Tietokoneella työskentelevä nainen

Miksi vähäkoodisella sovelluskehityksellä on merkitystä


Mitä on vähäkoodinen kehitys?

Moderneille yrityksille on välttämätöntä, että ne voivat muuttaa suuntaa ja sopeutua nopeasti muuttuvaan työelämään. Tapa, jolla yritys reagoi näihin muutoksiin ja kuinka nopeasti se tehdään, voi olla ratkaisevaa pitkäaikaisen menestymisen kannalta. Nykyisin on entistä välttämättömämpää, että yritys kykenee ottamaan nopeasti haltuun digitaalisen muutoksen, sillä näin se pystyy vastaamaan asiakkaiden kasvaviin vaatimuksiin ja pysymään mukana kilpailussa.

Yritys voi toteuttaa tämän muutoksen monin eri tavoin. Kehitystyö low-code-menetelmän avulla on entistä suositumpi tapa, jolla yritykset sopeutuvat jatkuvasti muuttuviin olosuhteisiin.

Miksi se kiinnostaa niin paljon? Kun käytössä on Vähän koodia käyttävä kehittämisympäristön, yritykset voivat luoda ja toimittaa nopeasti yrityssovelluksia ilman pelkkään perinteiseen ohjelmointiin turvautumista. Tämä ei ainoastaan säästä aikaa ja paranna yritysten tuottavuutta vaan myös antaa mahdollisuuden keskittyä eniten huomiota vaativiin sovelluksiin, kuten asiakaskokemukseen ja sovelluksiin, jotka automatisoivat tärkeitä yritysprosesseja.

Yksinkertaistaen voi sanoa, että vähäkoodinen kehitys on älykäs tapa selviytyä vaativista kehitystarpeista ja kehittäjäpulasta. Se on ohjelmistojen ja sovellusten kehityksen menetelmä, joka avulla yhä useimmat henkilöt voivat ottaa osaa sovellusten kehitykseen vedä ja pudota -toiminnon ja visuaalisen opastuksen avulla, vaikka heillä olisi vain vähän tai ei lainkaan koodauskokemusta tai tietoja koodauksesta.

Tämän menetelmän etuna on, että käytännössä kuka tahansa voi kehittää sovelluksen. Organisaation työntekijät, joilla ei välttämättä ole teknistä tai ohjelmoinnin asiantuntemusta, voivat nopeasti ja tehokkaasti luoda sovelluksia vähän koodia käyttävissä ympäristöissä.

Koska yhä useammalla henkilöllä on mahdollisuus luoda sovelluksia tällä yksinkertaistetulla sovellusten kehittäminenmenetelmällä, ammattikehittäjille ja IT-tiimeille jää aikaa luoda monimutkaisia, liiketoiminnan kannalta tärkeitä sovelluksia. Kun nämä kehittäjät käyttävät vähäkoodisia ympäristöjä, kehitystyö nopeutuu, koska koodia ei tarvitse kirjoittaa rivi kerrallaan.

Käytössä on myös toinen kehitystyökalu, jossa käytetään visuaalista käyttöliittymää: kooditonta sovellusympäristöä. Koodittomia ympäristöjä käytetään yksinkertaisten sovellusten luomisessa ilman laajennuksia ja mukauttamista.


Vähäkoodiset kehitysympäristöt

Vähäkoodisilla ympäristöillä on monia etuja yrityksen kannalta, sillä niiden työkaluilla voidaan esimerkiksi parantaa organisaation ketteryyttä ja antaa työntekijöille mahdollisuus luoda nopeasti liiketoiminnan haasteita ratkaisevia ammattitasoisia sovelluksia, jotka ratkaisevat liiketoiminnan haasteita.

Vähäkoodiset kehitysympäristöt voivat auttaa yritystäsi monin tavoin:

  • Aikaa säästyy, kun yrityksessä on aiempaa enemmän henkilöitä mukana sovelluskehityksessä sen sijaan, että odotettaisiin kehitystiimien luovan sovelluksia.
  • Tuottavuus paranee, kun kehittäjille vapautuu aikaa keskittyä sellaisten sovellusten luontiin, joissa on käytettävä koodausta ja jotka viime kädessä auttavat tiimejä tehostamaan toimintaansa.
  • Kustannukset pienenevät, kun yritys voi käyttää nykyistä henkilökuntaa vähäkoodisten sovellusten kehittäjinä uusien kehittäjien palkkaamisen sijaan. Tällä tavoin ammattikehittäjät voivat luoda sovelluksia entistä nopeammin.
  • Joustavuus paranee, kun käytössä on vähäkoodisia ympäristöjä, sillä sovelluksia voidaan muuttaa vaivattomasti eikä koodin kirjoittamiseen tarvitse kuluttaa aikaa.

Vähäkoodiseen sovelluskehitykseen liittyy kuitenkin myös haasteita. Vaikka vähäkoodisessa kehityksessä ei tarvita paljon manuaalista koodausta, IT-tiimeille jää kuitenkin jonkin verran tehtävää, joten niiden on oltava valmiita opastamaan sekä vähän koodia käyttäviä tekijöitä että koodinkehittäjiä yhteistyössä tehtävässä vähäkoodisessa kehityksessä.

Vähäkoodisen kehittämisen käyttöönotto voi myös aiheuttaa sen, että yrityksellä on vaikeuksia tietää, mitä työntekijät ovat tekemässä, ja tämä voi aiheuttaa tietoturvaongelmia. Jos kyse on paikallisesta vähän koodia käyttävistä ympäristöstä, IT-osasto ei välttämättä tiedä tarkalleen, mitä kehitysprojekteissa tapahtuu. Tämä ongelma voidaan kuitenkin ratkaista siirtämällä kehittäminen pilveen, jolloin voidaan määrittää vähäkoodisen kehityksen suojaus ja hallinto sekä hallita niitä.


Mihin yritykset voivat käyttää vähäkoodisia sovelluskehitysympäristöjä?

Seuraavat esimerkit ovat vain muutamia käyttötapauksia, joita voi luoda vähän koodia käyttävässä ympäristössä:

  • Asiakaskokemussovellukset. Digitaalisen muutoksen myötä asiakkaat odottavat, että käytössä ovat helppokäyttöiset hyvin toimivia mobiilisovelluksia. Vähäkoodisen kehityksen avulla voit modernisoida aiemmin luotuja sovelluksia ja nopeuttaa merkittävästi uusien sovellusten kehitystä.
  • Toimialasovellukset. Jos kyse on vanhentuneista sovelluksista, jotka eivät tue nykyisiä prosesseja ja joiden käyttökokemus ei ole paras mahdollinen, vähän koodia käyttävää ympäristöä voi käyttää näiden sovellusten siirtämiseen ja prosessin automatisoinnin yksinkertaistamiseen.
  • Automatisointi- ja tehokkuussovellukset. Nämä sovellukset ovat työkaluja, joita tarvitaan tehtävien automatisointiin ja riippuvuuden vähentämiseen manuaalisista, paperipohjaisista prosesseista.

Tärkeitä sopivan vähäkoodisen ympäristön valinnassa huomioon otettavia seikkoja

Ennen ensimmäisen vähän koodia käyttävän kehitysprojektin aloittamista on pysähdyttävä miettimään rauhassa ympäristövaihtoehtoja. Seuraavat tärkeät kysymykset kannattaa ottaa huomioon:

Tehosta vähäkoodista innovointia Power Appsin avulla

Laajenna sovelluskehitystä organisaatiossa Microsoft Power Appsin avulla. Se on vähäkoodinen kehitysympäristö, joka nopeuttaa ammattimaisten kehittäjien työtä ja antaa yhä useammille käyttäjille mahdollisuuden luoda vakaita liiketoimintasovelluksia verkko- ja mobiilikäyttöä varten.


Usein kysyttyjä kysymyksiä

Mitä on vähäkoodinen kehitys?

Vähäkoodinen kehitys on menetelmä, jossa ohjelmistosovelluksia luodaan perinteistä koodiin perustuvaa kehitystä vähäisemmällä koodauksella. Vähäkoodisissa ympäristöissä sovellukset luodaan käyttämällä visuaalisia työkaluja, vedä ja pudota -toimintoa ja automaatiota. Vähäkoodinen kehitys on yleensä nopeampaa ja helpompaa kuin perinteinen kehitys, ja vähäkoodisten työkalujen avulla sovelluksia voivat luoda ammattikehittäjien lisäksi myös henkilöt, joilla on vain perustaidot koodauksesta.

Mitä vähäkoodisella sovelluskehityksellä voi esimerkiksi tehdä?

Esimerkkejä vähäkoodisesta kehityksestä ovat sovellukset, jotka on suunniteltu asiakkaille ja tietyille toimialoille tai lisäämään automaatiota ja tehokkuutta. Asiakaskokemussovellusten avulla asiakkaat voivat tehdä yksinkertaisia toimintoja, kuten seurata ostoa ja käyttää tapahtuman tietoja. Toimialasovellukset voivat korvata vanhentuneita sovelluksia, jotka eivät enää tue nykyisiä prosesseja tai joiden asiakaskokemus ei ole hyvä. Esimerkkejä näistä ovat sovellukset, jotka auttavat kulujen, budjetoinnin, käyttöönoton ja IT-palvelupyyntöjen hallinnassa. Toistuvat liiketoimintaprosessit, kuten asiakastietojen syöttäminen työkaluun, voidaan automatisoida tai määrittää tehokkaammaksi vähäkoodisilla työnkuluilla. Vähäkoodista ohjelmointirajapintaintegrointia voi käyttää myös kahden tai useamman ympäristön tai järjestelmän yhdistämisessä yhdeksi. Tämä on kätevä tapa yhdistää tietojoukkoja edistynyttä ennustetta, suunnittelua ja merkityksellisten tietojen keräämistä varten.

Mitkä ovat vähäkoodisten ympäristöjen edut?

Vähäkoodisten ympäristöjen tärkeimmät edut ovat nopeus ja kustannussäästöt. Vähäkoodisia ympäristöjä voi käyttää sovellusten, työnkulkujen ja prosessien nopeassa suunnittelussa ja luomisessa yksinkertaisten toimintojen avulla. Ympäristöjen avulla kehityksen keskeneräiset työt on mahdollista tehdä nopeasti valmiiksi, ja koodauksen perustaidot omaaville yrityskäyttäjille voidaan tarjota mahdollisuus luoda heidän tarpeitaan vastaavia sovelluksia. Myös ammattikehittäjät voivat käyttää vähäkoodisia ympäristöjä nopeuttaakseen kehityksen aikajanoja. Tämä pienentää kehityksen kokonaiskustannuksia.

Korvaako vähäkoodinen kehitys koodauksen?

Ei. Vähäkoodinen kehitys ei korvaa perinteistä koodausta. Sekä ammattikehittäjät että yrityskäyttäjät, joilla on vähän koodauskokemusta, voivat käyttää vähäkoodisia ympäristöjä yksinkertaisten sovellusten, työnkulkujen ja prosessien luomisessa. Joissakin tapauksissa käytetään vähäkoodisen kehityksen ja koodipohjaisen kehityksen yhdistelmää. Perinteinen koodaus saattaa toimia parhaiten monimutkaisissa tai täysin mukautetuissa projekteissa. Ammattikehittäjät voivat käyttää vähäkoodisia ympäristöjä aikaa säästävinä työkaluina, mutta nämä ympäristöt eivät korvaa heidän taitojaan täysin.

Mikä on vähäkoodinen ohjelmointirajapinta?

Ohjelmointirajapintoja käytetään tietojen siirron helpottamisessa kahden tai useamman sovelluksen välillä määrittämällä, miten tiedot toimitetaan sovellukseen tai poimitaan sovelluksesta. Ohjelmointirajapinnan tärkein etu on se, että se voi yhdistää aiemmin erotettuja tietojoukkoja, jonka ansiosta se voi kehittää saumattomia, monipuolisia järjestelmiä. Eri liiketoimintajärjestelmät yhdistävien ohjelmointirajapintojen luominen ja ylläpitäminen voi olla haastavaa, koska kehittäjät, joilla on teknistä osaamista ohjelmointirajapintojen luomiseen, eivät ehkä täysin ymmärrä pyynnön taustalla olevia nykyisiä ja tulevia liiketoiminnan tarpeita. Vähäkoodisen ohjelmointirajapintaintegroinnin ansiosta yrityskäyttäjät voivat itse luoda ohjelmointirajapintoja. Tämän ansiosta ei tarvitse ottaa riskiä siitä, että viestintä ammattikehittäjän kanssa kadottaa osan tärkeistä tiedoista. Vähäkoodiset ohjelmointirajapintaintegrointityökalut voivat sisältää useita ohjelmointirajapintoja kerralla. Ne yksinkertaistavat hallintaa, ylläpitoa ja päivityksiä, koska käyttämättömyysaika ja käyttäjien negatiivinen vaikutus pienenee.

Mitä eroa on koodittomalla ja vähäkoodisella kehityksellä?

Vähäkoodisessa ja koodittomassa ympäristössä on joitakin yhtäläisyyksiä, kuten keskeinen periaate. Kumpikin ympäristö luotiin vaihtoehdoksi perinteiselle sovelluskehitykselle, ja kummankin avulla yrityksen on entistä helpompi antaa käyttäjille mahdollisuus luoda uusia sovelluksia.

Niissä on kuitenkin myös joitakin eroja. Vähäkoodisessa ympäristöissä kehittäjillä on oltava ainakin jonkinlainen peruskäsitys ohjelmoinnista, kun taas ympäristöissä, joissa koodia ei käytetä lainkaan, käytetään vedä ja pudota -menetelmää eikä koodauksesta tarvitse tietää mitään. Kooditon kehitys sopii parhaiten yksinkertaisten sovellusten luontiin, ja sen ominaisuudet voivat olla rajalliset. Vähäkoodisessa kehityksessä kehittäjillä on usein mahdollisuus luoda edistyneitä sovelluksia.