Οδικοί χάρτες προϊόντων Microsoft Power Platform και Dynamics 365

Timeline for 2022 release wave 2

(October 2022–March 2023)

July 12

Διαθέσιμα προγράμματα έκδοσης

Μάθετε για τις επερχόμενες δυνατότητες.

August 1

Διαθέσιμη πρώιμη πρόσβαση

Δοκιμάστε τις λειτουργίες προτού ενεργοποιηθούν αυτόματα.

October 1

Γενική διαθεσιμότητα

Regional deployments begin on October 3.

Εξερευνήστε τη διαθεσιμότητα προϊόντων Power Platform και Dynamics 365 ανά γεωγραφική περιοχή

Κοινότητα

Συνεργαστείτε με ειδικούς και άλλους χρήστες όπως εσάς, και ανακαλύψτε τοπικές εκδηλώσεις.

Ιστολόγιο

Λάβετε τα τελευταία νέα, τις συμβουλές και τις πληροφορίες για τον εκσυγχρονισμό της επιχείρησής σας.

Τεκμηρίωση

Βρείτε πόρους για χρήστες, προγραμματιστές και επαγγελματίες στο IT.