Egy szám vagy egy dátum- és időérték formázása a szöveges karakterláncként történő megjelenítéshez.

Leírás

A Text függvény egy számot vagy egy dátum- és időértéket formáz az alábbi argumentumtípusok egyike alapján:

 • Előre definiált dátum-/időformátum, amely a DateTimeFormat típusú enumerálással adható meg. Ez a módszer javasolt a dátumok és az időpontok esetében, mivel az argumentumtípus automatikusan igazodik az egyes felhasználók nyelvéhez és helyéhez.
 • Egyéni formátumú, helyőrzőkből álló karakterlánc, amelyek meghatározzák a szám vagy a dátum- és időérték formázásának módját. A helyőrzők határozzák meg azt, hogy a rendszer hány számjegyet jelenítsen meg, használjon-e csoportosítási elválasztókat, illetve miként jelenítse meg a hónapok nevét. A PowerApps a Microsoft Excel által támogatott helyőrzők egy részét támogatja.

További információk a dátumok és időpontok használatától.

Előre definiált dátum-/időformátumok

Előre definiált formátum Leírás
DateTimeFormat.LongDate Teljes év, hónap, a hónap napja és a hét napja. A hónap nevét és a hét napját a rendszer nem rövidíti.
DateTimeFormat.LongDateTime Teljes év, hónap, a hónap napja, a hét napja, óra (12 órás formátum), perc, másodperc, valamint de./du. megjelölés. A hónap nevét és a hét napját a rendszer nem rövidíti.
DateTimeFormat.LongDateTime24 Teljes év, hónap, a hónap napja, a hét napja, óra (24 órás formátum), perc és másodperc. A hónap nevét és a hét napját a rendszer nem rövidíti.
DateTimeFormat.LongTime Óra (12 órás formátum), perc, másodperc és de./du. megjelölés. Megegyezik a ShortTime formátum használatával.
DateTimeFormat.LongTime24 Óra (24 órás formátum), perc, másodperc. Megegyezik a ShortTime24 formátum használatával.
DateTimeFormat.ShortDate Négyjegyű év kétjegyű hónappal és a hónap napjával.
DateTimeFormat.ShortDateTime Négyjegyű év kétjegyű hónappal és a hónap napjával, óra (12 órás formátum), perc, másodperc, valamint de./du. megjelölés.
DateTimeFormat.ShortDateTime24 Négyjegyű év kétjegyű hónappal és a hónap napjával, óra (24 órás formátum), perc és másodperc.
DateTimeFormat.ShortTime Óra (12 órás formátum), perc, másodperc és de./du. megjelölés. Megegyezik a LongTime formátum használatával.
DateTimeFormat.ShortTime24 Óra (24 órás formátum), perc és másodperc. Megegyezik a LongTime24 formátum használatával.
DateTimeFormat.UTC Az aktuális felhasználó időzónája alapján a rendszer a dátum- és időértéket az UTC időzónára alakítja át, illetve az értékeket az ISO 8601 szabványnak megfelelően formázza.

Számok helyőrzői

Helyőrző Leírás
0 (nulla) Jelentés nélküli nullákat jelenít meg, ha a szám kevesebb számjegyet tartalmaz a formátumban lévő nullákhoz képest. Például használja a #.00 formátumot, ha 8,9 helyett a 8,90 értéket szeretné megjeleníteni.
# A 0 (nulla) formátumra vonatkozó szabályokat követi. A Text függvény azonban nem jelenít meg további nullákat, ha a szám a tizedesjel bármelyik oldalán a formátumban lévő # szimbólumok számánál kevesebb számjegyet tartalmaz. Például 8,9 jelenik meg, ha az egyéni formátum #,## és a formázandó szám 8,9.
. (pont) A szám tizedesjelének megjelenítése. Az egyéni formátum nyelvétől függ – további információkat a globális alkalmazásokkal foglalkozó témakörben talál.
, (vessző) A gyakran az ezresértékek elválasztására szolgáló csoportosítási elválasztót jeleníti meg egy számban. A Text függvény az egyes csoportokat vesszővel választja el, ha a formátum vesszőt tartalmaz, és azt számjelek (#) vagy nullák veszik körül. Az egyéni formátum nyelvétől függ – további információkat a globális alkalmazásokkal foglalkozó témakörben talál.

Ha egy szám a formátumban található helyőrzők számánál több számjegyet tartalmaz a tizedesjeltől jobbra, akkor a rendszer a helyőrzők számának megfelelő számú tizedesjegyre kerekíti a számot. Ha a helyőrzők számánál több számjegy szerepel a tizedesjeltől balra, a rendszer megjeleníti a további számjegyeket. Ha a formátum a tizedesjeltől balra kizárólag kettős kereszteket (#) tartalmaz, akkor a megjelenített 1-nél kisebb számok tizedesjellel kezdődnek (például ,47).

Dátumok és időpontok helyőrzői

Helyőrző Leírás
m Bevezető nullát nem tartalmazó számként jeleníti meg a hónapot.
mm Adott esetben bevezető nullát tartalmazó számként jeleníti meg a hónapot.
mmm Rövidítésként jeleníti meg a hónapot (jan.dec.).
mmmm Teljes névvel jeleníti meg a hónapot (januárdecember).
d Bevezető nullát nem tartalmazó számként jeleníti meg a napot.
dd Adott esetben bevezető nullát tartalmazó számként jeleníti meg a napot.
ddd Rövidítéssel jeleníti meg a napot (HV).
dddd Teljes névvel jeleníti meg a napot (hétfővasárnap).
yy Kétjegyű számmal jeleníti meg az évet.
yyyy Négyjegyű számmal jeleníti meg az évet.
h Bevezető nullát nem tartalmazó számként jeleníti meg az órát.
hh Adott esetben bevezető nullát tartalmazó számként jeleníti meg az órát. Ha a formátum tartalmazza a de. vagy a du. megjelölést, a rendszer az órát 12 órás formátumban jeleníti meg. Ellenkező esetben az óra 24 órás formátumban jelenik meg.
m Bevezető nullát nem tartalmazó számként jeleníti meg a percet. Megjegyzés: Az m vagy az mm kódnak közvetlenül a h vagy a hh kód után vagy közvetlenül az ss kód előtt kell szerepelnie, különben a Text függvény a perc helyett a hónap értékét adja eredményül.
mm Adott esetben bevezető nullát tartalmazó számként jeleníti meg a percet. Megjegyzés: Az m vagy az mm helyőrzőnek közvetlenül a h vagy a hh helyőrző után vagy közvetlenül az ss helyőrző előtt kell szerepelnie. Ellenkező esetben a Text függvény a perc helyett a hónap értékét adja eredményül.
s Bevezető nullát nem tartalmazó számként jeleníti meg a másodpercet.
ss Adott esetben bevezető nullát tartalmazó számként jeleníti meg a másodpercet.
f A másodpercek törtrészét jeleníti meg.
DE./DU., de./du., DE/DU, de/du 12 órás formátumban jeleníti meg az órát. A Text függvény a „De.”, a „de.” vagy a „de” értékeket az éjfél és dél közötti időtartam, míg a „Du.”, a „du.” vagy a „du” értékeket a dél és éjfél közötti időtartam jelölésére használja

Literálok helyőrzői

A formázó karakterlánc az alábbi karakterek bármelyikét tartalmazhatja. Ezek megjelennek a Text függvény eredményében. A rendszer további karaktereket tart fenn jövőbeli helyőrzők számára, így azokat nem lehet használni.

Karakter Leírás
Bármely pénznem szimbóluma Dollárjel, cent jele, euró jele, stb.
+ Pluszjel
( Bal oldali kerek zárójel
: Kettőspont
^ Kalap jel
' Aposztróf
{ Bal oldali kapcsos zárójel
< Kisebb jel
= Egyenlőségjel
- Mínuszjel
/ Perjel
) Jobb oldali kerek zárójel
& És-jel
~ Tilde
} Jobb oldali kapcsos zárójel
> Nagyobb jel
  Szóköz karakter

Globális alkalmazások

A Text függvény globálisan környezetérzékeny. Számos különböző nyelven képes megfelelően megjeleníteni dátumokat, időpontokat, pénznemeket és számokat. Ehhez kétféle információra van szüksége:

 • Az egyéni formátum nyelvére: az egyéni formátum értelmezési módja fejlesztők számára. Az elválasztó karakterek (. és ,) különböző jelentéssel bírnak az egyes nyelveken. A rendszer ezt egy nyelvcímkét tartalmazó különleges helyőrzővel kezeli. Az előre definiált dátum-/időformátumok használata még egyszerűbb, mivel azok nyelvtől függetlenek.

 • Az eredmény nyelvére: a függvény eredményében a felhasználók számára használt nyelv. Fontos, hogy a hónapok és a napok nevei az alkalmazás felhasználójának saját nyelvén jelenjenek meg. A rendszer ezt a Text függvény harmadik, választható argumentumával kezeli.

A nyelv megadása mindkét esetben egy nyelvcímkével történik. Megtekintheti a támogatott nyelvek listáját, ha beírja a Text( 1234, "", ) karakterláncot a szerkesztőlécen vagy a speciális nézetben, majd végiggörgeti a harmadik argumentum javasolt területi beállításainak listáját.

Az egyéni formátum nyelvi helyőrzője

Az alábbiak használatával adhatja meg az egyéni formátum nyelvét:

Helyőrző Leírás
[$-Nyelvcímke] A Nyelvcímke a Language függvény eredményeként kapott nyelvcímke. Tartalmazhatja egyszerűen a nyelvet (például [$-en] az angol nyelv esetében), vagy szerepelhet benne a régió is (például [$-en-GB] Nagy-Britannia pontosabb meghatározásához).

A nyelvi helyőrző bárhol megjelenhet az egyéni formátumban, de csak egyszer.

Ha a képlet beírásakor nem ad meg nyelvi helyőrzőt, és a formázó karakterlánc globális szempontból nem egyértelmű, a szerkesztőeszköz automatikusan az aktuális nyelvhez tartozó nyelvcímkét illeszti be.

A rendszer az [$-en-US] értéket használja alapértelmezettként, ha a helyőrző nincs jelen az alkalmazás futtatásakor.

MEGJEGYZÉS: A jövőbeli verziókban a helyőrző szintaxisa változhat, hogy ne lehessen összekeverni egy, az Excel által támogatott hasonló, de eltérő helyőrzővel.

Az eredmény nyelvcímkéje

A Text függvény eredményében a hónap, a nap, a de. / du. megjelölés, illetve a megfelelő csoportosítási elválasztó és a tizedesjel lefordított karakterlánca jelenik meg.

Alapértelmezés szerint a Text függvény az alkalmazást futtató felhasználó nyelvét használja. A Language függvény az aktuális felhasználóhoz tartozó nyelvcímkét adja eredményül. Felülbírálhatja ezt az alapbeállítást, ha megadja a nyelvcímkét a Text függvény harmadik, választható argumentumában.

Szintaxis

Text( Szám, Dátum-ÉsIdőformátumEnumerálása [, EredményNyelvcímkéje ] )

 • Szám – kötelező. A formázandó szám vagy dátum- és időérték.
 • Dátum-ÉsIdőformátum – kötelező. A DateTimeFormat enumerálás egy tagja.
 • EredményNyelvcímkéje – nem kötelező. Az eredmény szövegéhez használandó nyelvcímke. Alapértelmezés szerint a rendszer az aktuális felhasználó nyelvét használja.

Text( Szám, EgyéniFormátum [, EredményNyelvcímkéje ] )

 • Szám – kötelező. A formázandó szám vagy dátum- és időérték.
 • EgyéniFormátum – kötelező. Egy vagy több helyőrző dupla idézőjelek között.
 • EredményNyelvcímkéje – nem kötelező. Az eredmény szövegéhez használandó nyelvcímke. Alapértelmezés szerint a rendszer az aktuális felhasználó nyelvét használja.

Példák

Az alábbi képleteket futtató felhasználó tartózkodási helye a Magyarország, és a felhasználó a magyar nyelvet használja saját nyelvként. A Language függvény a „hu-HU” értéket adja vissza.

Szám

Képlet Leírás Eredmény
Text( 1234.59, "####.#" ) Egy tizedesjeggyel formázza a számot. „1234,6”
Text( 8.9, "#.000" ) Szükség esetén záró nullákkal tölti fel a szám tizedesjegyeit. „8,900”
Text( 0.631, "0.#" ) Szükség esetén bevezető nullákkal tölti fel a szám egész részét. „0,6”
Text( 12, "#.0#" )
Text( 1234.568, "#.0#" )
Nullával tölti fel a szám tört részének első tizedesjegyét, és feltüntet egy második tizedesjegyet, ha az meg van adva. „12,0”
„1234,57”
Text( 12000, "$ #,###" )
Text( 1200000, "$ #,###" )
Ezreselválasztót használ három számjegyenként, és feltünteti a pénznem szimbólumát. „$ 12 000”
„$ 1 200 000”

Dátum és idő

 • 2:37:47 du., 2015. november 23. hétfő
 • Amerikai Egyesült Államok, csendes-óceáni időzóna (UTC-8)
Képlet Leírás Eredmény
Text( Now(), DateTimeFormat.LongDate ) A formázás hosszú dátummal történik az aktuális felhasználó nyelve és területi beállítása szerint. „2015. november 23. hétfő”
Text( Now(), DateTimeFormat.LongDateTime ) A formázás hosszú dátummal és időponttal történik az aktuális felhasználó nyelve és területi beállítása szerint (12 órás formátumban). „2015. november 23. hétfő, 2:37:47 du.”
Text( Now(), DateTimeFormat.LongTime24 ) A formázás hosszú időponttal történik (24 órás formátumban). „14:37:47”
Text( Now(), DateTimeFormat.ShortDate ) A formázás rövid dátummal történik az aktuális felhasználó nyelve és területi beállítása szerint. „2015.11.23”
Text( Now(), "d-mmm-yy" ) A formázás helyőrző karakterekkel történik:
 • d: a hónap egy- vagy kétjegyű napja
 • -: az eredménybe másolt literális karakter
 • mmm: a hónap hárombetűs rövidítése
 • -: az eredménybe másolt újabb literális karakter
 • yy: az év kétjegyű rövidítése
„23-Nov-15”

Globális alkalmazások

Képlet Leírás Eredmény
Text( 1234567.89, "[$-en-US]$ #,###" ) A rendszer a , jelet csoportosítási elválasztóként értelmezi, és három karakterenként alkalmazza, valamint beilleszti a $ jelet a pénznem szimbólumaként. Mivel a tizedesjegyek megjelenítése nem szükséges, a rendszer az értéket a következő egész számra kerekíti fel. A [$-en-US] használata nem kötelező ebben az esetben, ugyanis ez az alapértelmezett beállítás. „$ 1,234,568”
Text( 1234567.89, "[$-es-ES]€ #,###" ) A rendszer a , jelet decimális elválasztójelként használja, és beilleszti az jelet a pénznem szimbólumaként. Mivel az [$-fr-FR] csak a formázó karakterlánc megjelenítését határozza meg, az eredmény az alapértelmezett „en-US” nyelvcímkéből származó karaktereket használja: a . a (pont) karaktert tizedesjelként és a $ jelet a pénznem szimbólumaként. „$ 1234567.89”
Text( 1234567.89, "[$-es-ES]€ #,###", "es-ES" ) A rendszer a , jelet tizedesjelként értelmezi. Mivel az eredmény nyelvcímkéje az „fr-FR” értékre lett állítva, a rendszer a , (vessző) jelet használja tizedesjelként és az jelet a pénznem szimbólumaként. „€ 1234567,89”
Text( Date(2016,1,31), "dddd mmmm d" ) Az aktuális felhasználó nyelvén jeleníti meg a nap nevét, a hónapot és a hónap napját. Mivel a helyőrzők mindegyike nyelvtől független, nincs szükség szövegformázó nyelvcímkére. „szombat, január 31.”
Text( Date(2016,1,31), "dddd mmmm d", "es-ES" ) A nap nevét, a hónapot és a hónap napját az „es-ES” nyelvbeállítás alapján jeleníti meg. „domingo enero 31”