A környezet a PowerApps szolgáltatásban megjelenő új fogalom. Egyszerűen fogalmazva, a környezetek olyan helyek, ahol a szervezet üzleti adatai, alkalmazásai és folyamatai tárolhatók, felügyelhetők és megoszthatók. Ezen felül tárolókként is szolgálnak olyan alkalmazások elválasztására, amelyek esetlegesen más szerepkörökkel, biztonsági követelményekkel vagy célközönségekkel rendelkeznek. A környezetek használatának módja a szervezettől és a készíteni kívánt alkalmazásoktól függ. Példa:

 1. Előfordulhat, hogy csak egyetlen környezetben szeretne alkalmazásokat készíteni.
 2. Létrehozhat olyan külön környezeteket, amelyek az alkalmazások teszt- és üzemi verzióit csoportosítják.
 3. Létrehozhat olyan külön környezeteket, amelyek a vállalat egyes csapataihoz vagy részlegeihez tartoznak, és amelyek az egyes célközönséghez tartozó megfelelő adatokat és alkalmazásokat tartalmazzák.
 4. Emellett létrehozhat különálló környezeteket a vállalat világszerte található különféle leányvállalatai számára is.

Környezeti hatókör

Az egyes környezetek egy-egy Azure AD-bérlőben jönnek létre, és az erőforrásaikhoz csak a bérlőn belüli felhasználók férhetnek hozzá. A környezetek földrajzi helyhez (például az Egyesült Államokhoz) is vannak kötve. Amikor egy környezetben létrehoz egy alkalmazást, azt csak az adott földrajzi helyen található adatközpontokhoz irányítja a rendszer. Minden ebben a környezetben létrehozott elem (beleértve a kapcsolatokat, az átjárókat, a Microsoft Flow szolgáltatást használó folyamatokat és egyebeket) a környezetük helyéhez is kötve vannak.

Minden környezetnek nulla vagy egy Common Data Service-adatbázisa lehet, amely az alkalmazások tárolására szolgál. A PowerApps szolgáltatáshoz vásárolt licenctől, valamint az adott környezeten belüli engedélyeitől függ, hogy hozhat-e létre adatbázist a környezethez. További információt a díjszabási adatok tartalmaznak.

Amikor létrehoz egy alkalmazást egy környezetben, az csak azokhoz az ugyanabban a környezetben üzembe helyezett adatforrásokhoz csatlakozhat, beleértve a kapcsolatokat, az átjárókat, a folyamatokat és a Common Data Service-adatbázisokat. Tekintsük például azt a forgatókönyvet, amelyben két környezetet hozott létre „Teszt”, illetve „Fejl” néven, és mindkét környezetben létrehozott egy Common Data Service-adatbázist. Ha a „Teszt” környezetben hoz létre alkalmazást, az csak a „Teszt” adatbázisához kapcsolódhat, a „Fejl” adatbázisához viszont nem.

Emellett van egy folyamat, amellyel erőforrások helyezhetők át egyik környezetből a másikba. További információk: Erőforrások áttelepítése.

Környezeti engedélyek

A környezetek két beépített szerepkörrel rendelkeznek, amelyek az adott környezeten belül hozzáférést biztosítanak az engedélyekhez:

 • Környezeti rendszergazdai szerepkörben az összes felügyeleti művelet elvégezhet az adott környezetben, beleértve az alábbiakat:

  o Felhasználók vagy csoportok felvétele a környezeti rendszergazdai vagy a környezetkészítői szerepkörbe, illetve eltávolításuk onnan

  o Common Data Service-adatbázis kiépítése a környezethez

  o A környezeten belül létrehozott összes erőforrás megtekintése és kezelése

  o Adatveszteség-megelőzési házirendek beállítása További információt a Data loss prevention policies (Adatveszteség-megelőzési házirendek) című témakörben talál.

 • Környezetkészítői szerepkörben erőforrások hozhatók létre az adott környezeten belül, beleértve az alkalmazásokat, a kapcsolatokat, az egyéni API-kat, az átjárókat és a Microsoft Flow szolgáltatást használó folyamatokat.

A környezetkészítők terjeszthetik is az adott környezetben készített alkalmazásokat a szervezet más felhasználói számára oly módon, hogy megosztják az alkalmazásokat az egyes felhasználókkal, biztonsági csoportokkal vagy akár a szervezeten belüli összes felhasználóval. További információt a Share an app in PowerApps (Alkalmazás megosztása a PowerApps szolgáltatásban) című témakörben talál.

Az ezekhez a környezeti szerepkörökhöz hozzárendelt felhasználók vagy csoportok nem kapnak automatikusan engedélyt a környezeti adatbázishoz való hozzáférésre (ha van); ezt az adatbázis tulajdonosának kell külön biztosítania. További információt a Configure database security (Adatbázis-biztonság konfigurálása) című témakörben talál.

A környezet rendszergazdája a PowerApps felügyeleti központjában rendelheti hozzá a felhasználókat és biztonsági csoportokat e két szerepkör valamelyikéhez. További információt az Environment Administration (Környezetek felügyelete) című témakörben talál.

Az alapértelmezett környezet

A PowerApps minden egyes bérlőhöz létrehoz egy alapértelmezett környezetet, és megosztja az adott bérlőn belüli összes felhasználóval. Minden alkalommal, amikor új felhasználó regisztrál a PowerApps szolgáltatásra, a rendszer automatikusan felveszi az alapértelmezett környezet készítői szerepkörébe. A rendszer az alapértelmezett környezetet az AAD-bérlő alapértelmezett régiójához legközelebbi régióban hozza létre.

Note:

Automatikusan egy felhasználó sem lesz felvéve az alapértelmezett környezet környezet-rendszergazdai szerepkörébe. További információt az Environment Administration (Környezetek felügyelete) című témakörben talál.

Az alapértelmezett környezet elnevezése a következő lesz: „{Azure AD-bérlő neve} (alapértelmezett)”

Környezet kiválasztása

A környezetek bevezetésével a https://web.powerapps.com webhely megnyitásakor új felület jelenik meg. Az oldalon látható alkalmazások, kapcsolatok és egyéb elemek ezentúl a kiválasztott aktuális környezet alapján lesznek leszűrve. Az aktuális környezet a fejléc jobb széle mellett látható környezetválasztóban szerepel. Másik környezet kiválasztásához kattintson vagy koppintson a választóra, és megjelenik a rendelkezésre álló környezetek listája. Kattintson vagy koppintson arra a környezetre, amelyikbe be szeretne lépni.

A választóban akkor fog megjelenni környezet, ha Ön megfelel az alábbi követelmények egyikének:

 1. A környezeti rendszergazdai szerepkör tagja a környezetben.
 2. A környezetkészítői szerepkör tagja a környezetben.
 3. Ön nem környezeti rendszergazda vagy környezetkészítő a környezetben, de Közreműködői hozzáférést kapott legalább egy környezeten belüli alkalmazáshoz. További információ: Share an app (Alkalmazás megosztása). Megjegyzés: ebben az esetben nem fog tudni alkalmazásokat létrehozni ebben a környezetben, csupán az Önnel megosztott meglévő alkalmazások módosítására lesz képes.

Környezet létrehozása

Kik hozhatnak létre környezetet?

A licence szabja meg, hogy létrehozhat-e környezeteket.

Licenc Környezetek létrehozása engedélyezett
PowerApps P2
PowerApps P2 próbaverzió
PowerApps P1 x
PowerApps P1 próbaverzió x
Dynamics 365-csomagok x
Office 365-csomagok x
Dynamics 365-alkalmazások és -csapatok csomagjai x

Minden felhasználó legfeljebb öt környezetet hozhat létre.

Jelenleg nincs lehetőség környezet törlésére.

Hol hozhatók létre környezetek?

Új környezeteket a PowerApps.com webhelyen és a PowerApps felügyeleti központjában fog tudni létrehozni. Ha létrehoz egy környezetet, a rendszer automatikusan felveszi Önt annak a környezetnek a környezeti rendszergazdai szerepkörébe. A környezeti rendszergazdai vagy a környezetkészítői szerepkör tagjaként korlátlan számú környezetben vehet részt. További információt az Environment Administration (Környezetek felügyelete) című témakörben talál.

Milyen változások érintik a PowerApps előzetes verziójának felhasználóit?

Azok a felhasználók, akik használták a PowerApps előzetes verzióját, a környezetek bevezetésével néhány módosítást fognak tapasztalni a szolgáltatásban. Az alábbi táblázat azt tartalmazza, hogy milyen változásokra számíthatnak az egyesült államokbeli és az Egyesült Államokon kívüli felhasználók:

User (Felhasználó) Mi történik?
Az előzetes verzió Common Data Service-adatbázist létrehozó felhasználói Egy „{név} környezete” elnevezésű környezet jelenik meg, amely a Common Data Service-adatbázis előzetes verzióját, valamint az esetlegesen erre felépített alkalmazásokat tartalmazza. A rendszer felveszi Önt e környezet környezetkészítői és környezeti rendszergazdai szerepkörébe, valamint az adatbázis tulajdonosaként. Miután a PowerApps általánosan elérhetővé válik, frissíteni fogjuk a Common Data Service metaadatait. E módosítás hatásának köszönhetően továbbra is tudja majd használni azokat az entitásokat és alkalmazásokat, amelyeket már felépített a Common Data Service-adatbázis előzetes verziójára, azonban ebben az adatbázisban nem fog tudni mezőket vagy entitásokat létrehozni. Hamarosan kiadunk egy útmutatót, amely ismerteti, hogy frissített metaadatokat tartalmazó adatbázissal hogyan hozhatók létre környezetek, valamint hogy abba a környezetbe hogyan telepíthetők át az alkalmazások.
Megjegyzés: Ha a Common Data Service-adatbázis előzetes verziójára felépített alkalmazások bármelyike egyéni API-t is használ adatforrásként, akkor azok ideiglenesen működésképtelenné válnak ebben a környezetben, mivel az összes egyéni API-t az alapértelmezett környezetbe telepíti át a rendszer. Az érintett alkalmazások javításához az egyéni API-t újból létre kell majd hozni ebben a környezetben.
Az előzetes verzió egyesült államokbeli felhasználói A bérlő alapértelmezett környezetében az alábbi, a PowerApps előzetes verziójának időszakában létrehozott erőforrások lesznek elérhetők:
- Az összes létrehozott alkalmazás (kivéve az előzetes verziójú Common Data Service-adatbázishoz csatlakozókat)
- Az összes létrehozott kapcsolat és egyéni API
- Az összes telepített helyszíni adatátjáró
Az előzetes verzió az Egyesült Államokon kívüli felhasználói Az alapértelmezett környezeten kívül meg fog jelenni egy „{Azure AD-bérlő} (előzetes verzióból)” elnevezésű környezet is, amely az alábbi, a PowerApps előzetes verziójának időszakában létrehozott erőforrásokat tartalmazza:
- Az összes létrehozott alkalmazás (kivéve az előzetes verziójú Common Data Service-adatbázishoz csatlakozókat)
- Az összes létrehozott kapcsolat és egyéni API
- Az összes telepített helyszíni adatátjáró.
A rendszer ezen környezet környezetkészítői szerepkörébe fogja felvenni.

Az előzetes verzió felhasználója az a személy, aki a Microsoft PowerApps szolgáltatást még annak általánosan elérhetővé (GA) válása előtt használta.

Két héttel a PowerApps általánosan elérhetővé (GA) válása után az előzetes verziójú tartalmat tartalmazó környezetek írásvédettként lesznek megjelölve (az alapértelmezett környezet kivételével). Minden meglévő alkalmazás és folyamat továbbra is működni fog ezekben a környezetekben, de alkalmazásokat vagy folyamatokat nem fog tudni létrehozni. A környezetek felhasználói számára erősen ajánlott a tartalmak áttelepítése az alapértelmezett vagy más egyéni környezetbe. Az áttelepítés folyamatáról további információt az alábbi blogban talál (amely ezen a héten jelenik meg): Common Data Service features announcement blog (Common Data Service-szolgáltatásokat bejelentő blog).

Példakörnyezetek az előzetes verzió egyesült államokbeli felhasználói számára

Példakörnyezetek az előzetes verzió az Egyesült Államokon kívüli felhasználói számára

Környezetek felügyelete a szervezetben

A környeztek bevezetésével egy időben elindítjuk a PowerApps felügyeleti központját is, amelyben az összes olyan környezet felügyelhető, amelyet létrehozott, illetve amelyhez környezeti rendszergazdai szerepkörben hozzáadták. A felügyeleti központban minden felügyeleti művelet elvégezhető az adott környezeten, beleértve az alábbiakat:

 • Felhasználók vagy csoportok felvétele a környezeti rendszergazdai vagy a környezetkészítői szerepkörbe, illetve eltávolításuk onnan. További információt az Environment Administration (Környezetek felügyelete) című témakörben talál.
 • Common Data Service-adatbázis kiépítése a környezet számára. További információt a Create a Common Data Service database (Common Data Service-adatbázis létrehozása) című témakörben talál.
 • Adatveszteség-megelőzési házirendek beállítása. További információt a Data loss prevention policies (Adatveszteség-megelőzési házirendek) című témakörben talál.
 • Adatbázis-biztonsági házirendek beállítása (adatbázis-szerepkörök által nyitottként vagy korlátozottként). További információt a Configure database security (Adatbázis-biztonság konfigurálása) című témakörben talál.
 • A globális rendszergazdai szerepkörű Azure AD-bérlő tagjai (többek között az Office 365 globális rendszergazdái) az összes, a bérlőjükben létrehozott környezetet is felügyelhetik, valamint a PowerApps felügyeleti központjában bérlői szintű házirendeket állíthatnak be.