdefinerede API'er og din datagateway i det lokale miljø med hele virksomheden.

Forbindelser

Nogle typer forbindelser, f.eks. SQL Server, deles automatisk, mens andre kræver, at brugerne opretter deres egne forbindelser til datakilden eller -kilderne i appen.

powerapps.com kan du fastslå, om en forbindelse deles automatisk, og du kan opdatere tilladelserne for deling. Klik eller tryk på Administrer i venstre navigationslinje, klik eller tryk på Forbindelser, og klik eller tryk derefter på en forbindelse. Hvis fanen Del vises, deles forbindelsen automatisk.

Fanen Del på siden med forbindelsesdetaljer

Datagateways i det lokale miljø

Hvis du opretter og deler en app, der indeholder data fra en lokal kilde, deles selve datagatewayen i det lokale miljø og visse typer forbindelser til denne gateway automatisk. Forbindelser, der ikke deles automatisk, kan du dele manuelt (som vist i forrige afsnit). Du kan også sørge for, at brugerne bliver spurgt i appen, om de vil oprette deres egne forbindelser. Sådan vises den eller de forbindelser, som en gateway er blevet konfigureret med:

  1. Åbn powerapps.com, klik eller tryk på Administrer i den venstre navigationslinje, og klik eller tryk derefter på Gateways.
  2. Klik eller tryk på en gateway, og klik eller tryk derefter på fanen Forbindelser.

Bemærk! Hvis du deler en eller flere forbindelser manuelt, skal du muligvis aktivere delingen igen under disse omstændigheder: - Du føjer en datagateway i det lokale miljø til en app, som du allerede har delt. - Du ændrer det sæt personer eller grupper, som du har delt en app med, der har en datagateway i det lokale miljø.

Brugerdefinerede API'er

Når du deler en app, der benytter en brugerdefineret API, deles den automatisk, men brugerne skal oprette deres egne forbindelser til den.

powerapps.com kan du få vist eller opdatere tilladelserne for en brugerdefineret API. Klik eller tryk på Administrer i venstre navigationslinje, klik eller tryk på Forbindelser, og klik eller tryk derefter på Ny forbindelse i det øverste højre hjørne. Klik eller tryk på Brugerdefineret, og klik eller tryk derefter på en brugerdefineret API for at få vist detaljer om den.

Excel-projektmapper

Hvis en delt app gør brug af data, som ikke alle brugere har adgang til (f.eks. en Excel-projektmappe på en cloud-lagerkonto), skal du dele dataene.

Flows

Hvis du deler en app, der omfatter et flow, bliver de brugere, der kører appen, bedt om at bekræfte eller opdatere alle de forbindelser, som flowet afhænger af. Kun den person, der oprettede flowet, kan desuden tilpasse flowets parametre. Du kan f.eks. oprette et flow, der sender mail til en adresse, som du angiver, men andre brugere kan ikke ændre denne adresse.