Implementer AI i appene med AI Builder

Forbedre appene og forretningsprosessene med AI som er enkel å bygge og konfigurere i Power Apps.

Implementer AI i appene med AI Builder

Gi alle muligheten til å arbeide med AI

Gi alle i organisasjonen, uavhengig av teknisk erfaring, muligheten til å legge til AI-funksjoner i appene de lager og bruker.

Øk effektiviteten i organisasjonen

Øk effektiviteten i organisasjonen

Gjør oppgaver enklere ved hjelp av modeller for kunstig intelligens, for eksempel prediksjon, skjemabehandling, objektregistrering, kategoriklassifisering og enhetsuttrekking via et enkelt, intuitivt grensesnitt. Øk produktiviteten med forhåndsbygde AI-scenarioer, deriblant uttrekking av nøkkeluttrykk, språkgjenkjenning, sentimentanalyse, tekstgjenkjenning (OCR), visittkortleser, enhetsuttrekking, kvitteringsbehandling (forhåndsversjon) og kategoriklassifisering (forhåndsversjon).

Få trinnvis veiledning

Få trinnvis veiledning

Bygg, lær opp og publiser AI-modeller på en enkel måte uten å skrive en eneste kodelinje, ved hjelp av maler og en veiledet prosess, eller bygg raskt inn forhåndsbygde komponenter direkte i appene.

role="presentation"/
role="presentation"/

Automatiser apper og arbeidsflyter

Bruk AI Builder-komponenter i Microsoft Power Apps til raskt å trekke ut tekst og visuell informasjon ved hjelp av kameraet eller fra tilgjengelige bilder og dokumenter. Fokuser på viktig arbeid ved å automatisere tidkrevende manuelle prosesser med AI Builder og grensesnittflyter, som er en funksjon for automatisering med robotteknologi (RPA) i Microsoft Power Automate.

Få verdi fra alle dataene dine

AI Builder i Power Apps er bygget på styrken til Azure AI-funksjonene og lar deg lære opp og bygge modeller uten kode samt forbedre informasjonen i forretningsappene ved hjelp av dataene i Dynamics 365, Microsoft 365 og Microsoft Dataverse.

Hvordan kunder setter AI Builder i arbeid

G&J Pepsi
«G&J Pepsi-IT-teamet bruker AI Builder og Power Apps til å opprette neste generasjon av Store Audit-appen, noe som gjør det mulig å legge bedre til rette for mobilitet og effektivitet for feltpersonalet vårt. AI Builder vil hjelpe med å bygge en AI-modell for automatisk å identifisere og spore produktene våre ved hjelp av objektregistrering. For feltarbeideren vil det være så enkelt som å ta et bilde og la AI Builder gjøre resten.»

Eric McKinney Enterprise Business Systems Manager, G&J Pepsi

Hexion
«Ved hjelp av komponenter i Microsoft Power Platform og AI Builder kunne vi levere en innovativ og godt integrert løsning raskt i Dynamics 365-plattformen for markedsførings- og salgspartnerne våre. Plattformen er en viktig støttespiller i en ny verden med rask applevering.»

Jim Parker Web and Collaboration Services Manager, Hexion

Ta det neste steget

Legg til AI Builder i Power Apps -planen.

Utforsk flere ressurser

Finn ut mer

Få tilgang til selvbetjeningsinformasjon og veiledninger for å få mest mulig ut av AI Builder.

Les dokumentasjonen

Begynn å bruke AI Builder

Bla gjennom de ulike opplæringsmodulene for å begynne å utvikle ferdighetene.

Utforsk egenstyrt læring