Ένα άτομο που χρησιμοποιεί φορητό υπολογιστή, που πιθανώς καθορίζει την ασφάλεια και τη δυνατότητα κλιμάκωσης μιας πλατφόρμας χαμηλών απαιτήσεων κώδικα

Πόσο ασφαλείς και με δυνατότητα κλιμάκωσης είναι οι πλατφόρμες χαμηλών απαιτήσεων κώδικα;

Η ανάπτυξη χαμηλών απαιτήσεων κώδικα έχει αλλάξει την ταχύτητα με την οποία οι επιχειρήσεις δημιουργούν και εκτελούν εφαρμογές, ιστότοπους και διαδικασίες στους οργανισμούς τους. Αυτή η ταχεία προσέγγιση στην καινοτομία έχει δημιουργήσει μια εποχή ερασιτεχνών προγραμματιστών, υπαλλήλων με μικρή έως καθόλου εμπειρία στην παραδοσιακή κωδικοποίηση. Οι πλατφόρμες χαμηλών απαιτήσεων κώδικα εκτός του ότι έδωσαν σε αυτούς τους υπαλλήλους εργαλεία για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, προωθούν και τη συνεργασία μεταξύ των ομάδων, εισάγουν την αυτοματοποίηση και αυξάνουν την απόδοση, και οι αναπτυσσόμενες εταιρείες το λαμβάνουν υπόψη.

Αν και υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα, η υιοθέτηση χαμηλών απαιτήσεων κώδικα εμφανίζει επίσης βάσιμες ανησυχίες για τους ηγέτες επιχειρήσεων και πληροφορικής.

Η αγορά μιας πλατφόρμας χαμηλών απαιτήσεων κώδικα χωρίς να σκεφτείτε τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη θα μπορούσε να σημαίνει ότι θα καταλήξετε με μια πλατφόρμα χωρίς δυνατότητα κλιμάκωσης, και η οποία θα κοστίσει περισσότερο χρόνο και χρήμα από ό,τι περιμένατε ή προϋπολογίσατε. Επίσης, εάν η ομάδα που σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα πραγματοποιήσει την αγορά χωρίς να εμπλέξει το τμήμα πληροφορικής, ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τα δεδομένα της εταιρείας και των πελατών σας, εάν το λογισμικό δεν είναι ασφαλές.

Ο προσδιορισμός της ασφάλειας και της δυνατότητας κλιμάκωσης μιας πλατφόρμας χαμηλών απαιτήσεων κώδικα απαιτεί μια πιο προσεκτική διερεύνηση των δυνατοτήτων της και ευθυγράμμισή τους με τους στόχους και τις ανάγκες του οργανισμού σας.

Πώς να μάθετε εάν μια πλατφόρμα χαμηλών απαιτήσεων κώδικα έχει δυνατότητα κλιμάκωσης

Είναι εύκολο να υποθέσουμε ότι οποιαδήποτε πλατφόρμα που αγοράζετε είναι ικανή για δυνατότητα κλιμάκωσης χαμηλών απαιτήσεων κώδικα. Για να έχει μια πλατφόρμα πραγματικά δυνατότητα κλιμάκωσης, πρέπει να είναι σε θέση να χειρίζεται αυξήσεις στον αριθμό των χρηστών, των εφαρμογών, των δεδομένων και των διαδικασιών. Επιπλέον, για επαγγελματίες προγραμματιστές που βοηθούν στην ανάπτυξη χαμηλών απαιτήσεων κώδικα, ο στόχος τους είναι να γράψουν κώδικα που δεν χρειάζεται να ενημερώνεται τακτικά καθώς τα πράγματα αλλάζουν.

Εάν η πλατφόρμα σας δεν μπορεί να συμβαδίσει με αυτούς τους ρυθμούς ανάπτυξης, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την παραγωγικότητα, τα κέρδη και την ικανοποίηση των πελατών σας.

Ποια χαρακτηριστικά υποστηρίζουν τη δυνατότητα κλιμάκωσης;

Για να βεβαιωθείτε ότι η πλατφόρμα χαμηλών απαιτήσεων κώδικα που επιλέγετε ευθυγραμμίζεται με τους μακροπρόθεσμους στόχους ανάπτυξής σας, αναζητήστε τα εξής:

API

Τα API επιτρέπουν στις εφαρμογές σας να επικοινωνούν μεταξύ τους. Κατά τη δημιουργία εφαρμογών χαμηλών απαιτήσεων κώδικα με δυνατότητα κλιμάκωσης, η δυνατότητα αποστολής δεδομένων μεταξύ εφαρμογών και τοποθεσιών είναι χρήσιμη κατά την ενσωμάτωση με εφαρμογές τρίτων, άλλες εφαρμογές στον οργανισμό σας και συστήματα παλαιού τύπου. Χωρίς τις δυνατότητες ρύθμισης API σε εφαρμογές και ιστότοπους χαμηλών απαιτήσεων κώδικα, θα δυσκολεύεστε ολοένα και περισσότερο να διαχειριστείτε δεδομένα και να εκτελέσετε διαδικασίες σε όλη την επιχείρησή σας.

Αρχιτεκτονική δεδομένων

Όταν είστε στη διαδικασία εισαγωγής μιας πλατφόρμας χαμηλών απαιτήσεων κώδικα, στην οποία οι χρήστες θα δημιουργούν εφαρμογές γρήγορα και οι προγραμματιστές μπορούν να εργαστούν σε κώδικα με δυνατότητα κλιμάκωσης, βεβαιωθείτε ότι η αρχιτεκτονική σας είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να αποθηκεύει και να διαχειρίζεται τα δεδομένα που συλλέγουν οι εφαρμογές σας. Πολλοί αναπτυσσόμενοι οργανισμοί επιλέγουν αρχιτεκτονική που βασίζεται σε cloud, η οποία προσφέρει μια ασφαλή, κεντρική τοποθεσία σχεδιασμένη για τη διαχείριση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων.

Λειτουργικότητα

Εκτός από τα API, μπορείτε να υποστηρίξετε περαιτέρω την επεκτασιμότητα με επιλογές όπως οι μικροϋπηρεσίες, οι οποίες σας επιτρέπουν να αναλύετε κάθε εφαρμογή σας με βάση τις δραστηριότητες που εκτελεί, όπως ενότητες. Εάν οι προγραμματιστές σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα χαμηλών απαιτήσεων κώδικά σας, αυτό τους επιτρέπει να εργάζονται εύκολα σε όλες τις εφαρμογές και να αφιερώνουν λιγότερο χρόνο στη διαχείριση, την επικύρωση και τη διόρθωση προβλημάτων.

Η δυνατότητα κλιμάκωσης δεν εξαρτάται μόνο από τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και την υποδομή. Ακολουθούν μερικά άλλα σημαντικά πράγματα που πρέπει να διευθετήσετε πριν αγοράσετε και εφαρμόσετε μια πλατφόρμα χαμηλών απαιτήσεων κώδικα.

Συμφωνία προμηθευτή

Οι επιλογές σας για την προσαρμογή της χωρητικότητας της πλατφόρμας σας, την πρόσβαση σε σημαντική τεκμηρίωση, τη λήψη υποστήριξης και τη διατήρηση του ελέγχου των δεδομένων και των ροών εργασίας σας εξαρτώνται από τον προμηθευτή που επιλέγετε. Διαβάστε προσεκτικά τη συμφωνία προμηθευτή σας και συμβουλευτείτε τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων πληροφορικής για την τεχνογνωσία τους. Διαφορετικά, μπορεί να καταλήξετε να αντιμετωπίσετε το κλείδωμα του προμηθευτή, που σημαίνει ότι δεν θα μπορείτε να ξεπεράσετε ένα συγκεκριμένο όριο λόγω των συμφωνηθέντων κατά την αγορά αδειών.

Τεκμηρίωση πλατφόρμας

Για να διαχειριστείτε σωστά την κλιμάκωση, διατηρήστε τεκμηρίωση σχετικά με το ποιος χρησιμοποιεί την πλατφόρμα, ποια δικαιώματα πρόσβασης έχει και ποια μέρη του οργανισμού σας θα αλληλεπιδράσουν με κάποιο μέρος της πλατφόρμας ή των προϊόντων της. Εάν δεν υπάρχουν βέλτιστες πρακτικές, θα γίνει πιο δύσκολο να παρακολουθείτε τη χρήση και να σχεδιάζετε και να εκτελείτε σωστά την κλιμάκωση με την πάροδο του χρόνου.

Μέτρηση της δυνατότητας κλιμάκωσης της πλατφόρμας σας

Όταν προσδιορίζετε τη σωστή πλατφόρμα για την ομάδα σας, σκεφτείτε όχι μόνο τον αριθμό των εφαρμογών που θέλετε να αναπτύξετε, αλλά και ποιος θα ασχοληθεί με αυτές. Ορισμένες ομάδες βασίζονται περισσότερο σε επαγγελματίες προγραμματιστές για τη σύνταξη κώδικα με δυνατότητα κλιμάκωσης για την υποστήριξη πρωτοβουλιών χαμηλών απαιτήσεων κώδικα, ενώ άλλες συνίστανται σε μια συνεργασία μεταξύ προγραμματιστών και άλλων υπαλλήλων.

Με βάση αυτές τις πληροφορίες, μπορείτε να προσδιορίσετε την ταχύτητα με την οποία μπορεί να χρειαστεί να προσαρμόσετε τη δυναμικότητα, που αντιπροσωπεύεται από τη δυνατότητα κλιμάκωσης του χρόνου προγραμματισμού και του περιβάλλοντος εκτέλεσης.

Η δυνατότητα κλιμάκωσης του χρόνου προγραμματισμού αντιπροσωπεύει τον χρόνο που απαιτείται για τη δημιουργία και την κυκλοφορία εφαρμογών. Η μέτρηση εστιάζει στον χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση δραστηριοτήτων όπως:

 • Προσθήκη λογαριασμών.
 • Συνεργασία μεταξύ ερασιτεχνών και επαγγελματιών προγραμματιστών.
 • Προσαρμογή κώδικα.
 • Επικοινωνία και ενοποίηση μεταξύ εργαλείων.

Η δυνατότητα κλιμάκωσης του περιβάλλοντος εκτέλεσης αντιπροσωπεύει τον χρόνο απόδοσης των εφαρμογών που δημιουργούνται σε μια πλατφόρμα. Η μέτρηση εστιάζει στο πόσο γρήγορα μια πλατφόρμα μπορεί να:

 • Αυτοματοποιήσει εργασίες.
 • Αναπτύξει γρήγορα εφαρμογές με χρήση κοντέινερ.
 • Αναπτύξει σε πλατφόρμες πολλαπλών και υβριδικών cloud.
 • Υποστηρίξει ανάπτυξη εφαρμογών κατ' απαίτηση.

Η σημασία της ασφάλειας χαμηλών απαιτήσεων κώδικα

Μια πλατφόρμα χαμηλών απαιτήσεων κώδικα με δυνατότητα κλιμάκωσης δίνει στις ομάδες σας τη δυνατότητα να δημιουργήσουν περισσότερα σε λιγότερο χρόνο. Ωστόσο, η επιθυμία να αναπτυχθείτε γρήγορα και να δώσετε πρόσβαση σε περισσότερους χρήστες μπορεί να συνοδεύεται από κινδύνους εάν επιλέξετε τη λάθος πλατφόρμα. Πολλές δεν ελέγχονται και δεν ελέγχονται σωστά από επαγγελματίες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, κάτι που μπορεί να θέσει αρκετούς πιθανούς κινδύνους για την ασφάλεια του οργανισμού σας, εάν δεν λάβετε τις σωστές προφυλάξεις.

Συνήθεις ανησυχίες για την ασφάλεια της πλατφόρμας χαμηλών απαιτήσεων κώδικα

Χαμηλή έως καθόλου ορατότητα

Η πλήρης κατανόηση του προμηθευτή σας δεν είναι μόνο απαραίτητη για τη δυνατότητα κλιμάκωσης. Τα προϊόντα τρίτων δεν κατασκευάζονται εξίσου. Εναπόκειται στον πάροχο να ασφαλίσει τον πηγαίο κώδικα και να εκτελέσει δοκιμές ευπάθειας. Εάν αγοράσετε ένα προϊόν από έναν οργανισμό που δεν διαθέτει τυποποιημένες πρακτικές και κατάλληλες πιστοποιήσεις, ενδέχεται να πληρώσετε το τίμημα αργότερα.

Shadow IT

Όταν τα μέλη ενός οργανισμού αγοράζουν, εγκαθιστούν και μοιράζονται λογισμικό εντός και εκτός του οργανισμού τους χωρίς τη συμβολή των ομάδων πληροφορικής και ασφάλειας, διατρέχουν τον κίνδυνο να εκθέσουν ευαίσθητα δεδομένα και να δημιουργήσουν ανοίγματα που προκαλούν πιθανές παραβιάσεις, οι οποίες με τη σειρά τους οδηγούν σε παραβιάσεις, πρόστιμα και χρόνο διακοπής λειτουργίας.

Απροστάτευτος κώδικας

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, μια πλατφόρμα που δεν έχει ελεγχθεί σωστά από επαγγελματίες ασφαλείας μπορεί να περιλαμβάνει κώδικα που αφήνει την πλατφόρμα ευάλωτη σε ζητήματα που ενδέχεται να εκθέσουν δεδομένα τόσο του οργανισμού όσο και των πελατών.

Έλλειψη επιχειρηματικής συνέχειας

Πέρα από τις βέλτιστες πρακτικές ασφάλειας, εάν δεν έχετε σχέδιο επιχειρηματικής συνέχειας, σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων ή διακοπής της πλατφόρμας, κινδυνεύετε να χάσετε δεδομένα και κέρδη λόγω αυξημένου χρόνου διακοπής λειτουργίας, λύσεων της τελευταίας στιγμής και υψηλών προστίμων.

Όπως η δυνατότητα κλιμάκωσης, η ασφάλεια εξαρτάται από την πλατφόρμα που επιλέγετε και τον τρόπο με τον οποίο τη διαχειρίζεστε. Κατά την αξιολόγηση των επιλογών σας, λάβετε υπόψη τα εξής:

9 κλειδιά για τη δημιουργία ασφάλειας χαμηλών απαιτήσεων κώδικα

 1. Συμμετοχή IT και ασφάλειας. Μπορείτε να αποφύγετε πολλά ζητήματα απλώς συμπεριλαμβάνοντας την ηγεσία σας στον τομέα της πληροφορικής και της ασφάλειας στη λήψη αποφάσεων και την εφαρμογή της πλατφόρμας χαμηλών απαιτήσεων κώδικα. Θα φέρουν πληθώρα γνώσεων σχετικά με τους προμηθευτές, τις πιστοποιήσεις και τα πρότυπα του κλάδου, τις ευπάθειες και την πολιτική, και θα διασφαλίσουν ότι κάνετε την καλύτερη επένδυση για τις συνεχείς ανάγκες της επιχείρησής σας.
 2. Απαιτήσεις προμηθευτή. Είναι σημαντικό να ερευνήσετε τους τρίτους προμηθευτές από τους οποίους σκέφτεστε να αγοράσετε λογισμικό. Μπορείτε να ζητήσετε τεκμηρίωση για τις δικές τους δοκιμές και πιστοποιήσεις ασφαλείας και να μάθετε για τους λειτουργικούς ελέγχους και τους ελέγχους ασφαλείας που διαθέτουν.
 3. Κουλτούρα ασφάλειας. Για να προσδιορίσετε τη σημασία της ασφάλειας χαμηλών απαιτήσεων κώδικα στον οργανισμό σας, όλες οι πολιτικές ασφαλείας, οι κανόνες διαχείρισης και οι βέλτιστες πρακτικές θα πρέπει να εφαρμόζονται παντού. Όταν οι ασφαλείς πρακτικές είναι συνηθισμένες, μειώνετε τις πιθανότητες παραβίασης λόγω σφάλματος χρήστη.
 4. Μοντελοποίηση απειλών. Πριν εφαρμόσετε μια πλατφόρμα, ζητήστε από την ομάδα IT σας να κάνει μια ενδελεχή ανάλυση απειλών για να ελέγξει όλα τα σημεία εισόδου στην πλατφόρμα, να εντοπίσει πιθανές απειλές και να βεβαιωθεί ότι ο σχεδιασμός της πλατφόρμας δεν ενέχει σημαντικούς κινδύνους.
 5. Στατική ανάλυση κώδικα. Μια άλλη δοκιμή που μπορούν να πραγματοποιήσουν οι ειδικοί της τεχνολογίας είναι μια ανάλυση για την εύρεση τυχόν σφαλμάτων στον κώδικα που ενδέχεται να αλληλεπιδρούν με εξωτερικές πηγές και να μην ευθυγραμμίζονται με τα πρότυπα ασφαλείας του κλάδου.
 6. Δοκιμή ευπάθειας. Θα μπορείτε να προσδιορίσετε εάν η πλατφόρμα χαμηλών απαιτήσεων κώδικα είναι πραγματικά ασφαλής, ζητώντας από τους επαγγελματίες της κυβερνοασφάλειας να αναζητήσουν σημεία πρόσβασης που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οι χάκερ για να προσπαθήσουν να υπονομεύσουν τις εφαρμογές και τα δεδομένα σας.
 7. Έλεγχος πρόσβασης. Βεβαιωθείτε ότι η πλατφόρμα που επιλέγετε προσφέρει επιλογές για τον έλεγχο του ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στην πλατφόρμα σας, ποιες δραστηριότητες μπορούν να εκτελέσουν και τι μπορούν να μοιραστούν εντός και εκτός του οργανισμού σας. Πολλές παραβιάσεις δεδομένων προέρχονται από σφάλμα χρήστη, επομένως είναι σημαντικό να μειώσετε την πιθανότητα να συμβεί ένα ζήτημα περιορίζοντας εξαρχής τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση.
 8. Φιλοξενία. Μάθετε πού φιλοξενεί δεδομένα η πλατφόρμα σας για να διασφαλίσετε ότι τα δεδομένα σας θα είναι ασφαλή και με δυνατότητα επαναφοράς σε περίπτωση παραβίασης ή απώλειας δεδομένων. Ακόμα κι αν έχετε τις δικές σας εσωτερικές ομάδες πληροφορικής και ασφάλειας, είναι σημαντικό να αναθεωρήσετε το συμφωνητικό άδειας χρήσης για να μάθετε με ποιον πρέπει να επικοινωνήσετε εάν αντιμετωπίσετε ζητήματα ασφάλειας εντός της πλατφόρμας που πρέπει να επιλυθούν από τον προμηθευτή σας.

Οι πλατφόρμες χαμηλών απαιτήσεων κώδικα εξακολουθούν να εξελίσσονται, όπως και τα μαθήματα για τα σχετικά οφέλη και τους κινδύνους. Με τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων, τη συμμετοχή επιχειρήσεων και IT και τις συνεχείς προσπάθειες για τήρηση της διαδικασίας, η εταιρεία σας θα είναι έτοιμη να εφαρμόσει με επιτυχία μια ασφαλή πλατφόρμα και να παράγει εφαρμογές με δυνατότητα κλιμάκωσης που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του οργανισμού σας.

Συνήθεις ερωτήσεις

Τι είναι η κλιμάκωση στην κωδικοποίηση;

Η κλιμάκωση στην κωδικοποίηση αναφέρεται στην ικανότητα μιας πλατφόρμας να λειτουργεί ενώ υποστηρίζει αυξήσεις σε χρήστες, δεδομένα, δραστηριότητες και πόρους. Οι χρήστες μπορούν να περιμένουν ότι μια πλατφόρμα χαμηλών απαιτήσεων κώδικα με δυνατότητα κλιμάκωσης θα λειτουργεί σωστά και θα προσφέρει την ίδια προσβάσιμη εμπειρία χρήστη μόλις αρχίσετε να δημιουργείτε περισσότερες εφαρμογές, ιστότοπους και προγράμματα.

Τι παρέχει σε ένα πρόγραμμα τη δυνατότητα κλιμάκωσης;

Ένα πρόγραμμα έχει δυνατότητα κλιμάκωσης όταν μπορεί να χειριστεί αυξανόμενες ποσότητες πληροφοριών και δεν απαιτεί τακτικές αλλαγές στην αρχική κωδικοποίηση και σχεδιασμό προκειμένου να αναπτυχθεί. Τα προγράμματα χαμηλών απαιτήσεων κώδικα προσφέρουν δυνατότητα κλιμάκωσης επιτρέποντας στους χρήστες να προσθέτουν περισσότερες λειτουργίες ή βήματα στις εφαρμογές τους χρησιμοποιώντας τη λειτουργία μεταφοράς και απόθεσης, μειώνοντας τον χρόνο που θα χρειάζονταν οι προγραμματιστές να εργαστούν στον πραγματικό κώδικα.

Πώς κλιμακώνετε ένα πρόγραμμα;

Μπορείτε να κλιμακώσετε ένα πρόγραμμα προσθέτοντας νέα λειτουργικότητα που επεκτείνεται πέρα από την αρχική χρήση, ή εντελώς νέες εφαρμογές εντός της πλατφόρμας. Συχνά με εφαρμογές χαμηλών απαιτήσεων κώδικα, οι χρήστες προσθέτουν περισσότερες διαδικασίες, εργασίες και τρόπους αλληλεπίδρασης με τους πελάτες με βάση τις απαιτήσεις και τις αλληλεπιδράσεις τους.

Τι είναι η κλιμάκωση προς τα έξω και η κλιμάκωση προς τα πάνω;

Η κλιμάκωση προς τα έξω είναι σαν την οριζόντια κλιμάκωση, όπου προσθέτετε νέες υποδομές, όπως εφαρμογές, για να εκτελέσετε νέες λειτουργίες και να χειριστείτε διαφορετικά σύνολα δεδομένων. Η κλιμάκωση προς τα πάνω είναι σαν να κατακόρυφη κλιμάκωση, όπου διαμορφώνετε την τρέχουσα υποδομή σας για να εκτελέσετε περισσότερες λειτουργίες και δραστηριότητες.

Πώς ξέρετε εάν ένας κώδικας έχει δυνατότητα κλιμάκωσης;

Γνωρίζετε εάν ο κώδικας έχει δυνατότητα κλιμάκωσης όταν δεν υπάρχει συνεχής ανάγκη να τον ενημερώνετε ώστε τα προγράμματά σας να συνεχίσουν να λειτουργούν παράλληλα με την ανάπτυξη. Στην ανάπτυξη χαμηλών απαιτήσεων κώδικα, υπάρχει ήδη μειωμένη ανάγκη για παραδοσιακή κωδικοποίηση και εξαιτίας αυτού, οι προγραμματιστές δεν χρειάζεται να ξοδεύουν πολύ χρόνο για να προσθέσουν ή να επεξεργαστούν ξανά κώδικα. Οι χρήστες μπορούν απλώς να μεταφέρουν και να αποθέσουν λειτουργίες για να δημιουργήσουν κάτι νέο ή να κάνουν αλλαγές.

Πώς δημιουργείτε κώδικα με δυνατότητα κλιμάκωσης;

Μπορείτε να δημιουργήσετε κώδικα με δυνατότητα κλιμάκωσης αξιοποιώντας εργαλεία όπως το AI και η αυτοματοποίηση για να μειώσετε τον αριθμό των επαναλήψεων και να υποστηρίξετε ταχύτερες ενημερώσεις. ελαχιστοποίηση βρόχων και άλλων μεταβλητών, και να αναζητήσετε ευκαιρίες για κλιμάκωση. Ο χαμηλών απαιτήσεων κώδικας το υποστηρίζει προσφέροντας εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι μη προγραμματιστές για να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν τα έργα τους με βάση τις ανάγκες τους.

Πώς δημιουργείτε πρόγραμμα με δυνατότητα κλιμάκωσης;

Μπορείτε να κάνετε ένα πρόγραμμα με δυνατότητα κλιμάκωσης προτού το δημιουργήσετε, προσδιορίζοντας για ποιον σκοπό είναι, ποιος θα το χρησιμοποιήσει και τι μπορεί να χρειαστεί να αλλάξει όσο περνά ο καιρός. Εάν χρησιμοποιείτε μια πλατφόρμα χαμηλών απαιτήσεων κώδικα, μπορείτε επίσης να ορίσετε ρόλους μεταξύ ερασιτεχνών προγραμματιστών και επαγγελματιών προγραμματιστών για να βεβαιωθείτε ότι η διαχείριση της δημιουργίας, των εκκινήσεων, των ενημερώσεων και των αλλαγών εφαρμογών γίνεται σωστά.

Τι είναι η ασφάλεια χαμηλών απαιτήσεων κώδικα;

Η ασφάλεια χαμηλών απαιτήσεων κώδικα αντιπροσωπεύει τις διαδικασίες και τις λύσεις που εφαρμόζονται για να διασφαλιστεί ότι μια πλατφόρμα χαμηλών απαιτήσεων κώδικα και τα δεδομένα που συλλέγονται και αποθηκεύονται σε αυτήν προστατεύονται από πιθανές απειλές. Επιπλέον, είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν κανόνες συμμόρφωσης και διαχείρισης για να μειωθεί η πιθανότητα προβλημάτων που προκαλούνται από σφάλματα χρήστη.

Γιατί είναι η σημαντικός ο χαμηλών απαιτήσεων κώδικας;

Ο χαμηλών απαιτήσεων κώδικας είναι σημαντικός επειδή επιταχύνει τον χρόνο δημιουργίας, κυκλοφορίας και κλιμάκωσης εφαρμογών και ιστότοπων με εύχρηστα εργαλεία. Αυτό μειώνει την ποσότητα της απαιτούμενης παραδοσιακής κωδικοποίησης και επιτρέπει σε μη προγραμματιστές να δημιουργούν εφαρμογές που μειώνουν τις επαναλαμβανόμενες εργασίες, υποστηρίζουν την παραγωγικότητα και προσελκύουν πελάτες με τη βοήθεια του AI και του αυτοματισμού.