Τιμολόγηση Power Apps

Ελέγξτε τα τυπικά προγράμματα, το κόστος και τη διαθεσιμότητα για να ξεκινήσετε την εκτέλεση επιχειρηματικών εφαρμογών.

Προγράμματα συνδρομής

Ιδανικό για επιχειρήσεις που θέλουν μια προβλέψιμη έκδοση αδειών χρήσης βάσει χρηστών, με την ευελιξία να παραχωρείτε άδειες χρήσης σε χρήστες, ώστε να εκτελούν μία εφαρμογή τη φορά ή απεριόριστες εφαρμογές ταυτόχρονα.

Πρόγραμμα ανά εφαρμογή

Πρόγραμμα ανά χρήστη

4,20 €

ανά χρήστη/εφαρμογή/μήνα

Να εκτελείται μία εφαρμογή ή πύλη ανά χρήστη, με συσσώρευση αδειών χρήσης για πρόσβαση σε κάθε πρόσθετη εφαρμογή που χρησιμοποιείται, καθώς αλλάζουν οι ανάγκες τους.

Πρόγραμμα ανά χρήστη

16,90 €

ανά χρήστη/μήνα

Εκτελέστε απεριόριστες εφαρμογές και πύλες ανά χρήστη για μία σταθερή μηνιαία χρέωση.

  • Περιλαμβάνει 500 AI Builder πιστωτικές μονάδες για την υπηρεσία ανά μήνα.1
  • Διαθέσιμο για αγορά τώρα με πιστωτική κάρτα.
  • Διαθέσιμη προσφορά 40% σε επιλέξιμους πελάτες με 2.000+ άδειες.3 Επικοινωνήστε με τις πωλήσεις για λεπτομέρειες.

Πρόγραμμα πληρωμής ανάλογα με τη χρήση

Η καλύτερη επιλογή για επιχειρήσεις που θέλουν την ευελιξία να πληρώνουν μόνο όταν ένας χρήστης εκτελεί μια εφαρμογή κατά τη διάρκεια μιας μηνιαίας περιόδου.

Πρόγραμμα ανά εφαρμογή

8,43 €

ανά ενεργό χρήστη/εφαρμογή/μήνα2

Χρησιμοποιήστε μια συνδρομή στο Azure για να πληρώσετε ανά χρήστη με βάση τον αριθμό των μοναδικών εφαρμογών ή πυλών που εκτελεί ένας χρήστης κάθε μήνα.

Οι εμφανιζόμενες τιμές προορίζονται μόνο για σκοπούς μάρκετινγκ και ενδέχεται να μην είναι ενδεικτικές της πραγματικής τιμής καταλόγου λόγω των παραλλαγών ανά νόμισμα, χώρα και περιοχή. Η πραγματική σας τιμή θα εμφανιστεί στην ολοκλήρωση αγορών.

1 Λάβετε 250 πιστωτικές μονάδες για την υπηρεσία AI Builder ανά μήνα για κάθε άδεια προγράμματος Power Apps ανά εφαρμογή και 500 πιστωτικές μονάδες για την υπηρεσία AI Builder ανά μήνα για κάθε άδεια προγράμματος Power Apps ανά χρήστη έως συνολικά 1 εκατομμύριο πιστωτικές μονάδες για την υπηρεσία. Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετες πιστωτικές μονάδες για την υπηρεσία AI Builder για $500 ανά μονάδα/μήνα. Διαβάστε τη σύνδεση τεκμηρίωση για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαχείριση της χωρητικότητας και της κατανομής πιστωτικών μονάδων για την υπηρεσία του AI Builder.

2 Το πρόγραμμα πληρωμής ανάλογα με τη χρήση του Power Apps καλύπτει χρήστες εσωτερικών εφαρμογών και πυλών, των οποίων η ταυτότητα έχει επαληθευτεί. Ανατρέξτε στη σύνδεση τεκμηρίωσης για συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με το πώς υπολογίζεται η μηνιαία δραστηριότητα.

3 Διατίθεται έκπτωση 40% σε 2.000+ Power Apps άδειες ανά χρήστη σε πελάτες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα μέσω καναλιών παραχώρησης πολλαπλών αδειών χρήσης (VL) ή υπηρεσιών παροχής λύσεων cloud (CSP).

Ξεκινήστε με το Power Apps- δωρεάν

Εξερευνήστε προγράμματα Power Apps

Τιμολόγηση Power Apps
Προγράμματα συνδρομής Πρόγραμμα πληρωμής ανάλογα με τη χρήση
Πρόγραμμα ανά εφαρμογή
$5 χρήστη/εφαρμογή/μήνα
Πρόγραμμα ανά χρήστη
$20 χρήστη/μήνα
Πρόγραμμα ανά εφαρμογή
$10 ανά ενεργό χρήστη/εφαρμογή/μήνα
Εκτελέστε προσαρμοσμένες εφαρμογές
Δημιουργήστε και εκτελέστε προσαρμοσμένες εφαρμογές4 1 εφαρμογή ή 1 πύλη Απεριόριστο 1 εφαρμογή ή 1 πύλη5
Τι περιλαμβάνεται
Σύνδεση στα δεδομένα σας Χρησιμοποιήστε προδομημένες και προσαρμοσμένες συνδέσεις
Συνδεθείτε στα δεδομένα σας με συνδέσεις και πύλη εσωτερικής εγκατάστασης Χρησιμοποιήστε συνδέσεις και πύλη εσωτερικής εγκατάστασης
Αποθηκεύστε και διαχειριστείτε δεδομένα Δημιουργήστε και αποκτήστε πρόσβαση σε προσαρμοσμένες οντότητες
Χρησιμοποιήστε το Microsoft Dataverse (προηγουμένως Common Data Service) Χωρητικότητα βάσης δεδομένων 50 MB6 Χωρητικότητα βάσης δεδομένων 250 MB6 Χωρητικότητα βάσης δεδομένων 1 GB7
(ανά περιβάλλον με ενεργοποιημένη τη χρέωση ανάλογα με τη χρήση)
Χωρητικότητα αρχείου 400 MB6 Χωρητικότητα αρχείου 2 GB6 Χωρητικότητα αρχείων 1 GB7
(ανά περιβάλλον με ενεργοποιημένη τη χρέωση ανάλογα με τη χρήση)
Εκτέλεση ροών εργασίας Δικαιώματα χρήσης Power Automate (συμπεριλαμβανομένων συνδέσεων premium)8
Ασύγχρονες και προσαρμοσμένες ροές εργασίας σε πραγματικό χρόνο
Τιμολόγηση Power Apps
Προγράμματα συνδρομής Πρόγραμμα πληρωμής ανάλογα με τη χρήση
Πρόγραμμα ανά εφαρμογή
$5 χρήστη/εφαρμογή/μήνα
Πρόγραμμα ανά χρήστη
$20 χρήστη/μήνα
Πρόγραμμα ανά εφαρμογή
$10 ανά ενεργό χρήστη/εφαρμογή/μήνα
Εκτελέστε προσαρμοσμένες εφαρμογές
Δημιουργήστε και εκτελέστε προσαρμοσμένες εφαρμογές4
1 εφαρμογή ή 1 πύλη Απεριόριστο 1 εφαρμογή ή 1 πύλη5
Τι περιλαμβάνεται
Σύνδεση στα δεδομένα σας
Χρησιμοποιήστε προδομημένες και προσαρμοσμένες συνδέσεις
Χρησιμοποιήστε συνδέσεις και πύλη εσωτερικής εγκατάστασης
Αποθηκεύστε και διαχειριστείτε δεδομένα
Δημιουργήστε και αποκτήστε πρόσβαση σε προσαρμοσμένες οντότητες
Χρήση του Common Data Service
Χωρητικότητα βάσης δεδομένων 50 MB6 Χωρητικότητα βάσης δεδομένων 250 MB6 Χωρητικότητα βάσης δεδομένων 1 GB7
(ανά περιβάλλον με ενεργοποιημένη τη χρέωση ανάλογα με τη χρήση)
Χωρητικότητα αρχείου 400 MB6 Χωρητικότητα αρχείου 2 GB6 Χωρητικότητα αρχείων 1 GB7
(ανά περιβάλλον με ενεργοποιημένη τη χρέωση ανάλογα με τη χρήση)
Εκτέλεση ροών εργασίας
Δικαιώματα χρήσης Power Automate (συμπεριλαμβανομένων συνδέσεων premium)8
Ασύγχρονες και προσαρμοσμένες ροές εργασίας σε πραγματικό χρόνο

4 Εντός ορίων εξυπηρέτησης. Μάθετε περισσότερα για τα αιτήματα Power Platform και άλλα όρια.

5 Το πρόγραμμα πληρωμής ανάλογα με τη χρήση του Power Apps καλύπτει χρήστες εσωτερικών εφαρμογών και πυλών, των οποίων η ταυτότητα έχει επαληθευτεί. Ανατρέξτε στη σύνδεση τεκμηρίωση για συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με το πώς υπολογίζεται η μηνιαία δραστηριότητα.

6 Τα δικαιώματα χωρητικότητας σε αρχεία και βάσης δεδομένων του Dataverse για τα προγράμματα συνδρομής συγκεντρώνονται σε επίπεδο μισθωτή.

7 Dataverse Τα δικαιώματα βάσης δεδομένων και χωρητικότητας αρχείων εφαρμόζονται σε κάθε περιβάλλον με ενεργοποιημένη τη χρέωση πληρωμής ανάλογα με τη χρήση, και δεν χορηγούνται για κάθε μηνιαίο ενεργό χρήστη. Η χρήση επιπλέον χωρητικότητας του Dataverse πέραν του μηνιαίου δικαιώματος ή η υπέρβαση του αιτήματος του Power Platform στο περιβάλλον θα χρεώνεται επίσης στη συνδρομή Azure. Μάθετε περισσότερα.

8 Ενεργοποίηση ροών στο πλαίσιο της εφαρμογής.

Εξερευνήστε τα πρόσθετα του Power Apps

Πύλες

Χωρητικότητα σύνδεσης (Εξουσιοδοτημένοι χρήστες)

Έναρξη σε

168,70 €

ανά μήνα για 100 περιόδους λειτουργίας σύνδεσης9

Επιτρέψτε σε εξωτερικούς χρήστες να έχουν πρόσβαση σε προσαρμοσμένες πύλες.

Πρόσθετα του Power Apps
Επίπεδα Καλύτερο για επιχειρήσεις που χρειάζονται τουλάχιστον: Τιμή/Μονάδα/μήνα Απαίτηση ελάχιστων μονάδων8
Επίπεδο 1 100+ συνδέσεις/μήνα 168,70 €/μονάδα/μήνα 1 μονάδα
Επίπεδο 2 1.000+ συνδέσεις/μήνα 84,30 €/μονάδα/μήνα 10 μονάδες
Επίπεδο 3 5.000+ συνδέσεις/μήνα 59 €/μονάδα/μήνα 50 μονάδες
Επίπεδο 4 (Προσφορά με περιορισμένο χρόνο ισχύος10) 25.000+ συνδέσεις/μήνα 27 €/μονάδα/μήνα 250 μονάδες
Επίπεδο 5 (Προσφορά με περιορισμένο χρόνο ισχύος10) 100.000+ συνδέσεις/μήνα 10,10 €/μονάδα/μήνα 1.000 μονάδες
Πρόσθετα του Power Apps

Επίπεδο 1

Καλύτερο για επιχειρήσεις που χρειάζονται τουλάχιστον: 100+ συνδέσεις/μήνα
Τιμή/Μονάδα/μήνα 168,70 €/μονάδα/μήνα
Απαίτηση ελάχιστων μονάδων8 1 μονάδα

Επίπεδο 2

Καλύτερο για επιχειρήσεις που χρειάζονται τουλάχιστον: 1.000+ συνδέσεις/μήνα
Τιμή/Μονάδα/μήνα 84,30 €/μονάδα/μήνα
Απαίτηση ελάχιστων μονάδων8 10 μονάδες

Επίπεδο 3

Καλύτερο για επιχειρήσεις που χρειάζονται τουλάχιστον: 5.000+ συνδέσεις/μήνα
Τιμή/Μονάδα/μήνα 59 €/μονάδα/μήνα
Απαίτηση ελάχιστων μονάδων8 50 μονάδες

Επίπεδο 4 (Προσφορά με περιορισμένο χρόνο ισχύος10)

Καλύτερο για επιχειρήσεις που χρειάζονται τουλάχιστον: 25.000+ συνδέσεις/μήνα
Τιμή/Μονάδα/μήνα 27 €/μονάδα/μήνα
Απαίτηση ελάχιστων μονάδων8 250 μονάδες

Επίπεδο 5 (Προσφορά με περιορισμένο χρόνο ισχύος10)

Καλύτερο για επιχειρήσεις που χρειάζονται τουλάχιστον: 100.000+ συνδέσεις/μήνα
Τιμή/Μονάδα/μήνα 10,10 €/μονάδα/μήνα
Απαίτηση ελάχιστων μονάδων8 1.000 μονάδες

Πύλες

Χωρητικότητα προβολής σελίδας (Μη εξουσιοδοτημένοι χρήστες)

84,30 €

ανά μήνα για 100.000 προβολές σελίδας

Επιτρέψτε σε εξωτερικούς χρήστες να έχουν πρόσβαση σε προσαρμοσμένες πύλες.

AI Builder

421,70 €

ανά μονάδα/μήνα11

Εμποτίστε το AI στις εφαρμογές σας.

9 Τα στοιχεία σύνδεσης επιτρέπουν σε έναν εξωτερικό χρήστη που έχει κάνει έλεγχο ταυτότητας να έχει πρόσβαση σε μία πύλη του Power Apps για ένα διάστημα έως και 24 ωρών. Εάν πραγματοποιηθούν πολλαπλές συνδέσεις κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου 24 ωρών, θα καταμετρηθούν ως μία σύνδεση στο τιμολόγιο. Οι εσωτερικοί χρήστες μπορούν να έχουν άδεια χρήσης από τα προγράμματα του Power Apps ανά εφαρμογή ή ανά πρόγραμμα ανά χρήστη, ή συνδρομή στο Dynamics 365. Η τιμολόγηση λόγω πολλαπλών αδειών είναι διαθέσιμη. Ανατρέξτε στη σύνδεση Συνήθεις ερωτήσεις για την παραχώρηση άδειας χρήσης ή επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο της Microsoft για περισσότερες πληροφορίες.

10 Για περιορισμένο χρονικό διάστημα, από την 1 Ιουνίου 2021 έως 31 Ιουλίου 2022, τα επίπεδα 4 και 5 είναι διαθέσιμα για την προσθήκη χωρητικότητας συνδέσεων στις πύλες του Power Apps, μέσω καναλιών παραχώρησης πολλαπλών αδειών χρήσης (VL) και υπηρεσιών παροχής λύσεων cloud (CSP). Οι πελάτες πρέπει να αγοράσουν τις ελάχιστες ποσότητες μονάδων που απαιτούνται βάσει της ισχύουσας συμφωνίας για να λάβουν την τιμή της προσφοράς περιορισμένου χρόνου. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Microsoft που σας εξυπηρετεί για περισσότερες πληροφορίες.

11 Κάθε μονάδα του πρόσθετου AI Builder είναι ένα πακέτο με 1 εκατομμύριο πιστωτικές μονάδες που συγκεντρώνονται σε επίπεδο μισθωτή. Εξερευνήστε το Υπολογιστής AI Builder για να δείτε μια εκτίμηση κόστους.

Περισσότεροι πόροι

Διαβάστε τον οδηγό παραχώρησης άδειας χρήσης

Δείτε τις Συνήθεις ερωτήσεις για την παραχώρηση άδειας χρήσης

Εξερευνήστε το Power Apps δωρεάν