Άνδρας εργάζεται με φορητό υπολογιστή

Αντιμετωπίστε τις προκλήσεις IT με πλατφόρμες χαμηλών απαιτήσεων κώδικα

Σήμερα, η παραδοσιακή ανάπτυξη λογισμικού μπορεί να μην προχωρά γρήγορα, ώστε να ταιριάζει με την ταχύτητα των μεταβολών στις επιχειρήσεις. Ένα σύνηθες εμπόδιο στην ανάπτυξη για πολλούς οργανισμούς είναι ο μεγάλος χρόνος που απαιτείται για την έρευνα, τη σύνταξη και τη δοκιμή νέου κώδικα. Μια παγκόσμια έλλειψη ταλέντων ανάπτυξης εντείνει αυτό το πρόβλημα. Οι πρόσθετες προκλήσεις, όπως τα αποσυνδεδεμένα συστήματα δεδομένων παλαιού τύπου, το shadow IT και το τεχνικό χρέος μπορούν να μειώσουν περαιτέρω την παραγωγικότητα του τμήματος IT.

Οι οργανισμοί που πρέπει να παρουσιάσουν περισσότερους αυτοματισμούς, API, ενοποιήσεις δεδομένων και άλλες λύσεις σε κλίμακα σε αυτό το απαιτητικό περιβάλλον, βρήκαν τη λύση για αυτές τις προκλήσεις: τις πλατφόρμες ανάπτυξης χαμηλών απαιτήσεων κώδικα.

Οι πλατφόρμες χαμηλών απαιτήσεων κώδικα προάγουν την εξέλιξη της ανάπτυξης με ταχύτερη εκτέλεση και μειωμένη εξάρτηση από το ταλέντο επαγγελματικής κωδικοποίησης. Σχεδιασμένες για να ενσωματώνονται σε ένα ευρύ φάσμα υπαρχουσών πλατφορμών, οι πλατφόρμες χαμηλών απαιτήσεων κώδικα μπορούν να συνδυάσουν λειτουργίες σε πολύπλοκα περιβάλλοντα ανάπτυξης.

Ποιες είναι οι πλατφόρμες εφαρμογών χαμηλών απαιτήσεων κώδικα;

Οι πλατφόρμες εφαρμογών χαμηλών απαιτήσεων κώδικα χρησιμοποιούν προσχεδιασμένες, συνδυαστικές εντολές σε ένα οπτικό περιβάλλον εργασίας με δυνατότητα μεταφοράς και απόθεσης για να δημιουργούν εφαρμογές, να αυτοματοποιούν διαδικασίες και ροές εργασίας, να δημιουργούν τοποθεσίες web και να συνδέουν προελεύσεις δεδομένων. Η ανάπτυξη λογισμικού χαμηλών απαιτήσεων κώδικα είναι μια προσέγγιση που επιταχύνει την ανάπτυξη εφαρμογών, ενώ μετριάζει την ανάγκη για παραδοσιακή κωδικοποίηση. Οι χρήστες χρειάζονται μόνο μια βασική κατανόηση του προγραμματισμού για να αναπτύξουν εφαρμογές με αυτήν τη μέθοδο. Αυτό σημαίνει ότι όλοι στην ομάδα IT, όπως και οι ερασιτέχνες προγραμματιστές ή υπάλληλοι χωρίς επαγγελματική εκπαίδευση ή τεχνική κατάρτιση, μπορούν να δημιουργήσουν εντυπωσιακές επιχειρηματικές εφαρμογές. Αυτό μπορεί να έχει μια μεταμορφωτική επίδραση σε έναν οργανισμό.

Οι πλατφόρμες ανάπτυξης χαμηλών απαιτήσεων κώδικα είναι πιο προσαρμόσιμες και εξελιγμένες από τις πλατφόρμες χωρίς κώδικα, οι οποίες απαιτούν μηδενική ικανότητα κωδικοποίησης. Τόσο οι πλατφόρμες χαμηλών απαιτήσεων κώδικα όσο και οι πλατφόρμες χωρίς κώδικα κάνουν την ανάπτυξη εφαρμογών ευκολότερη και ταχύτερη.

Τα πλεονεκτήματα των πλατφορμών χαμηλών απαιτήσεων κώδικα

Οι περισσότερες πλατφόρμες ανάπτυξης χαμηλών απαιτήσεων κώδικα έχουν κοινά βασικά πλεονεκτήματα, όπως τα εξής:

 • Σχεδιασμός με λειτουργία μεταφοράς και απόθεσης. Η οπτική, διαισθητική εμπειρία χρήστη αυτών των πλατφορμών είναι προσβάσιμη από όσους δεν διαθέτουν τεχνική κατάρτιση και διευκολύνει την οπτικοποίηση του τρόπου λειτουργίας μιας εφαρμογής κατά τη δημιουργία της.
 • Ταχύτητα. Η δημιουργία εφαρμογών με πλατφόρμα χαμηλών απαιτήσεων κώδικα είναι πολύ πιο γρήγορη από την παραδοσιακή ανάπτυξη, αφού ξεκινάτε με τυποποιημένα μπλοκ δόμησης. Επιπλέον, δεν χρειάζεστε επαγγελματικές δεξιότητες κωδικοποίησης για να χρησιμοποιήσετε πλατφόρμες χαμηλών απαιτήσεων κώδικα, επομένως δεν χρειάζεται να περιμένετε έως ότου είναι διαθέσιμος ένας προγραμματιστής για να ξεκινήσετε τη δημιουργία.
 • Επεκτασιμότητα. Οι άμεσες ενοποιήσεις μέσω API και συνδέσεων δεδομένων επιτρέπουν στις ομάδες IT να δημιουργούν επαναχρησιμοποιήσιμους αυτοματισμούς σε όλες τις πλατφόρμες.
 • Πρότυπα κώδικα. Πολλές πλατφόρμες χαμηλών απαιτήσεων κώδικα διαθέτουν ενσωματωμένες τυποποιημένες ενέργειες για ακόμα πιο γρήγορη ανάπτυξη.
 • Ισχυρή δημιουργία πρωτοτύπων. Η δοκιμή είναι βασικό στοιχείο οποιασδήποτε επιτυχημένης ανάπτυξης, είτε το έργο αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας μεθόδους χωρίς κώδικα, χαμηλών απαιτήσεων κώδικα είτε μη αυτόματες μεθόδους πλήρους κωδικοποίησης. Οι περισσότερες πλατφόρμες χαμηλών απαιτήσεων κώδικα παρέχουν εργαλεία δημιουργίας πρωτοτύπων που απλοποιούν αυτό το βήμα.
 • Βελτιωμένη διαχείριση. Οι διαδικασίες εφάπαξ δημιουργίας εφαρμογών είναι δύσκολο να διαχειριστούν. Η δημιουργία όλων των επιχειρηματικών εφαρμογών από μια κεντρική τοποθεσία, όπως μια πλατφόρμα εφαρμογών χαμηλών απαιτήσεων κώδικα, διευκολύνει τις ομάδες IT να ελέγχουν καλύτερα κάθε έργο.
 • Εργαλεία συνεργασίας. Η συνεργασία είναι το κλειδί για την επιτυχή ανάπτυξη έργων χαμηλών απαιτήσεων κώδικα. Πολλές πλατφόρμες διαθέτουν εργαλεία παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο, ανταλλαγής μηνυμάτων, δοκιμών και ανάπτυξης που βελτιστοποιούν τις ροές εργασίας μεταξύ των ομάδων IT και των επιχειρηματικών ομάδων.
Γραφική αναπαράσταση πλεονεκτημάτων ανάπτυξης χαμηλών απαιτήσεων κώδικα

6 συνηθισμένες προκλήσεις IT που αντιμετωπίζονται με πλατφόρμες χαμηλών απαιτήσεων κώδικα

Οι πλατφόρμες χαμηλών απαιτήσεων κώδικα καθιστούν δυνατή την ταχύτερη εργασία, τη δαπάνη λιγότερων χρημάτων και τη βελτίωση της συνδεσιμότητας μεταξύ οργανωτικών ομάδων, καθώς και μεταξύ διαφορετικών συνόλων δεδομένων. Αυτό βοηθά στην αντιμετώπιση των έξι από τις πιο σημαντικές προκλήσεις IT που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί σήμερα, οι οποίες είναι οι εξής:

 1. Ελλείψεις προσωπικού. Η Υπηρεσία στατιστικών στοιχείων για την εργασία προβλέπει ότι η ανάγκη για προγραμματιστές λογισμικού θα αυξηθεί κατά 25 τοις εκατό τα επόμενα 10 χρόνια, πολύ ταχύτερα από τον μέσο όρο, με αποτέλεσμα την έλλειψη σχεδόν 1,2 εκατομμυρίων προγραμματιστών λογισμικού έως το 20261. Η ανάπτυξη χαμηλών απαιτήσεων κώδικα δίνει τη δυνατότητα σε κατώτερους προγραμματιστές, ερασιτέχνες προγραμματιστές και άλλους υπαλλήλους να αναπτύξουν τεχνολογικές λύσεις για προβλήματα.
 2. Προβλήματα παραγωγικότητας. Το τεχνικό χρέος ή ο χρόνος που αφιερώνεται για την επανεπεξεργασία λογισμικού που δημοσιεύτηκε με γνωστές ελλείψεις, μπορεί να είναι μεγάλη επιβάρυνση για τις απασχολημένες ομάδες IT. Όταν οι ανάγκες των επιχειρήσεων ξεπερνούν την ικανότητα των τμημάτων IT να πραγματοποιούν παραδόσεις, το τεχνικό χρέος συσσωρεύεται και μειώνει περαιτέρω την ικανότητα ολοκλήρωσης έργων της ομάδας IT. Οι λύσεις χαμηλών απαιτήσεων κώδικα που ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και ανάπτυξης, μειώνουν την ανάγκη επανεπεξεργασίας των λύσεων που δημιουργούνται. Αυτά τα έργα ολοκληρώνονται πιο γρήγορα από τα έργα παραδοσιακής ανάπτυξης, εξοικονομώντας χρόνο για τον σχεδιασμό και τη δοκιμή, ώστε να αποκλείεται η ανάγκη για μελλοντική επανεπεξεργασία. Οι πλατφόρμες χαμηλών απαιτήσεων κώδικα βελτιώνουν επίσης την παραγωγικότητα, επιτρέποντας στις ομάδες IT να δημιουργούν αυτοματισμούς που βελτιστοποιούν τις ψηφιακές επιχειρηματικές διαδικασίες.
 3. Μεγάλοι χρόνοι παράδοσης. Οι επιχειρήσεις πρέπει να ανταποκρίνονται γρήγορα στις εξελισσόμενες συνθήκες της αγοράς για να παραμένουν ανταγωνιστικές. Τα έργα χαμηλών απαιτήσεων κώδικα δημιουργούνται πολύ πιο γρήγορα από τις παραδοσιακά κωδικοποιημένες εφαρμογές, χωρίς να απαιτείται εξωτερική ανάθεση σε προγραμματιστές υψηλής εξειδίκευσης. Η διατήρηση ευαίσθητων έργων στο εσωτερικό μιας επιχείρησης βελτιώνει επίσης την ασφάλεια.
 4. Κουλτούρα Shadow IT. Η ανυπομονησία με τους χρόνους παράδοσης του τμήματος IT έχει οδηγήσει στην αύξηση του shadow IT, κάτι που συμβαίνει όταν τα ηγετικά στελέχη επιχειρήσεων παρακάμπτουν την ανάπτυξη των δικών τους λύσεων από το τμήμα IT. Οι δημιουργίες ανάπτυξης χαμηλών απαιτήσεων κώδικα με ταχύτερο ρυθμό μπορούν να αποκαταστήσουν την πίστη των επιχειρηματικών χρηστών για τη δυνατότητα των ομάδων IT να τηρούν τα επιθυμητά χρονοδιαγράμματα. Επιπλέον, οι επιχειρηματικοί χρήστες με κατάρτιση στην κωδικοποίηση μπορούν να παίξουν πιο ενεργό ρόλο στη δημιουργία λύσεων, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία.
 5. Υψηλά έξοδα. Οι πλατφόρμες χαμηλών απαιτήσεων κώδικα είναι λιγότερο δαπανηρές σε σχέση με την πρόσληψη περισσότερων προγραμματιστών ή την αξιοποίηση άλλων εξωτερικών πόρων. Αυτές οι πλατφόρμες μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην εξοικονόμηση χρημάτων, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατώτερους προγραμματιστές και μη προγραμματιστές να έχουν μεγαλύτερο επιχειρηματικό αντίκτυπο από αυτόν που θα είχαν χωρίς τις πλατφόρμες.
 6. Αποδιοργανωμένα δεδομένα. Τα τελευταία 20 χρόνια σημειώθηκε ραγδαία αύξηση του όγκου και των προελεύσεων δεδομένων που δημιουργούνται και ενσωματώνονται στα εταιρικά συστήματα. Η οργάνωση και η σύνδεση αυτών των δεδομένων με ουσιαστικούς τρόπους είναι μεγάλη πρόκληση για πολλούς οργανισμούς. Τα εργαλεία ανάπτυξης χαμηλών απαιτήσεων κώδικα μπορούν να συμβάλουν στη γεφύρωση των χασμάτων μεταξύ συστημάτων και ανθρώπων, καθιστώντας τα δεδομένα αξιοποιήσιμα και δημιουργώντας πληροφορίες και ενέργειες που μπορούν να έχουν σημαντικό επιχειρηματικό αντίκτυπο.

Πώς να επιλέξετε τη σωστή πλατφόρμα χαμηλών απαιτήσεων κώδικα για την επιχείρησή σας

Προτού εισέλθετε σε επιδείξεις και δωρεάν δοκιμές, κάντε μια λίστα με ρεαλιστικές περιπτώσεις χρήσης. Στην ιδανική περίπτωση, αυτή η λίστα θα περιλαμβάνει έναν συνδυασμό εφαρμογών που απευθύνονται σε πελάτες και εσωτερικών εφαρμογών, απλές και πιο περίπλοκες λύσεις, καθώς και κρίσιμης σημασίας και απλώς «ωραία» έργα. Μια λίστα με ποικιλία θα διευκολύνει τη σύγκριση των δυνατοτήτων κάθε επιλογής πλατφόρμας χαμηλών απαιτήσεων κώδικα.

Καθώς αξιολογείτε τις πιθανές λύσεις ανάπτυξης λογισμικού χαμηλών απαιτήσεων κώδικα, αναζητήστε αυτές τις δυνατότητες:

 • Ασφάλεια. Εάν σκοπεύετε να αναπτύξετε εφαρμογές B2C και B2B, βεβαιωθείτε ότι οι πλατφόρμες που αξιολογείτε πληρούν τις επιχειρηματικές απαιτήσεις για καθεμία. Πολλές λύσεις χαμηλών απαιτήσεων κώδικα περιλαμβάνουν ενσωματωμένα εργαλεία διαχείρισης και παρακολούθησης. Οι πλατφόρμες που δίνουν προτεραιότητα στη διαχείριση ταυτότητας, την ασφαλή κρυπτογράφηση και τη διαχείριση δικαιωμάτων χρήστη θα διευκολύνουν τον έλεγχο των ροών εργασίας και της έκθεσης δεδομένων.
 • Επιλογές ενοποίησης. Οι περισσότεροι οργανισμοί διαχειρίζονται τεράστιες ποσότητες εσωτερικών και εξωτερικών δεδομένων σε διαφορετικές ομάδες και συστήματα. Η νέα σας πλατφόρμα χαμηλών απαιτήσεων κώδικα θα είναι πιο χρήσιμη εάν μπορεί να ενσωματωθεί σε όλα τα συστήματά σας. Επίσης, λάβετε υπόψη την εμπειρία χρήστη. Θα πρέπει να είναι απλό για τους χρήστες να βρίσκουν και να χρησιμοποιούν δεδομένα από οποιαδήποτε προέλευση.
 • Δυνατότητες πολλαπλών πλατφορμών. Ποιες πλατφόρμες χρησιμοποιούνται συχνότερα από τους πελάτες και τους υπαλλήλους σας; Πόσο εύκολο είναι να αναπτύξετε μια εφαρμογή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές πλατφόρμες; Η λύση χαμηλών απαιτήσεων κώδικα θα πρέπει να είναι συμβατή με όλες τις συσκευές και τις πλατφόρμες των χρηστών σας.
 • Ειδοποιήσεις. Επιλέξτε μια πλατφόρμα που περιλαμβάνει ισχυρές υπηρεσίες ειδοποιήσεων. Με αυτόν τον τρόπο, η ομάδα IT σας θα ειδοποιείται για τυχόν προβλήματα με τις εφαρμογές σας το συντομότερο δυνατό.
 • Διαισθητικό περιβάλλον εργασίας. Όσο πιο απλό, τόσο το καλύτερο. Αναζητήστε τη λειτουργία μεταφοράς και απόθεσης και εύχρηστα εργαλεία. Βεβαιωθείτε ότι τόσο οι προγραμματιστές όσο και οι επιχειρηματικοί χρήστες έχουν την ευκαιρία να εκτελούν δοκιμές, καθώς εσείς αξιολογείτε τις λύσεις. Αυτό που είναι διαισθητικό για τους προγραμματιστές μπορεί να μην είναι τόσο εύκολο για όσους δεν έχουν κατάρτιση στην κωδικοποίηση.
 • Προσαρμοσμένα εργαλεία ανάπτυξης. Μία από τις καλύτερες χρήσεις των πλατφορμών χαμηλών απαιτήσεων κώδικα είναι ότι δίνεται η προτεραιότητα στους προγραμματιστές να εργάζονται σε πολύπλοκα έργα που απαιτούν μη αυτόματη κωδικοποίηση. Για αυτό, θα χρειαστείτε την ευελιξία ενσωμάτωσης προσαρμοσμένου κώδικα που βασίζεται στις τυποποιημένες λύσεις της πλατφόρμας.
 • Επεκτασιμότητα. Αναλύστε την πορεία ανάπτυξης του οργανισμού σας. Έχετε σκοπό να προσθέσετε νέους χρήστες αργότερα; Εάν ναι, βεβαιωθείτε ότι η επιλεγμένη πλατφόρμα σας μπορεί να κλιμακωθεί παράλληλα με το εργατικό δυναμικό σας.

Πώς να ενσωματώσετε μια πλατφόρμα χαμηλών απαιτήσεων κώδικα στις υπάρχουσες διαδικασίες σας

Η ανάπτυξη λογισμικού χαμηλών απαιτήσεων κώδικα είναι μια ριζοσπαστική προσέγγιση σε σύγκριση με την τυπική διαδικασία των περισσότερων οργανισμών. Ως αποτέλεσμα, μπορεί να χρειαστεί να κάνετε σημαντικές αλλαγές στους τρόπους εργασίας της ομάδας IT σας. Μόλις αποκτήσετε μια πλατφόρμα ανάπτυξης λογισμικού χαμηλών απαιτήσεων κώδικα που ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας, ακολουθήστε αυτές τις βέλτιστες πρακτικές για να την ενσωματώσετε στο υπάρχον σύνολο τεχνικών μέσων σας.

 • Αξιολογήστε τα υπάρχοντα συστήματα. Ίσως η νέα σας πλατφόρμα ανάπτυξης χαμηλών απαιτήσεων κώδικα μπορεί να αντικαταστήσει ένα ή περισσότερα άλλα συστήματα που έχετε στη διάθεσή σας. Ή μπορεί να υπάρχουν αναβαθμίσεις που θέλατε να κάνετε αλλά δεν τις έχετε εκτελέσει ακόμα. Τώρα είναι η ώρα. Κάντε βελτιώσεις σε όλους τους τομείς, έτσι ώστε η βελτιωμένη διαδικασία ανάπτυξής σας να ξεκινήσει σωστά.
 • Εφαρμόστε μια νέα προσέγγιση ανάπτυξης. Οι πλατφόρμες χαμηλών απαιτήσεων κώδικα καθιστούν την ανάπτυξη εφαρμογών προσβάσιμη σε υπαλλήλους, εκτός από την ομάδα IT. Βεβαιωθείτε ότι η ομάδα IT ελέγχει τη διαδικασία ανάπτυξης με νέες δικλείδες ασφαλείας, ρόλους, ευθύνες και διαδικασίες, εφόσον απαιτείται. Ορισμένοι οργανισμοί μπορεί να χρειαστεί να εφαρμόσουν μια διαφορετική προσέγγιση του κύκλου ζωής της ανάπτυξης λογισμικού για να ταιριάζει με την ταχύτητα και την ευελιξία της ανάπτυξης χαμηλών απαιτήσεων κώδικα.
 • Βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα σας είναι έτοιμα. Επιβεβαιώστε ότι οι διαδικασίες συλλογής, αποθήκευσης και διαχείρισης δεδομένων σας προσφέρονται για ενοποίηση με τη δική σας πλατφόρμα ανάπτυξης χαμηλών απαιτήσεων κώδικα.
 • Διορίστε διαχειριστές πλατφόρμας, προσδιορίστε τους χρήστες και πραγματοποιήστε εκπαιδευτικές συνεδρίες. Βεβαιωθείτε ότι όλοι όσοι θα χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα λαμβάνουν την κατάλληλη εκπαίδευση τόσο για το ίδιο το εργαλείο όσο και για την εσωτερική διαδικασία έμπνευσης, δημιουργίας, δοκιμής και έγκρισης εφαρμογών.
 • Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις. Δημιουργήστε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες ελέγχου ταυτότητας, ρυθμίσεις ασφαλείας και ενοποιήσεις.
 • Πραγματοποιήστε έλεγχο ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις σας πληρούν όλες τις απαιτήσεις ασφάλειας της επιχείρησης.
 • Εκχωρήστε άδειες. Εγκρίνετε τους προγραμματιστές και τους επιχειρηματικούς χρήστες που θα δημιουργήσουν εφαρμογές χρησιμοποιώντας αυτήν τη νέα λύση.
 • Ξεκινήστε με τις προδομημένες λύσεις. Οι πλατφόρμες χαμηλών απαιτήσεων κώδικα διαθέτουν ενσωματωμένα στοιχεία όπως ροές εργασίας, αναφορές, αναθέσεις εργασιών και πίνακες εργαλείων. Επωφεληθείτε από αυτές τις γρήγορες λειτουργίες ενώ σχεδιάζετε πιο προσαρμοσμένα έργα.

Εξερευνήστε τις πλατφόρμες χαμηλών απαιτήσεων κώδικα από τη Microsoft

Μάθετε πώς το Microsoft Power Apps μπορεί να μειώσει το κόστος ανάπτυξης και τους χρόνους δημιουργίας και δώστε τη δυνατότητα σε περισσότερους υπαλλήλους σας να επιλύουν προβλήματα δημιουργώντας επιχειρηματικές εφαρμογές.

Συχνές ερωτήσεις

Γιατί οι πλατφόρμες χαμηλών απαιτήσεων κώδικα είναι το μέλλον;

Η ανάπτυξη λογισμικού χαμηλών απαιτήσεων κώδικα είναι μια απλοποίηση της παραδοσιακής διαδικασίας δημιουργίας εφαρμογών. Οι οργανισμοί που χρειάζονται περισσότερη ευελιξία για να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς και των πελατών βρίσκουν πιο εύκολη την επίτευξη των στόχων τους με πλατφόρμες χαμηλών απαιτήσεων κώδικα.

Ποια προβλήματα επιλύουν οι πλατφόρμες χαμηλών απαιτήσεων κώδικα;

Οι πλατφόρμες χαμηλών απαιτήσεων κώδικα επιλύουν πολλά συνηθισμένα προβλήματα για τους οργανισμούς. Επιτρέπουν στους ερασιτέχνες προγραμματιστές να συμμετέχουν στην ανάπτυξη λογισμικού, επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με την παραδοσιακή κωδικοποίηση. Αυτές οι πλατφόρμες μειώνουν την εξάρτηση από εξειδικευμένους πόρους προγραμματισμού όταν αυτοί οι πόροι είναι δυσεύρετοι. Κάθε οργανισμός που πρέπει να λειτουργεί πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά μπορεί να επωφεληθεί από τις λύσεις ανάπτυξης λογισμικού χαμηλών απαιτήσεων κώδικα.

Ποιες είναι οι χρήσεις των πλατφορμών χαμηλών απαιτήσεων κώδικα;

Οι οργανισμοί μπορούν να χρησιμοποιούν πλατφόρμες ανάπτυξης χαμηλών απαιτήσεων κώδικα για να επιτύχουν:

 • Εκσυγχρονισμό ή προσθήκη νέων δυνατοτήτων στις υπάρχουσες εφαρμογές.
 • Αντικατάσταση των ξεπερασμένων επιχειρηματικών εφαρμογών.
 • Αυτοματοποίηση μη αυτόματων διοικητικών εργασιών.
 • Παρακολούθηση ή προγραμματισμό επαναλαμβανόμενων διαδικασιών.
 • Συγκέντρωση, διαχείριση και σύνδεση δεδομένων.
 • Προσέλκυση πελατών με εύχρηστες εφαρμογές για κινητές συσκευές.
 • Ενίσχυση της ασφάλειας σε όλες τις λειτουργίες.
 • Βελτίωση της συνεργασίας και της σχέσης μεταξύ των ομάδων IT και των επιχειρηματικών ομάδων.
 • Αναβάθμιση δυνατοτήτων των ερασιτεχνών προγραμματιστών.

Γιατί πρέπει οι επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν πλατφόρμα χαμηλών απαιτήσεων κώδικα;

Εάν η προσαρμοστικότητα, η επεκτασιμότητα, η αποτελεσματικότητα και η παραγωγικότητα είναι σημαντικά στοιχεία για την επιχείρησή σας, μια πλατφόρμα χαμηλών απαιτήσεων κώδικα μπορεί να προάγει την καινοτομία και να παρακάμψει πολλές από τις προκλήσεις των παραδοσιακών διαδικασιών ανάπτυξης λογισμικού. Η διατήρηση της διαδικασίας ανάπτυξης εφαρμογών εντός του οργανισμού μπορεί να συμβάλλει στην εξοικονόμηση χρημάτων, να βελτιώσει την ασφάλεια και να δώσει νέες δυνατότητες στους υπαλλήλους.

1"Προγραμματιστές λογισμικού, Αναλυτές διασφάλισης ποιότητας και Δοκιμαστές", Εγχειρίδιο επαγγελματικών προοπτικών της υπηρεσίας στατιστικών στοιχείων για την εργασία των Η.Π.Α., 9 Σεπτεμβρίου 2022.