Kannettavaa tietokonetta käyttävä työntekijä, joka taitaa opetella sovelluksen muodostamista

Sovelluksen luominen

5-vaiheinen prosessi kenelle tahansa, jolla on hieno idea

Oletpa sitten vasta-alkaja, jolla on toteuttamiskelpoinen idea mutta ei koodausosaamista, tai ammattimainen sovelluskehittäjä, liiketoimintahaasteen ratkaisevan sovelluksen luomisen ensimmäiset vaiheet ovat samat. Ne kaikki perustuvat suunnitteluun, joka säästää aikaa ja kustannuksia sovellusta luotaessa. Aloita visioiden toteuttaminen tekemällä seuraavat viisi vaihetta.

Vaihe 1. Määritä tavoitteet ennen sovelluksen luomista

Tee sovelluksesi tarkoitus selväksi. Määritä liiketoimintatavoite, kuten tuottavuuden parantaminen tai kustannusten pienentäminen.

Sovelluksen luonnissa huomioon otettavia asioita:

 • Mitä haluat saavuttaa? Minkä ongelman sovelluksen luonti ratkaisee? Mieti, mikä on se asia, joka sovelluksen on tehtävä hyvin.
 • Haluatko luoda alkuperäisen sovelluksen tiettyä ympäristöä tai mobiililaitetta varten vai hybridisovelluksen, joka toimii eri ympäristöissä?
 • Jos olet luomassa verkkosovellusta, haluatko varmistaa responsiivisella rakenteella, että asettelu, fontit ja grafiikka näkyvät oikein eri laitteissa?
 • Millaisia tietoja sovelluksesi luo? Millä tavoin ne on visualisoitava? Mitä käyttäjäryhmä tekee tiedoilla?
 • Onko tietolähde esimerkiksi Common Data Service tai SQL? Onko sovelluksen muodostettava yhteys useaan tietolähteeseen?
 • Miten sovellus muodostetaan? Käytetäänkö sovelluksen kehittämiseen sovelluskehitysohjelmistoa?

Vinkki sovelluksen luomista varten:

Ota selvää mahdollisista käytännöistä, jotka on otettava huomioon sovelluskehityksen aikana tai sen jälkeen. Onko yritykselläsi esimerkiksi suojaukseen, tietosuojaan tai vaatimustenmukaisuuteen liittyviä vaatimuksia? Entä mitä vaikutuksia viranomaismääräyksillä tai todennus- ja varmennusvaatimuksilla on?

Vaihe 2. Luonnostele uuden sovelluksen ominaisuudet ja toiminnot

Määritä, miten sovellus toimii sekä mitä sinun ja käyttäjien on voitava tehdä. Tee luettelo kaikista ideoimistasi toiminnoista ja ominaisuuksista. Kartoita käyttötapaukset ja kokeile ennen sovelluksen luontia, miltä ideasi näyttää luonnoksena.

Mitkä ominaisuudet tekevät sovelluksestasi ainutlaatuisen? Mitä voit jättää pois? Mikä voisi hidastaa sovelluksen muodostamista myöhemmässä vaiheessa? Pidä ensimmäinen versio yksinkertaisena ja sisällytä siihen vain tärkeimmät asiat. Tämä nopeuttaa prosessia ja helpottaa tarvittavien muutosten tunnistamista.

Vinkki sovelluksen luomista varten:

Jos sovelluksesi on toimittava offline-tilassa, varmista, että suunnittelet tarpeeksi ominaisuuksia, jotka toimivat ilman Internet-yhteyttä. Saatat myös tarvita lisää tietojen tallennus ja latausominaisuuksia, jotta sovellus toimisi offline-tilassa.

Vaihe 3. Perehdy aiemmin luotuihin sovelluksiin

Perehdy sellaisiin aiemmin luotuihin sovelluksiin, jotka auttavat saavuttamaan samankaltaisia tavoitteita tai ratkaisemaan samankaltaisia ongelmia. Mieti sitten, miten voisit näiden sovellusten perusteella vastata omien liiketoimintaprosessiesi haasteisiin. Etsittäviä asioita sovelluksia arvioitaessa ja vertailtaessa:

 1. Liiketoimintasi erityistarpeet.
 • Keskustele ihmisten kanssa, joiden kanssa teet töitä – selvitä, onko heillä vaikeuksia sen ongelman kanssa, jonka ratkaisemisessa sovelluksesi voisi auttaa, ja miten he tällä hetkellä ratkaisevat asian.
 1. Onko joku jo luonut tarvitsemasi sovelluksen?
 • Lue käytettävissä olevien sovellusten arviot – mistä asioista ihmiset pitivät tai mistä he eivät pitäneet? Mitä kyseisistä sovelluksista puuttui, ja missä ne toimivat hyvin?
 • Palaa luonnokseen ja luo vertailusovellusta parempi sovellus.
 1. Onko sovelluksesi toteuttamiskelpoinen? Perehdy tekijänoikeuksiin liittyviin rajoituksiin ja mahdollisiin teknisiin rajoituksiin.
 2. Onko sinun otettava huomioon helppokäyttöisyys ja lokalisointi?

Vaihe 4. Luo uuden sovelluksen lankamalleja

Lankamalli on kuvakäsikirjoitus sovelluksesi asettelusta, toiminnoista ja näyttöjen välisestä työnkulusta. Lankamalli auttaa sinua ja muita näkemään tarkoittamasi tuloksen ja merkitsemään mahdolliset ongelmat ennen varsinaista luontia. Voit tehdä lankamallin paperille tai voit käyttää digitaalista lankamallityökalua tai mallia. Luo yksinkertainen rakenne, jossa on helppo siirtyä.

Mallinna intuitiivinen käyttökokemus.

Käyttökokemus tarkoittaa sovelluksesi työnkulkua ja toimintaa – tapaa, jolla käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa sovelluksen kanssa. Mitä tapahtuu, kun käyttäjä napauttaa painiketta? Miten käyttäjä siirtyy näytöstä toiseen? Kuinka monta näyttöä tarvitaan, jotta käyttäjä saavuttaa kunkin tavoitteen? Missä järjestyksessä näyttöjen on oltava? Luo kunkin tehtävän koko näyttöä varten yksi lankamalli.

Mallinna visuaalisesti houkutteleva käyttöliittymä.

Visualisoi, miltä kukin näyttö näyttää ja miten toiminnot sopivat siihen. Mieti typografiaa, värejä, kuvakkeita ja välilehtiä, jotta ulkoasu ja käyttötuntuma olivat yhdenmukaisia. Kokeile erilaisia asetteluja ja kokoja kullekin visuaaliselle elementille. Piirrä karkeat kaaviot tai hahmotelmat kustakin näytöstä.

Vinkki sovelluksen luomista varten:

,Pohdi muita mukautettuja suunnitteluelementtejä, joita ehkä haluaisit sisällyttää sovellukseen. Niitä ovat esimerkiksi toimintojen vahvistuksen ponnahdusikkunat tai painikkeiden piilottaminen ja näyttäminen käyttöoikeuksien mukaan.

Vaihe 5. Testaa lankamallit ja tarkenna niitä

Nyt on aika testata lankamalli reaaliaikaisesti. Tällä tavoin näet kohdat, joissa sovelluksen käyttäjän siirtymä ei ole sujuvaa.

Tee lankamallista vuorovaikutteinen.

 • Yhdistä näytöt ja linkkitoiminnot, jotka simuloivat sovelluksen käyttökokemusta.

Hanki testaajia ja esitä heille kysymyksiä sovelluksen käyttökokemuksesta.

 • Kun siirryt sovellukseen, onko päävalikkoon helppo päästä?
 • Tunnistatko helposti kaikki tehtävävaihtoehdot?
 • Missä asioissa käyttökokemus on helppo ja yksinkertainen?
 • Mihin jäät jumiin?
 • Tarvitsiko sinun palata edellisiin näyttöihin, koska reitti eteenpäin ei ollut selkeä?
 • Tarvitsitko vaiheen, jota ei ollut tai jota et löytänyt?
 • Onko sovelluksen käyttökokemuksessa toistoa ja päällekkäisyyttä?

Lajittele palaute, tee korjausluettelo, tee tarvittavat korjaukset ja testaa sitten lankamallisi uudelleen nähdäksesi, toimiiko se paremmin. Toista tätä prosessia, kunnes sovelluksesi työnkulku on sujuva.

Vinkki sovelluksen luomista varten:

Odota, että lankamallitestit osoittavat käyttökokemuksen olevan ongelmaton, ennen kuin aloitat sovelluksen luonnin sovelluksen luontiohjelmistolla käyttämällä vähäkoodista ympäristöä tai kooditonta sovelluskehitystyökalua. Jos nämä vaihtoehdot eivät toimi, harkitse mukautetun sovelluksen luontia. Tämä vaihtoehto saattaa olla työläämpi, mutta sen avulla voit luoda täsmälleen sellaisen käyttökokemuksen ja sellaiset toiminnot, joita sovelluksen käyttäjät tarvitsevat.

Sovelluksen luontiin siirtyminen

Kun suunnittelu on valmis, voit siirtyä sovelluksen luontivaiheeseen. Se alkaa valitsemalla työkalut. Voit koodata sovelluksen itse tai luoda sen nopeasti vähän koodia käyttävillä työkaluilla, kuten Microsoft Power Appsilla, joka käyttää vedä ja pudota -toimintoja ja jossa on valmiita tekoälyosia. Tämän vuoksi sovelluksen luominen on yksinkertaista.