Skip to main content

Ismerkedés a létrehozott alkalmazással (SharePoint-lista)

Következő téma

Alkalmazás testreszabása (SharePoint-lista)

Folytatás

Videó újbóli megtekintése

Ebben a témakörben górcső alá vesszük a létrehozott alkalmazásokat – megtekintjük azokat a képernyőket és a vezérlőelemeket, amelyek meghatározzák az alkalmazás viselkedését. Nem merülünk nagyon bele a részletekbe, de további ismereteket szerezhet az alkalmazás működéséről, ami segíti majd saját alkalmazásai létrehozásában. Egy későbbi témakörben megvizsgáljuk a képernyőkkel és vezérlőkkel használható képleteket.

A PowerApps vezérlőinek ismertetése

A vezérlők egyszerűen olyan felhasználói felületi elemek, melyekhez viselkedések kapcsolódnak. A PowerApps vezérlői jobbára megegyeznek a más alkalmazásoknál használt vezérlőkkel: szövegdobozok, legördülő listák, navigációs elemek, és így tovább. A PowerApps ugyanakkor olyan speciálisabb vezérlőkkel is rendelkezik, mint például a katalógusok (amelyek összesített adatokat jelenítenek meg) és az űrlapok (amelyek részletes adatokat jelenítenek meg, és lehetővé teszik az elemek létrehozását és szerkesztését). Számos nagyon menő vezérlő van még, például a kép, a kamera és a vonalkód. A teljes kínálatot megnézheti, ha a menüszalagon a Beszúrás elemre, majd sorban a kínálkozó lehetőségekre koppint vagy kattint, a Szövegtől egészen az Ikonokig.

A PowerApps Studio menüszalagjának vezérlőket tartalmazó lapja

A tallózás képernyő ismertetése

Az alkalmazás három képernyőjének mindegyikén található egy fő és további vezérlők. Az alkalmazás első képernyője a tallózás képernyő, amelynek alapértelmezett neve BrowseScreen1. Ezen a képernyőn a fő vezérlő egy katalógus, amelynek neve BrowseGallery1. A BrowseGallery1 további vezérlőket tartalmaz, például a NextArrow1 ikonvezérlőt (erre kattintva vagy koppintva nyithatja meg a részletek képernyőt). A képernyőn különálló vezérlők is találhatók, például az IconNewItem1 ikonvezérlő (erre kattintva vagy koppintva hozhat létre egy elemet a szerkesztés/létrehozás képernyőn).

A tallózás képernyő és annak vezérlői

A PowerApps különféle katalógusokkal rendelkezik, így az alkalmazás elrendezésére vonatkozó követelményeknek leginkább megfelelőt használhatja. Az elrendezés szabályozásának további módjairól a szakasz későbbi részében olvashat.

A PowerApps-katalógusok lehetőségei

A részletek képernyő ismertetése

A következő a részletek képernyő, amelynek alapértelmezett neve DetailScreen1. A képernyő fővezérlője a DetailForm1 nevű megjelenítési űrlap. A DetailForm1 más vezérlőket tartalmaz, például a DataCard1 nevű kártyavezérlőt (ebben az esetben a padlóburkolat kategóriáját jeleníti meg). Vannak még önálló vezérlőelemek is a képernyőn, például az IconEdit1 ikonvezérlő (erre kattintva vagy koppintva lehet szerkeszteni az aktuális elemet a szerkesztés/létrehozás képernyőn).

A részletek képernyő és annak vezérlői

A katalógusok számos lehetőséget kínálnak, az űrlapokból azonban kisebb a választék: vannak szerkesztési és megjelenítési űrlapok.

A PowerApps-űrlapok lehetőségei

A szerkesztés/létrehozás képernyő ismertetése

Az alkalmazás harmadik képernyője a szerkesztés/létrehozás képernyő, amelynek alapértelmezett neve EditScreen1. A képernyő fővezérlője az EditForm1 nevű szerkesztési űrlap. Az EditForm1 más vezérlőelemeket tartalmaz, például a DataCard8 nevű kártyavezérlőt (amely ebben az esetben a padlóburkolat kategóriájának szerkesztésére szolgál). Vannak még önálló vezérlőelemek is a képernyőn, például az IconAccept1 ikonvezérlő (erre kattintva vagy koppintva lehet menteni a szerkesztés/létrehozás képernyőn végzett módosításokat).

A szerkesztés képernyő és annak vezérlői

Most, hogy már ismeri, hogyan épül fel az alkalmazás képernyőkből és vezérlőkből, a következő témakörben az alkalmazás testreszabásáról olvashat.