Kannettavaa tietokonetta käyttävä henkilö, joka oletettavasti arvioi low-code-ympäristön suojausta ja skaalautuvuutta

Miten suojattuja ja skaalautuvia low-code-ympäristöt ovat?

Low-code-sovelluskehitys on merkittävästi nopeuttanut sovellusten, verkkosivustojen ja prosessien luontia ja käyttöönottoa yrityksissä. Tämä ketterä lähestymistapa on aloittanut kansalaiskehittäjien – työntekijöiden, joilla ei ole juurikaan kokemusta perinteisestä ohjelmoinnista – aikakauden. Low-code-ympäristöt ovat paitsi antaneet näille työntekijöille työkalut tehokkuuden lisäämiseen, myös edistäneet tiimien välistä yhteistyötä, lisänneet automaatiota ja parantaneet tuloksia – ja yhä useampi yritys on huomannut tämän.

Vaikka low-code-kehityksen käyttöönotto tuo paljon etuja, se herättää myös harkinnan arvoisia huolia liiketoiminta- ja IT-johtajissa.

Jos ostat low-code-ympäristö ajattelematta kasvua pitkällä aikavälillä, saatat päätyä tilanteeseen, jossa ympäristöä ei voi skaalata, mutta siitä aiheutuu oletettua tai budjetoitua enemmän kustannuksia. Ja jos ympäristön käyttöä suunnitteleva tiimi tekee hankinnan ilman IT-osaston asiantuntemusta, yritys ja asiakastiedot voivat vaarantua, jos ohjelmistoa ei ole asianmukaisesti suojattu.

Low-code-ympäristön suojauksen ja skaalautuvuuden määrittäminen edellyttää tarkempaa tutustumista ympäristön ominaisuuksiin sekä ominaisuuksien vertaamista organisaation tavoitteisiin ja tarpeisiin.

Low-code-ympäristön skaalautuvuuden selvittäminen

On helppo olettaa, että mikä tahansa ostamasi ympäristö tukee low-code-skaalautuvuutta. Jotta ympäristö olisi todella skaalautuva, sen on pystyttävä käsittelemään kasvua käyttäjien, sovellusten, tietojen ja prosessien määrässä. Lisäksi low-code-kehityksessä avustavien ammattikehittäjien tavoitteena on kirjoittaa koodia, jota ei tarvitse päivittää säännöllisesti asioiden muuttuessa.

Jos ympäristö ei tue tällaista kasvua, se voi vaikuttaa negatiivisesti tuottavuuteen, voittoihin ja asiakastyytyväisyyteen.

Mitkä ominaisuudet tukevat skaalautuvuutta?

Varmista, että valitsemasi low-code-ympäristö on linjassa pitkän aikavälin kasvutavoitteiden kanssa, tarkistamalla seuraavat seikat:

ohjelmointirajapinta

Ohjelmointirajapintojen avulla sovellukset voivat viestiä keskenään. Kun luot skaalautuvia low-code-sovelluksia, mahdollisuus lähettää tietoja sovellusten ja sivustojen välillä on hyödyllinen, kun integroidaan kolmannen osapuolen sovellusten, muiden organisaation sovellusten ja vanhojen järjestelmien kanssa. Jos low-code-sovelluksiin tai -sivustoihin ei ole mahdollista määrittää ohjelmointirajapintoja, on entistä vaikeampaa hallita tietoja ja suorittaa prosesseja kaikkialla yrityksessä.

Tietoarkkitehtuuri

Kun olet ottamassa käyttöön low-code-ympäristöä, jossa käyttäjät luovat sovelluksia nopeasti ja kehittäjät työstävät skaalautuvaa koodia, varmista, että arkkitehtuurisi on tarpeeksi joustava sovellusten keräämien tietojen tallentamiseen ja hallintaan. Monet kasvavat organisaatiot valitsevat pilvipohjaisen arkkitehtuurin, joka tarjoaa turvallisen ja keskitetyn sijainnin ja joka on suunniteltu suurien tietomäärien hallintaan.

Toiminnallisuus

Ohjelmointirajapintojen lisäksi skaalautuvuutta voi tukea myös esimerkiksi mikropalveluilla, joiden avulla voit erotella sovelluksessa sen suorittamat tehtävät moduulien tapaan. Jos kehittäjät suunnittelevat käyttävänsä valitsemaasi low-code-ympäristöä, he voivat helposti käsitellä eri sovelluksia ja käyttää vähemmän aikaa ongelmien hallintaan, tarkistamiseen ja korjaamiseen.

Skaalautuvuus ei riipu pelkästään tuotteesta ja infrastruktuurista. Seuraavassa on joitakin muita tärkeitä asioita, jotka täytyy selvittää ennen low-code-ympäristön hankintaa ja käyttöönottoa.

Toimittajasopimus

Mahdollisuudet ympäristön kapasiteetin säätämiseen, tärkeän dokumentaation käyttöön, tuen saamiseen sekä tietojen ja työnkulkujen hallintaan riippuvat kaikki valitsemastasi toimittajasta. Lue toimittajasopimus huolellisesti ja pyydä asiantuntija-apua IT-tiimin päätöksentekijöiltä. Muussa tapauksessa voit sitoutua toimittajaan, joka ei tue skaalautuvuutta tietyn rajan yli ostohetken lisenssisopimuksen sisällön vuoksi.

Ympäristön dokumentaatio

Jos haluat hallita skaalaamista oikein, ylläpidä dokumentaatiota ympäristön käyttäjistä, heidän käyttöoikeuksistaan sekä organisaation eri osista, jotka ovat vuorovaikutuksessa ympäristön tai sen tuotteiden eri osien kanssa. Jos parhaita käytäntöjä ei ole otettu käyttöön, käytön seuranta voi olla hankalaa, jolloin skaalausta on vaikea suunnitella ja toteuttaa oikein.

Ympäristön skaalautuvuuden mittaaminen

Kun etsit tiimillesi soveltuvaa ympäristöä, ota huomioon paitsi kehitettävien sovellusten määrä, myös se, ketkä tulevat työstämään sovelluksia. Jotkin tiimit tukeutuvat low-code-hankkeissa enemmän ammattikehittäjiin skaalautuvan koodin kirjoittamisessa, kun taas toiset tiimit hyödyntävät kehittäjien ja muiden työntekijöiden välistä yhteistyötä.

Näiden tietojen perusteella voit määrittää nopeuden, jolla skaalaus on tarpeen toteuttaa sekä kehityksen että suorituksenaikaisen skaalautuvuuden suhteen.

Kehityksen skaalautuvuus kuvaa aikaa, jonka sovellusten luominen ja käyttöönotto kestää. Mittaus kohdistuu seuraavien tehtävien suorittamiseen:

 • Perehdytys.
 • Kansalaiskehittäjien ja ammattikehittäjien välinen yhteistyö.
 • Koodin mukauttaminen.
 • Työkalujen välinen vuorovaikutus ja integrointi.

Suoritusaikainen skaalautuvuus kuvaa ympäristössä luotujen sovellusten suoritusaikaa. Mittauksessa keskitytään siihen, miten nopeasti ympäristö voi

 • Automatisoi tehtävät.
 • Ota sovellukset käyttöön nopeasti säilöjen avulla.
 • Ota käyttöön moni- ja hybridipilviympäristöissä.
 • On-demand-sovelluskehityksen tuki.

Low-code-ympäristön suojauksen merkitys

Skaalautuvan low-code-ympäristön avulla tiimit voivat luoda enemmän lyhyemmässä ajassa. Jos kuitenkin valitset väärän ympäristön, halu kasvaa nopeasti ja antaa useammille käyttäjille käyttöoikeus voi tuoda mukanaan omat riskinsä. Monia ympäristöjä ei ole testattu ja analysoitu oikein tietoturva-asiantuntijoiden toimesta. Tämä voi luoda organisaatiolle useita potentiaalisia turvallisuusriskejä, ellei oikeita varotoimenpiteitä tehdä.

Low-code-ympäristön suojaukseen liittyvät yleiset huolet

Alhainen tai puuttuva näkyvyys

Toimittajan tunteminen ei ole tärkeää vain skaalautuvuuden kannalta. Kaikkia kolmannen osapuolen tuotteita ei ole kehitetty yhtä laadukkaasti. On toimittajan vastuulla suojata lähdekoodi ja suorittaa haavoittuvuustestaus. Jos ostat tuotteen organisaatiolta, jolla ei ole standardoituja käytäntöjä ja oikeita sertifikaatteja, voit joutua maksamaan siitä myöhemmin.

Varjo-IT

Kun organisaation jäsenet ostavat, asentavat ja jakavat ohjelmistoja organisaatiossaan ja sen ulkopuolella ilman IT- ja tietoturvatiimien osallistumista, riskinä voi olla luottamuksellisten tietojen vuotaminen tai tietoturvaloukkausten mahdollistaminen, mikä puolestaan voi johtaa rikkeisiin, sakkoihin ja käyttökatkoihin.

Suojaamaton koodi

Kuten edellä on mainittu, jos tietoturvan asiantuntijat eivät ole asianmukaisesti testanneet ympäristöä, se voi sisältää koodia, joka jättää alustan haavoittuvaksi ongelmille, joiden seurauksena sekä organisaation että asiakkaiden tietoja voi päätyä vääriin käsiin.

Ei liiketoiminnan jatkuvuutta

Jos tietoturvan parhaiden käytäntöjen lisäksi yritykseltä puuttuu liiketoiminnan jatkuvuuden suunnitelma, tietoturvaloukkauksen tai ympäristön käyttökatkon aikana on riskinä menettää tietoja ja tuottoja palvelukatkosten, hätäratkaisujen ja sakkojen vuoksi.

Skaalautuvuuden tapaan tietoturva riippuu valitusta ympäristöstä ja sen hallinnasta. Kun arvioit vaihtoehtoja, pidä seuraavat seikat mielessä:

Low-code-ympäristön suojauksen 9 avainta

 1. IT- ja tietoturvatiimien osallistuminen. Voit välttää useita ongelmia yksinkertaisesti ottamalla IT- ja tietoturvajohtajat mukaan low-code-ympäristöön liittyvään päätöksentekoon ja käyttöönottoon. Heiltä saat runsaasti tietoa toimittajista, sertifikaateista ja toimialan standardeista, haavoittuvuuksista ja käytännöistä. He varmistavat, että teet parhaan mahdollisen investoinnin yrityksen liiketoimintatarpeiden kannalta.
 2. Vaatimukset toimittajille. On tärkeää tutkia kolmannen osapuolen toimittajia, joilta olet harkitsemassa ohjelmiston ostamista. Voit pyytää toimittajilta dokumentaatiota niiden tietoturvatestauksista ja -sertifikaateista sekä saada tietoa niiden käytössä olevista toimintojen ja tietoturvan valvontaominaisuuksista.
 3. Tietoturvakulttuuri. Jotta voit vakiinnuttaa low-code-tietoturvan tärkeyden kaikkialla organisaatiossasi, kaikki suojauskäytännöt, hallintosäännöt ja parhaat käytännöt on pakotettava käyttöön kaikkialla. Kun tietoturvakäytännöistä tulee rutiinia, pienennät käyttäjien virheistä johtuvien tietoturvaloukkausten todennäköisyyttä.
 4. Uhkien mallinnus. Ennen kuin otat ympäristön käyttöön, pyydä IT-tiimiä tekemään uhka-analyysi ympäristön kaikkien käyttöpisteiden tarkistamiseksi, mahdollisten uhkien tunnistamiseksi ja sen varmistamiseksi, että ympäristön rakenteeseen ei liity merkittäviä riskejä.
 5. Staattinen koodianalyysi. Toinen testi, jonka tekniset asiantuntijat voivat suorittaa, on analyysi koodin mahdollisista virheistä, jotka voivat olla vuorovaikutuksessa ulkopuolisten lähteiden kanssa eivätkä noudata toimialan tietoturvavaatimuksia.
 6. Haavoittuvuustestaus. Voit selvittää, onko low-code-ympäristösi todella suojattu, pyytämällä tietoturva-asiantuntijoita etsimään yhteyspisteitä, joita hakkerit voisivat käyttää sovellusten ja tietojen vaarantamiseen.
 7. Käyttöoikeuksien hallinta. Varmista, että valitsemassasi ympäristössä on asetukset, joiden avulla hallitaan, kuka voi käyttää ympäristöä, mitä toimintoja he voivat suorittaa sekä mitä toimintoja he voivat jakaa organisaation sisällä ja sen ulkopuolella. Monet tietoturvaloukkaukset johtuvat käyttäjien virheistä, joten on tärkeää pienentää ongelman todennäköisyyttä rajoittamalla luvatonta käyttöä heti alusta alkaen.
 8. Tietojen isännöinti. Selvitä, missä ympäristö isännöi tietoja, jotta voit varmistaa, että tiedot ovat turvassa ja palautettavissa mahdollisen tietoturvaloukkauksen tai tietojen menetyksen yhteydessä. Vaikka yrityksessäsi olisi omat IT- ja tietoturvatiimit, kannattaa tarkistaa käyttöoikeussopimus ja selvittää, keneen voit olla yhteydessä, kun ympäristössä on tietoturvaongelmia, jotka ovat toimittajan vastuulla.

Low-code-ympäristöt kehittyvät edelleen, kuten myös tietämys niiden eduista ja riskeistä. Kun päätöksenteko perustuu tietoon, kun liiketoiminta ja IT otetaan mukaan hankkeeseen ja kun jatkuvasti yritetään noudattaa prosessia, yrityksesi on valmis onnistuneesti ottamaan käyttöön suojatun ympäristön ja tuottamaan skaalautuvia sovelluksia, jotka vaikuttavat organisaation kasvuun.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Mitä skaalaus tarkoittaa ohjelmoinnissa?

Koodaamisessa skaalaus tarkoittaa ympäristön kykyä toimia, kun sen on tuettava kasvavaa määrää käyttäjiä, dataa, aktiviteetteja ja resursseja. Käyttäjät voivat olettaa skaalautuvan low-code-ympäristön toimivan oikein ja tarjoavan saman helppokäyttöisen käyttökokemuksen heti, kun aloitetaan luomaan lisää sovelluksia, verkkosivustoja ja ohjelmia.

Mikä tekee ohjelmasta skaalautuvan?

Ohjelma on skaalautuva, kun se pystyy käsittelemään kasvavia tietomääriä eikä edellytä säännöllisiä muutoksia alkuperäiseen koodiin tai rakenteeseen käytön lisääntyessä. Low-code-ohjelmien skaalautuvuus mahdollistaa sen, että käyttäjät voivat lisätä sovelluksiinsa toimintoja tai vaiheita vedä ja pudota -toiminnon avulla. Tämä vähentää aikaa, jonka sovelluskehittäjät tarvitsevat itse koodin työstämiseen.

Miten ohjelma skaalataan?

Voit skaalata ohjelman lisäämällä uusia toimintoja, jotka laajentavat alkuperäistä käyttöä – tai luomalla kokonaan uusia sovelluksia ympäristössä. Usein low-code-sovelluksissa käyttäjät lisäävät uusia prosesseja, tehtäviä ja vuorovaikutuksen tapoja asiakkaiden tarpeiden ja vuorovaikutusten perusteella.

Mitä ovat vaakasuuntainen skaalaus ja skaalaus ylöspäin?

Skaalaus vaakasuunnassa tarkoittaa uusien infrastruktuurien, kuten sovellusten lisäämistä suorittamaan uusia toimintoja ja käsittelemään uusia tietojoukkoja. Skaalaus ylöspäin tarkoittaa nykyisen infrastruktuurin päälle rakentamista, sen määrittämistä suorittamaan useampia toimintoja ja tehtäviä.

Mistä tiedän, onko koodi skaalautuvaa?

Koodisi on skaalautuvaa, jos sitä ei tarvitse jatkuvasti päivittää, jotta ohjelmat toimisivat käytön kasvaessa. Low-code-kehityksessä on jo lähtökohtaisesti pienempi tarve perinteiselle koodaukselle, ja siksi kehittäjien ei tarvitse kuluttaa niin paljon aikaa koodin lisäämiseen tai muuttamiseen. Käyttäjät voivat yksinkertaisesti vetää ja pudottaa toimintoja luodakseen jotain uutta tai tehdäkseen muutoksia.

Miten skaalautuvaa koodia tehdään?

Voit tehdä skaalautuvaa koodia käyttämällä työkaluja, kuten tekoälyä ja automaatiota, jotka vähentävät toistoja ja tukevat nopeampia päivityksiä, minimoivat silmukoiden ja muuttujien määrän ja analysoivat mahdollisuuksia skaalaukseen. Low-code-kehitys tukee tätä tarjoamalla työkaluja, joiden avulla muutkin kuin kehittäjät voivat luoda ja kasvattaa projektejaan tarpeidensa mukaisesti.

Miten ohjelmasta voidaan tehdä skaalautuva?

Voit tehdä ohjelmasta skaalautuvan ennen sen luontia määrittämällä sen käyttötarkoituksen, ketkä sitä käyttävät ja mitä on muutettava ajan kuluessa. Jos käytät low-code-ympäristöä, voit myös määrittää roolit kansalaiskehittäjien ja ammattikehittäjien kesken ja varmistaa, että sovellusten luontia, käynnistystä, päivityksiä ja muutoksia hallitaan oikein.

Mitä on low-code-tietoturva?

Low-code-tietoturva tarkoittaa prosesseja ja ratkaisuja, joiden avulla voidaan varmistaa, että low-code-ympäristö sekä siinä kerätyt ja tallennetut tiedot suojataan mahdollisilta uhilta. Myös vaatimustenmukaisuus- ja hallintosäännöt on tärkeää ottaa huomioon, jotta käyttäjävirheiden aiheuttamia ongelmia voidaan vähentää.

Miksi low-code on merkittävää?

Low-code-kehitys on merkittävää, koska se nopeuttaa sovellusten ja verkkosivustojen luontia, julkaisua ja skaalaamista helppokäyttöisillä työkaluilla. Tämä vähentää tarvittavan perinteisen koodauksen määrää, ja muut kuin kehittäjät voivat luoda sovelluksia, jotka vähentävät toistuvia tehtäviä, tukevat tuottavuutta ja aktivoivat asiakkaita tekoälyn ja automaation avulla.