Nainen työskentelee kannettavalla tietokoneella

Yksinkertaista DevOpsia vähäkoodisilla työkaluilla

Helpota DevOps-prosessia käyttämällä yritystason vähäkoodista ympäristöä, jonka avulla kehittäjät voivat kehittää sovelluksia yhdessä muiden kuin kehittäjien kanssa. Tämä nopeuttaa markkinoille tuloaikaa.

DevOps-prosessin sujuvoittaminen vähäkoodisten työkalujen avulla

Mahdollisuus nopeaan innovointiin on tärkeä liiketoimintaetu – etenkin digitaalisia tuotteita luotaessa. DevOps on perinteisesti auttanut yrityksiä vastaamaan markkinoiden ohjelmistojen nopeaa kehittämistä koskevaan haasteeseen hyödyntämällä käytäntöjä, jotka parantavat kehittäjien ja operatiivisten tiimien välistä yhteistyötä. Yritykset käyttävät DevOps-prosessia runsaasti siksi, että se menetelmänä todistetusti auttaa IT-tiimejä muodostamaan, testaamaan, julkaisemaan ja jatkuvasti parantamaan sovelluksia siten, että pullonkaulat vähentyvät.

Yksi näistä pullonkauloista on yleensä kehittäjien manuaalisesti suorittama koodaus. Tällä hetkellä kehittäjien arvokkaita koodaustaitoja ei ole juurikaan tarjolla työmarkkinoilla. Koska koodaustaitoista työntekijöistä on pulaa, yritykset ovat siirtymässä yritystason vähäkoodisiin ympäristöihin, sillä näin ne voivat optimoida DevOps-prosessit ja päästä eroon innovaatioiden esteistä.

Vähäkoodiset työkalut ja DevOps ovat luontaisesti yhteensopivia, sillä kummassakin keskitytään manuaalisten prosessien automatisointiin ja rajoitusten poistamiseen. Vähäkoodisissa ympäristöissä käytetään erittäin visuaalisia työkaluja ja käyttövalmiita malleja, mikä mahdollistaa taitotasosta riippumatta sovellusten suunnittelun siten, että koodausta tarvitaan vain vähän tai ei lainkaan. Vähäkoodinen DevOps on nopea innovointitapa, sillä sen avulla muut kuin koodarit voivat luoda itselleen yksinkertaisia sovelluksia, jolloin kehittäjille jää aikaa vaativaa koodausta edellyttävien monimutkaisten ja arvokkaiden projektien toteuttamiseen.

Käytä DevOps-käytäntöjä vähäkoodisissa ympäristöissä

DevOps-prosessin tehostaminen vähäkoodisuuden avulla edellyttää oikeita työkaluja. Anna tiimille mahdollisuus käyttää vähäkoodista ympäristöä vakaiden ja helppokäyttöisten ominaisuuksien avulla. Tehokkaimmissa vähäkoodisissa työkaluissa on yksinkertainen ja tuttu käyttöliittymä, jotka häivyttää monimutkaisuuden taustalle. Tällä tavoin sovellusten muodostamisen aloittaminen on helppoa. Valitse yritystason vähäkoodinen ympäristö, jonka ominaisuudet mahdollistavat seuraavat toiminnot:

  • Automatisoi työnkulkuja ja putkia. Sekä vähäkoodiset työkalut että DevOps perustuvat ennen kaikkea siihen, että manuaalisten tehtävien automatisointi tehostaa toimintaa ja vähentää virheitä. Hyvä vähäkoodinen ympäristö käyttää sisäistä tekoälyä ja automaatiota vähentämään käyttäjän toimia edellyttävien tehtävien määrää. Käytä automaatiota sujuvoittamaan monimutkaisia DevOps-taustatehtäviä, kuten testausta, koodimuutoksia, käyttöönottoa, tietojen hallintaa, suojausta ja ympäristön hallintaa. Tällä tavoin tiimeillä on enemmän aikaa liiketoimintatarpeita vastaavien sovellusten suunnittelemiseen.
  • Hallitse sovellusten elinkaaria. Monet vähäkoodiset ympäristöt sisältävät sovellusten elinkaaren hallinnan (ALM) työkaluja, jotka nopeuttavat merkittävästi DevOps-menetelmän kahta peruspilaria eli jatkuvaa integrointia ja käyttöönottoa. Valitse vakaa yritystason vähäkoodinen ympäristö, jonka työkalut helpottavat suunnittelua ja kehittämistä, seuraavat jatkuvasti sovelluksen suorituskykyä, yksinkertaistavat testausta sekä auttavat virheenkorjauksessa ja parannusten tekemisessä.
  • Tee vaivattomasti yhteistyötä ja huolehdi viestinnästä. Perinteinen DevOps yhdistää kehittäjät ja operatiiviset tiimit mahdollisimman tehokkaasti. Vähäkoodinen DevOps laajentaa tätä edistämällä teknisten ja muiden kuin teknisten sidosryhmien yhteistyötä koko organisaatiossa. Tehokkaassa vähäkoodisessa kehittämisympäristössä on yhteistyöominaisuuksia, joiden ansiosta kuka tahansa voi osallistua kehitykseen juuri silloin, kun osallistumiselle on tarvetta.
  • Skaalaa nopeasti. Yhdessä käytettyinä vähäkoodiset työkalut ja DevOps tehostavat koodin kehittämistä. Valitse yritystason vähäkoodinen ympäristö, jonka ominaisuuksien ansiosta sovellusten kehittäminen on paljon helpompaa. Vähäkoodinen ympäristö mahdollistaa laadukkaiden sovellusten luomisen kasvavissa organisaatioissa aiempaa pienemmillä resursseilla.

Realisoi vähäkoodisen DevOpsin liiketoiminta-arvo

Yritystason vähäkoodisen ympäristön käyttöönoton hyödyt ovat laajemmat kuin perinteisen DevOps-koodin pullokaulojen ratkaiseminen. Saat seuraavat viisi etua käyttämällä vähäkoodisia työkaluja ja DevOps-prosessia yhdessä:

  1. Hyödynnä taitavia koodaajia tehokkaasti. Vaikka kehittäjiä tarvitaan myös vähäkoodisessa DevOps-prosessissa, suurille kehittäjätiimeille ei ole tarvetta. Kun muut kuin kehittäjät saavat mahdollisuuden käyttää aiemmin vain ammattilaisten käytössä olleita edistyneitä toimintoja, siitä on hyötyä myös kehittäjille. Heille nimittäin jää aikaa keskittyä palkitseviin ja haastaviin tehtäviin, mikä parantaa heidän tyytyväisyyttä työhönsä ja saa heidät pysymään nykyisessä työpaikassaan.
  2. Paranna sisäistä tuottavuutta. Muiden kuin kehittäjien tukeminen antaa monipuolisille työntekijätiimeille mahdollisuuden tehdä ratkaisuja itse juuri niillä liiketoiminta-alueilla, jotka he tuntevat parhaiten. Vähäkoodisessa ympäristössä toimitaan kätevästi vetämällä ja pudottamalla, joten kuka tahansa voi muuntaa ideat ratkaisuiksi, joiden avulla voi työskennellä älykkäästi ja nopeasti.
  3. Infrastruktuurista ei tarvitse huolehtia. Anna DevOps-tiimeille toiminnoiltaan riittävän vakaa yritystason vähäkoodinen ympäristö, joka mahdollistaa yhdenmukaisen automaattisen koodauksen. Tämän vuoksi infrastruktuurista ei tarvitse kantaa huolta, sillä tehokas vähäkoodinen ympäristö sisältää tietoturvatyökalut, joiden ansiosta voit keskittyä levollisen mielin luomistyöhön.
  4. Nopeuta toimintaa. Jatkuvaa integraatiota ja käyttöönottoa tukeva yritystason vähäkoodinen ympäristö luo nopean ja tehokkaan elinkaaren, mikä on viime kädessä DevOps-prosessin tavoite. Prosessien sujuvoittaminen vähäkoodisen DevOpsin avulla nopeuttaa markkinoille tuloaikaa – mikä puolestaan tuo kilpailuetua.
  5. Säästä rahaa. Kukin edellä olevista eduista auttaa pienentämään DevOps-kustannuksia, koska ne optimoivat ajan ja teknologian käytön jokaisessa vaiheessa. Teknologiapanostuksia voidaan hallita myös hyödyntämällä joihinkin ratkaisuihin liittyviä maksuttomia kokeiluversioita ja tilausmalleja. Tällä tavoin voidaan varmistaa tehokkaasti, että valitsemasi vähäkoodinen ympäristö sisältää juuri tiimisi tarvitsemat ominaisuudet.

Innovoi nopeasti vähäkoodisilla työkaluilla

Tehosta DevOps-ympäristön toimintaa Microsoft Power Appsin avulla – se on yritystason vähäkoodinen ympäristö, jossa voi toimia kätevästi vetämällä ja pudottamalla.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Onko DevOps vähäkoodinen prosessi?

DevOpsissa ei aina käytetä vähäkoodisia työkaluja, mutta niiden käyttäminen voi nopeuttaa merkittävästi DevOps-prosessia. Perinteisessä DevOpsissa koodia käytettiin aina. Yritystason vähäkoodisista ympäristöistä on tulossa entistä suositumpia DevOps-tiimien keskuudessa, sillä muutkin kuin koodarit voivat luoda niissä sovelluksia.

Millainen vähäkoodinen DevOps on?

Vähäkoodinen DevOps on sovelluskehitysprosessi, joka tapahtuu vain vähän koodausta edellyttävässä ympäristössä. Jotkin organisaatiot ovat ratkaisseet osaajien puutteen käyttämällä ohjelmistoa, jonka avulla kuka tahansa voi luoda taitotasosta riippumatta sovelluksia ilman, että koodauksen oppiminen olisi välttämätöntä.

Onko tulevaisuus vähäkoodisessa kehityksessä?

Vähäkoodisten työkalujen merkitys on huomattava tulevaisuuden sovelluskehityksessä. Entistä useammat yritykset käyttävät vähäkoodisia ympäristöjä, jotka mahdollistavat sovelluskehitykseen osallistumisen ilman koodaustaitoja.

Korvaavatko vähäkoodiset ympäristöt kehittäjät?

Vähäkoodiset ympäristöt eivät korvaa kehittäjiä. Yritysten vähäkoodiset ympäristöt nopeuttavat kehitystä antamalla mahdollisuuden muodostaa yksinkertaisia ja kohtuullisen monimutkaisia sovelluksia vähäisellä koodauskokemuksella. Tällä tavoin taitavat kehittäjät voivat keskittyä varsinaista asiantuntemusta edellyttäviin haasteisiin.

Millainen on yritystason vähäkoodinen ympäristö?

Yritystason vähäkoodiset ympäristöt ovat ohjelmistokehityksen työkalupaketteja, joiden avulla kehittäjät voivat tehdä DevOps-prosessissa yhteistyötä muiden kuin kehittäjien kanssa. Yritystason vähäkoodisten työkalujen käyttäminen voi helpottaa merkittävästi sovellusten markkinoille tuontiin liittyvää vaivaa.

Mikä on vähäkoodinen ympäristö?

Vähäkoodinen ympäristö on erittäin visuaalinen ohjelmistokehitysympäristö, jossa kuka tahansa voi taitotasosta riippumatta luoda sovelluksia, sillä koodausta ei käytetä lainkaan tai sitä tarvitaan vain erittäin vähän. Hyvä vähäkoodinen ympäristö sisältää vakaat ja intuitiiviset työkalut, joiden avulla yritykset voivat suunnitella, ottaa käyttöön, parantaa jatkuvasti ja seurata laadukkaita sovelluksia.