További információ az ismert korlátozásokról: Gyakori hibák és megoldásaik.

Megjegyzés:: A PowerApps legújabb kiadásának verziószáma platformonként eltérő. Annak biztosítása érdekében, hogy a PowerApps a platformjához tartozó legújabb kiadásával rendelkezzen, telepítse azt a Windows Áruházból, az App Store áruházból vagy a Google Play áruházból.

2.0.700-2.0.701-es kiadás

 1. Miután először mentett egy alkalmazást, a rendszer alapértelmezés szerint kétpercenként automatikusan menti a további módosításokat.
 2. Könnyedén hozhat létre feltételes formázási szabályokat, anélkül, hogy kifejezéseket kellene írnia – csak állítsa be a feltételt, és az eredményeket közvetlenül a PowerApps vásznán tervezheti meg.
 3. Könnyebben konfigurálhat űrlapokhoz, gyűjteményekhez és adattáblákhoz egy teljes magasságú adatokat megjelenítő ablaktáblát, amely egy vezérlő hozzáadásakor új ablakban nyílik meg.
 4. Környezetfüggő gyors tippek kaphat, melyek segítik az alkalmazások létrehozásában, attól függetlenül, hogy üres alkalmazásból, sablonból, adatforrásból vagy a SharePointból indul-e ki.

2.0.690-2.0.691-es kiadás

 1. A létrehozott alkalmazások használatát nyomon követheti a Power BI beágyazott irányítópultján.
 2. A Split függvény használatával egy elválasztó karakterrel oszthat fel részekre szöveges karakterláncokat.

2.0.680-2.0.681-es kiadás

 1. Letöltheti a szervezetben használt alkalmazások listáját.
 2. Delegálhatja az SQL Serverhez készült Összeg, Átlag, Min és Max függvényt.

2.0.670-2.0.671-es kiadás

 1. Az alkalmazásokban Power BI csempét jeleníthet meg.
 2. A Coalesce függvénnyel egyszerűbben cserélhet le egy üres értéket, miközben más értékeket változatlanul hagy.
 3. Az EndsWith függvénnyel ellenőrizheti, hogy egy szöveges karakterlánc egy másik szöveges karakterlánccal végződik-e.
 4. Használhatja az And, az Or vagy a Not operátort képletekben.

2.0.660-2.0.661-es kiadás

 1. A jobb oldali ablaktáblán egyszerűbben konfigurálhatja a vezérlők tulajdonságait.
 2. A beviteli vezérlők DisplayMode tulajdonságának beállításával megadhatja, hogy az adatok megjelenítését, az adatok szerkesztését, vagy pedig egyiket sem támogatja.
 3. A Reset függvénnyel alapértelmezett értékükre állíthatja vissza a beviteli vezérlőket.
 4. Globális változókat hozhat létre a Set függvénnyel.
 5. Rekordokat jeleníthet meg, hozhat létre vagy szerkeszthet ugyanazon az űrlapon.

2.0.650-2.0.651-es kiadás

 1. Egy megosztott alkalmazás módosításainak mentése után közzéteheti azokat később.
 2. Hozzáadhat intelligens elrendezésű előfeltöltött gyűjteményeket, melyek automatikusan a Common Data Service néhány leggyakrabban használt szabványos entitásának adatait jelenítik meg.
 3. Az oszlopokat testre szabhatja az Adattábla vezérlővel, valamint másolhatja és beillesztheti ezt a vezérlőtípust.
 4. A PowerApps Studio webes felületén visszavonhatja vagy visszaállíthatja a módosításokat, és folyamatokat hozhat létre vagy szerkeszthet.
 5. Ha alapértelmezés szerint nem szerepel a listában, megadhat egy SharePoint-listát a nevével.
 6. Továbbfejlesztett felhasználói felületen konfigurálhat űrlap-vezérlőelemeket.
 7. Az alkalmazások megnyitásakor futtathat egy viselkedési képletet.

2.0.640-2.0.641-es kiadás

 1. A képernyők hierarchikus listájában navigálva könnyebben megtalálhatja és kiválaszthatja a vezérlőket.
 2. Könnyedén hozhat létre több oszlopból álló űrlapokat a Megjelenítési űrlap és a Szerkesztési űrlap vezérlő új funkcióival.
 3. Az adattáblák fejlesztései, beleértve a statikus adatforrások, az alapértelmezett mezők és az oszlopok az alkalmazás felhasználói általi átméretezésének támogatását.
 4. Könnyebben formázhat dátumokat, és a helyi idő és az UTC közötti konvertálást végezhet.
 5. A rendszer megelőzi az alkalmazások sérülését okozó egyidejű módosításokat.
 6. Saját környezetben (mely mindig ingyenes) fejlesztheti képességeit.

2.0.630-2.0.632-es kiadás

 1. Könnyebben navigálhat az eszköztárban, és megnyithatja a súgót az elemleírásokból.
 2. Olyan mintaalkalmazásokból tudhat meg többet, melyek nem hamis adatokat, hanem a saját adatait jelenítik meg.
 3. Megnyithatja és módosíthatja a mintaalkalmazásokat a PowerApps Studio webes felületén.
 4. Könnyebben kiválaszthatja a gyűjtemények típusát, és bővült az elrendezések választéka is.
 5. Az Adattábla vezérlővel táblázatos formátumban jeleníthet meg adatokat.
 6. A gyakori adatmintákhoz szűrősablonokat használhat.
 7. Egyértelműbb címkékkel ellátott betűrendes listában böngészhet a környezetek között.
 8. A rendszergazdák megtekinthetik a felhasználói licenceket, melyek a PowerApps és a Microsoft Flow szolgáltatáshoz tartoznak.

2.0.610-2.0.611-es kiadás

 1. Alkalmazás létrehozása sablon alapján böngészőben.

  További információ: Create and run an app from a template (Alkalmazás létrehozása sablon alapján és annak futtatása).

 2. Automatikus csatlakozás a Microsoft olyan szolgáltatásaihoz, mint például a SharePoint, az Office és a OneDrive.

 3. Az Azure Media Services szolgáltatásban tárolt videók lejátszása.

 4. Ugyanazon vezérlő használata kép hozzáadásához fájlból vagy a telefon kamerájával.

  További információ: Add picture control (Képvezérlő hozzáadása).

 5. Alkalmazások felnagyítása a böngésző nagyítási funkciójával.

2.0.600-2.0.601-es kiadás

 1. Kísérleti funkció: olyan dinamikus űrlapokat adhat hozzá az Entitásűrlap vezérlővel, melyeken a felhasználók megtekinthetik, böngészhetik és szerkeszthetik a Common Data Service-ből származó relációs adatokat.

  További információkat a Use the Entity form control (Az Entitásűrlap vezérlő használata) című témakörben találhat.

 2. Az egyes kapcsolattípusokhoz tartozó ikonokkal könnyebben azonosíthatja az adatforrásokat.

  Amikor kapcsolatokat ad hozzá az adatforrások paneljén a PowerApps Studióban, az olyan kapcsolattípusok, mint például a SharePoint, a OneDrive és a YouTube, különböző ikonokkal rendelkeznek. Az adott kapcsolat hozzáadása után a kapcsolat mellett megjelenik az ikon, amely segít megjegyezni, hogy milyen adatforrásokat adott hozzá. Egy Common Data Service-kapcsolat például az ehhez a kapcsolattípushoz tartozó ikonnal jelenik meg, a nevével és az entitás nevével együtt.

 3. A színkódolt szintaktikai elemek könnyebben olvashatóvá teszik a hosszú képleteket.

  Amikor képleteket ír be a szerkesztőlécen, a különböző szintaktikai elemek eltérő színekkel jelennek meg az olvashatóság javítása és a hosszú képletek megértésének elősegítése érdekében. Az elemek és az azokhoz tartozó színek táblázatát a Getting started with formulas (Ismerkedés a képletekkel) című témakörben találhatja.

 4. A PowerApps-értesítés kapcsolattal leküldéses értesítéseket küldhet egy alkalmazásból vagy egy folyamatból, és bármely más alkalmazást megadhat célként.

  Teljes mértékben testreszabott élményt biztosíthat azzal, hogy megadja a felhasználókat, akiknek meg kell kapniuk az értesítést, és elküldi az üzenetet és a paramétereket a célalkalmazásnak. További információkat az Add push notifications to your app (Leküldéses értesítések hozzáadása az alkalmazáshoz) című témakörben találhat.

 5. Átnevezhet vagy törölhet környezeteket a felügyeleti központban.

  További információt az Environment Administration (Környezetek felügyelete) című témakörben találhat.

 6. Létrehozhat egyéni összekötőket egy OpenAPI-definíció URL-címének megadásával.

  További információkat az Egyéni összekötők regisztrálása és használata című témakörben találhat.

2.0.590-2.0.591-es kiadás

 1. Adatok megjelenítése a különböző elemek magasságának megfelelően automatikusan átméretezett katalógusban.

  Megadhat változó magasságú katalógust, ha az például nagy mértékben eltérő hosszúságú szövegeket (például termékleírásokat) tartalmaz. Ezen a módon a teljes leírások felesleges üres helyek nélkül jeleníthetők meg egy függőleges katalógusban.

  Az adatok katalógusban való megjelenítésének lépésenkénti leírását a Show a list of items (Elemek listájának megjelenítése) című témakörben találhatja meg. Referenciaadatok a Gallery control (A Katalógus vezérlő) című témakörben találhatók.

 2. Annak meghatározása, hogy szöveges karakterláncok egy megadott karaktersorozattal kezdődnek-e.

  A StartsWith függvény használatával a felhasználó a keresőmezőbe néhány karaktert begépelve szűrni tud egy listát a mezőkben elején szereplő szöveg alapján.

 3. Annak meghatározása, hogy szöveges karakterláncok megfelelnek-e egy reguláris kifejezéssel megadott mintának.

  Az IsMatch függvény igaz vagy hamis értéket ad vissza az alapján, hogy egy rekord egy mezője megegyezik-e például egy névvel, egy e-mail-címmel, egy telefonszámmal vagy egy egyesült államokbeli társadalombiztosítási számmal.

 4. A Tab billentyűvel történő vezérlőváltás sorrendjének testreszabása.

  A váltás sorrendjét alapértelmezés szerint a vezérlők XY koordinátái határozzák meg. Ettől eltérő sorrend megadásához állítsa át egy vagy több vezérlő TabIndex tulajdonságát egy nullánál nagyobb egész értékre. Ha egy vezérlőhöz tartozó érték például 1, akkor az előbb fog aktiválódni mint a 2 vagy nagyobb értékre beállított vezérlők. Egy alkalmazás könnyebben kezelhetővé tehető elemleírások hozzáadásával és az egyes képernyők váltási sorrendjének optimalizálásával.

 5. Csúszkasáv vastagságának beállítása.

  Egy Csúszka vezérlő értékét a felhasználók úgy változtathatják, hogy jobbra vagy balra húzzák azt a sávon.

 6. Alkalmazások listájának frissítése Android-eszközökön egy gombra koppintva, lefelé pöccintés helyett.

  További információt A PowerApps használata táblagépen vagy telefonon című témakörben talál.

 7. Hibajavítások és teljesítménnyel kapcsolatos fejlesztések.

2.0.570-2.0.571-es kiadás

 • Hibajavítások, illetve teljesítménnyel és kisegítő lehetőségekkel kapcsolatos fejlesztések.

2.0.560-2.0.561-es kiadás

 1. Univerzális hivatkozások támogatása iOS- és Android-eszközökön.

 2. Vissza gomb támogatása Windows Phone-eszközökön.

  A Vissza gomb megnyomásakor az alkalmazás bezáródik.

 3. Az alkalmazások kényelmesebben törölhetők.

  A https://web.powerapps.com oldalon törölt alkalmazások a PowerApps Mobile vagy a Dynamics 365 ismételt megnyitásakor törlődnek.

 4. Szövegkörnyezeti változók támogatása delegálható kifejezésekben.

 5. Hatékonyabb memóriahasználat az alkalmazások futtatása során.

 6. AutoHeight (Automatikus magasság) tulajdonsággal bővült a HTML-szöveg vezérlője.

 7. Jobb teljesítmény és számos hiba javítása, többek között a mikrofon-, a minősítés-, a legördülőmenü- és a kameravezérlőben.

2.0.542-2.0.545-ös kiadás

 1. Windows Phone 10.

  A PowerApps Mobile előzetes kiadása elérhető a Windows Phone 10-re. További információt A PowerApps használata táblagépen vagy telefonon című témakörben talál.

 2. Hibajavítások.

2.0.540-es kiadás

 1. Alkalmazások futtatása a számos nyelv valamelyikén.

 2. Alkalmazások és adatok felügyelete adott környezetekben.

  További információkat a Környezetek áttekintésében találhat.

 3. Leírás készítése a létrehozott alkalmazásokhoz.

  Az alkalmazások szerzői leírások hozzáadásával segítik a felhasználókat az igényeiknek leginkább megfelelő alkalmazások megtalálásában.

 4. Az Android-eszközökön található Vissza gomb jobb támogatása.

  A rendszer kéri, hogy erősítse meg az alkalmazás bezárásának szándékát.

 5. Hibajavítások és a teljesítményt, diagnosztikát, kapcsolatokat érintő egyéb fejlesztések a megosztott alkalmazásokban és a hozzáférhetőségben.

  Az alkalmazások megnyitása gyorsabbá, míg a használatuk egyszerűbbé válik a képernyőolvasó vagy csupán a billentyűzet használatával. Továbbfejlesztettük a párbeszédpanelt, ahol megerősíti vagy módosítja a kapcsolatokat azon alkalmazások megnyitásakor, amelyeket valaki megosztott Önnel. Hozzáadtunk egy diagnosztikai adatokat, például munkamenet-azonosítókat tartalmazó Munkamenet részletek lehetőséget. A katalóguselrendezéseket hozzáférhetőbbé tettük, valamint további fejlesztéseket hajtottunk végre a termék egészére kiterjedően.

2.0.531-es kiadás

 1. Az angolon kívül számos nyelven érhető el.

 2. A vezérlők könnyebben kiválaszthatók és átnevezhetők.

  A vezérlő kiválasztásakor annak neve, valamint valamelyik szülővezérlő neve vagy nevei egy „útvonal”-összetevőben jelennek meg a bal alsó sarokban. Az Átnevezés szövegmező megnyitásához kattintson duplán az egyik vezérlő nevére a jobb oldali ablaktábla tetején, vagy az egyik képernyő nevére a bal oldali navigációs sávon.

 3. A beállítások könnyebben megtalálhatók az eszköztáron.

 4. Könnyebben megjeleníthető a vezérlőtulajdonságok Speciális nézete.

  A kiválasztott vezérlő tulajdonságértékeinek áttekintése és frissítése a jobb oldali ablaktábla Speciális lapján végezhető el.

 5. Az adatok könnyebben frissíthetők a létrehozott alkalmazásokban.

  Egy alkalmazás automatikus létrehozásakor az alapértelmezett böngészőképernyőn található egy frissítés gomb. A gombra kattintva vagy koppintva a felhasználók az alkalmazás bezárása nélkül a forrásuktól jeleníthetik meg a legújabb adatváltozásokat.

 6. Két megjelenítési mező látható a keresési vezérlőkben.

 7. Több rekord frissíthető egyszerre a Patch függvénnyel.

  Egyszerre akár több rekordot is létrehozhat vagy frissíthet, ha a Patch függvény argumentumaként megad egy bázisrekordokat és egy változásrekordokat tartalmazó táblát.

 8. Számítások és műveletek végezhetők rekordkészleteken a ForAll függvény használatával.

  A ForAll függvény a táblázat összes rekordjára vonatkozóan értékel ki egy képletet. A képlettel kiszámítható egy érték, és/vagy különböző műveleteket, például adatok módosítását vagy kapcsolatok használatát lehet elvégezni.

 9. Exponenciális értékek számíthatók a Power függvény használatával.

  A Power függvény egy szám megadott hatványra emelt értékét adja vissza. Ez a függvény egyenértékű az ^ operátorral.

 10. Hatékonyabb rendezés és szűrés a munkamenetek és az eszközök között.

  Ha mobileszközön végzi az alkalmazáslista rendezését vagy szűrését, ez a beállítás akkor is megőrződik, ha bezárja a PowerAppset. Ha a legutóbbi megnyitások alapján végzi az alkalmazáslista rendezését, a rendezési sorrend akkor is pontos marad, ha más eszközön nyitja meg az alkalmazást.

 11. Továbbfejlesztett mechanizmus visszajelzés küldéséhez.

  A jobb felső sarokban található mosolygó ikonra kattintás vagy koppintás helyett készítsen jegyet a támogatási webhelyünk Kapcsolat elemére kattintva vagy koppintva, ahol ezt követően részletesen kifejtheti a kérdését.

2.0.510–2.0.512-es kiadás

Adminisztratív részletek miatt a különböző platformok eltérő buildszámot mutatnak, de a 2.0.510, 2.0.511 és 2.0.512 verziók ugyanabban az időpontban jelentek meg.

 1. Alkalmazások megnyitása iOS10 rendszeren.

 2. Kedvenc alkalmazások megjelölése iOS- és Android-eszközökön.

  Egy alkalmazást kedvencként jelölhet meg, és megjelenítheti csak a kedvenc alkalmazásait a futtatható alkalmazások listájában.

 3. Pöccintsen lefelé az iOS- és Android-eszközökön elérhető alkalmazások listájának frissítéséhez.

 4. Késleltetési tulajdonság szövegbeviteli vezérlőkhöz.

  Ha egy Szövegbevitel vezérlő OnChange tulajdonságát egy művelethez állítja be, akkor alapértelmezés szerint a művelet minden alkalommal megjelenik, amikor a felhasználó beír egy karaktert a vezérlőbe. Például egy felhasználó beírhat hét betűt a keresőmezőbe, és a találatok frissülni fognak minden új betű hozzáadásakor, ez azonban szükségtelenül használja a hálózati sávszélességet az adatforrásban történő keresés közben. Ha az ehhez a vezérlőhöz tartozó DelayOutput tulajdonságot true értékre állítja, a művelet nem megy végbe, amíg a felhasználó egy vagy több karakter beírása után meg nem áll egy rövid időre.

 5. Matematika függvényekkel bővült a környezet.

  • Szinusz, koszinusz, tangens és más trigonometriai értékek kiszámítása is lehetséges.
  • Könnyű elérhető a π értéke.
  • Lehetséges a konvertálás a szögmértékegységek között.
  • Természetes alapú hatványok és logaritmusok is számíthatók.

  További információ: Trigonometriai függvények és Numerikus függvények.

2.0.500-as kiadás

 1. Vonalkódolvasó UPC, Codabar és más típusú kódokhoz.

  Lépésenkénti útmutató és információ az ajánlott eljárásokról és korlátozásokról: Vonalkód beolvasása.

 2. Common Data Modelt bemutató alkalmazássablonok.

  A sablonok használatával gyorsan létrehozhat mobilalkalmazást például esetek vagy táblagép-alkalmazást egy versenyben résztvevők névjegyeinek regisztrálására. Ezek a sablonok a Common Data Model szolgáltatásban található standard entitásokon alapulnak.

 3. Hibajavítások és teljesítménnyel kapcsolatos fejlesztések.

2.0.490-es kiadás

 1. Entitások használhatók a Microsoft Common Data Model szolgáltatásban alkalmazások építésére.

  A szervezeti adatokat standard vagy egyéni entitásokban tárolhatja, ezek alapján alkalmazásokat építhet és oszthat meg, valamint megnyithatja az entitásokat Excelben az adatok könnyű megtekintése és szerkesztése érdekében. További információ: Az entitások ismertetése.

 2. Kapcsolódás helyszíni SharePoint-helyen található adathoz.

  A helyszíni SharePoint-helyen található adatok megjeleníthetők és kezelhetők az adatátjáró használatával. További információ: Csatlakozás SharePointhoz.

 3. Leküldéses értesítések küldése Android-eszközökön, ha alkalmazást osztanak meg a felhasználóval.

 4. Az alkalmazások futtathatók a PowerApps Mobile használatával Android N rendszeren.

2.0.480-as kiadás

 1. Az alkalmazások létrehozása és módosítása böngészőben is lehetséges.

  Az alkalmazások létrehozásához és módosításához a PowerApps Studio vagy egy webböngésző (például Microsoft Edge, Chrome vagy Internet Explorer 11) is használható. További információkért lásd: Alkalmazás készítése böngészőben.

 2. Alkalmazás létrehozása a SharePoint szolgáltatásban található modern listából.

  További információkat ebben a blogbejegyzésben talál.

 3. Képernyő hozzáadása vagy megkettőzése

  A bal oldali navigációs sávon kattintson vagy koppintson a miniatűrhöz tartozó három pontra, majd képernyő hozzáadásához kattintson vagy koppintson az Új képernyő lehetőségre, vagy a Képernyő megkettőzése elemre az aktuális képernyő másolásához. Mindkét esetben az új képernyő az aktuális alatt jelenik meg a navigációs sáv alsó része helyett.

2.0.471-es kiadás

 1. Dátum és időpont az alkalmazás automatikus létrehozása alapján.

  Ha automatikusan hoz létre alkalmazást egy dátuminformációt tartalmazó adatforrásból, az alkalmazás alapértelmezetten mutatni fogja az információt az EditScreen1 DatePicker vezérlőjén. Ha a forrás is tartalmaz időinformációt, az meg fog jelenni a Legördülő vezérlőkben.

 2. Új mintaalkalmazások és sablonok.

  Megnyithat egy mintaalkalmazást, amely például a következő alkalmazási helyzeteket mutatja be: termékek megjelenítése, objektumok kijelölése, segítségnyújtás új alkalmazottaknak társadalombiztosítási járulék kiválasztásában.

 3. Paraméterek adhatók át az alkalmazás böngészőben való futtatása közben egy lekérdezési karakterlánc használatával.

 4. A Project Siena adatforrásai elavultak.

  Ha létrehozott vagy frissített egy alkalmazást a Project Siena 4. bétaverziójában ezen források adatainak belefoglalásának érdekében, azok az adatok nem fognak megjelenni, ha a PowerApps szolgáltatásban futtatja vagy szerkeszti az alkalmazást:

  • helyszíni SharePoint-helyek
  • Azure Mobile Services
  • olyan REST-szolgáltatások, amelyeket nem WADL-fájl használatával hozott létre
  • RSS

  Ha megnyitja az alkalmazást szerkesztéshez, egy hibaikon figyelmeztetni fogja, hogy mely vezérlő vagy vezérlők hivatkoznak az elavult adatforrásra.

2.0.460-as kiadás

 1. Helyszíni adatok.

  A helyszíni SQL Server-adatbázisban lévő adatok megjeleníthetők és kezelhetők a helyszíni adatátjáró használatával.

 2. PowerApps Firefoxban.

  Az alkalmazásokat a Mozilla Firefox böngésző legújabb verziójában is futtathatja.

 3. SharePoint Update vezérlő.

  Ez a vezérlő elavult, és helyette az Űrlap szerkesztése vezérlő használható. A SharePoint Update vezérlőt tartalmazó alkalmazások megnyílnak, de maga a vezérlő nem fog többé megjelenni.

2.0.450-es kiadás

 1. Adatok hozzáadása űrlap személyre szabása közben.

  Válasszon ki egy űrlapot, koppintson a hozzá tartozó adatforrásra (vagy a Nincs kiválasztva adatforrás lehetőségre) a jobb oldali ablaktáblán, majd koppintson az Adatforrás hozzáadása lehetőségre.

 2. Az adatokból létrehozott alkalmazás teljes mértékben delegálva lett az SQL Azure- és Salesforce-kapcsolatokhoz.

  Ha adatokból hoz létre alkalmazást az SQL Azure- vagy Salesforce-kapcsolatokhoz, az alkalmazás hozzárendel minden műveletet a szolgáltatáshoz. Már lehetséges a nagy adatkészletek használata ezekben a generált alkalmazásokban.

  A Filter és Sort függvényeken alapuló képletek generálása helyett a Search és a SortByColumn függvények alapján generálódnak a képletek. Ezek az új függvények könnyebben hozzárendelhetők adatszolgáltatáshoz, mivel nem függnek egy tetszőleges képlettől.

 3. Új Search függvény.

  A specializált Filter függvényként viselkedő Search függvénynek egy karakterláncra van szüksége a kereséshez, valamint a szöveges oszlop listájára, amelyben keres. Ez a függvény automatikusan visszaad minden rekordot, ha nincs keresési kifejezés, így felhasználható a keresés Text Input vezérlővel közvetlen való megvalósításához. További információkat a következő helyen talál: Search függvény dokumentációja, illetve az adatokból történő alkalmazás létrehozásakor a generált képletek.

 4. Az In operátor mostantól támogatja a delegálást.

  Nyugodtan használhatja ezt az operátort a Filter függvényekben, így ugyanazt a hatás éri el, mint amit a Search függvénnyel ért volna el.

 5. Jelszóval védett PDF-fájlok megjelenítése.

  Ha a jelszóval védett fájlok megjelenítéséhez beállít egy PDF Viewer vezérlőt, minden felhasználónak meg kell adnia a jelszót a fájlt megtekintéséhez. Jelszókövetelmény eltávolításához állítsa az ahhoz a vezérlőhöz tartozó Password tulajdonságot a fájl jelszavára.

 6. Egyezményes világidő a DatePicker vezérlőelemben.

  Alapértelmezés szerint a DatePicker vezérlőelem minden dátumértéket a helyi időzónában értelmez. Ha a bemenet éjfélként van megadva az egyezményes világidő szerint (UTC), bizonyos időzónákban egy nappal korábbi dátum jelenik meg. Például a DatePicker vezérlőelem 2016. dec. 31-et mutat, ha a DefaultDate tulajdonságot „2017-01-01T00:00:00Z” értékre állítja, és a Csendes-óceáni időzónában tartózkodik (UTC-0800). Annak biztosítása érdekében, hogy a vezérlő helyesen jelenítse meg az értékeket, módosítsa a DateTimeZone tulajdonságot Local értékről UTC értékre.

2.0.440-es kiadás

 1. Beállítások ablaktábla.

  A Beállítások és a Gyorseszközök ablaktáblát összevontuk, és a Beállítások ablaktábla mindig nyitva marad.

 2. Edit lookup vezérlő.

  Ha hozzáad és konfigurál egy Edit lookup vezérlőt egy Edit form vezérlőben, a felhasználók elemeket adhatnak hozzá és frissíthetnek az alábbi típusú oszlopokat tartalmazó SharePoint-listában:

  • Lookup (Keresés)
  • Person or Group (Személy vagy csoport)
  • Managed Metadata (Kezelt metaadat)

2.0.430-as kiadás

 1. A frissítés szükséges a PowerApps Studio és PowerApps Mobile szolgáltatáshoz.

  Belső módosítás miatt telepítenie kell ezt a frissítést, hogy folytathassa alkalmazások létrehozását és szerkesztését a PowerApps Studio szoftverben, illetve az alkalmazások futtatását a PowerApps Mobile szolgáltatásban.

  Windows 8 és Windows 8.1 esetén:

  1. Nyissa meg az alkalmazást a Windows Áruházban.
  2. Nyissa meg az alkalmazás beállításait.
   Például nyomja le a Windows gombot és „c” billentyűt egyszerre, majd válassza a Beállítások lehetőséget.
  3. Válassza az Alkalmazásfrissítések, majd a Frissítések keresése lehetőséget.
  4. A megjelenő képernyőn válassza a Telepítés lehetőséget a PowerApps szolgáltatásnál.
 2. Bővített delegálás nagy adatkészleteknél.

  • A SortByColumns mostantól támogatja a delegálást.
  • A Sort, a SortByColumns és a Filter már csoportosítható.
  • A delegálás további támogatása hamarosan elérhető.
 3. Az Edit form vezérlő Updates tulajdonsággal bővül.

  A Edit form vezérlő már Updates tulajdonsággal is rendelkezik, így elérhető minden kártya Update tulajdonsága az űrlapon belül.

  Ez a tulajdonságot használhatja az űrlapadatok REST API felé való küldéséhez.

 4. Hibajavítások a videóvezérlőhöz.

  Mostantól a YouTube-bal is kompatibilis.

 5. Egyszeri bejelentkezés támogatása Microsoft-szolgáltatásoknál.

  Az egyszeri bejelentkezés funkció automatikusan belépteti a PowerApps-felhasználókat az Azure Active Directory hitelesítést használó belső szolgáltatásokba (például SharePoint, Office 365, Dynamics CRM).

 6. Új keresésszerkesztési kártya.

  Amint telepíti ezt a PowerApps-frissítést, a Display form és az Edit űrlap vezérlők keresési mezőket jelenítenek meg az egyéb táblákhoz, de ezek az adatok csak olvashatók lesznek. Amint az egyéb változások megjelennek a SharePoint-összekötőben, frissítheti ezeket a mezőket a SharePoint-listák adataihoz. (Nem kell ismét frissítenie a PowerApps szolgáltatást a képesség előnyeinek kihasználásához.)

 7. Numerikus kártyák minimális/maximális értékei.

  A numerikus kártyák (például értékeléshez és százalékokhoz) a beállított minimum és maximum értéket jelenítik meg (vagy az adatforráshoz tartozó metaadatban beállítottat).

 8. A DatePicker vezérlő alapértelmezett értéke.

  Üres értékkel állíthat be DatePicker vezérlőt alapértelmezettként.

 9. Az Űrlap megjelenítése és az Űrlap szerkesztése vezérlő fejlesztései.

  Az űrlapvezérlők már a megjelenítendő nevet és mező nevét is mutatják (ha a kettő eltér), valamint a keresési vezérlő megjelenítendő nevét is megváltoztathatja.

 10. A powerapps.com webhelyen csak a saját és az Önnel megosztott alkalmazások jelennek meg.

 11. Különböző hibajavítások és teljesítménnyel kapcsolatos fejlesztések a termékben.

2.0.410-es kiadás

PowerApps.com

 1. Alkalmazáshasználat közvetlenül a weben.

  A PowerApps-alkalmazásokat bármely, webböngészővel rendelkező eszközön megkeresheti és használhatja.

 2. Új kezdőlap a PowerApps.com webhelyen.

  Funkciók:

  • Gyors hozzáférés alkalmazásaihoz
  • Mintaalkalmazások, amelyeket első lépésként megtekinthet
  • Dokumentáció további információhoz
 3. Új, modern megjelenésű felület az alkalmazások, kapcsolatok és értesítések megtalálásához és felügyeletéhez.

 4. A megosztási felülettel kapcsolatos fejlesztések.

  A felhasználók mostantól megoszthatnak és újra megoszthatnak alkalmazásokat szervezetükkel.

PowerApps Mobile

 1. A PowerApps mostantól Android rendszerhez is elérhető!

  Keresse a PowerApps szolgáltatást az Android áruházban.

 2. A PowerApps új megjelenésű felületet kapott az alkalmazások kereséséhez és megnyitásához az iOS-t futtató eszközökön.

  Frissítse alkalmazását vagy telepítse újra az Apple store áruházból.

 3. Egyszerűsített bejelentkezés és kezdőélmény.

 4. Javított használhatóság.

  A hamburger navigációs elem és az alkalmazás helyi menüje is bekerült az alkalmazásba.

PowerApps Studio

 1. Egyszerűsített oldal az alkalmazások létrehozásának megkezdéséhez.

  • Több hasznos lehetőség a szükséges dolgok eléréshez.
  • Továbbfejlesztett folyamat, amely jobb útkövetést és navigációt tartalmaz az alkalmazások adatokból történő létrehozása esetén.
  • Mostantól láthatja az utoljára használt SharePoint-helyeket, amikor alkalmazást hoz létre a SharePoint Online-ból azon felhasználók számára, akik nem jegyzik meg SharePoint URL-címüket.
 2. Új termékbemutató.

  Gyors bemutató a szerzői műveletek legfontosabb részeiről, hogy az új felhasználók megismerhessék a felületet.

 3. Környezetfüggő súgóhivatkozások.

  Könnyebbé tettük súgótémák megtalálását a termékben, és könnyebben csatlakozhat a közösség tagjaihoz.

 4. Új Edit form (Űrlap szerkesztése) és Display form (Űrlap megjelenítése) vezérlő. Az eredmény: jobb alkalmazások jönnek létre az adatokból.

  Sokkal könnyebbé vált alkalmazás létrehozása adatokból. Ezekkel a vezérlőkkel és a társított kártyákkal és függvényekkel alapszintű alkalmazást hozhat létre, amellyel anélkül tekinthet meg és szerkeszthet adatokat, hogy manuálisan meg kellene hívnia a Patch, Validate vagy más, alacsony szintű függvényt.

  Ezek a vezérlők egy új konfigurációs ablaktáblával is rendelkeznek, ahol ki- és bekapcsolhatja a mezőket és megváltoztathatja minden mező kártyáját.

  További részletekért tekintse meg az Adatűrlapok megismerése részt.

 5. A Filter (Szűrés) és a Sort (Rendezés) adatforrás-delegálása növeli a teljesítményt és nagyszámú rekordot is támogat.

  Mostanáig minden Filter és Sort műveletet az eszközön kezelt a rendszer, amely minden adatnál időigényes és nagy sávszélességet igénylő lehívást tett szükségessé. Ezzel a kiadással bizonyos helyzetekben, ezek a műveletek hozzárendelhetők az adatforráshoz, amely kezelhetőbbé teszi alkalmazásait, és lehetővé teszi nagy számú rekord kezelését. További információt a Filter és a Sort oldalakon talál.

  A delegálás bizonyos helyzetekre korlátozott. Az adatokból létrehozott alkalmazások nem megfelelőek. További részleteket a cikk lentebbi, Gyakori hibák és megoldásaik című szakaszában talál. Kibővítjük azon alkalmazási helyzeteket, amelyekben delegálás használható.

  Az új lehetőség kihasználásához a Gallery vezérlő támogatja a lapozást. Ahogy a felhasználó eléri az adatlista végét, a vezérlő zökkenőmentesen többet hív le az adatforrásból.

 6. Keresés és görgetés a PDF viewer (PDF-megtekintő) vezérlőben.

  A PDF Viewer vezérlő már támogatja a teljes szöveges keresést a dokumentumban, valamint a lapok közötti egyenletes görgetéssel bővült. Nem kell többé oldalról oldalra lépnie.

 7. További összekötők.

  Az összekötők hozzáadása folyamatosan történik. Tekintse meg a listán a legújabbakat.

 8. Metaadat-frissítés.

  Metaadatait egyetlen kattintással vagy koppintással frissítheti (ahelyett, hogy törölnie kellene majd újra hozzá kellene adnia a kapcsolatot).

 9. Az utoljára használt SharePoint-helyek listája.

  Ugyanahhoz a SharePoint-helyhez épít alkalmazásokat? Ennek megkönnyítéséhez nyomon követjük az utoljára használt SharePoint-helyeket, így könnyen újra kiválaszthatja őket.

 10. Teljesítménnyel és adatkezeléssel kapcsolatos fejlesztések, további használhatósági és hibajavítások az egész szolgáltatásban.

Connections (Kapcsolatok)

Ez a kiadás, többek között, az alábbi kapcsolatokat támogatja:

 • SharePoint
 • Office 365
 • Dynamics CRM
 • SQL
 • OneDrive for Business
 • Dropbox
 • Google Drive
 • Slack
 • Twilio
 • Yammer
 • Twitter