Bilde av et nettbrett.

Implementer AI i appene med AI Builder

Legg til informasjon i appene du bygger – og finn innsikt – ved å opprette tilpassede AI-modeller i Power Apps.

Hvorfor AI Builder?

Enkelt å opprette

La alle utvikle og administrere AI-modeller med trinnvis veiledning og forenklet administrasjon og styring.

Enkelt å koble til

Reduser tidsforbruket du bruker på å utvikle, ved å bruke AI på datakildene med et bibliotek med mer enn 500 koblinger, inkludert for Microsoft 365 og Dynamics 365.

Enkelt å utvide

Gi utviklerne verktøyene til raskt å utvide lavkodeapper ved hjelp av innebygde koblinger til Azure-API-er.

Gi alle muligheten til å arbeide med AI

Bilde av kategorien Forstå og behandle tekst

Gjør oppgaver enklere ved hjelp av modeller for kunstig intelligens, for eksempel prediksjon, skjemabehandling, objektregistrering, kategoriklassifisering og enhetsuttrekking ved å bruke et enkelt, intuitivt grensesnitt. Øk produktiviteten med forhåndsbygde AI-scenarioer, deriblant uttrekking av nøkkeluttrykk, språkgjenkjenning, sentimentanalyse, tekstgjenkjenning (OCR), visittkortleser, enhetsuttrekking, kvitteringsbehandling (forhåndsversjon) og kategoriklassifisering (forhåndsversjon).

Bilde av kategorien Registrere og gjenkjenne objekter i bilder

Bygg, lær opp og publiser AI-modeller på en enkel måte uten å skrive en eneste kodelinje, ved hjelp av maler og en veiledet prosess, eller ved å bygge inn forhåndsbygde komponenter direkte i appene.

Bilde av kategorien Forutse forretningsresultater

Trekk ut tekst og visuell informasjon ved hjelp av kameraet eller tilgjengelige bilder og dokumenter. Fokuser på viktig arbeid ved å automatisere tidkrevende manuelle prosesser med AI Builder og skrivebordsflyter, som er en funksjon for robotautomatisering (RPA) i Microsoft Power Automate.

Bilde av kategorien Analyser kundesentiment

Siden AI Builder er bygd på Azure AI-funksjoner og bruker dataene i Dynamics 365, Microsoft 365 og Microsoft Dataverse, kan du lære opp og bygge modeller uten kode samt forbedre intelligensen i bedriftsappene.

Hvordan kunder setter AI Builder i arbeid

hexion
Ved hjelp av komponenter i Microsoft Power Platform og AI Builder kunne vi levere en innovativ og godt integrert løsning raskt i Dynamics 365-plattformen for markedsførings- og salgspartnerne våre. Plattformen er en viktig støttespiller i en ny verden med rask applevering.

Jim Parker
Web and Collaboration Service Manager, Hexion

Ta det neste steget