Henkilö ja koira työskentelemässä tietokoneella, oletettavasti tutkimassa, miksi yritysten low-code-ympäristöt ovat sovelluskehityksen tulevaisuus

Yritysten low-code-ympäristöjen tulevaisuus

Katso, miksi yritysten low-code-ympäristöt ovat sovelluskehityksen tulevaisuus ja mihin suuntaan ne ovat menossa.

Millainen on yritystason low-code-ympäristö?

Kun uusien sovellusten ja tehostamisen tarve kasvaa maailmanlaajuisesti – ja kehittäjäresursseja on entistä vähemmän – organisaatiot ovat ottaneet laajasti käyttöön low-code-yritysratkaisut terävöittääkseen digitaalisen uudistamisen hankkeitaan. Yritysten low-code-ympäristöjen avulla kuka tahansa voi luoda digitaalisia kokemuksia, automatisoida prosesseja sekä integroida ja laajentaa sovelluksia käyttäen vain minimaalisesti koodia. Tämä voidaan saavuttaa lisäämällä ja järjestämällä käyttövalmiita – ja tarpeen mukaan räätälöitäviä – käyttöliittymäkomponentteja, malleja, sovelluskehyksiä ja työnkulkuja visuaalisessa vedä ja pudota -käyttöliittymässä.

Low-code-yritysohjelmisto yksinkertaistaa, tehostaa ja automatisoi prosessia kehittämisestä käyttöönottoon, jotta ohjelmoijat ja tavalliset yrityskäyttäjät voivat luoda ja jakaa tuotantokäyttöön valmiita sovelluksia. Tällaisia sovelluksia otetaan käyttöön yhä enemmän; maailmanlaajuisesti niiden liikevaihdon ”ennustetaan vuonna 2023 kasvavan 19,6 prosenttia 26,9 miljardiin dollariin” (Gartner®-raportin mukaan –) ja tämän odotetaan kasvavan vielä enemmän tulevina vuosina. 1

Low-code-työkalujen merkitys

low-code-ohjelmisto ansiosta sovellusten luominen entistä useampiin liiketoimintahaasteisiin on helpompaa kuin koskaan aikaisemmin. Tutustutaan seuraavaksi siihen, miksi suuret organisaatiot ovat ottaneet low-code-työkaluja ja -ratkaisuja käyttöön työnkuluissaan:

 • Useampien käytettävissä. Aiemmin vain koodaustaitoiset kehittäjät pystyivät rakentamaan ja ylläpitämään organisaatiossa käytettyjä sovelluksia, mikä johti suuriin budjetteihin ja pullonkauloihin. Low-code-työkalujen ansiosta kuka tahansa voi nyt luoda korkealaatuisia digitaalisia kokemuksia taustasta tai osaamisesta riippumatta, minkä ansiosta sekä suuret että pienet yritykset voivat nopeasti toimittaa ratkaisuja ja uudistaa toimintatapoja.
 • Tehokkaampaa yhteistyötä. Sovellusten kehittäminen vaatii tiimin. Low-code-työkalujen ja -ohjelmistojen ansiosta yrityskäyttäjät, projektipäälliköt, suunnittelijat ja muut vastaavat käyttäjät, joilla ei ole ohjelmointiosaamista, voivat toteuttaa oman visionsa ja saavuttaa liiketoimintatulokset rakentamalla tai päivittämällä sovelluksia itsenäisesti. Tämä lähestymistapa puolestaan vapauttaa sovelluskehittäjien resursseja laajempiin ja vaikutukseltaan suurempiin projekteihin.
 • Pienemmät kulut. Low-code-yritysohjelmiston avulla voit tehdä enemmän vähemmällä – kaikki saavat mahdollisuuden rakentaa ja jakaa low-code-sovelluksia nopeasti, mikä säästää rahaa kehitystyössä. Kun tämä yhdistetään oikeisiin integrointeihin ja oikeaan ympäristöön, low-code-työkalut voivat pienentää sovelluskehityksen kustannuksia jopa 74 prosenttia.
 • Ketterämmät prosessit. Toisin kuin perinteiset kehittämisen muodot, Low-code-kehityksen antaa käyttäjille mahdollisuuden luoda ja päivittää sovelluksia yksinkertaisen vedä ja pudota -käyttöliittymän avulla. Se voi myös tehostaa ja automatisoida manuaalisia tehtäviä, mikä auttaa suorittamaan tarkempia testauksia ja saumattomia käyttöönottoja sekä luomaan kokonaisuudessaan entistä ketterämmän kehityssyklin.
 • Parempi tuottavuus. Kun tiimit voivat luoda korkealaatuisia sovelluksia itsenäisesti, low-code-teknologia lisää organisaatiossa luovuutta – ja tuottavuutta. Myös sovelluskehittäjät käyttävät low-code-työkaluja luodakseen entistä nopeammin tietyn toimialan sovelluksia vähemmällä koodilla, mikä vapauttaa aikaa innovointiin keskittymiseen.

Miksi tulevaisuus on low-code-kehityksessä?

Yritysten low-code-ohjelmistot ovat tulevaisuuden tekniikka, ja se on saanut jalansijaa jo nyt. Tämä on ollut erityisen selvää edelleen jatkuvassa COVID-19-pandemiassa, joka on pakottanut monet organisaatiot reagoimaan ja mukautumaan laajamittaisiin sulkuihin modernin teknologian avulla. Pandemia synnytti myös uusia sovelluksia ja käyttökokemuksia, joita ei aiemmin ollut olemassa, kuten COVID-19-seulontatestejä, terveyskyselyitä ja seurantatyökaluja. Low-code-tekniikan ansiosta yritykset saivat nopeutta ja joustavuutta, joita tarvittiin odottamattomiin tapahtumiin reagoimiseen.

Merkittävillä toimialoilla, kuten esimerkiksi kuljetusalalla, rahoituspalveluissa ja vähittäismyynnissä on nyt käytössä low-code-ohjelmistoja monen tyyppisten sovellusten ja digitaalisten ratkaisujen luomiseen ja ylläpitämiseen. Esimerkiksi konsultointiyritykset luovat low-code-työkaluilla automatisoituja ratkaisuja pikalainoja hakeville asiakkaille, ja autovalmistajat rakentavat sovelluksia ajoneuvojen laadunvalvontaan. Työntekijät kaikkialla jatkavat low-code-työkalujen käyttöä luodakseen yrityksen sisäisiä seuranta- ja raportointityökaluja, myynnin ja varastonhallinnan ratkaisuja sekä kaikkea muuta, joka voi auttaa ratkaisemaan liiketoimintahaasteita heidän organisaatiossaan.

Organisaatioiden jatkaessa investointeja toimintatapojensa modernisointiin voidaan nähdä seuraavia ennusteita siitä, mitä low-code-ympäristöt voi seuraavaksi tuoda mukanaan:

 • Enemmän liiketoimintalähtöistä automaatiota. Liiketoimintalähtöinen hyperautomaatio on jo yksi low-code-ratkaisujen käyttöönoton syistä – ja se tulee kasvamaan entisestään. Rakentamalla mukautettuja sovelluksia, jotka on suunniteltu vastaamaan heidän spesifeihin käyttötarpeisiinsa, yrityskäyttäjät tulevat vauhdittamaan low-code-sovellusten kasvua vuonna 2023 ja siitä eteenpäin.
 • Parempi tuki etä- tai hybridityölle. Toimistoissa, luokkahuoneissa ja muissa tiloissa on yhä vähemmän ihmisiä, ja moni siirtyy kokonaan etätöihin. Organisaatiot, jotka käyttävät low-code-ympäristöjä, voivat tarjota hybridi- ja etätyöntekijöille työkalut ja infrastruktuurin, joita nämä tarvitsevat itsenäiseen työskentelyyn ja tehokkaaseen yhteistyöhön kotoa käsin.
 • Tekoälyn ja koneoppimisen ominaisuudet. Low-code-työkalut antavat koodaajille, tavallisille yrityskäyttäjille ja datatieteilijöille yhtäläisen mahdollisuuden hyödyntää tekoälyominaisuuksia sovelluksissaan, kun käytettävissä on ennakkoon määritettyjä ja koulutettuja tekoälymalleja, jotka eivät vaadi koneoppimisen asiantuntemusta.
 • Enemmän sovelluskehitystä organisaation sisällä. Madaltamalla aloittamisen kynnystä low-code-työkalut tekevät mukautettujen sovellusten luomisen helpoksi yrityksen sisällä. Tämä tarkoittaa, että organisaatioiden sovelluskehitystarpeet ovat vähemmän riippuvaisia kolmannen osapuolen kehittäjistä tai markkinoilla olevista tuotteista ja palveluista.
 • Kehittäjien työn paremmat tulokset. Low-code-työkalut nopeuttavat kehittäjien sovelluskehitystä automatisoimalla rutiinitehtäviä ja standardoimalla sovelluksen elinkaaren hallinnan, hallinnon ja järjestelmänvalvojien prosessit. Tämä vapauttaa kehittäjien aikaa luovempiin projekteihin, mikä puolestaan nostaa heidän työnsä arvoa.
 • Kasvava low-code-ekosysteemi. Kun low-code-teknologia kasvaa, kasvavat myös sitä ympäröivät käyttäjäyhteisöt ja ekosysteemit. Organisaatiolle syntyy painetta jakaa luomansa komponentit, sovelluskehykset ja työkalut sekä luoda parhaat käytännöt edistyksellisten ja skaalautuvien sovellusten rakentamiseen.
 • Käytössä kaikkialla. Low-code-sovelluskehitys jatkaa merkittävänä kasvun ja digitaalisen uudistamisen vauhdittajana kaikilla toimialoilla. Gartnerin lehdistötiedotteen mukaan vuonna 2024 80 prosenttia teknologiatuotteista ja -palveluista rakentavat käyttäjät, jotka eivät ole teknologia-asiantuntijoita.

Yrityksen low-code-ratkaisun valitseminen

Kun markkinoilla on niin monta yritystason low-code-ratkaisua, oikean ratkaisun valitseminen omalle organisaatiollesi voi olla haastavaa – mutta sen ei tarvitse olla. Kun arvioit vaihtoehtoja, voit tarkastella seuraavia ominaisuuksia:

 • Helppokäyttöinen käyttöliittymä. Useimmissa low-code-ratkaisuissa on graafinen käyttöliittymä, jossa on helppokäyttöinen vedä ja pudota -toiminto. Etsi ratkaisua, jossa on erilaisia visuaalisia mallinnustyökaluja, koontinäyttöjä ja työnkulkuja vaivattomaan työntekoon.
 • Luotettavat integraatiot. Jotta siiloja ja pullonkauloja ei pääsisi muodostumaan, tiedot on integroitava kaikkialla ympäristössä. Tähän päästään yleensä liittämällä skaalautuvasti laaja valikoima integrointeja, esimerkiksi olemassa oleviin paikallisiin sovelluksiin ja kolmannen osapuolen ohjelmointirajapintoihin. On hyvä varmistaa, että valittu ratkaisu tukee mahdollisimman monta vahvistettua integraatiota.
 • Innovatiivinen teknologia. Jatkuvasti muuttuvana teknologiana low-code-kehitys toimii hyvin tekoälyn ja koneoppimisen sekä nousevien teknologioiden, kuten yhdistetyn todellisuuden ja hyperautomaation, kanssa. Voit varmistaa, että organisaatiosi pystyy mukautumaan tulevaisuuteen saumattomasti, valitsemalla innovointiin kannustavan ympäristön.
 • Suojattu ja skaalautuva ympäristö. Suuryritystasolla tarvitaan ympäristö, jossa on organisaatiota suuressa mittakaavassa suojaava infrastruktuuri. Tämän vuoksi kannattaa valita toimittaja, joka tarjoaa tunnetusti luotettavuutta ja tukea. Lisää mielenrauhaa saat, kun käytössäsi on yhteensopivuustyökalut, hallinnon valvonta ja muita suojausintegraatioita.
 • Ominaisuudet kehittäjille. Vaikka monet low-code-työkalut on suunniteltu tavallisille yrityskäyttäjille, myös sovelluskehittäjät käyttävät low-code-ohjelmistoja luodakseen nopeasti aikataulukriittisiä sovelluksia tai jos heillä ei ole tarvittavaa osaamista tarvittavien sovellusten rakentamiseen. Tarkista, onko palveluntarjoajallasi ammattikehittäjien low-code-kehityksen palvelupaketti, kuten Power Apps ja Azure, jolla voit skaalata ja laajentaa sovelluksiasi.
 • Alustariippumaton yhteensopivuus. Low-code-ympäristö on vain niin hyvä sen tuottamat sovellukset. Valitse ympäristö, joka tukee ympärivuorokautisesti käytettävissä olevia, responsiivisia ja alustariippumattomia sovelluksia, jotka toimivat pöytätietokoneessa ja mobiililaitteessa sijainnista riippumatta.

Jos haluat kattavan ratkaisun, joka vastaa organisaatiosi yritystason tarpeisiin, kannattaa luottaa asiantuntijaan. Microsoft Power Apps on kokonaisvaltainen low-code-sovelluskehitysympäristö, joka perustuu Azure-pilvipalveluun ja täysin hallittavaan, turvalliseen ja skaalattavaan Microsoft Dataverse -tietoympäristöön. Power Appsin avulla kuka tahansa voi luoda ja jakaa helposti ammattimaisia low-code-sovelluksia.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Mitä yritysten low-code-ratkaisut ovat?

Yritysten low-code-ratkaisu tarkoittaa yritystason työkaluja ja ohjelmistoja, joiden avulla sekä kehittäjät että tavalliset yrityskäyttäjät voivat luoda sovelluksia ja digitaalisia kokemuksia lähes kokonaan ilman ohjelmointiosaamista. Tämä on mahdollista visuaalisen vedä ja pudota -käyttöliittymän ansiosta. Se sisältää valmiiksi kirjoitettuja käyttöliittymäkomponentteja, joita voidaan muokata tarpeen mukaan.

Millainen on yritystason low-code-sovellusympäristö?

Yritysten low-code-sovellusympäristö koostuu työkaluista ja ohjelmistoista, jotka automatisoivat, integroivat, suojaavat ja hallinnoivat low-code-sovellusten kehittämistä, tietoja, testaamista ja käyttöönottoa suuressa mittakaavassa. Low-code-ympäristöt tehostavat sovelluksen kehityssykliä valmiiksi kirjoitettujen käyttöliittymäkomponenttien avulla. Ne tekevät kehityssyklistä demokraattisen, mikä tekee yhteistyöstä tuottavampaa, pienentää käyttökustannuksia sekä lisää yleistä ketteryyttä.

Mitkä ovat low-code-sovelluskehityksen käyttökohteet yrityksissä?

Monien eri alojen organisaatiot käyttävät low-code-ohjelmistoja liiketoiminnan kannalta keskeisten sovellusten luomiseen suhteellisen lyhyessä ajassa. Konsultointiyritykset voivat käyttää low-code-työkaluja kehittääkseen nopeasti ratkaisuja pikalainoja hakeville asiakkaille, kun taas vähittäiskauppiaat voivat luoda sovelluksia liukumatuntien seuraamiseen. COVID-19-pandemian aikana yrityskäyttäjät kaikkialla toteuttivat low-code-työkalujen avulla seulontatestejä, terveyskyselyitä, seurantaratkaisuja ja muita yritysten sisäisiä työkaluja.

1Gartnerin lehdistötiedote 13.12.2022: Gartner Forecasts Worldwide Low-Code Development Technologies Market to Grow 20% in 2023. GARTNER on Gartner, Inc.:n ja/tai sen tytäryhtiöiden rekisteröity tavaramerkki ja palvelumerkki Yhdysvalloissa sekä kansainvälisesti, ja sitä käytetään tässä luvalla. Kaikki oikeudet pidätetään.