Mies työskentelemässä kannettavalla tietokoneella

IT-haasteiden ratkaiseminen low-code-ympäristöjen avulla

Perinteinen ohjelmistokehitys ei ehkä ole riittävän nopeaa nykyään vastatakseen liiketoiminnan nopeisiin muutoksiin. Useissa organisaatioissa kehityksen yleinen pullonkaula on uuden koodin tutkimiseen, kirjoittamiseen ja testaamiseen kuluva pitkä läpimenoaika, ja kehittäjäosaamisesta on pula maailmanlaajuisesti. Muut haasteet, kuten eriytyneet vanhat tietojärjestelmät, varjo-IT ja tekninen velka, voivat vähentää IT:n tuottavuutta vielä lisää.

Organisaatiot, joiden on otettava käyttöön lisää automaatioita, ohjelmointirajapintoja, tietointegrointeja ja muita ratkaisuja laajassa mittakaavassa tässä haastavassa ympäristössä, ovat löytäneet ratkaisun haasteisiin: low-code-kehitysympäristöt.

Low-code-ympäristöt tehostavat kehityksen edistymistä, koska toteutus on nopeaa ja riippuvuus ammattimaisista ohjelmointitaidoista vähenee. Low-code-ympäristöt on suunniteltu integroitaviksi erilaisiin olemassa oleviin ympäristöihin, ja niiden avulla voidaan yhdistää monimutkaistenkin ympäristöjen toiminnot.

Mitä ovat low-code-sovellusympäristöt?

Low-code -sovellusympäristöissä käytetään ennalta suunniteltuja, yhdistettävissä olevia komentoja visuaalisessa, vedä ja pudota -käyttöliittymässä. Niiden avulla on mahdollista luoda sovelluksia, automatisoida prosesseja ja työnkulkuja, luoda sivustoja ja yhdistää tietolähteitä. Low-code-ohjelmistokehitys on menetelmä, joka nopeuttaa sovelluskehitystä samalla, kun perinteisen koodauksen tarve vähenee. Käyttäjät tarvitsevat vain perustiedot ohjelmoinnista kehittääkseen sovelluksia tämän menetelmän avulla. Näin jokainen IT-tiimin jäsen sekä kansalaiskehittäjät – tai työntekijät, joilla ei ole ammatillista koulutusta tai teknistä taustaa – voivat luoda vaikuttavia yrityssovelluksia. Tällä voi olla käänteentekevä vaikutus organisaatiossa.

Low-code-kehitysympäristöt ovat mukautettavampia ja kehittyneempiä kuin koodittomat ympäristöt, jotka eivät vaadi lainkaan koodauskykyä. Molemmat low-code ja kooditon -ympäristöt mahdollistavat aiempaa helpomman ja nopeamman sovelluskehityksen.

Low-code-ympäristöjen edut

Suurin osa low-code-kehitysympäristöistä sisältää esimerkiksi seuraavat tärkeät edut:

 • Vedä ja pudota -suunnittelu. Näiden ympäristöjen visuaalista, intuitiivista käyttökokemusta voi hyödyntää myös ilman teknistä taustaa. Sen avulla on helppo visualisoida jo sovelluksen luontivaiheessa, miten sovellus toimii.
 • Nopeus. Sovellusten luominen low-code-ympäristön avulla on paljon nopeampaa kuin perinteinen kehitys, koska aloitettaessa käytettävissä on malleihin perustuvia rakenneosia. Low-code-ympäristöissä ei myöskään tarvita ammattimaisia ohjelmointitaitoja, joten kehittäjän odottaminen ennen luomisen aloittamista ei ole tarpeen.
 • Laajennettavuus. Suorat integroinnit ohjelmointirajapintojen ja tietoyhdistimien kautta antavat IT-tiimeille mahdollisuuden luoda uudelleenkäytettäviä automaatioita ympäristöjen välille.
 • Koodimallit. Useat low-code-ympäristöt sisältävät valmiita, malleihin perustuvia toimintoja aiempaakin nopeampaa kehitystyötä varten.
 • Kestävä prototyyppien luominen. Testaus on tärkeä elementti kaikessa onnistuneessa kehitystyössä, onpa projekti luotu ilman koodia, low-code-menetelmällä tai manuaalisesti koodaten. Useimmat low-code-ympäristöt sisältävä prototyyppien luomisen työkaluja, jotka tehostavat ja nopeuttavat tätä vaihetta.
 • Parannettu hallinta. Yksittäisten sovellusten luontiprosesseja on hankala hallita. Kun kaikki yrityssovellukset luodaan keskitetysti yhdessä sijainnissa, kuten low-code-sovellusympäristössä, IT-tiimien on aiempaa helpompi hallita kutakin projektia.
 • Yhteistyötyökalut. Yhteistyö on tärkeää low-code-projektien käyttöönoton onnistumisessa. Useissa ympäristöissä on reaaliaikaiset seuranta-, viestintä-, testaus- ja käyttöönottotyökalut, jotka tehostavat ja nopeuttavat IT- ja yritystiimien välisiä työnkulkuja.
Low-code-kehityksen etujen graafinen esitys

6 yleistä IT-haastetta, jotka low-code-ympäristöt ratkaisevat

Low-code-ympäristöjen avulla on mahdollista työskennellä nopeasti, käyttää aiempaa vähemmän rahaa ja parantaa organisaation tiimien ja erillisten tietojoukkojen välisiä yhteyksiä. Tämä auttaa ratkaisemaan organisaatioissa seuraavat kuusi nykyisin merkittävintä IT-haastetta:

 1. Henkilöstövajeet. Yhdysvaltain työministeriö ennustaa, että ohjelmistokehittäjien tarve kasvaa 25 prosentilla seuraavien 10 vuoden aikana, mikä on keskimääräistä suurempi kasvu. Tämän vuoksi vuoteen 2026 mennessä ohjelmistokehittäjiä tarvittaisiin 1,2 miljoonaa enemmän kuin heitä on1. Low-code-kehitys antaa nuoremmille kehittäjille, kansalaiskehittäjille ja muille työntekijöille mahdollisuuden kehittää ongelmiin teknologisia ratkaisuja.
 2. Tuottavuuteen liittyvät ongelmat. Tekninen velka – tai aika, joka kuluu korjattaessa ohjelmistoa, joka julkaistiin tunnettujen vikojen kanssa – voi olla merkittävä taakka kiireisille IT-tiimeille. Kun yrityksen on tehostettava IT-osastojen toimituskykyä, tekninen velka kasvaa ja pienentää entisestään IT-tiimin kapasiteettiä. Liiketoiminnan ja kehityksen väliseen yhteistyöhön kannustavat low-code-ratkaisut vähentävät ratkaisujen käsittelytarvetta. Nämä projektit etenevät nopeammin kuin perinteisen kehityksen projektit, jolloin aikaa säästyy käsitteiden määrittämiseen ja testaamiseen. Tämä poistaa muokkaustarvetta tulevaisuudessa. Low-code-ympäristöt parantavat tuottavuutta myös antamalla IT-tiimeille mahdollisuuden luoda digitaalisia liiketoimintaprosesseja tehostavia ja nopeuttavia automaatioita.
 3. Pitkät läpimenoajat. Yritysten on vastattava kehittyviin markkinaolosuhteisiin nopeasti, jotta niiden kilpailukyky säilyy. Low-code-projektit voidaan julkaista paljon nopeammin kuin perinteisesti koodatut sovellukset, koska koodausta ei tarvitse ulkoistaa erittäin taitaville kehittäjille. Arkaluonteisten projektien pitäminen yrityksen sisällä myös parantaa tietoturvaa.
 4. Varjo-IT-kulttuuri. Kärsimättömyys IT:n läpimenoaikojen suhteen on johtanut varjo-IT:n syntyyn. Näin käy, kun yritysten johtajat kehittävät omia ratkaisujaan IT:n parissa. Low-code-kehityksen nopea tahti voi palauttaa yritysten käyttäjien uskon siihen, että IT-tiimien toimitusajat pitävät. Myös yritysten jonkin verran koodaustaustaa omaavat käyttäjät voivat toimia aiempaa aktiivisemmin ratkaisujen luomisessa, ja tämä vahvistaa yhteistyötä.
 5. Korkeat kulut. Low-code-ympäristöt ovat vähemmän kalliita kuin uusien kehittäjien tai muiden ulkoisten resurssien palkkaaminen. Nämä ympäristöt voivat myös säästää rahaa antamalla nuoremmille kehittäjille ja muille kuin kehittäjille mahdollisuuden osallistua liiketoiminnan kehittämiseen aiempaa enemmän.
 6. Hajanaiset tiedot. Edellisten 20 vuoden aikana yritysten järjestelmiin luotujen ja siirrettyjen tietojen ja tietolähteiden määrä on kasvanut eksponentiaalisesti. Tietojen järjestäminen ja niiden yhdistäminen merkityksellisillä tavoilla on suuri haaste useissa organisaatioissa. Low-code-kehitystyökalujen avulla voidaan täyttää järjestelmien ja henkilöiden väliset aukot, tehdä tiedoista käyttökelpoisia ja luoda merkityksellisiä tietoja ja toimintoja, joilla on merkittävä vaikutus liiketoimintaan.

Miten yritykselle valitaan oikea low-code-ympäristö

Ennen kuin aletaan miettiä esittelyitä ja ilmaisia kokeiluversioita, kannattaa tehdä luettelo realistisista käyttötapauksista. Ihannetapauksessa tämä sisältää asiakassovellusten ja sisäisten sovellusten valikoiman, yksinkertaisia ja monimutkaisia ratkaisuja sekä projekteja, joita ilman ei haluta olla. Monipuolisen luettelon ansiosta on helppo vertailla kunkin low-code-ympäristövaihtoehdon ominaisuuksia.

Kun arvioit mahdollisia low-code-ohjelmistokehitysratkaisuja, etsi seuraavia ominaisuuksia:

 • Tietoturva. Jos aiot kehittää sekä kuluttajakaupan että yritysten välisen yhteistyön sovelluksia, varmista, että arvioitavat ympäristöt täyttävät yrityksen vaatimukset kummassakin tapauksessa. Useat low-code-ratkaisut sisältävät valmiita hallinta- ja valvontatyökaluja. Ympäristöissä, joissa priorisoidaan käyttäjätietojen hallintaa, turvallista salausta ja käyttöoikeuksien hallintaa, on helppo hallita työnkulkuja ja tietojen näkymistä.
 • Integrointivaihtoehdot. Useimmissa organisaatioissa hallitaan valtavia sisäisiä ja ulkoisia tietomääriä eri tiimeissä ja järjestelmissä. Uusi low-code-ympäristö on entistäkin hyödyllisempi, jos se voidaan integroida kaikkien muiden järjestelmien kanssa. Myös käyttökokemus on tärkeä – käyttäjien tulisi pystyä löytämään ja käyttämään tietoja mistä tahansa lähteestä.
 • Ympäristöjen väliset ominaisuudet. Mitä ympäristöjä asiakkaat ja työntekijät yleensä käyttävät? Miten helppo on kehittää yksi sovellus, jota voidaan käyttää useissa ympäristöissä? Low-code-ratkaisun tulee olla yhteensopiva käyttäjien erilaisten laitteiden ja ympäristöjen kanssa.
 • Ilmoitukset. Valitse ympäristö, joka sisältää selkeät ilmoituspalvelut. Näin IT-tiimi saa mahdollisimman pian tiedon sovelluksissa ilmenevistä ongelmista.
 • Intuitiivinen käyttöliittymä. Mitä yksinkertaisempi, sitä parempi. Etsi vedä ja pudota -toimintoja ja helppokäyttöisiä työkaluja. Varmista, että sekä kehittäjät että yrityksen käyttäjät voivat testata ennakkosuosikit ratkaisujen arvioimisen yhteydessä. Kehittäjille intuitiivinen ratkaisu ei välttämättä ole sitä käyttäjille, joilla ei ole koodaustaustaa.
 • Mukautetut kehitystyökalut. Eräs low-code-ympäristöjen parhaista käyttötavoista on antaa kehittäjille varaslähtö sellaisten monimutkaisten projektien käsittelemiseen, jotka edellyttävät manuaalista koodausta. Tällöin tarvitaan joustavuutta, jonka avulla mukautettu koodi voidaan siirtää ympäristön malleihin perustuviin ratkaisuihin.
 • Skaalautuvuus. Ota huomioon organisaation kasvukehitys. Tullaanko käyttäjiä lisäämään myöhemmin? Jos näin on, varmista, että valittu ympäristö skaalautuu työvoiman mukaan.

Miten low-code-ympäristö integroidaan olemassa oleviin prosesseihin

Low-code-ohjelmistokehitys on mullistava lähestymistapa verrattuna useimpiin organisaation vakioprosesseihin. Tämän vuoksi IT-tiimin työtapoja on ehkä muutettava merkittävästi. Kun organisaation vaatimuksia vastaava low-code-kehitysympäristö on hankittu, noudata näitä parhaita käytäntöjä integroidessasi sitä olemassa olevaan teknologiapinoon.

 • Arvioi olemassa olevat järjestelmät. Ehkä uusi low-code-kehitysympäristö voi korvata yhden käytössä olevan järjestelmän tai useita järjestelmiä. Järjestelmissä voi olla odottavia päivityksiä, jotka kannattaa tehdä nyt. Tee parannuksia kaikilla osa-alueilla, jotta parannettu kehitysprosessi alkaa hyvin.
 • Toteuta uusi kehityksen lähestymistapa. Low-code-ympäristöjen avulla sovelluskehitys on kaikkien työntekijöiden käytettävissä myös IT-tiimin ulkopuolella. IT-tiimi ohjaa kehitysprosessia mahdollisten uusien turvatoimien, roolien, vastuualueiden ja menettelytapojen avulla. Joissakin organisaatioissa on ehkä toteutettava erilainen ohjelmistokehityksen elinkaaren lähestymistapa, joka vastaa nopeaa ja ketterää low-code-kehitystä.
 • Varmista, että tiedot ovat valmiita. Vahvista, että tietojen sieppaus-, tallennus- ja hallintaprosessit sopivat low-code-kehitysympäristön integrointiin.
 • Nimeä ympäristölle järjestelmänvalvojat, määritä käyttäjät ja järjestä koulutusistuntoja. Varmista, että jokainen ympäristöä käyttävä henkilö saa riittävän koulutuksen sekä itse työkalun käyttämisestä että sisäisestä prosessista, joka koskee sovellusten ideoimista, luomista, testaamista ja hyväksymistä.
 • Määritä asetukset. Muodosta kaikki tarvittavat todennusprosessit, tietoturva-asetukset ja integroinnit.
 • Suorita tietoturvatarkistus. Varmista, että asetukset vastaavat yrityksen tietoturvavaatimuksia.
 • Myönnä käyttöoikeudet. Anna käyttöoikeus kehittäjille ja yrityskäyttäjille, jotka luovat sovelluksia tämän uuden ratkaisun avulla.
 • Aloita käyttämällä valmiita ratkaisuja. Low-code-ympäristöissä on valmiita osia, kuten työnkulkuja, raportteja, tehtävämäärityksiä ja koontinäyttöjä. Hyödynnä näitä helppoja ratkaisuja samalla, kun suunnittelet mukautettuja projekteja.

Microsoftin low-code-ympäristöihin tutustuminen

Katso, miten Microsoft Power Apps voi alentaa kehityskustannuksia, lyhentää luontiaikoja ja antaa työntekijöille mahdollisuuden ratkaista ongelmia yrityssovellusten luomisen avulla.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Miksi low-code-ympäristöt ovat tärkeitä tulevaisuudessa?

Low-code-ohjelmistokehitys on yksinkertainen versio perinteisestä sovellustenluontiprosessista. Low-code-ympäristöjen avulla organisaatiot, joilta vaaditaan joustavuutta markkinoiden ja asiakkaiden tarpeiden muuttuessa, voivat saavuttaa tavoitteensa aiempaa helpommin.

Mitä ongelmia low-code-ympäristöt ratkaisevat?

Low-code-ympäristöt ratkaisevat organisaatioiden useita yleisiä ongelmia. Näiden ympäristöjen avulla kansalaiskehittäjät voivat osallistua ohjelmistokehitykseen ja digitaalinen muutos nopeutuu. Ympäristöt mahdollistavat suuremman joustavuuden kuin perinteisen ohjelmoinnin ympäristöt, ja riippuvuutta erikoistuneisiin, kalliisiin ohjelmointiresursseihin voidaan vähentää. Low-code-ohjelmistokehitysratkaisuista hyötyvät kaikki organisaatiot, joiden on toimittava nopeasti ja aiempaa tehokkaammin.

Mihin low-code-ympäristöjä käytetään?

Organisaatiot voivat käyttää low-code-ympäristöjä seuraavalla tavalla:

 • Uudista toimintoja tai lisää uusia toimintoja olemassa oleviin sovelluksiin.
 • Korvaa vanhentuneet yrityssovellukset.
 • Automatisoi manuaalisia hallinnollisia tehtäviä.
 • Seuraa ja ajoita toistuvia prosesseja.
 • Kerää, hallitse ja yhdistä tietoja.
 • Aktivoi asiakkaita helppokäyttöisten mobiilisovellusten avulla.
 • Vahvista toimintojen välistä tietoturvaa.
 • Paranna IT- ja yritystiimien välistä yhteistyötä ja yhteisymmärrystä.
 • Tehosta kansalaiskehittäjien toimintaa.

Miksi yritysten kannattaa käyttää low-code-ympäristöä?

Jos mukautettavuus, skaalautuvuus, tehokkuus ja tuottavuus ovat tärkeitä yritykselle, low-code-ympäristö voi tehostaa innovointia ja auttaa kiertämään useita perinteisten ohjelmistojen kehitysprosessien haasteita. Koska sovelluskehitysprosessi pysyy yrityksessä, voidaan säästää rahaa, parantaa tietoturvaa ja tehostaa työntekijöiden toimintamahdollisuuksia.

1“Ohjelmistokehittäjät, laadunvarmistuksen analyytikot ja testaajat,” U.S. Bureau of Labor Statistics Occupational Outlook Handbook (Yhdysvaltain työvoimatilastoviraston julkaisu), 9. syyskuuta, 2022.