Skip to main content

ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ MICROSOFT
MICROSOFT POWERAPPS

Αυτοί οι όροι άδειας χρήσης αποτελούν σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και τη Microsoft Corporation (ή μία από τις συγγενείς της εταιρείες). Ισχύουν για το προαναφερθέν λογισμικό και τυχόν υπηρεσίες της ή ενημερώσεις υπηρεσιών της Microsoft (εκτός από το βαθμό που οι εν λόγω υπηρεσίες ή ενημερώσεις συνοδεύονται από νέους ή επιπρόσθετους όρους, στην οποία περίπτωση οι συγκεκριμένοι όροι ισχύουν μελλοντικά και δεν τροποποιούν τα δικαιώματά σας ή τα δικαιώματα της Microsoft σχετικά με το λογισμικό ή τις υπηρεσίες που έχουν ενημερωθεί εκ των προτέρων). ΕΑΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΣΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΧΕΤΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ ΤΟ ΣΤΗΝ APPLE, INC. («APPLE») ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Ή ΠΙΣΤΩΣΗ, ΕΦΟΣΟΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ. Μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε ένα αντίγραφο του λογισμικού σε μια συσκευή που βασίζεται σε iOS, σύμφωνα με τους κανόνες χρήσης του καταστήματος εφαρμογών της Apple.
  1. Λογισμικό Τρίτου Μέρους. Το λογισμικό ενδέχεται να περιλαμβάνει εφαρμογές τρίτων που παραχωρούνται σε εσάς με άδεια χρήσης, στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης ή με δικούς τους όρους. Έχετε πρόσβαση στους όρους άδειας χρήσης, τις κοινοποιήσεις και τις αναγνωρίσεις, εάν υπάρχουν, για εφαρμογές τρίτων μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης http://aka.ms/thirdpartynotices ή μέσω ενός συνοδευτικού αρχείου κοινοποιήσεων. Ακόμη κι εάν οι εν λόγω εφαρμογές διέπονται από άλλες συμβάσεις, ισχύουν επίσης η παρακάτω αποποίηση ευθύνης, οι περιορισμοί και οι εξαιρέσεις ζημίας, στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο.
  2. Σύμβαση παροχής υπηρεσιών της Microsoft. Ορισμένες δυνατότητες του λογισμικού προσφέρουν πρόσβαση ή βασίζονται σε Υπηρεσίες Online. Η χρήση των εν λόγω υπηρεσιών (όχι, όμως, το ίδιο το λογισμικό) διέπεται από τους ξεχωριστούς όρους και τις πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών της Microsoft στη διεύθυνση http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=398923. Σας παρακαλούμε να τους διαβάσετε. Οι υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές.
 2. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Το λογισμικό ενδέχεται να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με εσάς και την από μέρους σας χρήση του λογισμικού και να τις αποστείλει στη Microsoft. Η Microsoft ενδέχεται να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να παράσχει υπηρεσίες και να βελτιώσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Τα δικαιώματα εξαίρεσής σας, αν υφίστανται, περιγράφονται στην τεκμηρίωση του προϊόντος. Ορισμένες δυνατότητες του λογισμικού ενδέχεται να επιτρέπουν τη συλλογή δεδομένων από χρήστες των εφαρμογών σας, οι οποίοι χρησιμοποιούν ή έχουν πρόσβαση στο λογισμικό. Αν χρησιμοποιείτε αυτές τις δυνατότητες, ώστε να επιτρέπεται η συλλογή δεδομένων στις εφαρμογές σας, πρέπει να συμμορφώνεστε με το εφαρμοστέο δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της λήψης τυχόν απαιτούμενης συναίνεσης του χρήστη, και να διατηρείτε μια κατάλληλη πολιτική προστασίας ιδιωτικού απορρήτου που θα ενημερώνει με ακρίβεια τους χρήστες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε, συλλέγετε και κάνετε κοινή χρήση των δεδομένων τους. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση δεδομένων από μέρους της Microsoft από την τεκμηρίωση του προϊόντος και τη Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου της Microsoft στη διεύθυνση https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=512132. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλες τις σχετικές διατάξεις της Δήλωσης Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου της Microsoft.
 3. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. Παραχωρείται μόνο η άδεια χρήσης του λογισμικού. Δεν πωλείται το λογισμικό. Η Microsoft επιφυλάσσεται όλων των υπόλοιπων δικαιωμάτων. Εκτός εάν το εφαρμοστέο δίκαιο σάς παραχωρεί περισσότερα δικαιώματα, παρά τον παρόντα περιορισμό, δεν επιτρέπονται (και δεν θα έχετε το δικαίωμα να κάνετε) τα εξής:
  1. η παράβλεψη τυχόν τεχνικών περιορισμών του λογισμικού, οι οποίοι σας επιτρέπουν να το χρησιμοποιείτε μόνο με συγκεκριμένους τρόπους,
  2. αποσυμπίληση, ανακατασκευή του πηγαίου ή αντικειμενικού κώδικα του λογισμικού,
  3. η κατάργηση, η ελαχιστοποίηση, ο αποκλεισμός ή η τροποποίηση τυχόν κοινοποιήσεων της Microsoft ή των προμηθευτών της στο λογισμικό,
  4. η χρήση του λογισμικού για εμπορικές, μη κερδοσκοπικές ή προσοδοφόρες δραστηριότητες εκτός εάν διαθέτετε δικαιώματα εμπορικής χρήσης στο πλαίσιο ξεχωριστής σύμβασης,
  5. η χρήση του λογισμικού με οποιονδήποτε τρόπο που αντίκειται στη νομοθεσία ή για τη δημιουργία ή την αναπαραγωγή λογισμικού κακόβουλης λειτουργίας ή
  6. η κοινή χρήση, η δημοσίευση, η διανομή ή ο δανεισμός του λογισμικού, η παροχή του λογισμικού ως αυτόνομη φιλοξενούμενη λύση για χρήση από άλλα άτομα ή η μεταφορά του λογισμικού ή της παρούσας σύμβασης σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος.
 4. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. Μπορείτε να καταργήσετε την εγκατάσταση του λογισμικού και να το εγκαταστήσετε σε άλλη συσκευή για δική σας χρήση. Δεν επιτρέπεται η κοινή χρήση της παρούσας άδειας χρήσης σε πολλές συσκευές.
 5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ. Πρέπει να συμμορφώνεστε με όλη την εγχώρια και διεθνή νομοθεσία και κανονισμούς σχετικά με τις εξαγωγές που ισχύουν για το λογισμικό, στους οποίους περιλαμβάνονται περιορισμοί σχετικά με τους προορισμούς, τους τελικούς χρήστες και την τελική χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς εξαγωγής, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://aka.ms/exporting.
 6. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Η Microsoft, σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση, δεν είναι υποχρεωμένη να παρέχει τυχόν υπηρεσίες υποστήριξης για το λογισμικό. Οποιαδήποτε υποστήριξη παρέχεται «ως έχει», «με όλα τα σφάλματα» και δεν διαθέτει κανενός είδους εγγύηση.
 7. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ. Το λογισμικό ενδέχεται να πραγματοποιεί τακτικούς ελέγχους για ενημερώσεις του λογισμικού, τις οποίες λαμβάνει και εγκαθιστά εκ μέρους σας. Μπορείτε να αποκτάτε ενημερώσεις μόνο από τη Microsoft ή εξουσιοδοτημένες πηγές. Η Microsoft ενδεχομένως να πρέπει να ενημερώσει το σύστημά σας για να σας προσφέρει ενημερώσεις. Αποδέχεστε τη λήψη των εν λόγω αυτόματων ενημερώσεων χωρίς καμία πρόσθετη κοινοποίηση. Οι ενημερώσεις ενδέχεται να μην περιλαμβάνουν ή να υποστηρίζουν όλες τις υπάρχουσες δυνατότητες του λογισμικού, τις υπηρεσίες ή τις περιφερειακές συσκευές.
 8. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. Η παρούσα σύμβαση και τυχόν άλλοι όροι που μπορεί να παρέχει η Microsoft για συμπληρώματα, ενημερώσεις ή εφαρμογές τρίτων, αποτελούν την ενιαία σύμβαση για το λογισμικό.
 9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. Αν αποκτήσατε το λογισμικό στις Ηνωμένες Πολιτείες ή τον Καναδά, οι νόμοι της πολιτείας ή της περιφέρειας στην οποία διαμένετε (ή εάν πρόκειται για επιχείρηση, της χώρας όπου βρίσκεται η κύρια επαγγελματική έδρα σας) διέπουν την παρούσα σύμβαση, τις αξιώσεις περί παραβίασής της και όλες τις άλλες αξιώσεις (συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων που καλύπτονται από το δίκαιο προστασίας καταναλωτή, αθέμιτου ανταγωνισμού και αδικοπραξίας), ανεξάρτητα από τυχόν αντιφάσεις του δικαίου. Εάν αποκτήσατε το λογισμικό σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, ισχύει το δίκαιό της. Εάν υφίσταται ομοσπονδιακή δικαιοδοσία των Η.Π.Α., η Microsoft και εσείς συμφωνείτε ότι η αποκλειστική, καθ' ύλη αρμοδιότητα ανήκει στο ομοσπονδιακό δικαστήριο που εδρεύει στην Κομητεία Κινγκ της Ουάσινγκτον, για όλες τις διενέξεις που εκδικάζονται στο δικαστήριο. Εάν δεν ισχύει κάτι τέτοιο, η Microsoft και εσείς συμφωνείτε ότι η αποκλειστική, καθ' ύλη αρμοδιότητα ανήκει στο Ανώτατο Δικαστήριο που εδρεύει στην Κομητεία Κινγκ της Ουάσινγκτον, για όλες τις διενέξεις που εκδικάζονται στο δικαστήριο.
 10. ΤΡΙΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ. Συμφωνείτε ότι η Apple και οι θυγατρικές της αποτελούν τρίτους δικαιούχους της παρούσας σύμβασης και η Apple έχει το δικαίωμα εφαρμογής της εν λόγω σύμβασης.
 11. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ. Αυτή η σύμβαση περιγράφει συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα. Ενδέχεται να έχετε και άλλα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων καταναλωτή, σύμφωνα με το δίκαιο της πολιτείας, της περιφέρειας ή της χώρας σας. Ανεξάρτητα και πέρα από τη σχέση σας με τη Microsoft, ενδέχεται επίσης να έχετε δικαιώματα έναντι του συμβαλλομένου από τον οποίο αποκτήσατε το λογισμικό. Η παρούσα σύμβαση δεν επηρεάζει αυτά τα υπόλοιπα δικαιώματα, εφόσον τούτο δεν επιτρέπεται σύμφωνα με το δίκαιο της πολιτείας, της περιφέρειας ή της χώρας σας. Για παράδειγμα, εάν αποκτήσατε το λογισμικό σε μία από τις παρακάτω περιοχές ή ισχύει υποχρεωτική νομοθεσία στη χώρα, τότε στην περίπτωσή σας ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις:
  1. Αυστραλία. Σύμφωνα με το Νόμο περί Καταναλωτών της Αυστραλίας έχετε νόμιμα δικαιώματα και κανένας από τους όρους της παρούσας σύμβασης δεν έχει πρόθεση να επηρεάσει τα εν λόγω δικαιώματα.
  2. Καναδάς. Εάν αποκτήσατε το λογισμικό στον Καναδά, μπορείτε να διακόψετε τη λήψη ενημερώσεων, απενεργοποιώντας τη λειτουργία αυτόματης ενημέρωσης, αποσυνδέοντας τη συσκευή σας από το Internet (ωστόσο, εάν και αν επανασυνδεθείτε στο Internet, το λογισμικό θα συνεχίσει τον έλεγχο για ενημερώσεις και την εγκατάστασή τους) ή καταργώντας την εγκατάσταση του λογισμικού. Η τεκμηρίωση του προϊόντος, αν υφίσταται, μπορεί επίσης να καθορίζει τον τρόπο απενεργοποίησης των ενημερώσεων για τη συγκεκριμένη συσκευή ή το λογισμικό σας.
  3. Γερμανία και Αυστρία.
   1. Εγγύηση. Το λογισμικό που διαθέτει κατάλληλη άδεια χρήσης θα λειτουργεί ουσιαστικά όπως περιγράφεται σε οποιαδήποτε υλικά της Microsoft που συνοδεύουν το λογισμικό. Ωστόσο, η Microsoft δεν παρέχει καμία συμβατική εγγύηση σε σχέση με το λογισμικό με άδεια χρήσης.
   2. Περιορισμός Ευθύνης. Σε περίπτωση εσκεμμένης συμπεριφοράς, βαριάς αμέλειας, η αξίωση που βασίζεται στον Νόμο περί Ευθύνης λόγω Ελαττωματικού Προϊόντος, καθώς και σε περίπτωση θανάτου ή προσωπικού ή σωματικού τραυματισμού, η Microsoft ευθύνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

   Σύμφωνα με την προηγούμενη ρήτρα (ii), η Microsoft θα ευθύνεται μόνο για ελαφρά αμέλεια, εάν η Microsoft έχει διαπράξει παράβαση συμβατικών υποχρεώσεων σχετικά με υλικό, η εκπλήρωση των οποίων διευκολύνει τη δέουσα εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, η παράβαση των οποίων θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το σκοπό της παρούσας σύμβασης και η συμμόρφωση με τις οποίες πρέπει να αποτελεί συνεχή στόχο των συμβαλλομένων (αποκαλούμενες «πρωτεύουσες υποχρεώσεις»). Σε άλλες περιπτώσεις ήπιας αμέλειας, η Microsoft δεν θα φέρει ευθύνη για ελαφρά αμέλεια.

 12. ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ. Η ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΕΣΕΙΣ ΦΕΡΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ. ΕΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ APPLE ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, Η APPLE ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. H MICROSOFT ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΡΗΤΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Η ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ Ή ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΑΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΑΣ, Η MICROSOFT ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ.
 13. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΙΣΑ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ APPLE, ΤΗ MICROSOFT ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ MICROSOFT ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΕΩΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ Ή ΕΥΛΟΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ.

  Αυτός ο περιορισμός ισχύει για (α) οποιαδήποτε ζητήματα σχετίζονται με το λογισμικό, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένου του κώδικα) σε τοποθεσίες τρίτων μερών στο Internet ή εφαρμογές τρίτων και (β) αξιώσεις για παραβίαση σύμβασης, παραβίαση εγγύησης ή προϋποθέσεων, αντικειμενική ευθύνη, αμέλεια ή άλλη αδικοπραξία ή για οποιαδήποτε άλλη αξίωση, σε κάθε περίπτωση στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο. Επίσης, ισχύει ακόμα και εάν η Microsoft ή η Apple γνώριζε ή θα έπρεπε να γνωρίζει την πιθανότητα των ζημιών. Ο ανωτέρω περιορισμός ή η εξαίρεση ενδέχεται να μην ισχύουν για την περίπτωσή σας, εφόσον το δίκαιο της πολιτείας, της περιφέρειας ή της χώρας σας ίσως να μην επιτρέπει τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης για εύλογες αποζημιώσεις και για αποθετικές ή άλλες ζημίες.