Μια κυρία εργάζεται με τον φορητό υπολογιστή

Διαχείριση με χαμηλές απαιτήσεις κώδικα: Τι πρέπει να ξέρετε

Μάθετε τι είναι η διαχείριση με χαμηλές απαιτήσεις κώδικα και γιατί είναι απαραίτητη για τον οργανισμό σας.

Τι είναι η διαχείριση με χαμηλές απαιτήσεις κώδικα;

Η διαχείριση με χαμηλές απαιτήσεις κώδικα είναι ο τρόπος με τον οποίο ο οργανισμός σας καθοδηγεί τους επαγγελματίες και τους ερασιτέχνες προγραμματιστές του —τους υπαλλήλους που χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να δημιουργούν λύσεις για επιχειρηματικές ανάγκες— σε προσαρμοσμένες εφαρμογές δόμησης χρησιμοποιώντας μια πλατφόρμα ανάπτυξης χαμηλών απαιτήσεων κώδικα.

Αυτές οι πλατφόρμες βοηθούν τους υπαλλήλους —είτε έχουν είτε δεν έχουν εμπειρία στη σύνταξη κώδικα— να δημιουργούν εφαρμογές μέσω ενός γραφικού περιβάλλοντος εργασίας χρήστη. Αυτές χρησιμοποιούν δυνατότητες όπως πρότυπα και λειτουργίες μεταφοράς και απόθεσης για τη γρήγορη δημιουργία εφαρμογών που αυτοματοποιούν τις επιχειρηματικές διαδικασίες. Απαιτείται πολύ λίγη, μη αυτόματη σύνταξη κώδικα, εκτός από την προσθήκη προσαρμοσμένων στοιχείων σε μια εφαρμογή χρησιμοποιώντας διαδοχικά φύλλα στυλ.

Κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής ανάπτυξης λογισμικού, η διαχείριση με χαμηλές απαιτήσεις κώδικα σάς βοηθά να διατηρήσετε την ασφάλεια και τη συμμόρφωση και να μεγιστοποιήσετε την αξία της πλατφόρμας ανάπτυξης χαμηλών απαιτήσεων κώδικα.

Γιατί είναι απαραίτητη η διαχείριση με χαμηλές απαιτήσεις κώδικα;

Η διαχείριση με χαμηλές απαιτήσεις κώδικα είναι απαραίτητη για να διασφαλίζει ότι οι επαγγελματίες και οι ερασιτέχνες προγραμματιστές σας συμμορφώνονται με τις πολιτικές, τις διαδικασίες ασφαλείας και τα οργανωτικά πρότυπα. Για παράδειγμα, το πλαίσιο διαχείρισης πλατφόρμας σας μπορεί να ορίζει τι μπορεί να δημιουργηθεί στην πλατφόρμα, ποιος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο και την έγκριση των εφαρμογών και πώς να ακολουθούνται οι βέλτιστες πρακτικές του τμήματος IT για την ανάπτυξη χαμηλών απαιτήσεων κώδικα.

Ποιος χρησιμοποιεί εργαλεία χαμηλών απαιτήσεων κώδικα;

Οι επαγγελματίες και ερασιτέχνες προγραμματιστές χρησιμοποιούν εργαλεία όπως πλατφόρμες ανάπτυξης χαμηλών απαιτήσεων κώδικα για τη γρήγορη δημιουργία και παράδοση επιχειρηματικών εφαρμογών που δεν βασίζονται σε μη αυτόματο προγραμματισμό. Οι επαγγελματίες προγραμματιστές έχουν την τεχνογνωσία να συντάσσουν κώδικα, αλλά αυτή η διαδικασία είναι χρονοβόρα και απαιτεί ελέγχους και συντήρηση του κώδικα. Αν και η ανάπτυξη δεν αποτελεί μέρος της δουλειάς τους, οι ερασιτέχνες προγραμματιστές είναι φιλόδοξοι και βρίσκουν ταχύτερους και ευκολότερους τρόπους για να ολοκληρώνουν την εργασία τους. Βλέπουν τις ευκαιρίες βελτίωσης των διαδικασιών για την ομάδα τους χρησιμοποιώντας εργαλεία που εγκρίνονται από το τμήμα IT.

Οι ερασιτέχνες προγραμματιστές που πραγματοποιούν ανάπτυξη μπορούν εύκολα να παρασυρθούν στη χρήση shadow IT, χρησιμοποιώντας υλικό ή λογισμικό χωρίς τη γνώση ή την έγκριση των ομάδων IT ή των ομάδων ασφάλειας στον οργανισμό, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους για την ασφάλεια. Η διαχείριση ερασιτεχνών προγραμματιστών συμβάλλει στη μείωση των κινδύνων, όπως διαρροών δεδομένων και παραβιάσεων συμμόρφωσης. Τα στοιχεία αυτής της στρατηγικής διαχείρισης περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Ορισμός κανόνων για ερασιτέχνες προγραμματιστές.
 • Θέσπιση αυστηρών απαιτήσεων ασφάλειας.
 • Προσδιορισμός υποψηφίων για το πρόγραμμα ανάπτυξης χαμηλών απαιτήσεων κώδικα.
 • Εκπαίδευση ερασιτεχνών προγραμματιστών σε τομείς όπως η ασφάλεια δεδομένων και η συνεχής ανάπτυξη.
 • Ανάθεση στο τμήμα IT για να εγκρίνει και να επιβλέπει τους πόρους που χρησιμοποιούνται.

Η εφαρμογή μιας επιτυχημένης πλατφόρμας ανάπτυξης χαμηλών απαιτήσεων κώδικα εξαρτάται από καλά καθορισμένες πολιτικές και στρατηγικές, ενώ η διαχείριση ερασιτεχνών προγραμματιστών συμβάλλει στον καθορισμό ρόλων και ευθυνών, καθώς και στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων ασφαλείας.

Χαρακτηριστικά καλής διαχείρισης με χαμηλές απαιτήσεις κώδικα

Η διαχείριση επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο καθορίζονται και επιτυγχάνονται οι στόχοι ενός οργανισμού, τον τρόπο παρακολούθησης και αντιμετώπισης του κινδύνου, καθώς και τον τρόπο βελτιστοποίησης των επιδόσεων. Περιλαμβάνει τις διαδικασίες που κατευθύνουν και ελέγχουν τον οργανισμό σας και τον καθιστούν υπεύθυνο. Η εφαρμογή αυτών των παραγόντων στη διαχείριση με χαμηλές απαιτήσεις κώδικα βοηθά στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των ενδιαφερομένων, θέτει τα θεμέλια για την επίτευξη υψηλών επιδόσεων και επιτρέπει στον οργανισμό σας να ανταποκρίνεται σε συνεχείς αλλαγές όταν χρησιμοποιεί εργαλεία χαμηλών απαιτήσεων κώδικα.

Οι κύριες λειτουργίες καλής διαχείρισης με χαμηλές απαιτήσεις κώδικα περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Αναβάθμιση επιδόσεων διαχείρισης. Η καλή διαχείριση με χαμηλές απαιτήσεις κώδικα βοηθά στη λήψη αποφάσεων που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του οργανισμού σας. Τον βοηθά στην ανάθεση ευθυνών στο τμήμα IT και στους προγραμματιστές χαμηλών απαιτήσεων κώδικα, στη ρύθμιση του προγράμματος ανάπτυξης χαμηλών απαιτήσεων κώδικα για την επιτυχία και στην επιτάχυνση του χρόνου διάθεσης στην αγορά.
 • Χρήση τεχνολογίας για τη δημιουργία επιχειρηματικής αξίας. Η αυτοματοποίηση των διαδικασιών και η μείωση των σφαλμάτων σάς βοηθά να έχετε μεγαλύτερη απόδοση επένδυσης (ROI) στην πλατφόρμα ανάπτυξης χαμηλών απαιτήσεων κώδικα. Για να θέσετε τα θεμέλια για τη δημιουργία αποτελεσματικών εφαρμογών, καθορίστε ποια εργαλεία θα χρησιμοποιήσει ο οργανισμός σας για ανάπτυξη χαμηλών απαιτήσεων κώδικα και δημιουργήστε ένα σύστημα υποστήριξης για τους υπαλλήλους που χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία.
 • Μετριασμός του κινδύνου που σχετίζεται με την τεχνολογία. Η καλή διαχείριση με χαμηλές απαιτήσεις κώδικα εφαρμόζει βέλτιστες πρακτικές, ενσωματώνει ζητήματα ασφάλειας και σας βοηθά να πληροίτε τις κανονιστικές απαιτήσεις για τα εργαλεία χαμηλών απαιτήσεων κώδικα που χρησιμοποιεί ο οργανισμός σας. Για τη βελτίωση της μείωσης και της διαχείρισης κινδύνου, οι οργανισμοί συχνά αναθέτουν τις τεχνολογικές λύσεις τους σε τρίτους παρόχους που ειδικεύονται σε αυτούς τους τομείς.

Ενσωμάτωση καλής διαχείρισης με χαμηλές απαιτήσεις κώδικα

Ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεστε την πλατφόρμα ανάπτυξης χαμηλών απαιτήσεων κώδικα του οργανισμού σας επηρεάζει άμεσα την επιτυχία του. Ο χρόνος και η προσπάθεια που ξοδεύετε για να δημιουργήσετε ένα ξεκάθαρο και συνοπτικό πλαίσιο διαχείρισης χαμηλών απαιτήσεων κώδικα θα βελτιώσει τις επιδόσεις της εφαρμογής και θα συμβάλει στη μεγιστοποίηση της απόδοσης επένδυσης (ROI).

Για να ενσωματώσετε καλή διαχείριση χαμηλών απαιτήσεων κώδικα, βεβαιωθείτε ότι ο οργανισμός σας πραγματοποιεί τις ακόλουθες δραστηριότητες.

Καθορίστε το πρόγραμμα ανάπτυξης χαμηλών απαιτήσεων κώδικα. Διευκρινίστε τους ρόλους και τις ευθύνες των προγραμματιστών χαμηλών απαιτήσεων κώδικα. Δώστε στους προγραμματιστές τους πόρους και την υποστήριξη που χρειάζονται για τη δημιουργία χρήσιμων εφαρμογών, κάτι που βοηθά στην ελαχιστοποίηση της πιθανότητας να υπάρξει πρόβλημα από τη χρήση shadow IT.

Φτιάξτε ένα σχέδιο για την επίβλεψη του προγράμματος. Τα κορυφαία στελέχη του τμήματος IT στον οργανισμό σας θα πρέπει να έχουν τη γνώση και την ικανότητα να καθιερώνουν στρατηγικές για ένα επιτυχημένο πρόγραμμα ανάπτυξης χαμηλών απαιτήσεων κώδικα και να μετριάζουν τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτό. Θα πρέπει να έχουν καθοριστικό ρόλο στην επιλογή της καταλληλότερης πλατφόρμας ανάπτυξης χαμηλών απαιτήσεων κώδικα και στην παροχή καθοδήγησης και υποστήριξης σε προγραμματιστές χαμηλών απαιτήσεων κώδικα.

Καθιερώστε ένα σχέδιο εκπαίδευσης. Προτού ξεκινήσει η εκπαίδευση, είναι σημαντικό να εντοπίσετε τους υπαλλήλους που δείχνουν ενδιαφέρον για την ανάπτυξη χαμηλών απαιτήσεων κώδικα, έχουν βασικές τεχνικές γνώσεις και κατανοούν τα δεδομένα. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει τους τρόπους εκτέλεσης των εξής:

 • Χρήση της επιλεγμένης πλατφόρμας.
 • Ενσωμάτωση βέλτιστων πρακτικών.
 • Σχέδιο για την εφαρμογή που θέλουν να δημιουργήσουν.
 • Κατανόηση της ασφάλειας, της συμμόρφωσης, της πρόσβασης και των δικαιωμάτων, καθώς και των πρακτικών διαχείρισης.

Προσδιορίστε όλες τις απαιτήσεις ασφάλειας και συμμόρφωσης. Να έχετε μια πολιτική διαχείρισης δεδομένων για να βοηθήσετε τον οργανισμό σας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ασφάλειας και συμμόρφωσης. Η πολιτική καθορίζει τις οδηγίες για τη χρήση δεδομένων, την κοινή χρήση δεδομένων και τη διατήρηση δεδομένων. Για παράδειγμα, μπορεί να αναφέρει ότι οι προγραμματιστές χαμηλών απαιτήσεων κώδικα δεν επιτρέπεται να δημιουργούν βάσεις δεδομένων, συμβάλλοντας έτσι στην αποφυγή διπλότυπων δεδομένων και πιθανής έκθεσής τους.

Μετριασμός επιχειρηματικών κινδύνων

Η διαχείριση παίζει σημαντικό ρόλο στον μετριασμό του κινδύνου κατά τη χρήση μιας πλατφόρμας ανάπτυξης χαμηλών απαιτήσεων κώδικα. Η θέσπιση κατευθυντήριων γραμμών και η αποσαφήνιση των προσδοκιών μεταξύ των οργανωτικών ομάδων και των ενδιαφερομένων είναι το κλειδί για την ανάπτυξη αποτελεσματικών πολιτικών διαχείρισης με χαμηλές απαιτήσεις κώδικα.

Ξεκινά με ερωτήσεις όπως:

 • Ποιος επιτρέπεται να δημιουργεί εφαρμογές χαμηλών απαιτήσεων κώδικα στην πλατφόρμα;
 • Ποιες δεξιότητες πρέπει να έχουν οι προγραμματιστές;
 • Τι επιτρέπεται να δημιουργούν; (Για παράδειγμα, μόνο εφαρμογές που αυτοματοποιούν μια επιχειρηματική διαδικασία;)
 • Πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτές οι εφαρμογές από άλλους στον οργανισμό;
 • Ποιος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο, την έγκριση και την υποστήριξη των εφαρμογών χαμηλών απαιτήσεων κώδικα;

Αν επιτρέπεται σε προγραμματιστές χαμηλών απαιτήσεων κώδικα να δημιουργούν εφαρμογές, μπορεί να προκληθούν ζητήματα ασφάλειας. Ενώ οι εταιρείες που προσφέρουν αποθηκευτικό χώρο και υπηρεσίες που βασίζονται σε cloud, παρέχουν ελέγχους πρόσβασης και δικαιώματα, υπάρχουν και άλλοι επιχειρηματικοί κίνδυνοι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Για παράδειγμα, το shadow IT —η χρήση εργαλείων που δεν έχουν εγκριθεί από το τμήμα IT— παρουσιάζει έλλειψη ορατότητας στις δημιουργίες των προγραμματιστών.

Τα ακόλουθα είναι επιπρόσθετοι παράγοντες για τον μετριασμό του κινδύνου:

 • Η επίβλεψη των δεδομένων επιβάλλεται στην ανάπτυξη χαμηλών απαιτήσεων κώδικα για να συμβάλει στην προστασία δεδομένων ύψιστης σημασίας. Ως εκ τούτου, οι προγραμματιστές πρέπει να ζητούν συγκεκριμένους τύπους δεδομένων και να λαμβάνουν έγκριση για να μπορούν να χρησιμοποιούνται στις εφαρμογές τους.
 • Οι εταιρείες που παρέχουν πλατφόρμες χαμηλών απαιτήσεων κώδικα πρέπει να παρουσιάζουν τους ελέγχους ασφαλείας, τις πιστοποιήσεις συμμόρφωσης και τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών τους. Αυτή η διαφάνεια βοηθά στην επιλογή της πλατφόρμας από τον οργανισμό σας.
 • Τα προβλήματα επιχειρηματικής λογικής ενδέχεται να εκθέσουν ευαίσθητες πληροφορίες και να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του οργανισμού σας. Τα ίδια μέτρα προστασίας που εφαρμόζετε στην ανάπτυξη λογισμικού θα πρέπει να εφαρμόζονται και στην ανάπτυξη χαμηλών απαιτήσεων κώδικα.

Πώς η δοκιμή υποστηρίζει την καλή διαχείριση χαμηλών απαιτήσεων κώδικα

Οι πλατφόρμες χαμηλών απαιτήσεων κώδικα έχουν συνήθως ενσωματωμένες λειτουργίες αυτοματοποιημένης δοκιμής που επιτρέπουν στους προγραμματιστές χαμηλών απαιτήσεων κώδικα να ελέγχουν τη λειτουργικότητα των εφαρμογών τους σε όλη τη διαδικασία ανάπτυξης. Τα γραφικά στοιχεία μεταφοράς και απόθεσης που χρησιμοποιούνται στην πλατφόρμα είναι συνήθως δοκιμασμένα εκ των προτέρων, επομένως θα είναι απαραίτητες πρόσθετες δοκιμές μόνο αν χρησιμοποιείται προσαρμοσμένος κώδικας. Η δοκιμή των API είναι πάντα αναγκαία, επειδή τα API μπορούν να ενημερώνονται από τους δημιουργούς τους χωρίς να το γνωρίζετε.

Αν και οι ενσωματωμένες λειτουργίες δοκιμών είναι χρήσιμες, οι αναθεωρήσεις κώδικα είναι το ίδιο σημαντικές για να επαληθεύετε ότι οι εφαρμογές συμμορφώνονται με το πλαίσιο διαχείρισής σας. Οι αναθεωρήσεις κώδικα διενεργούνται από επαγγελματίες προγραμματιστές και επιβεβαιώνουν ότι οι εφαρμογές χαμηλών απαιτήσεων κώδικα επαρκούν για την εργασία και πληρούν τις καθιερωμένες απαιτήσεις ασφαλείας για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου. Οι αναθεωρήσεις κώδικα ελέγχουν λεπτομερώς για τρωτά σημεία που ενδέχεται να εκθέσουν ευαίσθητα δεδομένα ή να οδηγήσουν σε παραβίαση της ασφάλειας.

Η σημασία των δικαιωμάτων εφαρμογής

Για την αποφυγή λειτουργικών κινδύνων και κινδύνων ασφαλείας, τα δικαιώματα εφαρμογής πρέπει να επιβάλλονται στην ανάπτυξη χαμηλών απαιτήσεων κώδικα. Η πλατφόρμα χαμηλών απαιτήσεων κώδικα που θα επιλέξετε θα πρέπει να εφαρμόζει ήδη ελέγχους πρόσβασης και δικαιώματα, αλλά χωρίς συγκεκριμένες απαιτήσεις πρόσβασης, οι οργανισμοί δεν θα γνωρίζουν πραγματικά τι κάνουν οι προγραμματιστές χαμηλών απαιτήσεων κώδικα με τα δεδομένα. Ανάλογα με άλλους παράγοντες ασφαλείας στην εφαρμογή, τα ευαίσθητα δεδομένα θα μπορούσαν να εκτεθούν σε δημόσιο τομέα και οι δράστες ηλεκτρονικού εγκλήματος θα μπορούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στο δίκτυό σας.

Αν αναθέσετε εργασία στους επαγγελματίες του τμήματος IT με εκχώρηση δικαιωμάτων εφαρμογής, διασφαλίζετε ότι οι προγραμματιστές χαμηλών απαιτήσεων κώδικα δεν λαμβάνουν αποφάσεις υψηλού επιπέδου που υπερβαίνουν το πεδίο αρμοδιότητάς τους. Οι επαγγελματίες του τμήματος IT έχουν τη γνώση και την εμπειρία να ελέγχουν τον κώδικα και να προσδιορίζουν εάν η εφαρμογή συνδέεται σε τοποθεσία με κακή διαχείριση ή λιγότερο αυστηρά δικαιώματα.

Τρόπος προστασίας του κώδικα στην πλατφόρμα

Η ασφάλεια και η διαχείριση θα πρέπει να ενσωματώνονται στην πλατφόρμα ανάπτυξης χαμηλών απαιτήσεων κώδικα που χρησιμοποιείται από τον οργανισμό σας, αλλά οι επαγγελματίες του τμήματος IT ελέγχουν την πρόσβαση σε στοιχεία δεδομένων που χρησιμοποιούνται από τους προγραμματιστές χαμηλών απαιτήσεων κώδικα. Χρησιμοποιώντας τα προστατευτικά μέσα εντός της πλατφόρμας, το τμήμα IT ειδοποιείται για δικαιώματα που μπορεί να χρειάζονται αυστηρότερο έλεγχο για την προστασία των δεδομένων.

Ένας τρόπος για να ενθαρρύνετε τη διαφάνεια στην ανάπτυξη χαμηλών απαιτήσεων κώδικα είναι να απαιτήσετε από τους προγραμματιστές σας να χρησιμοποιούν το περιβάλλον προστατευμένης εκτέλεσης της πλατφόρμας για να δημιουργούν τις εφαρμογές τους. Αυτό περιορίζει την πρόσβασή τους σε πόρους και περιορίζει τις δυνατότητες προβολής, επεξεργασίας και κοινής χρήσης δεδομένων. Οι έλεγχοι ασφαλείας της πλατφόρμας διασφαλίζουν ότι μόνο όσοι έχουν τα κατάλληλα δικαιώματα επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στο σύστημα.

Ανακαλύψτε τη δική σας λύση διαχείρισης με χαμηλές απαιτήσεις κώδικα

Με την άνοδο του ψηφιακού μετασχηματισμού, τώρα είναι η ώρα να βελτιστοποιήσετε το δικό σας πρόγραμμα ανάπτυξης χαμηλών απαιτήσεων κώδικα. Επιλέξτε μια πλατφόρμα ανάπτυξης χαμηλών απαιτήσεων κώδικα με ενσωματωμένη διαχείριση, ορατότητα και διασφαλίσεις. Το Microsoft Power Platform βοηθά τους προγραμματιστές χαμηλών απαιτήσεων κώδικα να δημιουργούν λύσεις υψηλής ποιότητας γρήγορα και αποτελεσματικά. Τα διαχειριζόμενα περιβάλλοντα προσφέρουν δυνατότητες διαχείρισης που απλοποιούν, αυτοματοποιούν και βελτιστοποιούν τη διαχείριση IT του Microsoft Power Platform σε κλίμακα.

Δώστε τη δυνατότητα στους υπαλλήλους σας να δημιουργούν εφαρμογές χαμηλών απαιτήσεων κώδικα που εκσυγχρονίζουν τις επιχειρηματικές διαδικασίες και κάνουν τον οργανισμό σας πιο ευέλικτο. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το Microsoft Power Platform και το Power Apps.

Συνήθεις ερωτήσεις

Είναι ο κώδικας χαμηλών απαιτήσεων το μέλλον της ανάπτυξης λογισμικού;

Η ανάπτυξη χαμηλών απαιτήσεων κώδικα εκδημοκράτισε την ανάπτυξη λογισμικού και την έκανε ευκολότερη και ταχύτερη. Με ελάχιστη σύνταξη κώδικα, προ‑δομημένες λειτουργίες και επαναχρησιμοποιήσιμα στοιχεία, μπορεί να είναι το μέλλον της αυτοματοποίησης, της ανάπτυξης εφαρμογών και της ανάπτυξης λογισμικού. Ωστόσο, οι εφαρμογές χαμηλών απαιτήσεων κώδικα ενδέχεται να μη συμμορφώνονται με αυστηρές απαιτήσεις ασφάλειας ή συμμόρφωσης. Για παράδειγμα, είναι απίθανο να βελτιστοποιηθούν για μεγάλους φόρτους εργασίας και ενδέχεται να μην πληρούν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για προγράμματα ανάγνωσης οθόνης και την είσοδο φωνής.

Γιατί είναι η ανάπτυξη χαμηλών απαιτήσεων κώδικα σημαντική;

Η ανάπτυξη χαμηλών απαιτήσεων κώδικα είναι σημαντική για τις επιχειρήσεις που θέλουν να αυξήσουν την ευελιξία τους και να ανταποκρίνονται πιο γρήγορα στις ανάγκες της αγοράς και των πελατών τους. Δίνει στους προγραμματιστές χαμηλών απαιτήσεων κώδικα την ευκαιρία να δημιουργήσουν λύσεις για συγκεκριμένα προβλήματα σε σύντομο χρονικό διάστημα και μειώνει τη ζήτηση για προσαρμοσμένο λογισμικό από το τμήμα IT.

Ποιοι κλάδοι χρησιμοποιούν πλατφόρμες ανάπτυξης χαμηλών απαιτήσεων κώδικα;

Κάθε κλάδος μπορεί να χρησιμοποιήσει πλατφόρμες ανάπτυξης χαμηλών απαιτήσεων κώδικα για να αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες και να εξοικονομήσει χρόνο και χρήμα. Για παράδειγμα, στον κλάδο της εκπαίδευσης, οι εφαρμογές χαμηλών απαιτήσεων κώδικα βοηθούν στην παρακολούθηση της συμμετοχής και στην παρακολούθηση της εξ αποστάσεως μάθησης, ενώ στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, παρέχουν στους ασθενείς συμβατές εφαρμογές αυτοαξιολόγησης και προγραμματισμού.

Τι είναι οι πλατφόρμες ανάπτυξης εφαρμογών χαμηλών απαιτήσεων κώδικα;

Οι πλατφόρμες ανάπτυξης χαμηλών απαιτήσεων κώδικα βοηθούν άτομα με μικρή ή καθόλου εμπειρία στη σύνταξη κώδικα να δημιουργούν εφαρμογές χρησιμοποιώντας ένα γραφικό περιβάλλον εργασίας χρήστη. Οι πλατφόρμες χρησιμοποιούν δυνατότητες όπως πρότυπα και λειτουργίες μεταφοράς και απόθεσης για τη γρήγορη δημιουργία εφαρμογών που αυτοματοποιούν τις επιχειρηματικές διαδικασίες. Απαιτείται πολύ λίγη, μη αυτόματη σύνταξη κώδικα, εκτός από την προσθήκη προσαρμοσμένων στοιχείων σε μια εφαρμογή χρησιμοποιώντας διαδοχικά φύλλα στυλ.

Πώς να επιλέξω μια πλατφόρμα ανάπτυξης χαμηλών απαιτήσεων κώδικα;

Όταν επιλέγετε μια πλατφόρμα ανάπτυξης χαμηλών απαιτήσεων κώδικα, μάθετε πώς θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε. Για παράδειγμα, στην ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές ή για εργαλεία εφαρμογών web. Εξετάστε τις δυνατότητές της, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης, της δοκιμής εφαρμογών, της ανάπτυξης και του ελέγχου. Εάν οι προγραμματιστές σας χαμηλών απαιτήσεων κώδικα έχουν γνώσεις προγραμματισμού, επιλέξτε μια πλατφόρμα που προσφέρει υψηλότερο βαθμό προσαρμογής. Διαφορετικά, μια πλατφόρμα με περισσότερα οπτικά εργαλεία είναι πιο κατάλληλη για μη τεχνικούς χρήστες.