Kannettavaa tietokonetta pöydän ääressä käyttävä henkilö

Vähäkoodisen ja koodittoman sovelluskehityksen erot

Lue tietoja vähäkoodisesta kehityksestä sekä vähäkoodisten ja koodittomien ympäristöjen välisistä eroista.

Mitä on vähäkoodinen kehitys?

Vähäkoodinen kehitys on suosittu vaihtoehto perinteiselle ohjelmistokehitykselle. Niin ammatti- kuin maallikkokehittäjät voivat luoda vähäkoodisen menetelmän avulla nopeasti ja helposti monimutkaisiakin sovelluksia. Koska ohjelmistokehitys vähäkoodisilla ratkaisuilla voi säästää aikaa ja vähentää kustannuksia, se on varteenotettava vaihtoehto yrityksille, jotka haluavat vastata moderneihin tarpeisiin automaatiolla ja nopeuttaa digitaalista muunnosta.

Vähäkoodisen menetelmän määritelmä: Vähäkoodinen ohjelmistokehitys tarjoaa teknisesti kokemattomille kehittäjille yksinkertaisen ja helppokäyttöisen tavan luoda sovelluksia ilman mittavaa koodausta.

Vähäkoodisia ohjelmistoja voi luoda esimerkiksi käyttämällä yksinkertaisia käyttöliittymiä sekä vedä ja pudota ‑toimintoja, vaikkakin jonkinlainen koodausosaaminen voi olla tarpeen. Näiden intuitiivisten vähäkoodisten työkalujen avulla kehittäjät, joilla ei ole tietämystä ohjelmistosuunnittelusta tai ohjelmointikielistä, voivat luoda monenlaisia verkko- ja mobiilisovelluksia. Vähäkoodisilla ratkaisuilla ohjelmistokehitys on helppoa, vaikkei olisikaan kokenut ohjelmoija. Myös ammattikehittäjät hyötyvät vähäkoodisista ympäristöistä. Vähäkoodisten sovellusten luominen on nopeaa ja helppoa, ja ylläpito kevyempää kuin perinteisesti koodatuilla sovelluksilla.

Mikä on vähäkoodinen ympäristö?

Vähäkoodiset ympäristöt ovat jonkin verran koodausta osaaville henkilöille mainio tapa luoda mukautettuja sovelluksia. Ohjelmointikokemus ja kokemus teknisestä kirjoittamisesta on hyödyllistä vähäkoodisten sovellusten mukauttamisessa. Mutta ilman tällaista kokemustakin graafiset käyttöliittymät, joita Vähäkoodisten kehitysympäristöjen käyttävät, tekevät kuitenkin mukautettujen sovellusten luomisesta helppoa niin ammatti- kuin maallikkokehittäjillekin, sillä vähäkoodisissa ympäristöissä koodia ei tarvitse kirjoittaa alusta alkaen.

Vähäkoodisten kehitysympäristöjen avulla IT-alan ja liiketoiminnan ammattilaiset voivat luoda sovelluksia käyttämällä visuaalisia rakennustyökaluja pelkän koodipohjaisen ohjelmoinnin sijaan. Vähäkoodisen ympäristön käyttöliittymä koostuu usein komponenteista, joita vetämällä ja pudottamalla käyttäjät voivat suunnitella haluamansa sovelluksen. Vähäkoodista kehitysympäristöä käytettäessä sovelluksen näkyvän osan ja taustatoimintojen koodauksen voi toteuttaa tavallista nopeammin. Näin myös maallikkokehittäjät, joilla ei ole paljon kokemusta sovelluskehityksestä, voivat ottaa osaa sovellusten luomiseen.

Vaikka vähäkoodiset ympäristöt ovat hyödyllinen vaihtoehto sovellusten kehittämiselle koodipohjaisen menetelmän avulla, jotkin näistä ympäristöistä edellyttävät peruskoodaustaitoja. Koska vähäkoodinen kehitys ei vaadi paljoa koodausta, kuka tahansa organisaatiossa voi luoda verkko- ja mobiilisovelluksia, jos hänellä on riittävästi aikaa ja mielenkiintoa sekä edes hieman teknistä suuntautuneisuutta. Lisäksi kehittäjien on yhä käytettävä osa ajastaan jatkuvan ylläpitotuen tarjoamiseen, vaikka vähäkoodisten sovellusten ylläpito ei ole niin vaativaa kuin perinteisesti koodattujen sovellusten ylläpito. Lopuksi kehittäjillä – olivatpa he ammattilaisia tai eivät – tulisi olla perinpohjainen ymmärrys siitä, miten sovellusta käytetään organisaation tavoitteiden edistämiseen ja liiketoiminnan tukemiseen sekä miten sovellus integroidaan nykyisiin työnkulkuihin.

Hyvä uutinen on, että vähäkoodisten ympäristöjen resurssikirjastossa on usein opetusohjelmia, koulutusmateriaaleja ja muuta käyttäjätukea. Tämän vuoksi ne ovat varteenotettava vaihtoehto organisaatioille, joilla ei ole käytettävissään ammattimaisia kehittäjiä tai jotka haluavat vähentää sovelluskehitykseen kuluvaa aikaa ja kustannuksia.

Vähäkoodisten kehitysympäristöjen edut

Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö vähäkoodisesta kehityksestä olisi vauhdikkaasti tulossa olennainen osa yritysmaailmaa. Nyt kun olemme käyneet läpi, mikä vähäkoodinen kehitysympäristö on ja mitä sellaisen käyttämiseen vaaditaan, tutustutaan sen tärkeimpiin etuihin.

Vähäkoodiset ympäristöt voivat auttaa organisaatiotasi seuraavissa asioissa:

 • Säästä aikaa. Koska käytännössä kuka tahansa organisaatiossasi voi olla mukana vähäkoodisessa kehityksessä, voit nopeuttaa prosessia sen sijaan, että odottaisit koodausosaajan ehtivän käyttää aikaa sovellusta varten.
 • Paranna kehittäjän tuottavuutta. Vähäkoodiset ympäristöt sujuvoittavat sovelluskehitystä ja tekevät näin tiimeistä tuottavampia. Kehittäjät voivat joutua tinkimään hieman joustavuudesta tehokkuuden parantamiseksi, mutta vähäkoodisten ympäristöjen tuoman ajansäästön vuoksi he ehtivät keskittyä paremmin mittavaa koodausta vaativiin projekteihin.
 • Vähennä kustannuksia. Vähäkoodisten ympäristöjen käyttäminen sovellusten luomiseen on yrityksille mainio tapa vähentää kustannuksia, sillä työt voidaan antaa yrityksessä jo olevalle henkilöstölle sen sijaan, että pitäisi palkata uusia kehittäjiä tai ulkoistaa kehitystyötä.
 • Paranna joustavuutta. Ylläpito, päivitykset ja parannukset kuuluvat sovelluskehitykseen. Vähäkoodiset ympäristöt helpottavat kuitenkin muutosten tekemistä, koodia tarvitsee kirjoittaa aiempaa vähemmän. Jos ammattikehittäjät eivät ole käytettävissä, kun muutoksia tarvitsee tehdä, joku muu tiimistä voi helposti ottaa tehtävän hoitaakseen.
 • Täytä osaamisaukkoja. Vähäkoodisilla ympäristöillä on olennainen rooli muuttuvassa liiketoimintaympäristössä, sillä niiden avulla teknisesti kokemattomatkin työntekijät voivat luoda sovelluksia. Vähäkoodinen kehitys voi siis auttaa organisaatioita täyttämään osaamisaukkoja, kun myös työntekijät ilman koodaus- tai ohjelmointikokemusta voivat osallistua verkko- ja mobiilisovellusten kehittämiseen.
 • Nopeuttaa digitaalista muunnosta. Yritysten on pysyttävä kuluttajien ja käyttäjien vaatimusten tasalla, ja tähän kuuluu käytännöllisten, toimivien verkko- ja mobiilisovellusten tarjoaminen. Vähäkoodinen kehitys vähentää perinteisen sovelluskehityksen aiheuttamaa kuormitusta ja auttaa näin auttaa organisaatiotasi nopeuttamaan digitaalista muutosta.

Vähäkoodiset ympäristöt tarjoavat hienoja uusia mahdollisuuksia työntekijöille, joilla ei ole teknistä sovelluskehitysosaamista, mutta ne ovat erinomainen vaihtoehto silloinkin, kun henkilöstössä on ammattikehittäjiä. Lisäksi vähäkoodinen sovelluskehitys on suunniteltu organisaatioiden sisäisiä tiimejä varten, joten voit säästää rahaa pitämällä prosessin talon sisäisenä sen sijaan, että palkkaisit ulkoisia kehittäjiä tai käyttäisit kolmannen osapuolen ratkaisua.

Vähäkoodinen sovelluskehitys auttaa parantamaan yrityksen tuottavuutta. Ohjelmistojen kehitysprosessin pitäminen yrityksen omassa hallinnassa auttaa varmistamaan, että kaikki vaatimukset täyttyvät ja aikatauluissa pysytään. Tämä parantaa tehokkuutta – ja näin ollen vähentää kustannuksia – kaikissa kehitykseen liittyvissä asioissa.

Mitä kooditon tarkoittaa?

On monia tapoja kehittää sovellus ideasta julkaisuvalmiiksi, mutta yksi usein ylenkatsottu tapa on koodittoman menetelmän käyttäminen. Koodittomien ratkaisujen avulla myös muut kuin kehittäjät voivat saattaa ideoidun konsepti tuotantoon asti nopeasti ja resursseja säästäen. Kooditonta kehitystä käyttämällä saat verkko- tai mobiilisovelluksesi asiakkaille nopeammin.

Kooditon kehitys tarkoittaa sitä, että käytännössä kuka tahansa organisaatiossasi – oli heidän tekninen osaamistasonsa mikä tahansa – voi luoda sovelluksia, jotka toimivat organisaation nykyisessä infrastruktuurissa ja sopivat olemassa oleviin työnkulkuihin. Kooditon sovelluskehitys ei vaadi lainkaan koodausosaamista, joten se on erinomainen ratkaisu yrityksille, jotka haluavat osallistaa ei-teknistä henkilöstöään yksinkertaisiin verkko- ja mobiilisovellusprojekteihin.

Mikä on kooditon ympäristö?

Miten voi olla mahdollista, että kuka tahansa tiimissä voisi luoda sovelluksia? Käyttämällä kooditonta ympäristöä organisaatiot voivat luoda ja ottaa käyttöön sovelluksia käyttämällä visuaalisia rakennuspalikoita ja yksinkertaisia, intuitiivisia käyttöliittymiä ohjelmointikielten sijaan. Koodittomissa sovelluskehitystyökaluissa käytetään usein vedä ja pudota ‑toimintoja ja muita graafisia rakennustyökaluja kehityksen sujuvoittamiseksi ja sen käytön mahdollistamiseksi monenlaisille käyttäjille.

Koodittoman kehityksen edut

Koodittomat ympäristöt lisäävät suosiotaan kaikenkokoisten organisaatioiden keskuudessa eri toimialoilla. Onko kooditon kehitys oikea lähestymistapa omalle yrityksellesi? Koodittoman kehityksen tärkeimmät edut ovat seuraavat:

 • Voit saattaa ideasi alusta loppuun lyhyemmässä ajassa ja käyttäen vähemmän resursseja kuin jos sovellus luotaisiin koodaamalla tai ulkoistettaisiin ammattikehittäjille.
 • Koodittomien ympäristöjen käyttäminen voi parantaa työntekijöiden tuottavuutta ja vähentää kustannuksia.
 • Toimintoja ja suunnittelua on helpompi muuttaa kuin koodipohjaisessa menetelmässä.
 • Koodittomat ratkaisut tuovat sovelluskehityksen helposti uusia kilpailuetuja etsivien pienten yritysten ulottuville.

Koodittoman kehityksen rajoitukset

Vaikka kooditon kehitys on houkutteleva vaihtoehto niin suurille kuin pienillekin yrityksille, sillä on rajoituksensa. Esimerkiksi jäykät mallit saattavat aiheuttaa turhautumista. Seuraavassa on joitakin koodittoman lähestymistavan haittapuolia:

 • Koodittomat ympäristöt eivät tarjoa niin paljon joustavuutta kuin perinteinen koodaus ja vähäkoodinen menetelmä, eikä niillä välttämättä pysty luomaan hyvin tarkasti tietyt tarpeet ja odotukset täyttävää sovellusta.
 • Jos sovellusta luovalla henkilöllä ei ole kokemusta ammattimaisesta kehittämisestä, hänellä ei välttämättä ole selkeää käsitystä, millainen on hyvä käyttäjäkokemus, eikä hän ehkä voi sitoutua käyttämään aikaa sovelluksen ylläpitämiseen ja päivittämiseen.
 • Koodittomissa ympäristöissä voi olla ongelmia tietoturvan kanssa, sillä koodi ei ole omassa hallinnassa vaan se on alttiina mahdollisille ympäristön haavoittuvuuksille.

Koodittomien ympäristöjen avulla myös organisaation ne henkilöt, joilla ei ole teknistä taustaa, voivat luoda ja ottaa käyttöön sovelluksia – usein aiempaa edullisemmin ja pienemmin kustannuksin. Kehitys- ja tietoturvahaasteita saattaa kuitenkin ilmetä hallittavuuden ja joustavuuden puutteen vuoksi.

Mitä eroa on vähäkoodisella ja koodittomalla kehityksellä?

Nyt kun olet saanut lisätietoja vähäkoodisista ja koodittomista ympäristöistä, kuinka päättäisit, kumpi vaihtoehto on parempi organisaatiollesi? Näiden kahden välillä on paljon samankaltaisuuksia, mutta tietyt pienet erot on tärkeä ottaa huomioon.

Vertaillaan näitä kahta menetelmää.

Vähäkoodinen verrattuna koodittomaan: edut

Vähäkoodisen kehityksen edut

 • Ihmiset, joilla on hyvin vähän koodauskokemusta, voivat luoda ja julkaista sovelluksia käyttämällä vähäkoodista menetelmää.
 • Parantaa tuottavuutta sujuvoittamalla sovelluskehitystä.
 • Pienentää kustannuksia, koska sovellukset voidaan luoda yrityksen sisällä vähäisellä koodausosaamisella.
 • Käyttää visuaalisia rakennustyökaluja, jotka voivat edellyttää hyvin vähän taustakoodia.
 • Organisaatiot voivat ylläpitää joustavuutta sovellusten mukauttamisessa ja päivityksissä.

Koodittoman kehityksen edut

 • Ihmiset, joilla ei ole lainkaan koodauskokemusta, voivat luoda ja julkaista sovelluksia käyttämällä kooditonta kehitystä.
 • Parantaa tuottavuutta sujuvoittamalla sovelluskehitystä.
 • Pienentää kustannuksia, koska sovellukset voidaan luoda yrityksen sisällä ilman koodausosaamista.
 • Käyttää visuaalisia rakennustyökaluja, jotka eivät edellytä lainkaan taustakoodia.
 • Luo ja julkaise sovelluksia nopeasti ja helposti asiakkaiden käyttöön.

Vähäkoodinen verrattuna koodittomaan: haitat

Vähäkoodisen kehityksen haitat

 • Verkko- ja mobiilisovellusten kehittämiseen voidaan tarvita peruskoodaustaitoja – tai sellaisen henkilön palveluita, jolla on koodausosaamista.
 • Tietoturva voi aiheuttaa ongelmia, jos käytössä ei ole kattavaa tietoturvaa ja hallintaa.
 • Kustannukset voivat olla suuremmat kuin koodittomassa kehityksessä, jos sovelluksen viimeistelyyn tarvitaan koodausosaamista.

Koodittoman kehityksen haitat

 • Jäykät mallit voivat rajoittaa sovelluksen mukauttamista ja joustavuutta.
 • Tietoturvan kanssa voi olla ongelmia, jos koodittomassa ympäristössä on haavoittuvuuksia.
 • Ilman ammattimaista kehityskokemusta sovelluksia luovat ihmiset voivat jättää huomiotta tärkeitä käyttäjäkokemusnäkökohtia.

Vähäkoodiset ja koodittomat ympäristöt voivat olla hyödyllisiä eri tarkoituksiin. Vähäkoodista ympäristöä käyttävät tyypillisesti jonkin verran koodausta osaavat IT-ammattilaiset mukautettujen sovellusten luomiseen, kun taas koodittomien ympäristöjen avulla yrityskäyttäjät, joilla ei ole mitään käsitystä koodauksen toiminnasta, voivat kehittää sovelluksia omiin tarpeisiinsa.

Siihen, valitsetko verkko- ja mobiilisovellusten kehitystä varten vähäkoodisen vai koodittoman ympäristön, vaikuttavat lopulta useat tekijät, kuten koodausosaamisen käytettävyys, budjettinäkökohdat, tavoiteltu julkaisunopeus sekä se, kuinka paljon aikaa yrityksesi voi varata sovellusten kehittämiseen.

Vähäkoodisen ja koodittoman kehityksen suosion kasvaessa markkinoille on tulossa yhä enemmän vähäkoodisia ratkaisuja, joiden avulla organisaatiot voivat luoda omia sovelluksiaan itse.

Mitä vähäkoodisilla työkaluilla voi luoda?

 1. Asiakaskokemussovellukset. Nykypäivän asiakkaat odottavat helppokäyttöisiä ja hyvin toimivia mobiilisovelluksia, jotka mahdollistavat itsepalvelun ja asiakasvuorovaikutuksen.
 2. Tuottavuussovellukset. Näiden sovellusten avulla voit vähentää manuaalisia tehtäviä, automatisoida prosesseja ja tehostaa työnkulkuja. Näin organisaatio voi parantaa toiminnan tehokkuutta ja pienentää kustannuksia.
 3. Työntekijöiden hallintasovellukset. Ota käyttöön keskitetty aikataulunhallinta, palkanlaskennan ja etujen hallinta sekä työpaikan viestintä.
 4. Toimialasovellukset. Vähäkoodisen ympäristön avulla voit helposti siirtää vanhentuneet sovellukset ja yksinkertaistaa prosessien automatisointia.
 5. Työntekijöiden osallistamissovellukset. Mittaa tiimin osallistamista, seuraa työntekijöiden tyytyväisyyttä ja hanki merkityksellisiä tietoja, jotka auttavat organisaatiota parantamaan työpaikkakokemusta.

Vähäkoodisten ja koodittomien ympäristöjen avulla yritykset voivat modernisoida olemassa olevat sovelluksensa tai luoda ja ottaa käyttöön uusia sovelluksia nopeasti. Jos harkitset tätä lähestymistapaa, valittavanasi on useita yrityksiä, jotka tarjoavat ympäristöjä verkko- ja mobiilisovellusten luomiseen ilman mittavaa koodausta.

Lisäksi monilla teknologiayrityksillä on monipuolisin toiminnoin varustettuja vähäkoodisia ratkaisuja, jotka tukevat vähäkoodista ohjelmisto- ja sovelluskehitystä.

Aloita vähäkoodinen sovelluskehitys

Tutustu ratkaisuihin, joiden avulla pääset alkuun, kuten Microsoft Power Appsiin. Power Appsin vähäkoodisella kehityksellä on helppo ja nopea luoda ja jakaa ammattimaisia sovelluksia. Vedä ja pudota ‑käyttöliittymän ja valmiiden käyttäjäkokemuskomponenttien avulla voit luoda helposti omia sovelluksia ja sitten ottaa ne käyttöön iOS-, Android- ja Windows-käyttöympäristöissä sekä verkossa.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Mitä vähäkoodisuus ja koodittomuus tarkoittavat?

Vähäkoodinen ohjelmistokehitys tarjoaa teknisesti kokemattomille käyttäjille yksinkertaisen ja helppokäyttöisen tavan luoda sovelluksia ilman mittavaa koodausta. Se on suosittu vaihtoehto perinteiselle ohjelmistokehitykselle, jonka avulla niin ammatti- kuin maallikkokehittäjät voivat luoda vähäkoodisten tai koodittomien ympäristöjen avulla nopeasti ja helposti monimutkaisiakin sovelluksia.

Onko tulevaisuus vähäkoodisessa ja koodittomassa kehityksessä?

Koska vähäkoodinen ja kooditon kehitys tekee sovellusten luomisesta mahdollista teknisesti kokemattomillekin kehittäjille, sillä tulee olemaan tulevaisuudessa merkittävä rooli tuotekehityksessä. Ohjelmistokehitys vähäkoodisten tai koodittomien ratkaisujen avulla voi myös säästää aikaa ja vähentää kustannuksia verrattuna perinteiseen ohjelmistokehitykseen, joten se on varteenotettava vaihtoehto yrityksille, jotka haluavat vastata moderneihin tarpeisiin automaatiolla ja nopeuttaa digitaalista muunnosta. Vähäkoodiset ja koodittomat ympäristöt eivät kuitenkaan korvaa asiantuntevia koodaajia ja perinteisiä kehittäjiä, koska näiden ympäristöjen käyttämät mallit eivät yleensä ole kovin joustavia ja skaalattavia. Lisäksi jotkin vähäkoodiset kehitysympäristöt edellyttävät ammattimaista koodausta sovelluksen viimeistelemistä tai mukauttamista varten.

Mitä eroa on vähäkoodisella ja koodittomalla kehityksellä?

Vähäkoodisen ja koodittoman kehityksen välillä on paljon yhtäläisyyksiä, mutta tietyt pienet erot on tärkeä ottaa huomioon. Ensisijainen ero on se, että vähäkoodinen kehitys vaatii jonkin verran mukautettua koodausta, kun taas kooditon kehitys ei edellytä koodausta lainkaan. Tämän eron vuoksi vähäkoodinen kehitys edellyttää, että käytettävissä on teknistä osaamista, ja myös budjetti voi olla suurempi. Kooditonta kehitystä käytettäessä sovelluksia voi luoda ja julkaista nopeasti ilman erityistä teknistä osaamista, mutta tällä on hintana heikompi mukautettavuus, sillä koodittomat ratkaisut käyttävät usein jäykkiä malleja.

Onko kooditon parempi kuin vähäkoodinen?

Se, onko kooditon lähestymistapa parempi kuin vähäkoodinen, määräytyy kulloistenkin sovelluskehitystarpeiden ja -vaatimusten mukaan. Yrityskäyttäjät, joilla ei ole tietämystä koodauksen toiminnasta, voivat luoda koodittoman kehityksen avulla sovelluksia omiin tarpeisiinsa, kun taas vähäkoodista kehitystä käyttävät tyypillisesti jonkin verran koodausta osaavat IT-ammattilaiset mukautettujen sovellusten luomiseen.