Power BI

A Power BI egy üzleti elemzési eszközcsomag, mellyel adatokat elemezhet és megoszthatja a levont következtetéseket. Figyelheti üzleti tevékenységét, és a minden eszközön elérhető intelligens irányítópultokon gyorsan kaphat válaszokat. Az alkalmazásban ellenőrizheti a Power BI szolgáltatásban beállított adatriasztások állapotát. A Power BI adatriasztásaival kapcsolatos további információkat a dokumentációs oldalon találhat.

Ez a témakör ismerteti, hogyan használható a Power BI-kapcsolat alkalmazásokban, és felsorolja a rendelkezésre álló függvényeket.

Mire van szükség a használat megkezdéséhez?

A Power BI-kapcsolat használata az alkalmazásban

A Power BI szolgáltatásban beállított riasztások felsorolása

 1. A Beszúrás menüben válassza a Gyűjtemény lehetőséget, és adja hozzá valamelyik Szöveggyűjteményt.
 2. Az aktuális felhasználói riasztások megjelenítéséhez állítsa a gyűjtemény Items (Elemek) tulajdonságát a következő képletre:

  PowerBI.GetAlerts()

A rendszer ekkor frissíti a gyűjteményt a riasztások listájával. Minden riasztás esetében megjelenik a riasztás neve, a riasztás azonosítószáma és a csoportos munkaterület azonosítója, ahol a riasztás konfigurálva lett. A riasztással kapcsolatos további információk eléréséhez szüksége lesz a riasztásazonosítóra.

Egy riasztás állapotának megtekintése

A riasztás állapotának megtekintéséhez hívja meg a CheckAlertStatus függvényt a fenti lépésben megkapott riasztásazonosítóval.

A riasztásazonosító megadható karakterlánckonstansként (például „1234”) vagy egy, a GetAlerts() hívás használatával feltöltött gyűjteményszakaszra mutató hivatkozásként (például Gallery1.Selected.alertId)

A folytatáshoz adjon hozzá egy szövegmezőt, és a Text (Szöveg) tulajdonságát állítsa az alábbi formulák egyikére:

 • PowerBI.CheckAlertStatus( /* alert ID that you received from GetAlert */ ).alertTitle
 • PowerBI.CheckAlertStatus( /* alert ID that you received from GetAlert */ ).currentTileValue
 • PowerBI.CheckAlertStatus( /* alert ID that you received from GetAlert */ ).alertThreshold
 • PowerBI.CheckAlertStatus( /* alert ID that you received from GetAlert */ ).isAlertTriggered

A rendszer ekkor frissíti a szövegmezőt a riasztás aktuális állapotával.

A rendelkezésre álló függvények áttekintése

Ez a kapcsolat a következő függvényeket tartalmazza:

Függvény neve Leírás
GetAlerts A Power BI szolgáltatásban beállított riasztások felsorolása
CheckAlertStatus Egy adott riasztás állapotának ellenőrzése

GetAlerts

A Power BI szolgáltatásban beállított riasztások felsorolása.

Bemeneti tulajdonságok

Nincs.

Kimeneti tulajdonságok

Tulajdonság neve Adattípus Szükséges Leírás
érték tömb Nem A Power BI szolgáltatásban beállított adatriasztások tömbje. A tömb elemei a következőket tartalmazzák:
 • alertTitle: a riasztás címe
 • alertId: a riasztás azonosítója
 • groupId: Annak a csoportnak az azonosítója, melyben a riasztás létre lett hozva

CheckAlertStatus

Egy riasztás állapotának ellenőrzése.

Megjegyzés: az ennek a végpontnak küldött kérelmek riasztásonként szabályozva lesznek, ha azokat túl gyakran hívják meg.

Bemeneti tulajdonságok

Tulajdonság neve Adattípus Szükséges Leírás
alertId egész szám Igen Egy riasztás a GetAlerts által visszaadott azonosítója

Kimeneti tulajdonságok

Tulajdonság neve Adattípus Szükséges Leírás
tileValue szám Nem A csempe értéke a riasztás aktiválódásakor
tileUrl karakterlánc Nem A riasztást tartalmazó csempe URL-címe
alertTitle karakterlánc Nem A riasztás neve
isAlertTriggered logikai Nem Azt határozza meg, hogy a riasztás jelenleg aktiválva van-e
alertThreshold szám Nem A riasztás aktiválódásának küszöbértéke

Hasznos hivatkozások

Az összes rendelkezésre álló kapcsolat áttekintése.
További információk a kapcsolatok hozzáadásáról alkalmazásokhoz.