Μια γυναίκα εργάζεται στον φορητό υπολογιστή

Απλοποίηση του DevOps με εργαλεία χαμηλών απαιτήσεων κώδικα

Διευκολύνετε τη διεργασία DevOps χρησιμοποιώντας μια εταιρική πλατφόρμα χαμηλών απαιτήσεων κώδικα που βοηθά τους προγραμματιστές και τους μη προγραμματιστές να δημιουργούν εφαρμογές μαζί, επιταχύνοντας τον χρόνο που χρειάζεστε για τη διάθεσή τους στην αγορά.

Τρόπος βελτιστοποίησης του DevOps χρησιμοποιώντας εργαλεία χαμηλών απαιτήσεων κώδικα

Το να μπορείτε να καινοτομείτε γρήγορα είναι ένα βασικό επιχειρηματικό πλεονέκτημα, ειδικά όταν δημιουργείτε ψηφιακά προϊόντα. Παραδοσιακά, το DevOps έχει βοηθήσει τις εταιρείες να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη πίεση της αγοράς να αναπτύσσουν γρήγορα λογισμικό χρησιμοποιώντας πρακτικές που ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ προγραμματιστών και ομάδων λειτουργιών. Οι επιχειρήσεις ασπάζονται ευρέως το DevOps επειδή η αποδεδειγμένη μεθοδολογία του βοηθά τις ομάδες IT να δημιουργούν, να δοκιμάζουν, να κυκλοφορούν και να βελτιώνουν συνεχώς εφαρμογές με λιγότερα σημεία συμφόρησης.

Η μη αυτόματη ανάπτυξη κώδικα που γίνεται συνήθως από προγραμματιστές είναι ένα τέτοιο σημείο συμφόρησης. Στην τρέχουσα αγορά εργασίας, οι πολύτιμες δεξιότητες κωδικοποίησης των προγραμματιστών είναι ανεπαρκείς. Καθώς οι επαγγελματίες κωδικοποίησης σπανίζουν, περισσότερες επιχειρήσεις στρέφονται σε εταιρικές πλατφόρμες χαμηλών απαιτήσεων κώδικα για να βελτιστοποιήσουν τις διεργασίες τους DevOps και να καταρρίψουν τα εμπόδια στην καινοτομία.

Τα εργαλεία χαμηλών απαιτήσεων κώδικα και το DevOps είναι φυσικά συμβατά επειδή και τα δύο δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην αυτοματοποίηση των μη αυτόματων διεργασιών και στην εξάλειψη των περιορισμών. Τα περιβάλλοντα χαμηλών απαιτήσεων κώδικα χρησιμοποιούν εξαιρετικά ορατά εργαλεία και προκατασκευασμένα πρότυπα για να επιτρέπουν σε άτομα όλων των επιπέδων δεξιοτήτων να σχεδιάζουν εφαρμογές με πολύ λίγες ή μηδενικές απαιτήσεις κωδικοποίησης. Το DevOps χαμηλών απαιτήσεων κώδικα είναι ένας γρήγορος τρόπος για καινοτομία, επειδή δίνει στους μη προγραμματιστές τη δυνατότητα να δημιουργούν απλούστερες λύσεις για τον εαυτό τους, δεσμεύοντας χρόνο για τους προγραμματιστές για πολύπλοκα έργα υψηλής αξίας που απαιτούν βαθύτερη εμπειρία κωδικοποίησης.

Εφαρμογή πρακτικών DevOps σε πλατφόρμες χαμηλών απαιτήσεων κώδικα

Για να κάνετε το DevOps πιο αποτελεσματικό με μια προσέγγιση χαμηλών απαιτήσεων κώδικα πρέπει να έχετε τα κατάλληλα εργαλεία. Δώστε στην ομάδα σας πρόσβαση σε ένα περιβάλλον χαμηλών απαιτήσεων κώδικα με ένα ισχυρό σύνολο εύχρηστων δυνατοτήτων. Τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία χαμηλών απαιτήσεων κώδικα έχουν ένα απλό και οικείο περιβάλλον εργασίας χρήστη, κρύβοντας την πολυπλοκότητα στα παρασκήνια, ώστε να είναι εύκολο να ξεκινήσετε τη δημιουργία εφαρμογών. Επιλέξτε μια εταιρική πλατφόρμα χαμηλών απαιτήσεων κώδικα με δυνατότητες που σας επιτρέπουν να:

  • Αυτοματοποιείτε τις ροές εργασίας και τις διοχετεύσεις. Μια βασική αρχή πίσω και από τα εργαλεία χαμηλών απαιτήσεων κώδικα και από το DevOps είναι η αυτοματοποίηση των μη αυτόματων εργασιών για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και λιγότερα σφάλματα. Μια καλή πλατφόρμα χαμηλών απαιτήσεων κώδικα θα χρησιμοποιήσει ενσωματωμένο AI και αυτοματισμό για να μειώσει τον αριθμό των εργασιών που απαιτούν ανθρώπινη παρέμβαση. Χρησιμοποιήστε την αυτοματοποίηση για να βελτιστοποιήσετε τις πολυπλοκότητες του DevOps στο παρασκήνιο, όπως δοκιμές, αλλαγές κώδικα, ανάπτυξη, διαχείριση δεδομένων, ασφάλεια και διαχείριση περιβάλλοντος, ώστε οι ομάδες να μπορούν να διαθέτουν περισσότερο χρόνο στον σχεδιασμό εφαρμογών που ανταποκρίνονται στις επιχειρηματικές ανάγκες.
  • Διαχειρίζεστε τους κύκλους ζωής των εφαρμογών. Πολλά περιβάλλοντα χαμηλών απαιτήσεων κώδικα διαθέτουν ενσωματωμένα εργαλεία διαχείρισης κύκλου ζωής εφαρμογών (ALM) που επιταχύνουν σημαντικά τη συνεχή ενοποίηση και ανάπτυξη, δύο πυλώνες της μεθοδολογίας DevOps. Επιλέξτε μια ισχυρή εταιρική πλατφόρμα χαμηλών απαιτήσεων κώδικα με εργαλεία για να διευκολύνετε τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη, να παρακολουθείτε συνεχώς την απόδοση της εφαρμογής, να απλοποιείτε τις δοκιμές και να συμβάλλετε στον εντοπισμό σφαλμάτων και στις βελτιώσεις.
  • Συνεργάζεστε και επικοινωνείτε με ευκολία. Το παραδοσιακό DevOps συνδέει προγραμματιστές και ομάδες λειτουργιών για μέγιστη αποτελεσματικότητα. Το DevOps χαμηλών απαιτήσεων κώδικα επεκτείνει αυτήν τη σχέση διευκολύνοντας τη συνεργασία με τεχνικούς και μη τεχνικούς ενδιαφερόμενους σε ολόκληρο τον οργανισμό σας. Μια ισχυρή πλατφόρμα ανάπτυξης χαμηλών απαιτήσεων κώδικα θα έχει δυνατότητες συνεργασίας που διευκολύνουν τον καθένα να συνεισφέρει ακριβώς όταν χρειάζεται η παρέμβασή του.
  • Προσαρμόζετε γρήγορα τη δυναμικότητα. Με τη συνδυασμένη αποτελεσματικότητα των εργαλείων χαμηλών απαιτήσεων κώδικα και του DevOps, η δημιουργία κώδικα αποτελεί πολύ λιγότερο περιορισμό. Επιλέξτε μια εταιρική πλατφόρμα χαμηλών απαιτήσεων κώδικα με δυνατότητες που επιτρέπουν σε περισσότερα άτομα να δημιουργούν εφαρμογές με λιγότερη προσπάθεια. Ένα περιβάλλον χαμηλών απαιτήσεων κώδικα δίνει τη δυνατότητα σε αναπτυσσόμενους οργανισμούς να δημιουργούν εφαρμογές υψηλής ποιότητας με λιγότερους πόρους.

Συνειδητοποιήστε την επιχειρηματική αξία του DevOps χαμηλών απαιτήσεων κώδικα

Η ανάπτυξη μιας εταιρικής πλατφόρμας χαμηλών απαιτήσεων κώδικα έχει οφέλη που υπερβαίνουν την επίλυση του παραδοσιακού σημείου συμφόρησης κώδικα DevOps. Χρησιμοποιήστε μαζί εργαλεία χαμηλών απαιτήσεων κώδικα και DevOps για να αποκτήσετε αυτά τα πέντε βασικά πλεονεκτήματα:

  1. Αξιοποιήστε στο έπακρο τους έμπειρους επαγγελματίες σας στην κωδικοποίηση. Το DevOps χαμηλών απαιτήσεων κώδικα δεν εξαλείφει την ανάγκη για προγραμματιστές, αλλά μειώνει την ανάγκη για μεγάλες ομάδες προγραμματιστών. Η παροχή προηγμένων λειτουργιών σε μη προγραμματιστές που προηγουμένως ήταν διαθέσιμη μόνο σε επαγγελματίες είναι μια νίκη για τους προγραμματιστές. Τους δίνει χρόνο να επικεντρωθούν σε πιο ανταποδοτικές και απαιτητικές εργασίες, αυξάνοντας την ικανοποίηση από την εργασία τους και τα ποσοστά διατήρησης.
  2. Βελτιώστε την εσωτερική παραγωγικότητα. Μια συνέπεια της ενδυνάμωσης των μη προγραμματιστών είναι ότι επιτρέπει σε μια διαφορετική ομάδα υπαλλήλων να δημιουργούν λύσεις για τον εαυτό τους, στους τομείς της επιχείρησής σας που γνωρίζουν καλύτερα. Με την απλότητα μεταφοράς και απόθεσης ενός περιβάλλοντος χαμηλών απαιτήσεων κώδικα, όλοι μπορούν να αρχίσουν να μετατρέπουν τις ιδέες τους σε λύσεις που τους επιτρέπουν να εργάζονται πιο έξυπνα και πιο γρήγορα.
  3. Ανησυχείτε λιγότερο για την υποδομή. Δώστε στις ομάδες DevOps μια εταιρική πλατφόρμα χαμηλών απαιτήσεων κώδικα με αρκετά ισχυρές δυνατότητες και θα έχουν αυτόματη συνέπεια κώδικα. Αυτό σημαίνει λιγότερο άγχος για την υποκείμενη υποδομή. Μια αποτελεσματική πλατφόρμα χαμηλών απαιτήσεων κώδικα θα έχει επίσης ενσωματωμένα εργαλεία ασφαλείας που θα σας προσφέρουν ηρεμία καθώς καινοτομείτε.
  4. Δημιουργήστε ταχύτητα. Μια εταιρική πλατφόρμα χαμηλών απαιτήσεων κώδικα που υποστηρίζει συνεχή ενοποίηση και ανάπτυξη δημιουργεί έναν γρήγορο και αποτελεσματικό κύκλο ζωής, ο οποίος είναι ο απώτερος στόχος του DevOps. Ο εξορθολογισμός των διεργασιών σας με DevOps χαμηλών απαιτήσεων κώδικα θα επιταχύνει τον χρόνο σας στην αγορά, ενισχύοντας παράλληλα το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα.
  5. Εξοικονομήστε χρήματα. Κάθε ένα από τα παραπάνω οφέλη συμβάλλει στη μείωση του κόστους DevOps, επειδή βελτιστοποιεί τη χρήση του χρόνου και της τεχνολογίας σε κάθε στάδιο. Αποκτήστε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό ελέγχου της επένδυσης σας στην τεχνολογία, χρησιμοποιώντας τις δωρεάν δοκιμές και τα μοντέλα συνδρομής που προσφέρουν ορισμένες λύσεις. Είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να διασφαλίσετε ότι το περιβάλλον χαμηλών απαιτήσεων κώδικα που επιλέγετε παρέχει ακριβώς τις δυνατότητες που χρειάζεται η ομάδα σας.

Καινοτομήστε με ταχύτητα χρησιμοποιώντας εργαλεία χαμηλών απαιτήσεων κώδικα

Κάντε το περιβάλλον σας DevOps πιο αποτελεσματικό με το Microsoft Power Apps, μια εταιρική πλατφόρμα χαμηλών απαιτήσεων κώδικα με απλότητα μεταφοράς και απόθεσης.

Συχνές ερωτήσεις

Είναι χαμηλών απαιτήσεων κώδικα το DevOps;

Το DevOps δεν περιλαμβάνει πάντα εργαλεία χαμηλών απαιτήσεων κώδικα, αλλά όταν τα έχετε μπορείτε να επιταχύνετε σημαντικά τη διεργασία DevOps. Στο παραδοσιακό DevOps, ο κώδικας ήταν πάντα απαραίτητος. Ωστόσο, οι εταιρικές πλατφόρμες χαμηλών απαιτήσεων κώδικα, οι οποίες επιτρέπουν σε μη προγραμματιστές να δημιουργούν εφαρμογές, καθίστανται ολοένα και περισσότερο δημοφιλείς μεταξύ των ομάδων DevOps.

Τι είναι το DevOps χαμηλών απαιτήσεων κώδικα;

Το DevOps χαμηλών απαιτήσεων κώδικα είναι μια διεργασία ανάπτυξης εφαρμογών σε ένα περιβάλλον που απαιτεί ελάχιστη κωδικοποίηση. Ορισμένοι οργανισμοί έχουν αντιμετωπίσει τις ελλείψεις επαγγελματιών χρησιμοποιώντας λογισμικό που επιτρέπει σε άτομα με όλα τα επίπεδα εξοικείωσης να δημιουργούν εφαρμογές χωρίς απαραίτητα να μαθαίνουν να κωδικοποιούν.

Είναι η ανάπτυξη χαμηλών απαιτήσεων κώδικα το μέλλον;

Τα εργαλεία χαμηλών απαιτήσεων κώδικα θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο μέλλον της ανάπτυξης εφαρμογών. Ένας αυξανόμενος αριθμός εταιρειών χρησιμοποιούν πλατφόρμες χαμηλών απαιτήσεων κώδικα, ώστε να δώσουν τη δυνατότητα σε άτομα χωρίς δεξιότητες κωδικοποίησης να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη εφαρμογών.

Οι πλατφόρμες χαμηλών απαιτήσεων κώδικα θα αντικαταστήσουν τους προγραμματιστές;

Όχι, τα περιβάλλοντα χαμηλών απαιτήσεων κώδικα δεν θα αντικαταστήσουν τους προγραμματιστές. Οι εταιρικές πλατφόρμες χαμηλών απαιτήσεων κώδικα επιταχύνουν την ανάπτυξη δίνοντας τη δυνατότητα σε άτομα με μικρή εμπειρία κωδικοποίησης να δημιουργούν απλές και μέτρια πολύπλοκες εφαρμογές, δεσμεύοντας τις δεξιότητες των προγραμματιστών για προκλήσεις που απαιτούν βαθύτερη εξειδίκευση.

Τι είναι ένα εταιρικό περιβάλλον χαμηλών απαιτήσεων κώδικα;

Οι εταιρικές πλατφόρμες χαμηλών απαιτήσεων κώδικα είναι σουίτες εργαλείων ανάπτυξης εφαρμογών που επιτρέπουν τόσο σε προγραμματιστές όσο και σε μη προγραμματιστές να συνεργάζονται στη διεργασία DevOps. Η χρήση εταιρικών εργαλείων χαμηλών απαιτήσεων κώδικα μπορεί να διευκολύνει σημαντικά την προσπάθεια που απαιτείται για την κυκλοφορία εφαρμογών στην αγορά.

Τι είναι μια πλατφόρμα με λίγο κώδικα;

Μια πλατφόρμα χαμηλών απαιτήσεων κώδικα είναι ένα εξαιρετικά ορατό περιβάλλον ανάπτυξης λογισμικού που βοηθά τα άτομα οποιουδήποτε επιπέδου δεξιοτήτων να δημιουργήσουν εφαρμογές χωρίς ή με ελάχιστη κωδικοποίηση. Μια καλή πλατφόρμα χαμηλών απαιτήσεων κώδικα θα προσφέρει ένα ισχυρό σύνολο εύχρηστων εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι επιχειρήσεις για να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν, να βελτιώνουν συνεχώς και να παρακολουθούν εφαρμογές υψηλής ποιότητας.