Ένα άτομο που χρησιμοποιεί tablet, πιθανώς για να χρησιμοποιήσει λογισμικό δημιουργίας εφαρμογών

Πώς το λογισμικό δημιουργίας εφαρμογών βοηθά την επιχείρησή σας

Το λογισμικό δημιουργίας εφαρμογών είναι για όλους. Χάρη στις νέες λύσεις ανάπτυξης εφαρμογών χωρίς κώδικα και {{hyperlink_02}}, οι επιχειρησιακοί χρήστες έχουν τη δυνατότητα να επιλύουν γρήγορα προβλήματα στον χώρο εργασίας.


Η δημιουργία των δικών σας εφαρμογών είναι ευκολότερη από ό,τι νομίζετε

Κάθε χρήστης μπορεί να δημιουργήσει εφαρμογές επαγγελματικής ποιότητας που προάγουν την ευελιξία και την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων. Τα παραδείγματα μπορούν να περιλαμβάνουν σενάρια όπου τα μέλη ενός τμήματος Ανθρώπινου δυναμικού θέλουν να αυτοματοποιήσουν τη ροή εργασίας ενός αιτήματος αδειών διακοπών, διαχειριστές πωλήσεων που πρέπει να συλλέξουν και να οπτικοποιήσουν δεδομένα διοχέτευσης σε έναν πίνακα εργαλείων γραφικών, επόπτες εγκαταστάσεων που θέλουν να δημιουργήσουν μια εφαρμογή για την αναζήτηση συναδέλφων ή εκπαιδευτικούς που θέλουν να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο δεξιοτήτων ανάγνωσης των μαθητών.

Ως αναπόσπαστο μέρος του ψηφιακού μετασχηματισμού για κάθε χώρο εργασίας, το λογισμικό δημιουργίας εφαρμογών αποτελεί μέρος μιας κίνησης όπου οι ερασιτέχνες προγραμματιστές δημιουργούν τις εφαρμογές που χρειάζονται για την επίλυση συγκεκριμένων επιχειρηματικών προβλημάτων. Η ανάπτυξη με μικρής έκτασης προγραμματισμό δεν απαιτεί τον συμβατικό μη αυτόματο προγραμματισμό επειδή χρησιμοποιεί γραφικό περιβάλλον εργασίας χρήστη αντί του περιβάλλοντος προγραμματισμού. Για παράδειγμα, μπορείτε να σχεδιάσετε ένα διάγραμμα ροής και ο προγραμματισμός να εμφανίζεται στο παρασκήνιο.

Και με πρόσβαση σε προηγμένες λειτουργίες, όπως τα προκαθορισμένα στοιχεία AI, οι χρήστες επιχειρήσεων μπορούν να δημιουργήσουν εφαρμογές επαγγελματικού επιπέδου, πράγμα που στο παρελθόν ήταν ευθύνη των προγραμματιστών του τμήματος ΙΤ. Το λογισμικό δημιουργίας εφαρμογών προσφέρει επίσης δυνατότητες γρήγορες εγκατάστασης και αξιοποίησης. Χάρη στα προφορτωμένα πρότυπα και τους απλούς και άφθονους συνδέσμους δεδομένων, η ανάπτυξη εφαρμογών γίνεται τόσο απλή, όσο και μια μεταφορά και απόθεση ενός αρχείου.


Γιατί να δημιουργήστε επιχειρηματικές εφαρμογές;

Η δημιουργία των δικών σας επιχειρηματικών εφαρμογών είναι ένας έξυπνος τρόπος δημιουργίας εξατομικευμένων λύσεων για την επιχείρησή σας που κάνουν ό,τι χρειάζεστε, όπως το χρειάζεστε. Η δημιουργία των δικών σας εφαρμογών μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή σας να επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό, να ενσωματώσει τις ψηφιακές τεχνολογίες και να κάνει τα πράγματα περισσότερο αποτελεσματικά.

Σε γενικές γραμμές, οι επιχειρηματικές εφαρμογές με μικρής έκτασης προγραμματισμό λειτουργούν καλύτερα όταν αντιμετωπίζεται ένα συγκεκριμένο κενό που βιώνει ένας επαγγελματίας χρήστης ή τμήμα για το οποίο δεν διατίθεται υπάρχουσα λύση. Επειδή οι χρήστες της επιχείρησής σας είναι πιο κοντά στις μοναδικές καταστάσεις τους, έχουν τις καλύτερες ιδέες σχετικά με τον τρόπο διόρθωσής τους.

Οι συνήθεις λόγοι για τους οποίους οι ερασιτέχνες προγραμματιστές δημιουργούν επιχειρηματικές εφαρμογές περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ανάγκες:

 • Διαχείριση δεδομένων, συλλογή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο ή συγκέντρωση δεδομένων.
 • Υποστήριξη του προσωπικού IT με υπερβολικό φόρτο εργασίας στο να συμβαδίσει με τα αιτήματα ανάπτυξης.
 • Αυτοματοποίηση των μη αυτόματων διαχειριστικών διεργασιών.
 • Οργάνωση συμβάντων.
 • Διαχείριση των προγραμμάτων εργασίας των εργαζομένων.
 • Ενδυνάμωση των εργαζομένων πρώτης γραμμής με πρόσβαση σε εταιρικά συστήματα και δεδομένα.
 • Παρακολούθηση αποθέματος πωλήσεων.
 • Βελτίωση της πρόσληψης εργαζομένων.
 • Προσθήκη νέων δυνατοτήτων σε υπάρχουσες λύσεις.
 • Βελτίωση περιεχομένου μάρκετινγκ.
 • Δημιουργία και διαχείριση τιμολογίων πωλήσεων.
 • Προγραμματισμός παραδόσεων.
 • Βελτίωση της διαχείρισης στόλου.

Όπως δείχνουν αυτά τα παραδείγματα, οι δομημένες και συνεπείς επιχειρηματικές διαδικασίες προσφέρονται για αυτοματοποίηση με επιχειρηματικές εφαρμογές με μικρής έκτασης προγραμματισμό. Αυτές οι διαδικασίες περιλαμβάνουν εφαρμογές βάσει δεδομένων όπου οι χρήστες συμπληρώνουν φόρμες ή μια εφαρμογή που αυτοματοποιεί μια κοινή επιχειρηματική διεργασία.

Αντίθετα, οι πολύπλοκες εφαρμογές που έχουν πολλές διαφορετικές λειτουργίες με πολλαπλά API από εξωτερικές οντότητες δεν είναι επιθυμητές επιλογές για το λογισμικό δημιουργίας εφαρμογών με μικρής έκτασης προγραμματισμό.


Τα επιχειρηματικά οφέλη από τη χρήση του λογισμικού δημιουργίας εφαρμογών

Η δημιουργία των δικών σας εφαρμογών παρέχει στην επιχείρησή σας έναν έξυπνο τρόπο μετασχηματισμού, καινοτομίας και σας ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό. Τα οφέλη για τις επιχειρήσεις από τη δημιουργία των δικών τους λύσεων με χρήση λογισμικού δημιουργίας εφαρμογών περιλαμβάνουν:

 • Ενδυνάμωση των υπαλλήλων. Η αύξηση του αριθμού των υπαλλήλων που μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία δημιουργίας εφαρμογών αυξάνει τον όγκο των νέων επιχειρηματικών εφαρμογών και περισσότερες εφαρμογές σημαίνουν περισσότερα οφέλη.
 • Επιτάχυνση της δημιουργίας εφαρμογών. Η παραδοσιακή ανάπτυξη λογισμικού είναι χρονοβόρα. Η παραδοσιακή διεργασία πληροφορικής για την υποβολή αιτημάτων, την αναμονή για έγκριση, τον σχεδιασμό, τη δημιουργία πρωτοτύπου, την αντιμετώπιση προβλημάτων και την ανάπτυξη μπορεί να αποθαρρύνει τους επιχειρηματικούς χρήστες από το να προσπαθήσουν ακόμη και να διορθώσουν επιχειρηματικά προβλήματα. Ωστόσο, όταν οι ερασιτέχνες προγραμματιστές χρησιμοποιούν λογισμικό δημιουργίας εφαρμογών με μικρής έκτασης προγραμματισμό, παρέχουν γρήγορα λύσεις στην επιχείρηση. Οι πλατφόρμες ανάπτυξης με μικρής έκτασης προγραμματισμό αφαιρούν πολλά χρονοβόρα βήματα από τον παραδοσιακό κύκλο ανάπτυξης και τα αντικαθιστούν με ένα διαισθητικό περιβάλλον εργασίας μεταφοράς και απόθεσης.
 • Ενίσχυση της ευελιξίας της επιχείρησης. Με περισσότερους επιχειρηματικούς χρήστες να δημιουργούν γρήγορα καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές και λύσεις, ο οργανισμός σας μπορεί να προσαρμοστεί στις δυναμικές συνθήκες της αγοράς γρηγορότερα.
 • Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού. Οι ερασιτέχνες προγραμματιστές που χρησιμοποιούν λογισμικό δημιουργίας εφαρμογών με μικρής έκτασης προγραμματισμό συχνά εστιάζουν στην αυτοματοποίηση των επιχειρηματικών τους διαδικασιών. Αυτό διαδραματίζει τεράστιο ρόλο στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού στον χώρο εργασίας.
 • Μείωση της ανάπτυξης εφαρμογών χωρίς δυνατότητα παρακολούθησης. Οι λύσεις ανάπτυξης εφαρμογών με μικρής έκτασης προγραμματισμό παρέχουν μια εναλλακτική λύση στη δημιουργία επιχειρηματικών εφαρμογών χωρίς επιβολή, που ενδέχεται να είναι δύσκολο για την εταιρεία σας να παρακολουθεί και να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των δεδομένων. Με το λογισμικό δημιουργίας εφαρμογών, οι εργαζόμενοι ακολουθούν τις βέλτιστες πρακτικές και αποφεύγουν τις συνήθεις παγίδες.
 • Μείωση του κόστους ανάπτυξης. Η τυπική ανάπτυξη λογισμικού απαιτεί δαπανηρούς, με εξειδικευμένη εκπαίδευση υπαλλήλους. Αυτοί οι πόροι χρησιμοποιούνται καλύτερα για σύνθετες επιχειρηματικές απαιτήσεις. Οι ερασιτέχνες προγραμματιστές χρησιμοποιούν λύσεις μικρής έκτασης προγραμματισμού για να επικεντρωθούν σε προβλήματα εργασίας με γρήγορες επιδιορθώσεις χαμηλού κόστος. Η ανάπτυξη περισσότερων εφαρμογών εσωτερικά εξαλείφει επίσης το κόστος αδειών πώλησης.

Πριν ξεκινήσετε, δείτε παρακάτω μερικά θέματα που πρέπει να λάβετε υπόψη:

 • Η προσαρμογή μπορεί να είναι πιο περιορισμένη κατά τη εργασία με λογισμικό δημιουργίας εφαρμογών από ό,τι εάν δημιουργείτε μια εφαρμογή με τον παραδοσιακό τρόπο. Εάν έχετε πολλές ιδέες που θέλετε να εφαρμόσετε ή ελπίζετε να συνδυάσετε λειτουργίες με μοναδικούς τρόπους, η ανάπτυξη εφαρμογών με μικρής έκτασης προγραμματισμό ενδέχεται να μην σας επιτρέψει να επεκταθείτε όσο θέλετε.
 • Ποτέ μην σκέφτεστε την ασφάλεια μετά το γεγονός. Ο έλεγχος ταυτότητας της εφαρμογής σας και η εξουσιοδότηση των στοιχείων στα οποία έχουν πρόσβαση οι χρήστες είναι ένα σημαντικό μέρος της ασφάλειας της εφαρμογής. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μια πλατφόρμα ανάπτυξης με μικρής έκτασης προγραμματισμό που διαθέτει ενσωματωμένη ασφάλεια σε επίπεδο δυνατοτήτων εφαρμογής.

Τρόπος δημιουργίας εφαρμογών

Κάθε καλή εφαρμογή ξεκινά με μια ιδέα. Είτε αποφασίσετε να απευθυνθείτε σε έναν προγραμματιστή για να δημιουργήσετε την εφαρμογή σας με τον παραδοσιακό τρόπο είτε επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε μια πλατφόρμα χαμηλού κώδικα, πρέπει να ορίσετε τον σκοπό της εφαρμογής σας πριν την δημιουργήσετε. Ίσως να μπείτε στον πειρασμό να προσθέσετε πολλές δυνατότητες και χαρακτηριστικά στην εφαρμογή σας, αλλά το απλούστερο είναι πραγματικά καλύτερο. Κάθε εφαρμογή πρέπει να κάνει ένα πράγμα καλά—οπότε ξεκινήστε από βασικά στοιχεία και αναπτυχθείτε σταδιακά.

Ακολουθήστε αυτές τις γενικές οδηγίες για την επιτυχή δημιουργία εφαρμογών:

 • Προσδιορίστε τους χρήστες-στόχους της εφαρμογής σας. Κάντε κάποια έρευνα. Ρωτήστε τους συναδέλφους σας εάν αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα με εσάς και εξερευνήστε τις ιδέες τους για την επίλυση του θέματος.
 • Περιγράψτε τις βασικές δυνατότητες σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της εφαρμογής σας. Αναρωτηθείτε αν μπορούν να καταργηθούν τυχόν δυνατότητες. Ο στόχος σας είναι να ξεκινήσετε με το ελάχιστο βιώσιμο πρωτότυπο της εφαρμογής σας διατηρώντας μόνο τα πιο κρίσιμα χαρακτηριστικά.
 • Δημιουργήστε την εφαρμογή σας για τη συσκευή που διαθέτουν οι στοχευόμενοι χρήστες. Δεν λειτουργούν όλες οι εφαρμογές σε όλους τους παράγοντες μορφής, οπότε πριν ξεκινήσετε, αποφασίστε εάν θα δημιουργήσετε την εφαρμογή σας για χρήστες επιτραπέζιου υπολογιστή, tablet ή κινητού τηλεφώνου.
 • Δώστε στην εφαρμογή σας ένα διαισθητικό, μελετημένο όνομα και επιλέξτε ένα πρότυπο—ένα προσαρμοσμένο, προ-κατασκευασμένο πλαίσιο εφαρμογής.
 • Προσδιορίστε το περιβάλλον για την εφαρμογή σας. Οι προγραμματιστές χρησιμοποιούν ένα περιβάλλον για να ορίσουν το πεδίο ανάπτυξης—μπορούν να δημιουργήσουν, να τροποποιήσουν ή να δοκιμάσουν μια εφαρμογή χωρίς να ανησυχούν ότι οι τελικοί χρήστες θα τη δουν. Επιλέξτε ένα περιβάλλον με δυνατότητες που υποστηρίζουν γρήγορη σύνταξη κώδικα, αντιμετώπιση προβλημάτων και συνεργασία μεταξύ των προγραμματιστών.
 • Τυποποιήστε τις συμβάσεις ονομασίας για τις εισόδους εφαρμογών. Η εφαρμογή μιας τυπικής προσέγγισης για την ονομασία βοηθά τους προγραμματιστές να λειτουργούν με συνέπεια και θα εξοικονομήσει χρόνο, εάν απαιτηθεί επεξεργασία ή αντιμετώπιση προβλημάτων της εφαρμογής σε αργότερο στάδιο.
 • Επιλέξτε την προέλευση δεδομένων σας και αποφασίστε ποια δεδομένα χρειάζεστε και πώς θα οργανωθούν, την πρόσβαση σε αυτά και την αποθήκευσή τους. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να ενώσετε πολλές διαφορετικές προελεύσεις δεδομένων. Το λογισμικό δημιουργίας εφαρμογών συνοδεύεται από μια πλατφόρμα δεδομένων που θα χρησιμοποιήσετε για την αποθήκευση και τη μοντελοποίηση των επιχειρηματικών δεδομένων.
 • Δοκιμάστε την εφαρμογή με τους προοριζόμενους χρήστες σας. Ζητήστε από το κοινό σας να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή και να συγκεντρώσει τα σχόλιά του. Οι χρήστες είναι το κλειδί στην ανακάλυψη νέων τρόπων βελτίωσης, επέκτασης ή τροποποίησης των στοιχείων που έχετε δημιουργήσει.
 • Αναπτύξτε και βελτιώστε την εφαρμογή σας. Ακούστε τα σχόλια των συναδέλφων σας και βελτιώστε τις αρχικές ιδέες σας.

Όταν αποφασίσετε ότι ήρθε η ώρα να δημιουργήσετε τις δικές σας εφαρμογές, η επιλογή του κατάλληλου λογισμικού για τις ανάγκες σας είναι κρίσιμης σημασίας. Η κατανόηση των προβλημάτων που θέλετε να επιλύσετε—με κάποια αίσθηση του τρόπου με τον οποίο θέλετε να τα επιλύσετε και του ποιος θα τα επιλύσει—μπορεί να απλοποιήσει την απόφαση.

Συγκρίνετε διαφορετικά λογισμικά και εντοπίστε ποια προσφέρουν τα είδη εργαλείων που πιστεύετε ότι θα χρειαστείτε. Σκεφτείτε ποιες λύσεις ταιριάζουν με τις δεξιότητες που διαθέτει ήδη η ομάδα σας ή θα μπορούσε να μάθει γρήγορα και αναρωτηθείτε ποιες λύσεις προσφέρουν το είδος της εμπειρίας που χρειάζεται η ομάδα σας. Υπάρχει πληθώρα πακέτων λογισμικού δημιουργίας εφαρμογών στην αγορά, οπότε βεβαιωθείτε ότι επενδύετε σε ένα λογισμικό που μπορεί να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε τις εφαρμογές που εσείς οραματίζεστε.

Δημιουργήστε εύκολα εφαρμογές τις οποίες χρειάζεται η επιχείρησή σας με το Microsoft Power Apps

Δώστε τη δυνατότητα στους χρήστες της εταιρείας σας να αναπτύσσουν εφαρμογές έως και 10 φορές πιο γρήγορα από ό,τι με τις παραδοσιακές μεθόδους—είτε έχετε μια ομάδα ειδικευμένων κωδικοποιητών είτε μια κοινότητα ερασιτεχνών προγραμματιστών.