Χάρτης πορείας Microsoft Power Apps

Αναπτύσσουμε συνεχώς νέες δυνατότητες για να επιτρέψουμε τον ψηφιακό σας μετασχηματισμό. Ο δημοσιευμένος χάρτης πορείας για τα προϊόντα παρέχει μια ματιά σε όσα θα είναι διαθέσιμα στο επόμενο κύμα ενημερώσεων προϊόντων.

Προτεραιότητες χάρτη πορείας

Πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών υψηλής παραγωγικότητας:

Για να επιτρέψετε σε χρήστες διαφορετικών δεξιοτήτων να δημιουργήσουν εντυπωσιακές εφαρμογές με συνέπεια και αποτελεσματικότητα και να επενδύσουν σε μια σύγχρονη εμπειρία, επαναχρησιμοποιήσιμα προσαρμοσμένα στοιχεία ελέγχου και τεχνική υποστήριξη βέλτιστων πρακτικών μέσω της βελτιωμένης υπηρεσίας ελέγχου λύσεων.

Απόδοση και επεκτασιμότητα σε επίπεδο επιχείρησης:

Για να παράσχετε στους οργανισμούς μια πλατφόρμα προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους: τόσο απλές εφαρμογές όσο και εξελιγμένες εφαρμογές, με βελτιωμένα εργαλεία που επιτρέπουν τον έλεγχο απόδοσης και σταθερότητας, παρέχουν μεγαλύτερη προβολή στη χρήση και κατανάλωση πόρων και προσφέρουν βελτιωμένη τεχνική υποστήριξη για τους διαχειριστές.

Ενοποιημένη πλατφόρμα εφαρμογών:

Για να παράσχετε μια συνεπή εμπειρία κατά τη δημιουργία εφαρμογών και να επεκτείνετε τη λειτουργικότητα του Office 365 και του Dynamics 365. Οι επενδύσεις περιλαμβάνουν βελτιώσεις στο ενοποιημένο περιβάλλον εργασίας, υποστηρίζουν την ενσωμάτωση εφαρμογών καμβά σε εφαρμογές που βασίζονται σε μοντέλα και προσφέρουν εγγενή υποστήριξη του Microsoft Dataverse για εφαρμογές.

Διαθεσιμότητα και λεπτομέρειες

Το σχέδιο κυκλοφορίας περιγράφει τη δέσμευσή μας να παρέχουμε συνεχώς νέες δυνατότητες και παρέχει έγκαιρη ορατότητα για τα επερχόμενα κύματα κυκλοφορίας.

Εξερευνήστε τη διαθεσιμότητα προϊόντων Dynamics 365 και Power Platform ανά γεωγραφική περιοχή

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους χάρτες πορείας των προϊόντων μας

Microsoft Power Platform

Dynamics 365

Οι οδικοί χάρτες προϊόντων θα είναι διαθέσιμοι σύντομα

Dynamics 365

Χάρτης πορείας Microsoft Power Apps

Το προϊόν προέκδοσης ή οι δυνατότητές του μπορούν να τροποποιηθούν ουσιαστικά πριν από την εμπορική κυκλοφορία. Αυτός ο οδικός χάρτης αντιπροσωπεύει μια προβολή προϊόντος και δεν είναι ενδεικτικός της τελικής αδειοδότησης μεμονωμένων δυνατοτήτων. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με τις πληροφορίες που παρέχονται.

Εξερευνήστε περισσότερα