Ένα άτομο που κοιτάζει σε ένα tablet ενώ εργάζεται σε έναν φορητό υπολογιστή

Ταχεία ανάπτυξη εφαρμογών για αρχάριους

Καθώς η ομάδα σας επεκτείνεται, μπορεί να θέλετε μια λύση ανάπτυξης λογισμικού που να έχει μικρές έως μηδενικές απαιτήσεις προγραμματισμού και να είναι οικονομικής και ευέλικτης φύσης. Η ταχεία ανάπτυξη εφαρμογών (RAD) είναι μια τέτοια λύση.


Τι είναι η ταχεία ανάπτυξη εφαρμογών ή αλλιώς RAD;

Η ταχεία ανάπτυξη εφαρμογών δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1970, αλλά παρουσιάστηκε επίσημα από τον James Martin το 1991. Είναι μια μεθοδολογία που εστιάζει στην ανάπτυξη εφαρμογών σε σύντομο χρονικό διάστημα, μέσω συχνών επαναλήψεων και εγκρίσεων, λαμβάνοντας συνεχώς υπόψη τα σχόλια των πελατών. Δίνοντας προτεραιότητα στις ευέλικτες και τάχιστες κυκλοφορίες των πρωτοτύπων, το σύστημα RAD δίνει έμφαση στη χρηστικότητα του λογισμικού, στην άποψη των χρηστών και στη γρήγορη παράδοση με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, με ένα μόνο αρχικό σύνολο απαιτήσεων για τη δημιουργία στοιχείων όπως τις εξατομικευμένες εφαρμογές. Επιτρέποντας γρηγορότερη ανάπτυξη εφαρμογών, η ταχεία ανάπτυξη εφαρμογών (RAD) γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής.

Τα βασικά οφέλη της μεθοδολογίας RAD είναι:

 • Μειωμένος χρόνος ανάπτυξης και επιτάχυνση της παράδοσης.
 • Βελτιωμένη ευελιξία και προσαρμοστικότητα.
 • Καλύτερη διαχείριση κινδύνου.
 • Λιγότερος μη αυτόματος προγραμματισμός και μικρότεροι χρόνοι δοκιμής.
 • Συνεχή, σχετικά σχόλια χρηστών σε πραγματικό χρόνο.

Ευέλικτη προσέγγιση έναντι της προσέγγισης καταρράκτη έναντι μεθόδων ανάπτυξης RAD

Υπάρχουν δύο βασικές μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού: η ευέλικτη προσέγγιση και η προσέγγιση καταρράκτη. Η προσέγγιση καταρράκτη που είναι η παραδοσιακή μέθοδος ανάπτυξης λογισμικού, εστιάζει σε μια αυστηρά γραμμική διαδικασία που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αποδέσμευση από τον πελάτη. Οι δημιουργίες αυτού του τύπου μπορούν να διαρκέσουν για μήνες χωρίς οι πελάτες να λαμβάνουν ένα τελικό προϊόν, προκαλώντας πολλά προβλήματα ως προς τις ενημερωμένες απαιτήσεις ή τα πρόσθετα σχόλια που επηρεάζουν το έργο. Η αλλαγή βασικών λειτουργιών και δυνατοτήτων του λογισμικού μπορεί να γίνει δύσκολη.

Η ευέλικτη προσέγγιση είναι μια από τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες μεθοδολογίες, που δημιουργήθηκε ως απάντηση στους περιορισμούς των παραδοσιακά δομημένων τεχνικών διαχείρισης. Το RAD, ένας τύπος ευέλικτης μεθοδολογίας, προσφέρει αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο και λειτουργεί καλά όταν πρέπει να παραδώσετε γρήγορα ένα προϊόν και να ενημερώσετε λειτουργίες όπως απαιτείται. Ενώ υπογραμμίζεται η ταχύτητα, δεν βασίζεται σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Αυτό που κάνει τη διαδικασία RAD μοναδική είναι η βασισμένη στις διαδικασίες εστίαση στις δοκιμές των πρωτοτύπων και οι γρήγορα εφαρμοζόμενες αλλαγές για την παράδοση ενός ορθά δομημένου προϊόντος σε μικρότερο χρονικό διάστημα.

Ενώ η μεθοδολογία RAD και η ευέλικτη μεθοδολογία μοιράζονται παρόμοια βήματα, η μεθοδολογία RAD επικεντρώνεται σε πρωτότυπα, ενώ η ευέλικτη μεθοδολογία διαχωρίζει τα έργα σε χαρακτηριστικά προς παράδοση με διαφορετική ταχύτητα κατά τη διάρκεια του κύκλου ανάπτυξης.


Τα βήματα της ταχείας ανάπτυξης εφαρμογών

Το RAD έχει ένα καθορισμένο σύνολο τεσσάρων βημάτων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση ενός έργου. Ο στόχος του RAD είναι η μείωση του χρόνου προγραμματισμού και η εστίαση στην κατασκευή και δημιουργία του προϊόντος σας. Έτσι, ακόμη και αν επαναλαμβάνονται ορισμένα βήματα, αυτό οδηγεί σε ένα προϊόν για το οποίο τόσο η ομάδα όσο και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να είναι υπερήφανοι.

 1. Προσδιορισμός των απαιτήσεων του έργου. Εδώ όλοι οι εμπλεκόμενοι —εσείς, οι προγραμματιστές, οι χρήστες λογισμικού και οι ενδιαφερόμενοι— ορίζουν, ερευνούν και ολοκληρώνουν το πεδίο εφαρμογής και τις απαιτήσεις του έργου, όπως οι στόχοι, οι προσδοκίες, τα χρονοδιαγράμματα και ο προϋπολογισμός. Είτε μέσω μιας εναρκτήριας συνάντησης ή μιας δημιουργικής ενημέρωσης, οι ενδιαφερόμενοι προτείνουν το όραμά τους και οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων ΙΤ και οι προγραμματιστές σας βοηθούν στην ολοκλήρωση όλων αυτών των απαιτήσεων. Ένα από τα οφέλη της μεθόδου RAD είναι ότι ακόμη και εάν έχετε αποφασίσει σχετικά με τις απαιτήσεις σας, μπορείτε εύκολα να αλλάζετε κατεύθυνση ανά πάσα στιγμή στον κύκλο ανάπτυξης.
 2. Δημιουργία πρωτοτύπων. Στη συνέχεια, η ομάδα σας ξεκινά να δημιουργεί μοντέλα και πρωτότυπα. Ο στόχος είναι να παραχθεί γρήγορα ένα μοντέλο εργασίας για παρουσίαση στον ενδιαφερόμενο. Οι προγραμματιστές και οι σχεδιαστές συνεργάζονται για να διασφαλίσουν ότι οι στόχοι και οι απαιτήσεις των ενδιαφερομένων καλύπτονται. Κατά τα πρώιμα στάδια του πρωτότυπου, οι προγραμματιστές έχουν δυνατότητες να δημιουργήσουν λύσεις παράκαμψης που παράγουν ένα λειτουργικό προϊόν χωρίς να υποβαθμίζουν την ποιότητα. Η διάρκεια της δημιουργίας από την ομάδα ενός λειτουργικού προϊόντος είναι το σημείο όπου η εμπειρία, οι δοκιμές και τα σχόλια των χρηστών διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο.

  Τα συνεπή σχόλια βοηθούν την ομαδική εργασία στα πλαίσια ενός ζωντανού συστήματος και όχι σε ένα αφηρημένο σχέδιο. Εργαζόμενοι συνεχώς για την αντιμετώπιση προβλημάτων ανάσχεσης και σφαλμάτων, μπορείτε να προσαρμόσετε για να διασφαλίσετε ότι πληρούνται οι απαιτήσεις και στο λειτουργικό μοντέλο. Αυτό σημαίνει επίσης ότι τα σφάλματα εντοπίζονται και αποκαθίστανται νωρίτερα στη διαδικασία, βοηθώντας σας να παραμείνετε αφοσιωμένοι στο χρονοδιάγραμμα των ενδιαφερομένων και να διασφαλίσετε ότι το έργο σας είναι καλύτερα δομημένο για μελλοντικές προσθήκες σχεδιασμού.
 3. Κατασκευή, δοκιμή και ενσωμάτωση σχολίων. Με ένα λειτουργικό πρωτότυπο στη διάθεσή σας, μπορείτε πλέον να το μετατρέψετε σε λειτουργικό μοντέλο. Οι προγραμματιστές συλλέγουν σχόλια από τους χρήστες και κατασκευάζουν το προϊόν. Βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζετε το λογισμικό δημιουργίας εφαρμογών σας στη διαδικασία, ώστε να υλοποιήσετε την ιδέα σας. Με τον προγραμματισμό εφαρμογών, τις δοκιμές συστήματος και την ενοποίηση μονάδων, τα πρωτότυπα συστήματα και τα συστήματα έκδοσης beta μετατρέπονται σε ένα λειτουργικό μοντέλο. Δεδομένου ότι οι ομάδες χρησιμοποιούν εργαλεία χαμηλού κώδικα για γρήγορη ανάπτυξη εφαρμογών, μπορείτε να ενσωματώσετε γρήγορα τυχόν αλλαγές.

  Το λογισμικό και οι εφαρμογές ελέγχονται διεξοδικά και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρέχουν αλλαγές ή νέες ιδέες καθώς προκύπτουν προβλήματα. Λογικά, δεν θα υπάρχουν πολλά σφάλματα, καθώς το πλεονέκτημα του RAD είναι ότι μπορείτε να δείτε τα περισσότερα σφάλματα σε πραγματικό χρόνο κατά το στάδιο δημιουργίας του πρωτοτύπου και, στη συνέχεια, να εφαρμόσετε άμεσα τυχόν προσαρμογές. Όταν οι ενδιαφερόμενοι είναι ικανοποιημένοι με το προϊόν σας, μπορείτε να το ολοκληρώσετε.
 4. Ολοκλήρωση και εφαρμογή. Το τελικό στάδιο είναι να δημιουργήσετε μια βελτιστοποιημένη έκδοση του τελικού προϊόντος σας: Σταθερό και εύκολο στη συντήρηση για μεγάλη διάρκεια ζωής. Τα χαρακτηριστικά, οι λειτουργίες και η αισθητική οριστικοποιούνται σε συνεργασία με τον ενδιαφερόμενο. Μόλις τεθεί στην παραγωγή, οι χρήστες μπορούν να κάνουν δοκιμές ή εκπαίδευση πλήρους κλίμακας. Τώρα, το προϊόν σας είναι έτοιμο να παρουσιαστεί στον ενδιαφερόμενο!

Πρέπει να χρησιμοποιήσετε εργαλεία RAD για το επόμενο έργο σας;

Μπορεί να φαίνεται ότι το RAD λειτουργεί για όλα τα έργα, αλλά δεν είναι λύση για τα πάντα. Για να εφαρμόσετε μια αποτελεσματική μεθοδολογία RAD για το επόμενο έργο σας, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι πληρούνται ορισμένες πτυχές πριν ξεκινήσετε. Ενώ το RAD είναι ευέλικτο και μπορεί να βελτιώσει την ανάπτυξη λογισμικού, πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες επιχειρηματικές απαιτήσεις για την παράδοση ενός λειτουργικού προϊόντος στο συντομότερο δυνατό χρόνο.

Κάνοντας τις παρακάτω ερωτήσεις, μπορείτε να προσδιορίσετε εάν το RAD θα αποδώσει για το επόμενο έργο σας:

 • Θα είναι οι ενδιαφερόμενοι πρόθυμοι να ακολουθήσουν την προσέγγιση RAD: Με πραγματική συμμετοχή και έτοιμοι να παράσχουν λεπτομερή σχόλια;
 • Μπορεί αυτό το προϊόν να κατασκευαστεί εντός διαστήματος δύο έως τριών μηνών;
 • Έχει αρκετή εμπειρία η ομάδα προγραμματιστών, κωδικοποιητών και σχεδιαστών σας για να παραδώσει το προϊόν εγκαίρως;
 • Έχετε χαμηλό τεχνικό κίνδυνο;
 • Διαθέτετε τα εργαλεία, το λογισμικό και την τεχνολογία για την εφαρμογή του RAD;

Εάν η απάντηση είναι "ναι" και στις πέντε ερωτήσεις, τότε μπορείτε να δημιουργήσετε με επιτυχία ένα νέο προϊόν χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία RAD.

Δημιουργήστε την επόμενη εφαρμογή σας με το Microsoft Power Apps

Το RAD είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για μικρές ομάδες που ασχολούνται με σύντομα έργα, οι οποίες μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν σε νέες απαιτήσεις. Υπάρχουν αρκετά εργαλεία δημιουργίας εφαρμογών χωρίς κώδικα στην αγορά, αλλά το Power Apps μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών με λίγο κώδικα, ώστε να συμβάλει στην απλοποίηση της συνεργασίας, στη σύνδεση επαγγελματιών προγραμματιστών με άλλους σημαντικούς συνεργάτες και την προσαρμογή των επιχειρηματικών εφαρμογών ακριβώς με τον τρόπο που θέλετε.