Maskia käyttävä nainen

Miksi vähäkoodisella kehittämisellä on merkitystä juuri nyt

Moderneille yrityksille on välttämätöntä, että ne voivat muuttaa suuntaa ja sopeutua nopeasti muuttuvaan työelämään. Tapa, jolla yritys reagoi näihin muutoksiin ja kuinka nopeasti se tehdään, voi olla ratkaisevaa pitkäaikaisen menestymisen kannalta. Nykyisin on entistä välttämättömämpää, että yritys kykenee ottamaan nopeasti haltuun digitaalisen muutoksen, sillä näin se pystyy vastaamaan asiakkaiden kasvaviin vaatimuksiin ja pysymään mukana kilpailussa.

Yritys voi toteuttaa tämän muutoksen monin eri tavoin, ja vähän koodia käyttävä kehittäminen on entistä suositumpi tapa, jolla yritykset sopeutuvat jatkuvasti muuttuviin olosuhteisiin.

Miksi se kiinnostaa niin paljon? Vähän koodia käyttävä kehittämisympäristön ansiosta yritykset voivat luoda ja toimittaa nopeasti yrityssovelluksia ilman laajamittaista manuaalista ohjelmointia tai käyttäjien koulutusta. Tämä ei ainoastaan säästä aikaa ja paranna yritysten tuottavuutta vaan myös antaa mahdollisuuden keskittyä eniten huomiota vaativiin sovelluksiin, kuten asiakaskokemukseen ja automaatioon liittyviin sovelluksiin.

Mitä on vähäkoodinen kehitys?

Yksinkertaistaen voi sanoa, että vähän koodia käyttävä kehittäminen tuo valtaa käyttäjille. Se on nimittäin sellainen ohjelmistojen ja sovellusten kehittämismenetelmä, jolla työntekijät voivat luoda yritystason sovelluksia vedä ja pudota -toiminnon ja visuaalisen opastuksen avulla, vaikka heillä olisi vain vähän tai ei lainkaan koodauskokemusta tai tietoja koodauksesta.

Tämän menetelmän etuna on, että käytännössä kuka tahansa voi kehittää sovelluksen. Maallikkokehittäjät eli sellaiset organisaation työntekijät, joilla ei välttämättä ole teknistä tai ohjelmoinnin asiantuntemusta, voivat nopeasti ja tehokkaasti luoda sovelluksia vähän koodia käyttävissä ympäristöissä.

Koska kenellä tahansa on mahdollisuus luoda sovelluksia tällä yksinkertaistetulla sovellusten kehittäminenmenetelmällä, ammattikehittäjille ja IT-tiimeille jää aikaa luoda monimutkaisia, liiketoiminnan kannalta tärkeitä sovelluksia. Kun nämä kehittäjät käyttävät vähäkoodisia ympäristöjä, kehitystyö nopeutuu, koska koodia ei tarvitse kirjoittaa rivi kerrallaan.

Jos olet etsimässä visuaalista mallinnusta käyttävää sovelluksen kehittämismenetelmää, harkitse myös kooditonta sovellusympäristöä. Vähäkoodisessa ja koodittomassa ympäristössä on joitakin yhtäläisyyksiä, kuten keskeinen periaate. Kumpikin ympäristö nimittäin luotiin vaihtoehdoksi perinteiselle sovelluskehitykselle, ja kummankin avulla maallikkokehittäjien on entistä helpompi luoda uusia sovelluksia.

Niissä on kuitenkin myös joitakin eroja. Vähän koodia käyttävissä ympäristöissä kehittäjillä on oltava ainakin jonkinlainen peruskäsitys ohjelmoinnista, kun taas ympäristöissä, joissa koodia ei käytetä lainkaan, käytetään vedä ja pudota -menetelmää eikä koodauksesta tarvitse tietää mitään. Ei lainkaan koodia käyttävä ympäristö sopii parhaiten pienten sovellusten luontiin, ja sen ominaisuudet voivat olla rajalliset. Vähän koodia käyttävissä ympäristöissä kehittäjillä on usein mahdollisuus luoda edistyneitä sovelluksia.

Vähäkoodiset kehitysympäristöt

Vähäkoodisilla kehitysympäristöillä on monia etuja yrityksen kannalta, sillä niiden työkaluilla voidaan esimerkiksi parantaa organisaation ketteryyttä ja antaa työntekijöille mahdollisuus luoda nopeasti liiketoiminnan haasteita ratkaisevia ammattitasoisia sovelluksia.

Vähäkoodiset kehitysympäristöt voivat auttaa yritystäsi monin tavoin:

  • Aikaa säästyy, kun yrityksessä on käytännössä kaikilla mahdollisuus kehittää sovelluksia sen sijaan, että odotettaisiin kehitystiimien luovan niitä.

  • Tuottavuus paranee, kun kehittäjille vapautuu aikaa keskittyä sellaisten sovellusten luontiin, joissa on käytettävä koodausta ja jotka viime kädessä auttavat tiimejä tehostamaan toimintaansa.

  • Kustannukset pienenevät, kun yritys voi käyttää nykyistä henkilökuntaa maallikkokehittäjinä uusien kehittäjien palkkaamisen sijaan. Tällä tavoin ammattikehittäjät voivat luoda sovelluksia entistä nopeammin.

  • Joustavuus paranee, kun käytössä on vähän koodia käyttäviä ympäristöjä, sillä sovelluksia voidaan muuttaa vaivattomasti eikä koodin kirjoittamiseen tarvitse kuluttaa aikaa.

Vähän koodia käyttävään sovelluskehitykseen liittyy kuitenkin myös haasteita. Vaikka vähän koodia käyttävässä kehittämisessä ei tarvita paljon manuaalista koodausta, IT-tiimeille jää kuitenkin jonkin verran tehtävää, joten niiden on oltava valmiita opastamaan sekä maallikko- että ammattikehittäjiä kehitystyön aikana.

Vähän koodia käyttävä kehittäminen voi myös aiheuttaa sen, että yritys ei näe, mitä työntekijät ovat tekemässä, ja tämä voi aiheuttaa tietoturvaongelmia. Jos kyse on paikallisesta vähän koodia käyttävistä ympäristöstä, IT-osasto ei välttämättä juurikaan näe, mitä kehitysprojekteissa tapahtuu. Tämä ongelma voidaan kuitenkin ratkaista siirtämällä kehittäminen pilveen, jolloin voidaan käyttää sääntöihin perustuvia käyttöoikeuksia.