Az abszolút értékeket, a természetes logaritmusokat, a négyzetgyököket illetve az e és az egyéb számok adott hatványra emelt értékét számítják ki.

Leírás

Az Abs függvény az argumentum nem negatív értékét adja eredményül. Ha a szám negatív, az Abs függvény annak ellentettjét adja eredményül.

Az Exp függvény az e értékét adja eredményül az argumentum hatványára emelve. Az e transzcendens szám értéke 2,7182818...

Az Ln függvény az argumentum természetes logaritmusát adja eredményül (ahol az alap az e szám).

A Power függvény egy szám adott hatványra emelt értékét adja eredményül. Ez a függvény egyenértékű a ^ operátorral.

Az Sqrt függvény azt a számot adja eredményül, amely önmagával szorozva megegyezik az argumentummal.

Ha egyetlen számot ad meg, a kapott eredmény is egyetlen szám, amelynek értéke a meghívott függvényen alapul. Ha számokat tartalmazó egyoszlopos táblát ad meg, a kapott eredmény is egyoszlopos tábla, amelyben rekordonként egy eredmény található az argumentum táblájának megfelelően. Többoszlopos tábla használata esetén átalakíthatja azt egyoszlopos táblává a táblák használatának megfelelően.

Ha az argumentum nem definiált értéket adna vissza, az eredmény üres. Ez negatív számok négyzetgyökeinek és logaritmusainak kiszámításakor fordulhat elő.

Szintaxis

Abs( Szám )
Exp( Szám )
Ln( Szám )
Sqrt( Szám )

  • Szám – kötelező. A művelethez használandó szám.

Power( Alap, Kitevő )

  • Alap – kötelező. A hatványozáshoz használandó alapérték.
  • Kitevő – kötelező. A kitevő, amelyre az alap hatványozása történik.

Abs( Egyoszlopos tábla )
Exp( Egyoszlopos tábla )
Ln( Egyoszlopos tábla )
Sqrt( Egyoszlopos tábla )

  • Egyoszlopos tábla – kötelező. A művelethez használandó egyoszlopos, számokat tartalmazó tábla.

Példák

Egy számmal

Képlet Leírás Eredmény
Abs( -55 ) A negatív előjel nélküli számot adja eredményül. 55
Exp( 2 ) Az e értékét adja eredményül 2 vagy e * e hatványára emelve. 7,389056...
Ln( 100 ) 100 természetes logaritmusát adja eredményül (ahol az alap az e szám). 4,605170...
Power( 5, 3 ) Az 5 értéket a harmadik hatványára emelve (azaz az 5 * 5 * 5 értéket) adja eredményül. 125
Sqrt( 9 ) Azt a számot adja vissza, amely önmagával szorozva 9-et ad eredményül. 3

Egyoszlopos táblával

A szakaszban található példák az Értéktábla nevű adatforrást tartalmazzák, amelyben az alábbi adatok szerepelnek:

Képlet Leírás Eredmény
Abs( Értéktábla ) A táblában található egyes számok abszolút értékét adja eredményül.
Exp( Értéktábla ) A táblában található egyes számok hatványára emelt e értékét adja eredményül.
Ln( Értéktábla ) A táblában található egyes számok természetes logaritmusát adja eredményül.
Sqrt( Értéktábla ) A táblában található egyes számok négyzetgyökét adja eredményül

Részletes példa

  1. Vegyen fel egy Szövegbevitel típusú vezérlőelemet, és adja neki a Forrás nevet.

  2. Vegyen fel egy Szövegbeviteli mező típusú vezérlőelemet, majd állítsa be az ahhoz tartozó Szöveg tulajdonságot az alábbi képletre:
    Sqrt( Érték( Forrás.Szöveg) )

  3. Írjon be egy számot a Forrás mezőbe, majd ellenőrizze, hogy a Szövegbeviteli mező típusú vezérlőelem megjeleníti-e a beírt szám négyzetgyökét.