Beregn kapasiteten for AI Builder som er riktig for deg

Visittkortleser

Identifiserer og trekker ut informasjon, for eksempel navn og e-post, fra visittkort

Hvor mange visittkort skal du behandle per måned?

Please enter a whole number greater than zero.

Kategoriklassifisering

Bruker behandling av naturlig språk til å tilordne merker til tekstoppføringer

Hvor mange tekststrenger skal du analysere per måned?

Please enter a whole number greater than zero.

Dokumentbehandling

Identifiserer og trekker ut felter og tabeller fra dokumenter

Hvor mange sider skal du behandle per måned?

Please enter a whole number greater than zero.

Enhetsuttrekking

Gjenkjenner bestemte data fra tekst, og klassifiserer deretter nøkkelelementene i forhåndsdefinerte kategorier

Hvor mange tekststrenger skal du analysere per måned?

Please enter a whole number greater than zero.

Identitetsdokumentleser

Les og lagre informasjon fra identitetsdokumenter

Hvor mange identitetsdokumenter skal du behandle per måned?

Please enter a whole number greater than zero.

Bildeklassifisering

Kategorier og tildel etiketter til bilder

Hvor mange bilder skal du behandle per måned?

Please enter a whole number greater than zero.

Fakturabehandling

Identifiserer og trekker ut viktig informasjon fra fakturaer

Hvor mange fakturaer skal du behandle per måned?

Please enter a whole number greater than zero.

Uttrekking av nøkkeluttrykk

Identifiserer og trekker ut nøkkeluttrykk fra ustrukturerte tekstdokumenter

Hvor mange tekststrenger skal du analysere per måned?

Please enter a whole number greater than zero.

Språkgjenkjenning

Identifiserer det dominerende språket i et tekstdokument

Hvor mange tekststrenger skal du analysere per måned?

Please enter a whole number greater than zero.

Objektregistrering

Felles objektregistrering

Gjenkjenner, teller og merker elementer i bilder

Hvor mange modeller skal du lære opp per måned?

Angi et heltall som er større enn null.

Hvor mange bilder skal du lære opp per modell?

Angi et heltall som er større enn null.

Hvor mange bilder skal du behandle per måned med den opplærte modellen?

Angi et heltall som er større enn null.

Domenespesifikk objektregistrering

Gjenkjenner, teller og merker bestemte typer elementer på bilder, for eksempel varemerkelogoer eller objekter i butikkhyller

Hvor mange modeller skal du lære opp per måned?

Angi et heltall som er større enn null.

Hvor mange bilder skal du lære opp per modell?

Angi et heltall som er større enn null.

Hvor mange bilder skal du behandle per måned med den opplærte modellen?

Angi et heltall som er større enn null.

Et produksjonsfirma samler produkter på en produksjonslinje. Et kontrollkamera tar øyeblikksbilder av produksjonslinjen hvert femte sekund og varsler linjelederen hvis det mangler deler. For å registrere tilstedeværelsen av deler automatisk og lære opp modellen på nytt hver måned må firmaet kjøpe to enheter av AI Builder.

Finn ut mer om objektregistrering

Prediksjon

Bruker historiske datamønstre og resultater til å forutse fremtidige resultater

Hvor mange modeller trenger du?

Angi et heltall som er større enn null.

Hvor mange resultater skal du forutse per modell?

Angi et heltall som er større enn null.

Hvor ofte må du oppdatere prediksjoner?

Et firma ønsker å forutse kundefrafall ved å bruke databasen på 2,5 millioner kunder. For å lære opp prediksjonsmodellen for AI Builder på nytt og oppdatere forutsett frafall hver måned, uten avbrudd, må firmaet kjøpe én enhet av AI Builder.

Finn ut mer om prediksjon

Kvitteringsbehandling

Identifiserer og trekker ut viktig informasjon fra kvitteringer

Hvor mange kvitteringer skal du behandle per måned?

Please enter a whole number greater than zero.

Sentimentanalyse

Oppdager positivt, negativt eller nøytralt sentiment i tekstdata

Hvor mange tekststrenger skal du analysere per måned?

Please enter a whole number greater than zero.

Tekstgjenkjenning

Bruker optisk tegngjenkjenning (OCR) til å registrere trykt og håndskrevet tekst i bilder

Hvor mange bilder skal du behandle per måned?

Please enter a whole number greater than zero.

Tekstoversettelse

Oversett tekst på over 60 språk

Hvor mange tekststrenger skal du analysere på én måned?

Please enter a whole number greater than zero.

Tekstgenerering med GPT- og KI-ledetekster

Opprett tekst, svar på spørsmål, oppsummer dokumenter med mer med GPT

Hvor mange GPT-forespørsler skal du utføre per måned?

Please enter a whole number greater than zero.

t

Kostnadsestimat 1, 2

AI Builder-tilleggsenheter 3, 4 0 enheter
$0 månedsavgift

1 Priser er estimater som kan endres, og representerer ikke et formelt tilbud. Faktiske kapasitetskrav kan varierer betydelig basert på bruksfrekvens, antall opplæringer og andre faktorer. Dette estimatet anses bare som veiledning og gir ingen garantier for ytelse, kapitalavkastning eller faktisk pris.

2 Vist enhetsvolum for AI Builder og tilsvarende gebyrer gjenspeiler begge modellene som har nådd tilgjengelighet, og modellene som for øyeblikket er utgitt i forhåndsversjon. Bare modeller som er tilgjengelige, bruker AI Builder-kapasitet. Finn ut mer om utgivelsesstatus.

3 Priser for AI Builder-tillegg omfatter ikke grunnlisensen for Power Apps, Power Automate eller Dynamics 365.

4 Prisen på tilleggsenheten avhenger av volum: USD 500 ved kjøp av 1–9 enheter (nivå 1), USD 375 ved kjøp av 10–49 enheter (nivå 2), USD 250 ved kjøp av flere enn 50 enheter (nivå 3).