Skip to main content

A Microsoft PowerApps szolgáltatásra vonatozó, harmadik féltől származó értesítések

A Microsoft PowerApps az alábbi projektekből származó anyagokat (a továbbiakban „Harmadik Féltől Származó Kód”) foglal magában. A Harmadik Féltől Származó Kódnak nem a Microsoft az eredeti szerzője. A Microsoft fenntart minden más, kifejezetten át nem engedett jogot, keletkezzen az következtetés révén, álláspont megváltoztatásának kizárása által vagy egyéb módon.

Dancing Script https://github.com/google/fonts/tree/master/ofl/dancingscript
Copyright © 2010 Pablo Impallari (www.impallari.com|impallari@gmail.com), Copyright © 2010 Igino Marini. (www.ikern.com|iginomarini.com), a „Dancing Script” Fenntartott Betűkészletnévvel

Great Vibes https://github.com/google/fonts/tree/master/ofl/greatvibes
Copyright © 2012, TypeSETit, LLC (typesetit@att.net), a „Great Vibes” Fenntartott Betűkészletnévvel.

Lato https://github.com/google/fonts/tree/master/ofl/lato
Copyright © 2010–2014 Poland Lukasz Dziedzic (team@latofonts.com) a „Lato” Fenntartott Betűkészletnévvel.

Patrick Hand https://github.com/google/fonts/tree/master/ofl/patrickhand
Copyright © 2010–2012 Patrick Wagesreiter (mail@patrickwagesreiter.at)

http://scripts.sil.org/OFL

-----------------------------------------------------------

SIL nyílt betűkészletlicenc 1.1-es verzió – 2007. február 26.

-----------------------------------------------------------

BEVEZETÉS

A Nyílt Betűkészletlicenc (Open Font License – a továbbiakban „OFL”) célja az, hogy az egész világon együttműködve végrehajtott betűkészlet-fejlesztési projektekre ösztönözzön, hogy támogassa az oktatási és nyelvészeti közösségek betűkészlet-készítő erőfeszítéseit, és hogy olyan ingyenes és nyitott keretrendszert biztosítson, amelyben a betűkészletek másokkal partnerként együttműködve megoszthatók és továbbfejleszthetők.

Az OFL megengedi a licencelt betűkészletek ingyenes használatát, tanulmányozását, módosítását és továbbterjesztését, amennyiben ezeket önmagukban nem értékesítik. A betűkészletek, ideértve bármilyen belőlük származtatott munkát is, bármilyen szoftverbe beágyazhatók, bármilyen szoftverhez hozzácsomagolhatók és bármilyen szoftverrel együtt terjeszthetők és/vagy értékesíthetők, feltéve, hogy semmilyen származtatott munka nem használ semmilyen fenntartott nevet. A betűkészletek és a belőlük származtatott munkák azonban semmilyen másfajta licenc alapján nem bocsáthatók ki. Az a követelmény, amely szerint a betűkészletekre továbbra is a jelen licencnek kell vonatkoznia, nem alkalmazandó a betűkészletek vagy a belőlük származtatott munkák felhasználásával létrehozott dokumentumokra.

Meghatározások

A „Betűkészletszoftver” a Szerzői Jogok Tulajdonosa(i) által a jelen licenc alapján kiadott és ilyenként egyértelműen megjelölt fájlok készletét jelenti. Beletartozhatnak forrásfájlok, fordítási parancsfájlok és dokumentációk.

A „Fenntartott Betűkészletnév” a szerzői jogi nyilatkozat(ok) után ilyenként meghatározott bármely nevet jelenti.

Az „Eredeti Verzió” a Betűkészletszoftver-összetevők gyűjteményének a Szerzői Jogok Tulajdonosa(i) által terjesztett formáját jelenti.

A „Módosított Verzió” bármilyen olyan származtatott munkát jelent, amely az Eredeti Verzió bármilyen összetevővel (összetevőkkel) történő kiegészítésével, bármely összetevőjének (összetevőinek) törlésével – részben vagy egészben történő – helyettesítésével, a formátumok megváltoztatásával vagy a Betűkészletszoftvernek egy új környezetbe történő átültetésével jön létre.

A „Szerző” bármilyen olyan tervezőt, mérnököt, programozót, dokumentációírót és egyéb személyt jelent, aki munkájával hozzájárult a Betűkészletszoftverhez.

ENGEDÉLY ÉS FELTÉTELEK

Ezennel ingyenesen jogot biztosítunk a Betűkészletszoftver egy példányát beszerző bármely személynek arra, hogy használja, tanulmányozza, másolja, egyesítse, beágyazza, módosítsa, továbbterjessze és értékesítse a Betűkészletszoftver módosított és nem módosított példányait, feltéve, hogy betartja a következő feltételeket:

 1. Sem a Betűkészletszoftver, sem annak bármelyik önálló összetevője, sem Eredeti, sem Módosított Verzióban nem értékesíthető önállóan.
 2. A Betűkészletszoftver Eredeti vagy Módosított Verziói bármilyen szoftverhez hozzácsomagolhatók és bármilyen szoftverrel együtt terjeszthetők és/vagy értékesíthetők, feltéve, hogy mindegyik példány tartalmazza a fenti szerzői jogi nyilatkozatot és a jelen licencet. Ez a tartalmazás jelenthet önálló szövegfájlokat, ember által olvasható fejléceket vagy szövegfájlokban vagy bináris fájlokban elhelyezett megfelelő, géppel olvasható metaadatmezőket, feltéve, hogy ezeket a mezőket a felhasználó könnyen meg tudja tekinteni.
 3. A Betűkészletszoftver egyetlen Módosított Verziója sem használhatja a Fenntartott Betűkészletnev(ek)et, kivéve, ha a megfelelő Szerzőijog-Tulajdonos erre kifejezett, írásos engedélyt adott. Ez a korlátozás a felhasználók számára látható elsődleges betűkészletnévre vonatkozik.
 4. A Betűkészletszoftver Szerzőijog-Tulajdonosának (Szerzőijog-Tulajdonosainak), illetve Szerzőjének (Szerzőinek) neve nem használható fel semmilyen Módosított Verzió hirdetésére, elismerő minősítésére vagy reklámozására, kivéve, amikor elismerik a Szerzői Jogok Tulajdonosának (Tulajdonosainak) és a Szerző(k)nek a hozzájárulását a Betűkészletszoftver elkészítéséhez, vagy ha a Szerzői Jogok Tulajdonosa(i), illetve a Szerző(k) erre kifejezett, írásos engedélyt ad(nak).
 5. A Betűkészletszoftvert, módosított vagy nem módosított formában, részben vagy egészben teljes mértékben a jelen licenc alapján kell terjeszteni, és semmilyen más licenc alapján nem szabad terjeszteni. Az a követelmény, amely szerint a betűkészletekre továbbra is a jelen licencnek kell vonatkoznia, nem alkalmazandó a Betűkészletszoftver felhasználásával létrehozott dokumentumokra.

MEGSZŰNÉS

Ha a fenti feltételek bármelyike nem teljesül, a jelen licenc érvénytelenné és semmissé válik.

FELELŐSSÉG ÉS SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA

A BETŰKÉSZLETSZOFTVERT „ADOTT ÁLLAPOTBAN” ÉS BÁRMIFÉLE SZAVATOSSÁG – LEGYEN AZ KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT – NÉLKÜL BIZTOSÍTJUK, NEM KORLÁTOZÓ JELLEGGEL IDEÉRTVE A FORGALMAZHATÓSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A SZERZŐI-, A SZABADALMI-, A VÉDJEGY- ÉS EGYÉB JOGBITORLÁS-MENTESSÉGRE VONATKOZÓ BÁRMILYEN SZAVATOSSÁGOT IS. A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSA SEMMILYEN ESETBEN SEM TEHETŐ FELELŐSSÉ A BETŰKÉSZLETSZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL VAGY A SZOFTVERREL KAPCSOLATOS EGYÉB TEVÉKENYSÉGEKBŐL KELETKEZŐ BÁRMIFÉLE IGÉNY, KÁR VAGY MÁS FELELŐSSÉG VONATKOZÁSÁBAN, IDEÉRTVE BÁRMILYEN ÁLTALÁNOS, RENDKÍVÜLI, KÖZVETETT, VÉLETLENSZERŰ ÉS KÖVETKEZMÉNYI KÁRT IS, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ SZERZŐDÉSES TEVÉKENYSÉG, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁS VAGY MÁS MIATT KÖVETKEZETT-E BE.


Ezek a fájlok az alább felsorolt projektekből származó fájlokon alapulnak vagy ilyen fájlokat foglalnak magukban (a továbbiakban „Harmadik Féltől Származó OSS”). Az alábbiakban olvasható az eredeti szerzői jogi nyilatkozat és az a licenc, amely alapján a Microsoft az ilyen Harmadik Féltől Származó OSS-t megkapta. Az ilyen licencek és nyilatkozatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak. A Microsoft a Harmadik Féltől Származó OSS-t a Microsoft-termékre vagy ‑szolgáltatásra vonatkozó licencfeltételek szerint adja Önnek licencbe. A Microsoft fenntart minden más, a jelen szerződésben kifejezetten át nem engedett jogot, keletkezzen az következtetés révén, álláspont megváltoztatásának kizárása által vagy egyéb módon.


Open Sans https://github.com/google/fonts/tree/master/apache/opensans

Open Sans Condensed https://github.com/google/fonts/tree/master/apache/opensanscondensed

Cordova-plugin-globalization  https://github.com/apache/cordova-plugin-globalization

Apache Cordova
Copyright 2012 The Apache Software Foundation

Ez a termék a
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) által kifejlesztett szoftvert tartalmaz.

Ez a szoftver Baptiste Lepilleur által kifejlesztett szoftvert tartalmaz
Copyright © 2007–2010 Baptiste Lepilleur

Ez a szoftver Joerg Wiedenmann által kifejlesztett szoftvert tartalmaz
Copyright © 2006 Joerg Wiedenmann

Ez a szoftver a BlackBerry Ltd. által kifejlesztett szoftvert tartalmaz
Copyright © 2014 BlackBerry Ltd.

JSZip 1.0.1-es verzió http://stuk.github.io/jszip/ (tartalmazhatja az Apache Antet)
Copyright © 2009–2012 Stuart Knightley, David Duponchel, Franz Buchinger, António Afonso

Mousetrap 1.5.3-as verzió https://github.com/ccampbell/mousetrap/archive/master.zip
Copyright 2015 Craig Campbell

PDFjs https://github.com/mozilla/pdf.js
The Apache software Foundation (http://www.apache.org/)

winjs.3.1 https://github.com/winjs/winjs
Copyright © Microsoft Open Technologies, Inc.

Winstore-jscompat https://github.com/MSOpenTech/winstore-jscompat/blob/master/winstore-jscompat.js
Copyright © Microsoft Open Technologies, Inc.

Peutetre-cordova-plugin-Hockeyapp https://github.com/peutetre/cordova-plugin-hockeyapp.git
Copyright 2014 Zengularity

Caja http://code.google.com/p/google-caja/downloads/list
Copyright © 2006 Google Inc.

Ionic-plugin-keyboard https://github.com/driftyco/ionic-plugin-keyboard
Copyright 2014 Drifty Co.

Cordova-plugin-device orientation https://github.com/apache/cordova-plugin-device-orientation
Copyright 2012 The Apache Software Foundation

Ez a termék a
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) által kifejlesztett szoftvert tartalmaz.

Cordova-plugin-geolocation https://github.com/apache/cordova-plugin-geolocation
Copyright 2012 The Apache Software Foundation

Ez a termék a
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) által kifejlesztett szoftvert tartalmaz.

Cordova-plugin-inappbrowser https://github.com/apache/cordova-plugin-inappbrowser
Copyright 2012 The Apache Software Foundation

Ez a termék a
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) által kifejlesztett szoftvert tartalmaz.

Cordova-plugin-network-information https://github.com/apache/cordova-plugin-network-information
The Apache software Foundation (http://www.apache.org/)

Ez a termék a
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) által kifejlesztett szoftvert tartalmaz.

Cordova-plugin-splashscreen https://github.com/apache/cordova-plugin-splashscreen
Copyright 2012 The Apache Software Foundation

Ez a termék a
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) által kifejlesztett szoftvert tartalmaz.

Cordova-plugin-screen-orientation https://github.com/gbenvenuti/cordova-plugin-screen-orientation
The Apache software Foundation (http://www.apache.org/)

Ez a termék a
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) által kifejlesztett szoftvert tartalmaz.

Cordova-plugin-console https://github.com/apache/cordova-plugin-console
Copyright 2012 The Apache Software Foundation

Ez a termék a
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) által kifejlesztett szoftvert tartalmaz.

Cordova-plugin-device https://github.com/apache/cordova-plugin-device
Copyright 2012 The Apache Software Foundation

Ez a termék a
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) által kifejlesztett szoftvert tartalmaz.

Cordova-plugin-device-motion https://github.com/apache/cordova-plugin-device-motion
Copyright 2012 The Apache Software Foundation

Ez a termék a
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) által kifejlesztett szoftvert tartalmaz.

Cordova-plugin-dialogs https://github.com/apache/cordova-plugin-dialogs
Copyright 2012 The Apache Software Foundation

Ez a termék a
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) által kifejlesztett szoftvert tartalmaz.

Cordova-plugin-file-transfer https://github.com/apache/cordova-plugin-file-transfer
Copyright 2012 The Apache Software Foundation

Ez a termék a
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) által kifejlesztett szoftvert tartalmaz.

Ez a termék az OkHttp-nek a következő webhelyről származó példányát tartalmazza: https://github.com/square/okhttp

Az Apache 2.0-s licence

Minthogy az Apache Licencének 2.0-s verziója (a továbbiakban a „Licenc”) alapján kapta licencbe, Ön ezt a fájlt kizárólag a Licencben foglaltaknak megfelelően használhatja. A Licencet innen szerezheti be: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

A KÓDOT „ADOTT ÁLLAPOTBAN” ÉS BÁRMIFÉLE SZAVATOSSÁG – LEGYEN AZ KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT – NÉLKÜL BIZTOSÍTJUK, NEM KORLÁTOZÓ JELLEGGEL IDEÉRTVE A JOGCÍMRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, A FORGALMAZHATÓSÁGRA ÉS A JOGBITORLÁS-MENTESSÉGRE VONATKOZÓ BÁRMILYEN VÉLELMEZETT SZAVATOSSÁGOT IS.

A Licenc szerinti jogosultságokra és korlátozásokra vonatkozó konkrét szövegrészek az Apache 2.0-s licencében olvashatók.


Web-pull-to-refresh https://github.com/apeatling/web-pull-to-refresh
Copyright © 2014 Andy Peatling

Bootstrap v3.3.5 (http://getbootstrap.com)
Copyright 2011–2015 Twitter, Inc.

HumbleSoftware-Flotr2 https://github.com/HumbleSoftware/Flotr2/blob/master/LICENSE
Copyright © 2012 Carl SutherlandHammerjs https://github.com/hammerjs/hammer.js/blob/master/LICENSE.md
Copyright © 2011–2014 Jorik Tangelder (Eight Media)

Intro.js v2.0 https://github.com/usablica/intro.js/blob/master/license.md
Copyright © 2013 usabli.ca – Afshin Mehrabani (@afshinmeh) hétvégi projektje

jquery http://jquery.org/license
Copyright © 2005, 2015 jQuery Foundation, Inc. 

jquery-PEP https://raw.githubusercontent.com/jquery/PEP/master/LICENSE.txt
Copyright jQuery Foundation és más társszerzők, https://jquery.org/

JSZip 1.0.1-es verzió http://stuk.github.io/jszip/
Copyright © 2009–2012 Stuart Knightley, David Duponchel, Franz Buchinger, António Afonso

Knockoutjs v. 3.4.0 http://knockoutjs.com/downloads/knockout-3.4.0.js
Copyright © Steven Sanderson – http://knockoutjs.com/

andrewplummer-sugar 1.4.1-es verzió https://github.com/andrewplummer/Sugar/blob/master/LICENSE
Copyright © 2014 Andrew Plummer

Swiper 3.1.0 http://www.idangero.us/swiper/
Copyright © 2014 Vladimir Kharlampidi

URIjs 1.14.1 http://medialize.github.io/URI.js/
Copyright © 2011 Rodney Rehm

VelocityJS.org (1.2.2) https://github.com/julianshapiro/velocity
Copyright © 2014 Julian Shapiro

Intro.js v2.0 https://github.com/usablica/intro.js
Copyright © 2013 usabli.ca – Afshin Mehrabani (@afshinmeh) hétvégi projektje

Tether https://github.com/HubSpot/tether/
Copyright © 2014–2016 HubSpot

Drop https://github.com/HubSpot/drop
Copyright © 2015 HubSpot

Chuxel.taco-tricks https://github.com/Chuxel/taco-tricks/tree/master/plugin-windows-package-fix
Copyright © Microsoft Corporation

Verso/CordovaClipboard https://github.com/VersoSolutions/CordovaClipboard
Copyright © 2013 VersoSolutions
Copyright © 2013 Verso Solutions LLC

Phonegap-plugin-push https://github.com/phonegap/phonegap-plugin-push
Copyright 2012–2016 Adobe Systems

Aphrodite
Copyright © 2016 Khan Academy
Innen származó munkát is tartalmaz: https://github.com/garycourt/murmurhash-js, amely az MIT által licencelt anyag a következő szerzői jogi nyilatkozattal:
Copyright © 2011 Gary Court

Serratus-quaggajs
Copyright © 2014 Christoph Oberhofer

Microsoft/monaco-editor v0.8.1
Copyright © 2016 Microsoft Corporation

Toastr
Copyright 2012–2015 John Papa, Hans Fjallemark és Tim Ferrell
Minden jog fenntartva.

React-Redux
Az MIT licence (MIT)
Copyright © 2015-től napjainkig Dan Abramov

REDUX
Az MIT licence (MIT)
Copyright © 2015-től napjainkig Dan Abramov

Xregexp
Copyright © 2007–2017 Steven Levithan http://xregexp.com/

Reselect
Copyright © 2015–2016 Reselect Contributors

Microsoft Teams JS függvénytár
Copyright © Microsoft Corporation
Minden jog fenntartva.

Fastclick
Copyright © 2014 The Financial Times Ltd.

Az MIT licence (MIT)

Ezennel ingyenesen jogot biztosítunk az e szoftvernek és a szoftver dokumentáció-fájljainak (a továbbiakban a „Szoftver”) egy példányát beszerző bármely személynek arra, hogy korlátozás nélkül hajtson végre a Szoftverrel kapcsolatos tevékenységeket, nem korlátozó jelleggel ideértve a Szoftver példányainak használatára, másolására, módosítására, egyesítésére, közzétételére, terjesztésére, allicencbe adására és/vagy értékesítésére vonatkozó jogokat, és hogy mindezeket a jogokat a Szoftvert megszerző személyeknek is megadja, feltéve, hogy betartják a következő feltételeket: A Szoftver, illetve a Szoftver lényeges részei összes példányának tartalmaznia kell a fenti szerzői jogi nyilatkozatot és a jelen engedélyezési nyilatkozatot.

A SZOFTVERT „ADOTT ÁLLAPOTBAN” ÉS BÁRMIFÉLE SZAVATOSSÁG – LEGYEN AZ KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT – NÉLKÜL BIZTOSÍTJUK, NEM KORLÁTOZÓ JELLEGGEL IDEÉRTVE A FORGALMAZHATÓSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A JOGBITORLÁS-MENTESSÉGRE VONATKOZÓ SZAVATOSSÁGOT IS. A SZERZŐK, ILLETVE A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI SEMMILYEN ESETBEN SEM TEHETŐK FELELŐSSÉ A SZOFTVERBŐL, A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL VAGY A SZOFTVERREL KAPCSOLATOS EGYÉB TEVÉKENYSÉGEKBŐL, ILLETVE AZOKKAL KAPCSOLATBAN KELETKEZŐ BÁRMIFÉLE KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNY, KÁR VAGY MÁS FELELŐSSÉG VONATKOZÁSÁBAN, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ SZERZŐDÉSES TEVÉKENYSÉG, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁS VAGY MÁS MIATT KÖVETKEZETT-E BE.


Pikaday https://github.com/dbushell/Pikaday
Copyright © 2014 David Bushell – A BSD és az MIT licence

Az MIT licence (MIT)

Copyright © 2014 David Bushell

Ezennel ingyenesen jogot biztosítunk az e szoftvernek és a szoftver dokumentáció-fájljainak (a továbbiakban a „Szoftver”) egy példányát beszerző bármely személynek arra, hogy korlátozás nélkül hajtson végre a Szoftverrel kapcsolatos tevékenységeket, nem korlátozó jelleggel ideértve a Szoftver példányainak használatára, másolására, módosítására, egyesítésére, közzétételére, terjesztésére, allicencbe adására és/vagy értékesítésére vonatkozó jogokat, és hogy mindezeket a jogokat a Szoftvert megszerző személyeknek is megadja, feltéve, hogy betartják a következő feltételeket: A Szoftver, illetve a Szoftver lényeges részei összes példányának tartalmaznia kell a fenti szerzői jogi nyilatkozatot és a jelen engedélyezési nyilatkozatot.

A SZOFTVERT „ADOTT ÁLLAPOTBAN” ÉS BÁRMIFÉLE SZAVATOSSÁG – LEGYEN AZ KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT – NÉLKÜL BIZTOSÍTJUK, NEM KORLÁTOZÓ JELLEGGEL IDEÉRTVE A FORGALMAZHATÓSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A JOGBITORLÁS-MENTESSÉGRE VONATKOZÓ SZAVATOSSÁGOT IS. A SZERZŐK, ILLETVE A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI SEMMILYEN ESETBEN SEM TEHETŐK FELELŐSSÉ A SZOFTVERBŐL, A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL VAGY A SZOFTVERREL KAPCSOLATOS EGYÉB TEVÉKENYSÉGEKBŐL, ILLETVE AZOKKAL KAPCSOLATBAN KELETKEZŐ BÁRMIFÉLE KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNY, KÁR VAGY MÁS FELELŐSSÉG VONATKOZÁSÁBAN, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ SZERZŐDÉSES TEVÉKENYSÉG, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁS VAGY MÁS MIATT KÖVETKEZETT-E BE.

A BSD licence

Copyright © 2014 David Bushell

Minden jog fenntartva.

Megengedett a forráskódú és bináris formában történő továbbterjesztés és használat, módosítással vagy anélkül, feltéve, hogy teljesülnek a következő feltételek:

 • A forráskód továbbterjesztésekor meg kell tartani a fenti szerzői jogi nyilatkozatot, a feltételek jelen listáját, valamint a következő felelősségkizáró nyilatkozatot.
 • A bináris formátumban történő továbbterjesztéskor a dokumentációban és/vagy a terjesztés során biztosított egyéb anyagokban kell szerepeltetni a fenti szerzői jogi nyilatkozatot, a feltételek jelen listáját, valamint a következő felelősségkizáró nyilatkozatot.

A SZOFTVERT A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI ÉS A TÁRSSZERZŐK „ADOTT ÁLLAPOTBAN” BIZTOSÍTJÁK, ÉS KIZÁRNAK BÁRMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT SZAVATOSSÁGOT, NEM KORLÁTOZÓ JELLEGGEL IDEÉRTVE A FORGALMAZHATÓSÁGRA ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT SZAVATOSSÁGOT IS. SEM A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSA, SEM A TÁRSSZERZŐK SEMMILYEN ESETBEN SEM VONHATÓK FELELŐSSÉGRE A KÖZVETLEN, A KÖZVETETT, A VÉLETLENSZERŰ, A RENDKÍVÜLI, A PÉLDAÉRTÉKŰ ÉS A KÖVETKEZMÉNYI KÁROKÉRT (NEM KORLÁTOZÓ JELLEGGEL IDEÉRTVE A HELYETTESÍTŐ TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉBŐL, A HASZNÁLATKIESÉSBŐL, AZ ADATVESZTÉSBŐL VAGY AZ ELMARADT NYERESÉGBŐL, ILLETVE AZ ÜZLETVITEL MEGSZAKADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ KÁROKAT IS), FÜGGETLENÜL AZ ALKALMAZOTT FELELŐSSÉGVISELÉSI ELVTŐL ÉS ATTÓL, HOGY A FELELŐSSÉG KÉRDÉSE SZERZŐDÉSSEL, OBJEKTÍV FELELŐSSÉGGEL VAGY SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSSAL (IDEÉRTVE A HANYAGSÁGOT ÉS AZ EGYÉB VÉTKES TEVÉKENYSÉGET IS) KAPCSOLATBAN MERÜLT-E FEL BÁRMELY MÓDON A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL ADÓDÓAN, AKKOR SEM, HA TÁJÉKOZTATTÁK ŐKET AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.


crypto-js https://code.google.com/p/crypto-js/wiki/License
Copyright © 2009–2013 Jeff Mott. Minden jog fenntartva.

A BSD 3 rendelkezésből álló új vagy átdolgozott licence

Megengedett a forráskódú és bináris formában történő továbbterjesztés és használat, módosítással vagy anélkül, feltéve, hogy teljesülnek a következő feltételek:

 • A forráskód továbbterjesztésekor meg kell tartani a fenti szerzői jogi nyilatkozatot, a feltételek jelen listáját, valamint a következő felelősségkizáró nyilatkozatot.
 • A bináris formátumban történő továbbterjesztéskor a dokumentációban vagy a terjesztés során biztosított egyéb anyagokban kell szerepeltetni a fenti szerzői jogi nyilatkozatot, a feltételek jelen listáját, valamint a következő felelősségkizáró nyilatkozatot.
 • Sem a CryptoJS neve, sem a CryptoJS szerzőtársainak neve nem használható fel az e szoftverből származtatott termékek jóváhagyó minősítésére vagy támogatására konkrét, előzetes, írásos engedély nélkül.

A SZOFTVERT A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI ÉS A TÁRSSZERZŐK „ADOTT ÁLLAPOTBAN” BIZTOSÍTJÁK, ÉS KIZÁRNAK BÁRMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT SZAVATOSSÁGOT, NEM KORLÁTOZÓ JELLEGGEL IDEÉRTVE A FORGALMAZHATÓSÁGRA ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT SZAVATOSSÁGOT IS. SEM A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSA, SEM A TÁRSSZERZŐK SEMMILYEN ESETBEN SEM VONHATÓK FELELŐSSÉGRE A KÖZVETLEN, A KÖZVETETT, A VÉLETLENSZERŰ, A RENDKÍVÜLI, A PÉLDAÉRTÉKŰ ÉS A KÖVETKEZMÉNYI KÁROKÉRT (NEM KORLÁTOZÓ JELLEGGEL IDEÉRTVE A HELYETTESÍTŐ TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉBŐL, A HASZNÁLATKIESÉSBŐL, AZ ADATVESZTÉSBŐL VAGY AZ ELMARADT NYERESÉGBŐL, ILLETVE AZ ÜZLETVITEL MEGSZAKADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ KÁROKAT IS), FÜGGETLENÜL AZ ALKALMAZOTT FELELŐSSÉGVISELÉSI ELVTŐL ÉS ATTÓL, HOGY A FELELŐSSÉG KÉRDÉSE SZERZŐDÉSSEL, OBJEKTÍV FELELŐSSÉGGEL VAGY SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSSAL (IDEÉRTVE A HANYAGSÁGOT ÉS AZ EGYÉB VÉTKES TEVÉKENYSÉGET IS) KAPCSOLATBAN MERÜLT-E FEL BÁRMELY MÓDON A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL ADÓDÓAN, AKKOR SEM, HA TÁJÉKOZTATTÁK ŐKET AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.


Objective-zip https://github.com/gianlucabertani/Objective-Zip
Copyright © 2009–2012 Flying Dolphin Studio. Minden jog fenntartva.

A BSD 3 rendelkezésből álló „új” vagy „átdolgozott” licence

Megengedett a forráskódú és bináris formában történő továbbterjesztés és használat, módosítással vagy anélkül, feltéve, hogy teljesülnek a következő feltételek:

 • A forráskód továbbterjesztésekor meg kell tartani a fenti szerzői jogi nyilatkozatot, a feltételek jelen listáját, valamint a következő felelősségkizáró nyilatkozatot.
 • A bináris formátumban történő továbbterjesztéskor a dokumentációban és/vagy a terjesztés során biztosított egyéb anyagokban kell szerepeltetni a fenti szerzői jogi nyilatkozatot, a feltételek jelen listáját, valamint a következő felelősségkizáró nyilatkozatot.
 • Sem a Flying Dolphin Studio neve, sem a Flying Dolphin Studio szerzőtársainak neve nem használható fel az e szoftverből származtatott termékek jóváhagyó minősítésére vagy támogatására konkrét, előzetes, írásos engedély nélkül.

A SZOFTVERT A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI ÉS A TÁRSSZERZŐK „ADOTT ÁLLAPOTBAN” BIZTOSÍTJÁK, ÉS KIZÁRNAK BÁRMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT SZAVATOSSÁGOT, NEM KORLÁTOZÓ JELLEGGEL IDEÉRTVE A FORGALMAZHATÓSÁGRA ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT SZAVATOSSÁGOT IS. SEM A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSA, SEM A TÁRSSZERZŐK SEMMILYEN ESETBEN SEM VONHATÓK FELELŐSSÉGRE A KÖZVETLEN, A KÖZVETETT, A VÉLETLENSZERŰ, A RENDKÍVÜLI, A PÉLDAÉRTÉKŰ ÉS A KÖVETKEZMÉNYI KÁROKÉRT (NEM KORLÁTOZÓ JELLEGGEL IDEÉRTVE A HELYETTESÍTŐ TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉBŐL, A HASZNÁLATKIESÉSBŐL, AZ ADATVESZTÉSBŐL VAGY AZ ELMARADT NYERESÉGBŐL, ILLETVE AZ ÜZLETVITEL MEGSZAKADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ KÁROKAT IS), FÜGGETLENÜL AZ ALKALMAZOTT FELELŐSSÉGVISELÉSI ELVTŐL ÉS ATTÓL, HOGY A FELELŐSSÉG KÉRDÉSE SZERZŐDÉSSEL, OBJEKTÍV FELELŐSSÉGGEL VAGY SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSSAL (IDEÉRTVE A HANYAGSÁGOT ÉS AZ EGYÉB VÉTKES TEVÉKENYSÉGET IS) KAPCSOLATBAN MERÜLT-E FEL BÁRMELY MÓDON A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL ADÓDÓAN, AKKOR SEM, HA TÁJÉKOZTATTÁK ŐKET AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.


GCDWebServer https://github.com/swisspol/GCDWebServer.git
Copyright © 2012–2014 Pierre-Olivier Latour. Minden jog fenntartva.

A BSD 3 rendelkezésből álló „új” vagy „átdolgozott” licence

Megengedett a forráskódú és bináris formában történő továbbterjesztés és használat, módosítással vagy anélkül, feltéve, hogy teljesülnek a következő feltételek:

 • A forráskód továbbterjesztésekor meg kell tartani a fenti szerzői jogi nyilatkozatot, a feltételek jelen listáját, valamint a következő felelősségkizáró nyilatkozatot.
 • A bináris formátumban történő továbbterjesztéskor a dokumentációban és/vagy a terjesztés során biztosított egyéb anyagokban kell szerepeltetni a fenti szerzői jogi nyilatkozatot, a feltételek jelen listáját, valamint a következő felelősségkizáró nyilatkozatot.
 • Pierre-Olivier Latour neve konkrét, előzetes, írásos engedély nélkül nem használható az e szoftverből származtatott termékek jóváhagyó minősítésére vagy támogatására.

A SZOFTVERT A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI ÉS A TÁRSSZERZŐK „ADOTT ÁLLAPOTBAN” BIZTOSÍTJÁK, ÉS KIZÁRNAK BÁRMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT SZAVATOSSÁGOT, NEM KORLÁTOZÓ JELLEGGEL IDEÉRTVE A FORGALMAZHATÓSÁGRA ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT SZAVATOSSÁGOT IS. PIERRE-OLIVIER LATOUR SEMMILYEN ESETBEN SEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLENSZERŰ, RENDKÍVÜLI, PÉLDAÉRTÉKŰ ÉS KÖVETKEZMÉNYI KÁRÉRT (NEM KORLÁTOZÓ JELLEGGEL IDEÉRTVE A HELYETTESÍTŐ TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉBŐL, A HASZNÁLATKIESÉSBŐL, AZ ADATVESZTÉSBŐL VAGY AZ ELMARADT NYERESÉGBŐL, ILLETVE AZ ÜZLETVITEL MEGSZAKADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ KÁROKAT IS), FÜGGETLENÜL AZ ALKALMAZOTT FELELŐSSÉGVISELÉSI ELVTŐL ÉS ATTÓL, HOGY A FELELŐSSÉG KÉRDÉSE SZERZŐDÉSSEL, OBJEKTÍV FELELŐSSÉGGEL VAGY SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSSAL (IDEÉRTVE A HANYAGSÁGOT ÉS AZ EGYÉB VÉTKES TEVÉKENYSÉGET IS) KAPCSOLATBAN MERÜLT-E FEL BÁRMILYEN MÓDON A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL ADÓDÓAN, AKKOR SEM, HA TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.


For React Software>
Copyright © 2013-től napjainkig Facebook, Inc.
Minden jog fenntartva.

Immutable
Copyright © 2014–2015 Facebook, Inc. Minden jog fenntartva.

A BSD 3 rendelkezésből álló licence

Megengedett a forráskódú és bináris formában történő továbbterjesztés és használat, módosítással vagy anélkül, feltéve, hogy teljesülnek a következő feltételek:

 • A forráskód továbbterjesztésekor meg kell tartani a fenti szerzői jogi nyilatkozatot, a feltételek jelen listáját, valamint a következő felelősségkizáró nyilatkozatot.
 • A bináris formátumban történő továbbterjesztéskor a dokumentációban és/vagy a terjesztés során biztosított egyéb anyagokban kell szerepeltetni a fenti szerzői jogi nyilatkozatot, a feltételek jelen listáját, valamint a következő felelősségkizáró nyilatkozatot.
 • Sem a Facebook neve, sem a Facebook szerzőtársainak neve nem használható fel az e szoftverből származtatott termékek jóváhagyó minősítésére vagy támogatására konkrét, előzetes, írásos engedély nélkül.

A SZOFTVERT A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI ÉS A TÁRSSZERZŐK „ADOTT ÁLLAPOTBAN” BIZTOSÍTJÁK, ÉS KIZÁRNAK BÁRMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT SZAVATOSSÁGOT, NEM KORLÁTOZÓ JELLEGGEL IDEÉRTVE A FORGALMAZHATÓSÁGRA ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT SZAVATOSSÁGOT IS. SEM A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSA, SEM A TÁRSSZERZŐK SEMMILYEN ESETBEN SEM VONHATÓK FELELŐSSÉGRE A KÖZVETLEN, A KÖZVETETT, A VÉLETLENSZERŰ, A RENDKÍVÜLI, A PÉLDAÉRTÉKŰ ÉS A KÖVETKEZMÉNYI KÁROKÉRT (NEM KORLÁTOZÓ JELLEGGEL IDEÉRTVE A HELYETTESÍTŐ TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉBŐL, A HASZNÁLATKIESÉSBŐL, AZ ADATVESZTÉSBŐL VAGY AZ ELMARADT NYERESÉGBŐL, ILLETVE AZ ÜZLETVITEL MEGSZAKADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ KÁROKAT IS), FÜGGETLENÜL AZ ALKALMAZOTT FELELŐSSÉGVISELÉSI ELVTŐL ÉS ATTÓL, HOGY A FELELŐSSÉG KÉRDÉSE SZERZŐDÉSSEL, OBJEKTÍV FELELŐSSÉGGEL VAGY SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSSAL (IDEÉRTVE A HANYAGSÁGOT ÉS AZ EGYÉB VÉTKES TEVÉKENYSÉGET IS) KAPCSOLATBAN MERÜLT-E FEL BÁRMELY MÓDON A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL ADÓDÓAN, AKKOR SEM, HA TÁJÉKOZTATTÁK ŐKET AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.


isaacs/sax-js
Copyright © Isaac Z. Schlueter és szerzőtársai

Az ISC licence

Ezennel díjfizetés ellenében vagy díjmentesen jogot biztosítunk e szoftver bármilyen célból történő használatára, másolására, módosítására és/vagy terjesztésére, feltéve, hogy az összes példányban megjelenik a fenti szerzői jogi nyilatkozat és a jelen engedélyezési nyilatkozat.

A SZOFTVERT A SZERZŐK „ADOTT ÁLLAPOTBAN” BIZTOSÍTJÁK, ÉS ERRE A SZOFTVERRE VONATKOZÓAN KIZÁRNAK MINDEN SZAVATOSSÁGOT, IDEÉRTVE A FORGALMAZHATÓSÁGRA ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ MINDEN VÉLELMEZETT SZAVATOSSÁGOT IS. A SZERZŐ SEMMILYEN ESETBEN SEM TEHETŐ FELELŐSSÉ A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL VAGY TELJESÍTMÉNYÉBŐL, ILLETVE AZ EZEKKEL KAPCSOLATBAN KELETKEZŐ SEMMIFÉLE RENDKÍVÜLI, KÖZVETLEN, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁRÉRT, ILLETVE SEMMILYEN OLYAN KÁRÉRT, AMELY HASZNÁLATKIESÉSBŐL, ADATVESZTÉSBŐL VAGY ELMARADT NYERESÉGBŐL SZÁRMAZIK, LEGYEN ENNEK OKA AKÁR SZERZŐDÉSES TEVÉKENYSÉG, AKÁR HANYAGSÁG, AKÁR EGYÉB SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÓ TEVÉKENYSÉG.

====

A Mathias Bynens által készített „String.fromCodePoint” használata az MIT licence alapján történik a következők szerint:

Copyright Mathias Bynens <https://mathiasbynens.be/>

Ezennel ingyenesen jogot biztosítunk az e szoftvernek és a szoftver dokumentáció-fájljainak (a továbbiakban a „Szoftver”) egy példányát beszerző bármely személynek arra, hogy korlátozás nélkül hajtson végre a Szoftverrel kapcsolatos tevékenységeket, nem korlátozó jelleggel ideértve a Szoftver példányainak használatára, másolására, módosítására, egyesítésére, közzétételére, terjesztésére, allicencbe adására és/vagy értékesítésére vonatkozó jogokat, és hogy mindezeket a jogokat a Szoftvert megszerző személyeknek is megadja, feltéve, hogy betartják a következő feltételeket:

A Szoftver, illetve a Szoftver lényeges részei összes példányának tartalmaznia kell a fenti szerzői jogi nyilatkozatot és a jelen engedélyezési nyilatkozatot.

A SZOFTVERT „ADOTT ÁLLAPOTBAN” ÉS BÁRMIFÉLE SZAVATOSSÁG – LEGYEN AZ KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT – NÉLKÜL BIZTOSÍTJUK, NEM KORLÁTOZÓ JELLEGGEL IDEÉRTVE A FORGALMAZHATÓSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A JOGBITORLÁS-MENTESSÉGRE VONATKOZÓ SZAVATOSSÁGOT IS. A SZERZŐK, ILLETVE A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI SEMMILYEN ESETBEN SEM TEHETŐK FELELŐSSÉ A SZOFTVERBŐL, A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL VAGY A SZOFTVERREL KAPCSOLATOS EGYÉB TEVÉKENYSÉGEKBŐL, ILLETVE AZOKKAL KAPCSOLATBAN KELETKEZŐ BÁRMIFÉLE KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNY, KÁR VAGY MÁS FELELŐSSÉG VONATKOZÁSÁBAN, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ SZERZŐDÉSES TEVÉKENYSÉG, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁS VAGY MÁS MIATT KÖVETKEZETT-E BE.