Ένα άτομο που χρησιμοποιεί φορητό υπολογιστή σε τραπέζι

Οδηγός πλατφόρμας χαμηλών απαιτήσεων κώδικα

Για να δημιουργήσουν πολύπλοκες τοποθεσίες Web και εφαρμογές για τους πελάτες, οι κάτοχοι επιχειρήσεων δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουν ομάδα μηχανικών, προγραμματιστών και σχεδιαστών. Οι πλατφόρμες ανάπτυξης χαμηλών απαιτήσεων κώδικα είναι ένας εξαιρετικός τρόπος ανάπτυξης εφαρμογών για την επιτυχία των οργανισμών.

Τι είναι η ανάπτυξη χαμηλών απαιτήσεων κώδικα;

Οι χαμηλές απαιτήσεις κώδικα είναι μια προσέγγιση ανάπτυξης λογισμικού που χρησιμοποιεί ελάχιστη κωδικοποίηση για να δημιουργήσει τοποθεσίες Web, εφαρμογές και διαδικασίες. Αντί να συντάσσει πολλές γραμμές περίπλοκου και σύνθετου κώδικα με παραδοσιακό προγραμματισμό, η ανάπτυξη χαμηλών απαιτήσεων κώδικα χρησιμοποιεί μοντέλα απεικόνισης με μεταφορά και απόθεση και δημιουργία περιβάλλοντος εργασίας χρήστη με λίγα μόλις κλικ για τη γρήγορη δημιουργία ολοκληρωμένων εφαρμογών.

Το πλατφόρμα χαμηλών απαιτήσεων κώδικα βοηθάει στην εξάλειψη επαναλαμβανόμενων εργασιών αυτοματοποιώντας χρονοβόρους και πολύπλοκους τομείς ανάπτυξης. Οι εφαρμογές χαμηλών απαιτήσεων κώδικα διευκολύνουν την ανάπτυξη εφαρμογών για όλους, από τους έμπειρους έως τους ερασιτέχνες προγραμματιστές, που είναι επιχειρηματικοί χρήστες χωρίς επίσημη εμπειρία στην κωδικοποίηση. Καθώς τα εργαλεία χαμηλών απαιτήσεων κώδικα δίνουν τη δυνατότητα σε υπαλλήλους με λιγότερες τεχνικές γνώσεις να έχουν θετικό αντίκτυπο στον οργανισμό, παρέχουν ταυτόχρονα ευελιξία στους πεπειραμένους προγραμματιστές όταν ασχολούνται με πιο πολύπλοκες εργασίες. Όταν τα μέλη της ομάδας μπορούν να ξεπεράσουν το δύσκολο στάδιο της δημιουργίας της εφαρμογής, μπορείτε να μειώσετε τον χρόνο που απαιτείται για την ανάπτυξη και να πετυχαίνετε περισσότερα σε λιγότερο χρόνο, ώστε να μπορείτε να επικεντρωθείτε σε πιο σημαντικές εργασίες.

Βοηθώντας τους συνεργάτες σε όλα τα επίπεδα να παρέχουν λύσεις πιο γρήγορα, οι επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργήσουν περισσότερες εμπειρίες για τους χρήστες τους. Υλοποιώντας ανάπτυξη εφαρμογών χαμηλών απαιτήσεων κώδικα στις επιχειρηματικές διαδικασίες σας, θα μπορέσετε να:

 • Αλληλεπιδράστε με τους πελάτες και ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις τους μέσω όλων των ψηφιακών καναλιών σας.
 • Αναβαθμίστε τη θέση της εταιρείας σας στον κλάδο.
 • Παρουσιάστε καινούργια, πρωτοποριακά προϊόντα στην αγορά.
 • Θέστε το πρότυπο στον κλάδο για το προϊόν και τις προσδοκίες των πελατών.

Η άνοδος της ανάπτυξης χαμηλών απαιτήσεων κώδικα

Ο επιχειρηματικός κόσμος κινείται γρήγορα και η αγορά πρέπει να είναι σε θέση να συμβαδίσει. Οι χρήστες επιζητούν συνεπείς εμπειρίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους, και τις θέλουν τώρα. Όταν η εργασία δημιουργίας αυτών των στοιχείων ανατίθεται αποκλειστικά και μόνο σε προγραμματιστές, ο φόρτος εργασίας γίνεται δυσβάσταχτος και η αποτελεσματικότητα μειώνεται. Το τμήμα πληροφορικής δαπανά μεγάλο μέρος του χρόνου του απλώς συντηρώντας τα υπάρχοντα συστήματα, με αποτέλεσμα η παροχή λύσεων που ανταποκρίνονται στη ζήτηση και προσφέρουν την πιο πρόσφατη τεχνολογία που είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των χρηστών, να καθίσταται «χάρτινος πύργος» που είναι πολύ δύσκολο να μην καταρρεύσει.

Τα εργαλεία ανάπτυξης χαμηλών απαιτήσεων κώδικα βοηθούν άτομα να δημιουργήσουν περίπλοκες επιχειρηματικές λύσεις χωρίς να διαθέτουν εμπειρία στην κωδικοποίηση. Δεδομένου ότι τα εργαλεία χαμηλών απαιτήσεων κώδικα μπορούν να βοηθήσουν οποιονδήποτε να δημιουργήσει εφαρμογές, διαδικασίες και τοποθεσίες Web, η πίεση που δέχονται οι προγραμματιστές για να δημιουργήσουν, κωδικοποιήσουν, εκτελέσουν, υλοποιήσουν και επιλύσουν τα προβλήματα κάθε εφαρμογής μειώνεται. Αυτά τα εργαλεία αποτελούσαν ανέκαθεν αναπόσπαστο μέρος της ανάπτυξης εφαρμογών. Ωστόσο, καθώς ο χρόνος διάθεσης στην αγορά και η καινοτομία έχουν βρεθεί στο προσκήνιο, οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν αυτές τις λύσεις γρήγορα.

Λόγω της πανδημίας, περισσότερες επιχειρήσεις στράφηκαν σε υβριδικά και απομακρυσμένα περιβάλλοντα. Η ευκολία της προώθησης μιας προσέγγισης cloud-forward σημαίνει ότι όλα τα μέλη της ομάδας θα έχουν πρόσβαση σε κάθε γνώση που απαιτείται για την ολοκλήρωση των εργασιών και ότι το στάδιο του προγραμματισμού δεν θα αποτελεί σημείο συμφόρησης για την εξέλιξη κάθε έργου. Με μια ποικιλία μεθόδων που βοηθούν άτομα που δεν είναι προγραμματιστές να δημιουργούν προσαρμοσμένες εφαρμογές, οι πλατφόρμες χαμηλών απαιτήσεων κώδικα προσφέρουν διαδικασίες που μπορούν να προσαρμοστούν γρήγορα, λύσεις που μπορούν να αναπτύσσονται με μεγαλύτερη ταχύτητα και την υλοποίηση νέων λύσεων χωρίς καμία πολυπλοκότητα.

Τα πλεονεκτήματα των χαμηλών απαιτήσεων κώδικα

Η ανάπτυξη χαμηλών απαιτήσεων κώδικα δεν διευκολύνει μόνο τη γρήγορη δημιουργία εφαρμογών, αλλά ωφελεί επίσης τον οργανισμό σας. Μερικά από τα πλεονεκτήματα της χρήσης εργαλείων ανάπτυξης χαμηλών απαιτήσεων κώδικα είναι τα εξής:

 • Πιο γρήγορη παρουσίαση προϊόντων ή λύσεων. Με το εργαλεία χαμηλών απαιτήσεων κώδικα, οι επιχειρηματικοί εταίροι μπορούν να δημιουργήσουν τοποθεσίες Web και εφαρμογές πολύ πιο γρήγορα σε σύγκριση με τη χρήση παραδοσιακής κωδικοποίησης και εξειδικευμένων προγραμματιστών. Αυτό δίνει τη δυνατότητα για μεγαλύτερη ευελιξία και λιγότερη επένδυση χρόνου στην ανάπτυξη. Οι λύσεις ελέγχονται, αξιολογούνται και προσαρμόζονται χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε επίσημη εμπειρία στην κωδικοποίηση.
 • Ευκολία χρήσης. Κάποιος που δεν είναι προγραμματιστής μπορεί να είναι δύσκολο να καταλάβει τη γλώσσα προγραμματισμού. Με τα εργαλεία χαμηλών απαιτήσεων κώδικα, δεν χρειάζεται να μάθετε κάποια γλώσσα προγραμματισμού, πλαίσια, περιπτώσεις χρήσης και λύσεις για να ολοκληρώσετε έργα.
 • Λιγότερη συντήρηση. Επειδή η ανάπτυξη εφαρμογών χαμηλότερων απαιτήσεων κώδικα χρησιμοποιεί τυποποιημένα στοιχεία, υπάρχουν λιγότερα σφάλματα κώδικα, προβλήματα ενοποίησης και επιπλοκές κατά τη δημιουργία εφαρμογών ή διαδικασιών. Δεδομένου ότι ξοδεύετε λιγότερο χρόνο για τη συντήρηση της πλατφόρμας, η ομάδα σας έχει περισσότερο χρόνο για να αναπτύξει περισσότερα προϊόντα.
 • Ευθυγράμμιση των λύσεων με τους συνολικούς επιχειρηματικούς στόχους. Ευθυγραμμίζοντας την τεχνολογία με τους επιχειρηματικούς στόχους σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ερασιτέχνες και επαγγελματίες προγραμματιστές για να καλύψετε τα κενά και να συνεργάζεστε απρόσκοπτα σε περίπτωση ελλείψεων προσωπικού, αυξημένης εργασίας και ανάπτυξης αυτόματες ροές διαδικασιών. χαμηλής πολυπλοκότητας
 • Μείωση κόστους για τον οργανισμό. Πολλοί ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων μπορούν να επωφεληθούν από το γεγονός ότι δεν χρειάζονται έναν προγραμματιστή ή μια ομάδα για να δημιουργήσουν την τοποθεσία Web ή μια εφαρμογή για κινητές συσκευές. Η ανάπτυξη εφαρμογών χαμηλών απαιτήσεων κώδικα προσφέρει έναν τρόπο δημιουργίας ψηφιακών λύσεων χωρίς τα υψηλά κόστη γενικής διαχείρισης πληροφορικής.
 • Καλύτερη διαχείριση. Μέσω της συνέπειας μοντελοποίησης εντός του περιβάλλοντος, οι ομάδες πληροφορικής και οι ειδικοί των λειτουργιών ανάπτυξης μπορούν να συντηρούν όλες τις εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί με πλήρεις δυνατότητες διαχείρισης και συμμόρφωσης. Σε αυτό περιλαμβάνονται οι ενημερώσεις, οι ευπάθειες στο ζήτημα της ασφάλειας, οι αναλύσεις απόδοσης, οι έλεγχοι συμμόρφωσης και τα δεδομένα.

Δημιουργία εφαρμογών με εργαλεία χαμηλών απαιτήσεων κώδικα

Δημιουργημένες πάνω στο θεμέλιο του διαχωρισμού σε ενότητες και της απεικόνισης της κωδικοποίησης, οι πλατφόρμες χαμηλών απαιτήσεων κώδικα βρίσκουν απήχηση σε όλα τα επίπεδα, ανεξάρτητα από τον βαθμό δεξιότητας ή εξοικείωσης με τις επιχειρηματικές διαδικασίες και λειτουργίες. Όλοι μπορούν να δημιουργήσουν με τις πλατφόρμες χαμηλών απαιτήσεων κώδικα.

Υπάρχουν πολλοί κλάδοι που μπορούν να αξιοποιήσουν και να επωφεληθούν από την ανάπτυξη χαμηλών απαιτήσεων κώδικα: υγειονομική φροντίδα, εκπαίδευση, ηλεκτρονικό εμπόριο, λιανική και χρηματοοικονομικά, για να αναφέρουμε λίγους μόνο. Ωστόσο, η ανάπτυξη εφαρμογών χαμηλών απαιτήσεων κώδικα δεν είναι ένα εργαλείο γενικής εφαρμογής για κάθε διαδικασία. Τα ηγετικά στελέχη των επιχειρήσεων πρέπει να γνωρίζουν πότε είναι χρήσιμο και πότε μετατρέπεται σε εμπόδιο. Οι πλατφόρμες χαμηλών απαιτήσεων κώδικα αποδίδουν καλύτερα για εφαρμογές, ροές εργασιών ή διαδικασίες που χρησιμοποιούν απλές λειτουργίες, εφαρμογές υψηλής χρήσης και εσωτερικές εφαρμογές. Μερικά παραδείγματα περιπτώσεων χρήσης είναι τα εξής:

 • Διαχείριση παραπόνων
 • Διαχείριση κύκλου ζωής υπαλλήλων
 • Διαχείριση αξιώσεων εξόδων
 • Διαχείριση αγορών
 • Διαχείριση προϋπολογισμού μάρκετινγκ
 • Διαχείριση συμβάντων πληροφορικής
 • Διαχείριση υποψήφιων πελατών

Παραδείγματα πλατφορμών ανάπτυξης χαμηλών απαιτήσεων κώδικα

Δεν υπάρχει μια μεμονωμένη περίπτωση χρήσης στην οποία χρησιμοποιείτε ένα εργαλείο χαμηλών απαιτήσεων κώδικα. Αν και οι πλατφόρμες χαμηλών απαιτήσεων κώδικα χρησιμοποιούν απλές τεχνικές για τη σύνταξη του κώδικα, δημιουργούν απλές έως πολύπλοκες εφαρμογές για όλα τα επίπεδα σχεδιαστών.

Στα παραδείγματα περιπτώσεων χρήσης περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Βελτίωση διαδικασιών για τη δημιουργία εφαρμογών. Η ανάπτυξη χαμηλών απαιτήσεων κώδικα υποστηρίζει τις επιχειρήσεις και τις ομάδες πληροφορικής δημιουργώντας εφαρμογές χωρίς σύνταξη νέου κώδικα. Οι δυνατότητες χαμηλών απαιτήσεων κώδικα συμβάλλουν στη διαχείριση της ροής εργασιών αυτοματοποιώντας τις διαδικασίες σε πραγματικό χρόνο και μειώνοντας τον απαιτούμενο χρόνο εκπαίδευσης, δεδομένου ότι δεν απαιτείται εντατική εκπαίδευση στον προγραμματισμό.
 • Η ενοποίηση συστημάτων παλαιού τύπου. Στην περίπτωση χρήσης ανάπτυξης χαμηλών απαιτήσεων κώδικα που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ζήτηση, βοηθάει στον απρόσκοπτο συνδυασμό πολλών διαφορετικών πλατφορμών και εφαρμογών σε ένα ενιαίο συνεκτικό σύστημα.
 • Γρήγορη ανάπτυξη εφαρμογών για το Web και για εφαρμογές για κινητές συσκευές. Με εύχρηστα προγράμματα επεξεργασίας με μεταφορά και απόθεση, η δημιουργία εύχρηστων εφαρμογών που συνδέονται γρήγορα στο cloud γίνεται εύκολη.
 • Αυτοματισμός επιχειρηματικών διαδικασιών σε ροές εργασιών. Δημιουργώντας και προσαρμόζοντας ροές εργασιών από το μηδέν, με εύχρηστα στοιχεία, οι πλατφόρμες χαμηλών απαιτήσεων κώδικα βοηθούν στην εισαγωγή δεδομένων και υπαρχουσών ροών εργασιών.
 • Διαχείριση σχέσεων πελατών εντός των εφαρμογών. Οι πλατφόρμες χαμηλών απαιτήσεων κώδικα διαχειρίζονται τις σχέσεις με τους πελάτες μέσω αιτημάτων και υποθέσεων εξυπηρέτησης πελατών, καθώς επίσης και αυτοματοποιώντας τις επιχειρηματικές διαδικασίες. Η ομάδα σας μπορεί να δημιουργήσει μια πύλη αυτοεξυπηρέτησης και ηλεκτρονικά καταστήματα για τους πελάτες σας και να παραγάγει προσαρμοσμένες αναφορές από τα δεδομένα που καταγράφονται μέσω αυτών των πωλήσεων.

Εννέα αρχές της ανάπτυξης χαμηλών απαιτήσεων κώδικα

Το Ανάπτυξη χαμηλών απαιτήσεων κώδικα μπορεί να είναι μια εξαιρετική προσθήκη στις τρέχουσες και τις μελλοντικές διεργασίες σας. Η υιοθέτηση αυτής της τεχνολογίας στην επιχείρησή σας μπορεί να σας προσφέρει δυνατότητες που δεν είχατε καν φανταστεί ακόμα. Καθώς αποφασίζετε να κάνετε τη μετάβαση σε μια πλατφόρμα ανάπτυξης χαμηλών απαιτήσεων κώδικα, θα χρειαστεί να κατανοήσετε τις θεμελιώδεις αρχές ώστε να δώσετε στην ομάδα σας τη δυνατότητα να δημιουργήσει τις βέλτιστες δυνατές λύσεις και προϊόντα.

 1. Ευελιξία. Οι ευέλικτες διαδικασίες και οι διαδικασίες χαμηλών απαιτήσεων κώδικα έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό την ιδέα της ιεράρχησης της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης, της γρήγορης λειτουργίας, των συνεργασιών, της ανταπόκρισης στην αλλαγή. Βελτιστοποιώντας τη διαδικασία και διασφαλίζοντας ότι όλοι συνεργάζονται βήμα-βήμα, η επιχείρηση μπορεί να ανταποκριθεί στις ανταγωνιστικές πιέσεις που ασκούν οι πελάτες της και ο κλάδος γενικότερα. Όταν η μεθοδολογία ευελιξίας εφαρμόζεται με σωστό τρόπο, παρέχετε τις κατάλληλες λύσεις ή προϊόντα στα σωστά χέρια, τη σωστή στιγμή.
 2. Το cloud. Ως κεντρική μορφή για όλες τις μορφές ανάπτυξης λογισμικού, το cloud είναι ιδανικό για ανάπτυξη χαμηλών απαιτήσεων κώδικα. Είναι σχεδόν αδύνατον να εκτελέσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα ψηφιοποίησης χωρίς να αξιοποιήσετε τα πλεονεκτήματα της ευκολίας, της ταχύτητας, της επικέντρωσης και της ευελιξίας που μπορεί να προσφέρει το cloud. Δεδομένου ότι τα εργαλεία χαμηλών απαιτήσεων κώδικα συνδυάζουν τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI), εκμάθησης μηχανής, νέας τεχνολογίας και επαυξημένης πραγματικότητας, η εξασφάλιση πρόσβασης σε δεδομένα και ισχύ επεξεργασίας καθιστά την υλοποίηση υπηρεσιών cloud επιτακτική ανάγκη. Το cloud παρέχει ευέλικτους πόρους με δυνατότητα κλιμάκωσης, ώστε η ομάδα σας να μπορεί να αναπτύξει εφαρμογές γρήγορα, να αυτοματοποιήσει διεργασίες εύκολα και να δημιουργήσει εφαρμογές που διαρκούν.
 3. Συνεργασία. Κάνοντας κοινή χρήση μιας οπτικής γλώσσας που μπορεί να κατανοήσει ο καθένας, θα εξηγείτε και θα μεταδίδετε ιδέες εύκολα. Επειδή οι συνέπειες της κακής επικοινωνίας είναι τεράστιες και θα μπορούσατε να δαπανήσετε περισσότερο χρόνο απ' όσο σας επιτρέπει το έργο σας, είναι επιτακτικό να υπάρχει συγχρονισμός σε όλο το εύρος της επιχείρησης, μια πλατφόρμα ελέγχου με διαχείριση εκδόσεων και μια κοινή γλώσσα που θα μπορούν να κατανοήσουν όλοι στον ίδιο εικονικό χώρο. Οι ομάδες μπορούν να εργάζονται αυτόνομα, αλλά θα εξακολουθούν να επικοινωνούν πλήρως σε κάθε στάδιο. Όταν έχετε την ίδια γλώσσα με ένα οπτικό μοντέλο, δεν χρειάζεται καμία μετάφραση. Όλοι συμμετέχουν πλήρως από την αρχή έως το τέλος, με συνεργασία που δίνει στην ομάδα σας τη δυνατότητα να δημιουργήσει τη σωστή λύση γρήγορα.
 4. Κοινότητα. Όταν οι ομάδες χρησιμοποιούν από κοινού την ίδια γλώσσα, είναι ευκολότερο να σκέφτονται, να χαρτογραφούν, να παρακολουθούν και να ολοκληρώνουν τους κοινούς στόχους τους. Η κοινότητα είναι κρίσιμο στοιχείο για την ανάπτυξη χαμηλών απαιτήσεων κώδικα καθώς διαμορφώνει συνδέσεις, ανταλλάσσει γνώση και εμπνέει τους άλλους, χτίζοντας μια δημοκρατική πλατφόρμα που εμπλουτίζει τους πάντες. Μια κοινότητα που συμμετέχει ενεργά, επενδύει στην τεχνολογία της, προσδίδει κύρος στην πλατφόρμα της, οπτικοποιεί τα δυνατά στοιχεία και τις αδυναμίες της και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο.
 5. Πειραματισμός και καινοτομία Οι πλατφόρμες χαμηλών απαιτήσεων κώδικα πρέπει να παρέχουν ένα περιβάλλον στο οποίο οι χρήστες μπορούν να πειραματίζονται, να εξερευνούν και να καινοτομούν χωρίς όρια. Μόλις αποδεχτείτε την ευελιξία που προσφέρει το Πλατφόρμα χαμηλών απαιτήσεων κώδικα, θα είστε ελεύθεροι να βρείτε νέους και συναρπαστικούς τρόπους να προσελκύετε πελάτες, να δοκιμάζετε νέα προϊόντα, να βελτιώνετε τη λειτουργία ή να δημιουργείτε το βέλτιστο περιβάλλον εργασίας για τους χρήστες σας. Όταν συνεχίζετε να καινοτομείτε, διατηρείτε το προβάδισμα έναντι του ανταγωνισμού.
 6. Διαχείριση και έλεγχος. Υπάρχουν τουλάχιστον τρεις τύποι διαχείρισης χαμηλών απαιτήσεων κώδικα: συμμόρφωση με εσωτερικούς κανόνες, ανταπόκριση σε εξωτερικούς κανόνες και κανονισμούς και διασφάλιση ότι η επιχειρηματική στρατηγική σας αποδίδει μετρήσιμα αποτελέσματα. Η αυστηρή διαχείριση, οι διεργασίες ελέγχου και τα πρωτόκολλα είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να διασφαλίζετε συνεχή συμμόρφωση. Η διασφάλιση της διαθεσιμότητας ισχυρών προστατευτικών ασφαλείας σημαίνει ότι μπορείτε να σχεδιάζετε εύκολα, ενώ το εργαλείο χαμηλών απαιτήσεων κώδικα ρυθμίζει τις παραμέτρους μιας εφαρμογής που οδηγεί σε λιγότερα σφάλματα. Το Προσθήκη ευφυΐας στις εφαρμογές σας καθοδηγεί τους προγραμματιστές στη λήψη των βέλτιστων αποφάσεων και ελέγχει συνεχώς την εργασία. Κάθε εργασία μπορεί να αυτοματοποιηθεί ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα, η σταθερότητα και η συμμόρφωση, παρέχοντάς σας πλήρη έλεγχο.
 7. Ανάπτυξη βάσει μοντέλου. Όταν δημιουργείτε την επόμενη εφαρμογή σας, χρειάζεστε μια ομάδα που συνεργάζεται και μιλάει την ίδια γλώσσα. Ο προγραμματισμός βάσει μοντέλου δημιουργεί μια κοινή γλώσσα μεταξύ των ομάδων ώστε ο ειδικός να σχεδιάζει και να προγραμματίζει τον τρόπο επίλυσης των προβλημάτων. Ταυτόχρονα, ο προγραμματιστής κατανοεί τους κινδύνους και δημιουργεί αυτό που χρειάζεται. Δεδομένου ότι τόσο ο ειδικός όσο και προγραμματιστής γνωρίζουν τι απαιτείται σε κάθε στάδιο, υπάρχει λιγότερη σύγχυση, μεγαλύτερη ευθυγράμμιση και οι διαδικασίες ολοκληρώνονται ταχύτερα. Επίσης, το τελικό προϊόν βοηθάει στον μετασχηματισμό των ιδεών σας σε εφαρμογές που παρέχουν αξία στην επιχείρησή σας.
 8. Προγραμματισμός από πολλούς χρήστες. Οι πλατφόρμες χαμηλών απαιτήσεων κώδικα δημιουργούνται με βάση την ιδέα ότι ο καθένας—στην κυριολεξία—μπορεί να δημιουργήσει μια εφαρμογή. Αναλυτές, προγραμματιστές, ειδικοί τομέα, σχεδιαστές, μέλη ομάδας και άλλοι μπορούν να συντονιστούν και αν συνεργαστούν σε πραγματικό χρόνο από πολλές τοποθεσίες για να δημιουργήσουν μια ενιαία λύση. Η πλατφόρμα σας χρειάζεται δυνατότητες προγραμματισμού επιχειρηματικής κατηγορίας, πολλών χρηστών, προκειμένου να προσφέρει υποστήριξη και συγχρονισμό από κάθε ροή εργασιών, ώστε να μπορείτε να προσφέρετε ένα προϊόν ή μια λύση ανώτερης αξίας.
 9. Ανοιχτότητα. Εάν η πλατφόρμα σας δεν είναι ανοιχτή, η δημιουργία μιας εφαρμογής που θα φτάσει σε πολλά άτομα είναι σχεδόν αδύνατη. Οι πλατφόρμες χαμηλών απαιτήσεων κώδικα συνδυάζουν κεντρικά συστήματα και συστήματα παλαιού τύπου για να επιτύχουν σε πολύπλοκα περιβάλλοντα και σχεδιάζονται ώστε να εξυπηρετούν τυχόν μελλοντικές συνδέσεις. Δημιουργήστε νέες συνδέσεις όταν τις χρειαστείτε, ώστε να μπορείτε να παραμένετε ανοιχτοί σε όλες τις πιθανές ενοποιήσεις, χωρίς περιορισμούς σχετικά με το τι μπορείτε να δημιουργήσετε. Αποδεχόμενοι το τεχνολογικό τοπίο παραμένοντας γνήσια ανοιχτοί, κάνετε την πλατφόρμα χαμηλών απαιτήσεων κώδικα ανθεκτική στις μελλοντικές εξελίξεις.

Αναπτύξτε την επόμενη εφαρμογή σας με ένα εργαλείο χαμηλών απαιτήσεων κώδικα

Μόλις επιλέξετε ποιο εργαλείο χαμηλών απαιτήσεων κώδικα να ενσωματώσετε στις διαδικασίες του οργανισμού σας, θα είστε σε θέση να δώσετε στην ομάδα σας τη δυνατότητα να δημιουργήσει τις δικές της εφαρμογές με λίγη εκπαίδευση. Το Microsoft Power Apps παρέχει την πλατφόρμα για να βοηθήσει τους προγραμματιστές σας, επαγγελματίες και μη, να κάνουν περισσότερα με λιγότερα—να δημιουργήσουν και να σχεδιάσουν εφαρμογές επαγγελματικής κατηγορίας, να αξιοποιήσουν πολύπλοκα πρότυπα και δυνατότητες και να διαχειριστούν δεδομένα, με λίγα μόλις κλικ.

Συχνές ερωτήσεις

Τι σημαίνει ο όρος χαμηλές απαιτήσεις κώδικα;

Η ανάπτυξη χαμηλών απαιτήσεων κώδικα είναι μια προσέγγιση ανάπτυξης λογισμικού που χρησιμοποιεί ελάχιστη κωδικοποίηση για να δημιουργήσει τοποθεσίες Web, εφαρμογές και διεργασίες.

Ποιο είναι ένα παράδειγμα ανάπτυξης χαμηλών απαιτήσεων κώδικα;

Ένα παράδειγμα της χρήσης ανάπτυξης χαμηλών απαιτήσεων κώδικα είναι η βελτίωση της εμπειρίας των πελατών μέσω ελκυστικών εργαλείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη, όπως οι πύλες αυτοεξυπηρέτησης, οι εφαρμογές για κινητές συσκευές και οι προοδευτικές εφαρμογές Web.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ χαμηλών απαιτήσεων κώδικα και υψηλών απαιτήσεων κώδικα;

Τα εργαλεία χαμηλών απαιτήσεων κώδικα χρησιμοποιούν ελάχιστη κωδικοποίηση για να δημιουργήσουν εφαρμογές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον καθένα, ενώ τα εργαλεία υψηλών απαιτήσεων κώδικα παρέχουν εμπειρία βάσει κώδικα που εξαρτάται από τον προγραμματιστή.

Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα εργαλείο χαμηλών απαιτήσεων κώδικα;

Ένα εργαλείο χαμηλών απαιτήσεων κώδικα χρησιμοποιείται για τη δημιουργία τοποθεσιών Web και εφαρμογών για κινητές συσκευές, διεργασιών διαχείρισης και ροών εργασιών.

Γιατί είναι η ανάπτυξη χαμηλών απαιτήσεων κώδικα το μέλλον;

Η ανάπτυξη χαμηλών απαιτήσεων κώδικα είναι το μέλλον, επειδή βοηθάει άτομα που δεν είναι προγραμματιστές να δημιουργήσουν λύσεις που μπορούν να αναπτυχθούν πιο εύκολα, πιο γρήγορα και με μικρότερο κόστος, χωρίς πολυπλοκότητα.

Θα αντικαταστήσουν τα εργαλεία χαμηλών απαιτήσεων κώδικα τους προγραμματιστές;

Αν και δημοφιλή, τα εργαλεία χαμηλών απαιτήσεων κώδικα δεν θα υποκαταστήσουν τους προγραμματιστές, καθώς τους δίνουν τη δυνατότητα να εργάζονται πιο γρήγορα στο αρχικό στάδιο δημιουργίας του κώδικα, παρέχοντας περισσότερο ελεύθερο χρόνο για την εξερεύνηση των καινοτόμων πτυχών της διαδικασίας ανάπτυξης.

Τι είναι η AI χαμηλών απαιτήσεων κώδικα;

Η AI χαμηλών απαιτήσεων κώδικα είναι η αξιοποίηση πολύπλοκου προγραμματισμού για τη δημιουργία τοποθεσιών Web και εφαρμογών που αναπτύσσουν εκμάθηση μηχανής και AI χωρίς κώδικα.

Μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους η ανάπτυξη χαμηλών απαιτήσεων κώδικα και τα API;

Ναι, μπορείτε να ενσωματώσετε ανάπτυξη χαμηλών απαιτήσεων κώδικα για μια εφαρμογή, αλλά πρέπει να διασφαλίσετε ότι αυτή θα λειτουργεί πρώτα με τη στρατηγική του οργανισμού σας.