Kuinka sovellus luodaan:
5-vaiheinen prosessi kenelle tahansa, jolla on hieno idea

Oletpa sitten vasta-alkaja, jolla on toteuttamiskelpoinen idea mutta ei koodausosaamista, tai ammattisovelluskehittäjä, liiketoimintahaasteen ratkaisevan sovelluksen luomisen ensimmäiset vaiheet ovat samat. Ne kaikki perustuvat suunnitteluun, joka säästää aikaa ja kuluja sovellusta luotaessa. Aloita visioiden toteuttaminen tekemällä seuraavat viisi vaihetta.

Vaihe 1. Määritä tavoitteet ennen sovelluksen muodostamista

Tee sovelluksesi tarkoitus selväksi. Määritä liiketoiminnallinen tavoite, kuten tuottavuuden parantaminen tai kustannusten pienentäminen.

Huomioon otettavia asioita:

 • Mitä haluat saavuttaa? Minkä ongelman sovelluksen luonti ratkaisee? Mieti, mikä on se asia, joka sovelluksen on tehtävä hyvin.
 • Haluatko luoda alkuperäisen sovelluksen tiettyä ympäristöä tai mobiililaitetta varten vai hybridisovelluksen, joka toimii eri ympäristöissä?
 • Jos olet luomassa verkkosovellusta, haluatko varmistaa responsiivisella rakenteella, että asettelu, fontit ja grafiikka näkyvät oikein eri laitteissa?
 • Millaisia tietoja sovelluksesi luo? Miten ne on tarpeen visualisoida? Mitä kohdeyleisö tekee tiedoilla?
 • Mikä toimii tietolähteenä, esimerkiksi Common Data Service tai SQL? Tarvitseeko sovelluksen muodostaa yhteys useaan tietolähteeseen?

Vihje:

Ota selvää mahdollisista käytännöistä, jotka on otettava huomioon sovelluksen kehittämisen aikana tai sen jälkeen. Onko yritykselläsi esimerkiksi suojaukseen, tietosuojaan tai vaatimustenmukaisuuteen liittyviä vaatimuksia? Entä mitä vaikutuksia viranomaismääräyksillä tai todennus- ja varmennusvaatimuksilla on?

Vaihe 2. Luonnostele ominaisuudet ja toiminnot

Määritä, miten sovellus toimii ja mitä sinun ja käyttäjien on voitava tehdä. Tee luettelo kaikista ideoimistasi toiminnoista ja ominaisuuksista. Kartoita käyttötapaukset ja kokeile, miltä ideasi näyttää luonnoksena ennen sovelluksen luontia.

Mitkä ominaisuudet tekevät sovelluksestasi yksilöllisen? Mitä voit jättää pois? Mikä hidastaisi sinua, kun myöhemmin luot sovellusta? Pidä ensimmäinen versio yksinkertaisena ja sisällytä siihen vain tärkeimmät asiat. Tämä nopeuttaa prosessia ja helpottaa tarvittavien muutosten tunnistamista.

Vihje:

Jos sovelluksesi on toimittava offline-tilassa, varmista, että suunnittelet tarpeeksi ominaisuuksia, jotka toimivat ilman Internet-yhteyttä. Saatat myös tarvita lisää tietojen tallennuksen ja latauksen ominaisuuksia, jotta sovellus toimii offline-tilassa.

Vaihe 3. Tutki olemassa olevia sovelluksia

Tutki, mitä sellaisia sovelluksia on jo olemassa, jotka auttavat saavuttamaan samankaltaisia tavoitteita tai ratkaisemaan samankaltaisia ongelmia. Mieti sitten, miten voisit näiden sovellusten pohjalta kehittäen vastata omien liiketoimintaprosessiesi haasteisiin.

Etsittävät asiat:

 1. Liiketoimintasi erityistarpeet.
 • Keskustele ihmisten kanssa, joiden kanssa työskentelet – selvitä, onko heillä vaikeuksia sen ongelman kanssa, jonka ratkaisemisessa sovelluksesi voisi auttaa, ja miten he tällä hetkellä ratkaisevat asian.
 1. Onko joku jo luonut tarvitsemasi sovelluksen?
 • Lue käytettävissä olevien sovellusten arviot – mistä asioista ihmiset pitivät tai eivät pitäneet? Mitä kyseisistä sovelluksista puuttui, ja missä ne toimivat hyvin?
 • Palaa kynäsi ja paperiluonnoksesi luo ja tee sovelluksestasi parempi.
 1. Onko sovelluksesi toteuttamiskelpoinen? Tutki tekijänoikeusrajoituksia ja mahdollisia teknisiä rajoituksia.
 2. Onko sinun otettava huomioon helppokäyttöisyys ja lokalisointi?

Vaihe 4. Luo lankamallit

Lankamalli on kuvakäsikirjoitus sovelluksesi asettelusta, toiminnoista ja työnkulusta näyttöjen välillä. Lankamalli auttaa sinua ja muita näkemään tarkoittamasi tuloksen ja merkitsemään mahdolliset ongelmat ennen varsinaista luontia. Voit tehdä lankamallin kynällä ja paperilla tai voit käyttää digitaalista lankamallityökalua tai mallipohjaa. Luo yksinkertainen rakenne, jossa on helppo siirtyä.

Mallinna lankamallilla intuitiivinen käyttökokemus.

Käyttökokemus tarkoittaa sovelluksesi työnkulkua ja toimintaa – tapaa, jolla käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa sovelluksen kanssa. Mitä tapahtuu, kun käyttäjä napauttaa painiketta? Miten käyttäjä siirtyy näytöstä toiseen? Kuinka monta näyttöä tarvitaan, jotta käyttäjä saavuttaa kunkin tavoitteen? Missä järjestyksessä niiden tulisi olla? Luo jokaisen tehtävän koko näyttöä varten yksi lankamalli.

Mallinna lankamallilla visuaalisesti houkutteleva käyttöliittymä.

Havainnollista, miltä kukin näyttö näyttää ja miten toiminnot sopivat siihen. Mieti typografiaa, värejä, kuvakkeita ja välilehtiä, jotta ulkoasu ja käyttötuntuma ovat yhdenmukaisia. Kokeile erilaisia asetteluja ja kokoja kullekin visuaaliselle elementille. Piirrä karkeat kaaviot tai hahmotelmat kustakin näytöstä.

Vihje:

Pohdi muita mukautettuja suunnitteluelementtejä, joita ehkä haluaisit sisällyttää sovellukseen, kuten toimintojen vahvistuksen ponnahdusikkunoita tai painikkeiden piilottamista ja näyttämistä käyttöoikeuksien mukaan.

Vaihe 5. Testaa lankamallit ja hienosäädä niitä

Nyt on aika testata lankamalli reaaliajassa. Tämän avulla voit nähdä mahdolliset kohdat, joissa käyttäjän matka ei suju helposti.

Tee lankamallista vuorovaikutteinen.

 • Yhdistä näytöt ja linkkitoiminnot, jotka simuloivat sovelluksen käyttökokemusta.

Hanki testaajia ja kysy heiltä kysymyksiä.

 • Kun siirryt sovellukseen, onko päävalikkoon helppo päästä?
 • Tunnistatko helposti kaikki tehtävävaihtoehdot?
 • Missä asioissa käyttökokemus on helppo ja yksinkertainen?
 • Mihin jäät jumiin?
 • Tarvitsiko sinun palata edellisiin näyttöihin, koska reitti eteenpäin ei ollut selkeä?
 • Tarvitsitko vaiheen, jota ei ollut tai jota et löytänyt?
 • Onko sovelluksen käyttökokemuksessa toistoa ja päällekkäisyyttä?

Vihje:

Odota, kunnes lankamallitestit osoittavat käyttökokemuksen olevan ongelmaton, ennen kuin aloitat sovelluksen luonnin sovelluksen luontiohjelmistolla tai käyttämällä vähäkoodista ympäristöä.

Lajittele palaute, tee korjausluettelo, tee tarvittavat korjaukset ja testaa sitten lankamallisi uudelleen nähdäksesi, toimiiko se paremmin. Toista tätä prosessia, kunnes sovelluksesi työnkulku on sujuva.

Sovelluksen luontiin siirtyminen

Kun suunnittelu on valmis, voit siirtyä sovelluksen luontivaiheeseen. Se alkaa valitsemalla työkalut. Voit koodata sovelluksen itse tai luoda sen nopeasti vähän koodia käyttävillä työkaluilla, kuten Microsoft Power Appsilla, joka käyttää vedä ja pudota -toimintoja ja jossa on valmiita tekoälyosia. Tämän vuoksi sovelluksen luominen on yksinkertaista.