Δημιουργήστε τη σωστή εφαρμογή για την εργασία

Δημιουργήστε τη σωστή εφαρμογή για την εργασία

Create high-productivity apps for your business with a rich set of tools.

power apps with build business app view

Give your team the ability to work more efficiently by building and sharing apps on any device. Solve business problems with intuitive low-code tools to work faster with a platform that enables data integration and distribution, and extend your reach with building blocks for professional developers.

multiple device views to build model driven apps

Create a range of business apps by infusing digital capabilities into manual and outdated processes. Use both canvas and model-driven apps to build solutions for task and role-specific scenarios like inspections, field sales enablement, prospect to cash, and integrated marketing views.

power apps with multiple devide views to expand capabilities of apps

Create a canvas app to design a tailored user experience and customize it to optimize for specific tasks and roles. Build apps for any device or start from a sample app showcasing common scenarios.

power apps with home page view

Automatically generate immersive, responsive apps for any device using your data model and business processes. Use a simple drag-and-drop designer to tailor the user experience to specific roles.

power pages with home page view

Quickly build customized websites with Microsoft Power Pages. Empower business users to securely create pages and enable developers to add advanced functionality using traditional and low code.

power apps with connections view

Ενοποιήστε και επεκτείνετε τις εφαρμογές σας

Use Microsoft Dataverse to store data and model processes and business logic. Expand your data and systems with a growing library of connectors and create solutions with custom connectors.

Κάντε τα επόμενα βήματα

Start building with Power Apps

Εγγραφείτε τώρα για να δημιουργήσετε και να μοιραστείτε εφαρμογές σε ολόκληρο τον οργανισμό σας.

Λάβετε βοήθεια όταν τη χρειάζεστε

Ξεκινήστε γρήγορα με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών μας πόρων.

Εξερευνήστε τα δείγματα εφαρμογών

Get ideas from sample apps and templates to start building.

Συμμετάσχετε σε μια επιτυχή κοινότητα του Power Apps

Connect with others to share ideas and insights.