En person som bruker en bærbar datamaskin ved et bord

Lavkodebasert kontra kodeløs apputvikling

Finn ut mer om lavkodeutvikling og forskjellene mellom lavkodebaserte og kodeløse plattformer.

Hva er lavkodebasert utvikling?

Lavkodebasert utvikling er et populær alternativ til tradisjonell programvareutvikling. Både profesjonelle utviklere og selvlærte eller ikke-profesjonelle utviklere kan bruke en lavkodebasert tilnærming for å opprette apper med varierende kompleksitet raskt og enkelt. Lavkodeløsninger kan også redusere kostnadene og tiden som vanligvis kreves for programvareutvikling, og gjøre lavkodeutvikling til et alternativ for virksomheter som ønsker å møte etterspørsel etter behov med automatisk og hurtigere digital transformasjon.

Lavkodedefinisjon: Lavkodebasert programvareutvikling gir en enkel og mer tilgjengelig måte for ikke-tekniske brukere å bygge programmer på uten at det kreves omfattende koding.

Lavkodeprogramvare kan for eksempel opprettes med enkle grensesnitt og flytt-og-slipp-funksjoner, selv om noe kodekunnskap kan være nødvendig. Ved hjelp av disse intuitive lavkodeverktøyene kan utviklere med minimal kunnskap om programvareutforming og programmeringsspråk bygge en rekke nett- og mobilapper. Med lavkodeløsninger er det enkelt å utvikle programvare, selv om du ikke er en ekspert eller programmerer. Profesjonelle utviklere drar også nytte av lavkodeplattformer. Lavkodeapper er raskere og enklere å bygge og har en lavere vedlikeholdsbelastning enn tradisjonelt kodede apper.

Hva er en lavkodeplattform?

Lavkodeplattformer er en god måte for personer med noe kodekunnskap til å opprette egendefinerte programmer. Erfaring innen programmer eller teknisk skriving er nyttig for å tilpasse lavkodeapper. Men selv uten den erfaringen gjør det grafiske brukergrensesnittet som brukes av lavkodebaserte utviklingsplattformer, det enkelt for både profesjonelle utviklere og selvlærte utviklere å bygge egendefinerte programmer fordi lavkodeplattformer eliminerer behovet for å skrive kode fra bunnen av.

Med lavkodebaserte utviklingsplattformer kan IT- og forretningsprofesjonelle opprette programmer ved hjelp av visuelle byggeverktøy i stedet for kode først-programmering. Brukergrensesnittet til en lavkodeplattform består ofte av komponenter som brukere kan flytte og slippe for å utforme appen de ønsker. Bruk av en lavkodebasert utviklingsplattform betyr at kode som ligger foran og bak, kan leveres raskere. Med denne tilnærmingen til utvikling kan selvlærte utviklere som ikke har omfattende utviklerkompetanse, kan bidra med arbeidet sitt mot appoppretting.

Mens lavkodeplattformer er et verdifullt alternativ til å bygge apper med kode først-tilnærming, krever noen av disse plattformene grunnleggende kodekompetanse. Likevel, siden lavkodeutvikling ikke krever omfattende koding, kan alle i en organisasjon bygge nett- og mobilapper, så lenge de har tid, interesse og minst noe teknisk ferdighet. I tillegg, selv om vedlikehold for lavkodeapper er mindre krevende enn for tradisjonelle apper, må utviklere ha tid til å gi pågående vedlikeholdsstøtte. Til slutt bør utviklere – både profesjonelle og selvlærte – ha en grunnleggende forståelse av hvordan appen skal brukes til å fremme organisasjonens mål, støtte virksomhetens forretningsprioriteter og integreres i nåværende arbeidsflytprosesser.

Den gode nyheten er at lavkodeplattformer ofte omfatter opplæringer, utdanningsmaterialer og annen brukerstøtte via et innebygd ressursbibliotek, noe som gjør dem til et alternativ for organisasjoner som ikke har tilgang til profesjonelle utviklere, eller som må redusere apputviklingstid og -kostnader.

Fordelene med lavkodebaserte utviklingsplattformer

Det er ingen tvil om at lavkodeutvikling raskt blir en viktig del av forretningsverdenen. Nå som vi har utforsket hva en lavkodebasert utviklingsplattform er og hva som kreves for å bruke en, kan vi se på noen av hovedfordelene.

Lavkodeplattformer kan hjelpe organisasjonen med å gjøre følgende:

 • Spar tid. Siden alle i organisasjonen kan spiller en rolle i lavkodeutvikling, kan du fremskynde prosessen i stedet for å vente på at de som har kodekompetanse, har tid til å utvikle appen.
 • Øk utviklerproduktiviteten. Lavkodeplattformer effektiviserer apputvikling, noe som gjør medarbeidere mer produktive. Utviklere kan bruke programmeringsfleksibilitet for mer effektivitet, men lavkodeplattformer frigjør tiden deres slik at de kan fokusere på prosjekter som krever mer omfattende koding.
 • Reduser kostnader. Bruk av lavkodeplattformer til å opprette apper er en flott måte for virksomheter å redusere kostnader ved å arbeide med eksisterende ansatte og selvlærte utviklere i stedet for å ansette nye utviklere eller å sette ut utviklingsarbeidet.
 • Bli mer fleksibel. Vedlikehold, oppdateringer og forbedringer kommer med apputvikling. Den gode nyheten er at lavkodeplattformer gjør endringer enkle siden behovet for å skrive kode er mindre. Hvis profesjonelle utviklere ikke er tilgjengelige når det må gjøres endringer, kan andre medarbeidere gå inn og hjelpe.
 • Fyll talentavvikene. Lavkodeplattformer spiller en nøkkelrolle i det stadig utviklende forretningslandskapet fordi de gjør det mulig for ikke-tekniske ansatte å bygge apper. Det betyr at lavkodeutvikling kan hjelpe organisasjoner med å fylle talentavvikene ved å la ansatte uten kode- eller programmeringserfaring delta i utvikling av nett- og mobilapper.
 • Få fortgang i den digitale transformasjonen. Virksomheter må holde tritt med forbruker- og brukerkrav – som omfatter å tilby praktiske, funksjonelle nett- og mobilapper. Lavkodeutvikling reduserer den tradisjonelle apputviklingsbelastningen og hjelper organisasjonen med å få fortgang i den digitale transformasjonen.

Lavkodeplattformer er bra for å gi ansatte som ikke har tekniske ferdigheter innen appbygging, muligheter, men de er også et godt valg hvis du har profesjonelle utviklere i staben. I tillegg er lavkodebasert apputvikling utformet for interne medarbeidere, slik at du kan spare penger ved å holde prosessen intern i stedet for å ansette eksterne utviklere eller arbeide med en tredjepartsløsning.

lavkodebasert apputvikling kan til slutt hjelpe virksomhetens lønnsomhet. Ved å ha kontroll over hva som skjer med programvareoppretting, kan du sikre at alle krav og tidsfrister oppfylles, noe som fører til økt effektivitet – og dermed kostnadsreduksjon – i alle deler av utviklingen.

Hva er kodeløs?

Det er mange måter å få programmet fra tegnebordet til lansering på, men en tilnærming som ofte overses, er å bruke en kodeløs tilnærming. Med kodeløse løsninger kan selv ikke-utviklere ta et eksisterende konsept til produksjon raskt, med minimal tid og minimale ressurser. Kodeløs utvikling betyr at du kan få nett- eller mobilappen raskere ut til kunder.

Med andre ord betyr kodeløs utvikling at praktisk talt alle i organisasjonen kan bygge apper som arbeider med en organisasjons nåværende infrastruktur, og som passer inn i eksisterende arbeidsflytprosesser – avhengig av teknisk kompetanse eller ferdighetsnivå. Det kreves ingen kodekunnskaper for å ta på seg kodeløs apputvikling, noe som gjør den til en løsning for virksomheter som må bruke ikke-tekniske, interne ansatte til enkle nett- og mobilapprosjekter.

Hva er en kodeløs plattform?

Hvordan kan hvem som helst av medarbeiderne opprette apper? Ved å bruke en kodeløs plattform kan organisasjoner bygge og lansere apper ved hjelp av visuelle byggesteiner og enkle, intuitive brukergrensesnitt i stedet for kodespråk. En kodeløs appbygger bruker ofte flytt-og-slipp-funksjonalitet og andre grafiske byggeverktøy til å effektivisere utviklingen og gjøre den tilgjengelig for en rekke brukere.

Fordeler med kodeløs utvikling

Kodeløse plattformer blir stadig mer populære i organisasjoner i alle størrelser og i ulike bransjer. Er kodeløs utvikling den riktige tilnærmingen for virksomheten? Hovedfordelene med å bruke kodeløs utvikling med å bruke kodeløs utvikling til å lansere en app er følgende:

 • Du kan ta ideen fra start til mål på kortere tid og med færre ressurser enn det som kreves hvis den bygges med kode eller blir satt ut til profesjonelle utviklere.
 • Bruk av kodeløse plattformer kan øke produktiviteten til de ansatte og redusere kostnadene.
 • Funksjonalitet og utforming kan endres mer med mindre arbeid enn kode først-tilnærming.
 • Kodeløse løsninger gjør også programvareutvikling mye mer tilgjengelig for små bedrifter som er ute etter måter å oppnå et konkurransefortrinn på i markedet.

Begrensninger med kodeløs utvikling

Selv om kodeløs utvikling er et godt alternativ for store og små virksomheter, har den sine begrensninger. Du kan for eksempel bli frustrert over faste maler. Noen av ulempene med å bruke en kodeløs tilnærming omfatter følgende:

 • Kodeløse plattformer har ikke like stor fleksibilitet som tradisjonell kode eller lavkode, noe som betyr at du kanskje ikke kan bygge en app som oppfyller et svært spesifikt sett med behov og forventninger.
 • Det kan hende at appbyggere uten profesjonell utviklingserfaring ikke har en klar forståelse av hva som utgjør en god brukeropplevelse, og heller ikke tidsforpliktelsen som kreves for å vedlikeholde og oppdatere en app.
 • Sikkerhet kan være et problem med kodeløse plattformer siden du ikke har kontroll over koden og er potensielt underlagt plattformens sårbarheter.

Med kodeløse plattformer kan ikke-tekniske personer fra hele organisasjonen opprette og lansere apper – ofte på kortere tid og med færre kostnader. Likevel kan du støte på utviklings- og sikkerhetshindringer på grunn av mangel på kontroll og fleksibilitet.

Hva er forskjellen mellom lavkode og kodeløs?

Nå som du har mer informasjon om lavkodebaserte og kodeløse plattformer, hvordan kan du bestemme deg for hvilket alternativ som er best for deg? Det er mange likheter mellom de to, men noen små forskjeller er viktige å ta hensyn til.

La oss se på en sammenligning av begge metoder.

Lavkode kontra kodeløs: fordeler

Fordelene med lavkodeutvikling

 • Personer med minimal kodeerfaring kan bruke en lavkodetilnærming til å bygge og lansere apper.
 • Øker produktiviteten ved å effektivisere apputvikling.
 • Reduserer kostnader siden apper kan bygges internt, med minimal kodekunnskap.
 • Bruker visuelle byggeverktøy som kanskje krever minimal serverdelkode.
 • Organisasjoner kan opprettholde fleksibilitet med apptilpasning og -oppdateringer.

Fordelene med kodeløs utvikling

 • Personer uten kodekompetanse kan bruke kodeløs utvikling til å bygge og lansere apper.
 • Øker produktiviteten ved å effektivisere apputvikling.
 • Reduserer kostnader siden apper kan bygges internt, med null kodekunnskap.
 • Bruker visuelle byggeverktøy som krever null serverdelkode.
 • Bygg og lanser apper raskt og enkelt for å levere dem til kundene.

Lavkode kontra kodeløs: ulemper

Ulemper med lavkodeutvikling

 • Grunnleggende kodekompetanse – eller tilgang til noen med kodekompetanse – kan være nødvendig for å utvikle nett- og mobilapper.
 • Sikkerhet kan være et problem for mindre avanserte plattformer uten omfattende sikkerhet og styring på plass.
 • Kostnadene kan være større enn kodeløs utvikling hvis kodeerfaring kreves for å fullføre en app.

Ulempene med kodeløs utvikling

 • Faste maler betyr at apptilpasning og -fleksibilitet kan være begrenset.
 • Sikkerhet kan være et problem hvis den kodeløse plattformen blir sårbar.
 • Appbyggere uten profesjonell utviklingserfaring kan overse viktige brukerhensyn.

Lavkodebaserte og kodeløse plattformer kan være nyttige for forskjellige formål. En lavkodeplattform brukes som oftest av IT-eksperter med noe kodekompetanse for å opprette egendefinerte programmer, mens kodeløse plattformer vanligvis gjør det mulig for forretningsbrukere uten kunnskap om hvordan koding fungerer å løse sine egne utviklingsbehov.

Til slutt avhenger valget av en lavkodebasert eller kodeløs plattform for nett- og mobilappene av en rekke faktorer, blant andre tilgang til talenter, budsjetthensyn, hvor raskt du vil lansere og hvor mye tid virksomheten kan sette av til apputvikling.

Etter hvert som populariteten til lavkodebasert og kodeløs utviklingen vokser, kommer det frem flere lavkodeløsninger som hjelper organisasjoner med å bygge sine egne programmer internt.

Hva kan du bygge med lavkodebasert verktøy?

 1. Apper for kundeopplevelse. I dag forventer kundene brukervennlige og velfungerende mobilapper som gjør det mulig å bruke selvbetjening og kundesamhandling.
 2. Produktivitetsapper. Disse programmene bidrar til å redusere manuelle oppgaver, automatisere prosesser og effektivisere arbeidsflytprosesser – slik at organisasjonen kan legge til rette for effektivitet i driften og lavere kostnader.
 3. Apper for ansattadministrasjon. Muliggjør sentralisert planleggingsadministrasjon, lønn og fordelsadministrasjon samt kommunikasjon på arbeidsplassen.
 4. Bransjeapper. Med en lavkodeplattform kan du lett overføre utdaterte apper og forenkle prosessautomatisering.
 5. Apper for ansattengasjement. Mål gruppeengasjement, spor ansattilfredshet og få innsikt som gjør organisasjonen i stand til å forbedre arbeidsplassen.

Med lavkodebaserte og kodeløse plattformer kan virksomheter modernisere eksisterende programmer eller opprette og lansere nye apper raskt. Hvis du vurderer denne tilnærmingen, finnes det mange selskaper som tilbyr plattformer for å bygge nett- og mobilapper uten omfattende koding.

I tillegg har mange selskaper innen bedriftsteknologi lavkodeløsninger med omfattende funksjonalitet som støtter lavkodebasert programvare og approgramutvikling.

Kom i gang med lavkodebasert apputvikling

Utforsk løsninger som kan hjelpe deg med å komme i gang, som Microsoft Power Apps. Med Power Apps gjør det enkelt å bygge og dele profesjonelle lavkodeapper. Med et flytt-og-slipp-brukergrensesnitt og forhåndsbygde brukeropplevelseskomponenter er det raskt og enkelt å opprette appene dine og deretter distribuere dem i iOS, Android, Windows og på nettet.

Vanlige spørsmål

Hva betyr lavkode og kodeløs?

Lavkodebasert og kodeløs programvareutvikling gir en enkel og mer tilgjengelig måte for ikke-tekniske brukere å bygge programmer på uten at det kreves omfattende koding. Et populær alternativ til tradisjonelle programvareutviklingsprosjekter, og både profesjonelle utviklere og ikke-profesjonelle utviklere kan bruke lavkodebasert og kodeløse plattformer til å lage apper med varierende kompleksitet raskt og enkelt.

Er lavkode og kodeløs fremtiden?

Siden lavkodebasert og kodeløs utvikling gjør appopprettingen mer tilgjengelig for ikke-tekniske utviklere, vil det spille en viktig rolle i fremtiden for produktutviklingen. En lavkodebasert eller kodeløs tilnærming kan også redusere kostnadene og tiden det tar å utvikle programvare, og gjøre lavkodebasert og kodeløs utvikling til et alternativ for virksomheter som er ute etter å oppfylle etterspørselsbehov med automatisering og raskere digital transformasjon. Lavkodebaserte og kodeløse plattformer vil derimot ikke erstatte eksperter og tradisjonelle utviklere fordi de vanligvis er begrenset til maler som mangler fleksibilitet og skalerbarhet. I tillegg krever noen lavkodebaserte utviklingsplattformer profesjonell koding for å fullføre eller tilpasse programmet.

Hva er forskjellen mellom lavkode og kodeløs?

Det er mange likheter mellom lavkodebasert og kodeløs utvikling, men noen små forskjeller er viktige å vurdere. Hovedforskjellen er at lavkodeutvikling krever noe egendefinert koding, mens kodeløs utvikling ikke krever noen koding. På grunn av denne forskjellen trenger lavkodeutvikling tilgang til tekniske talenter og eventuelt et større budsjett. Kodeløs utvikling betyr at du raskt kan opprette og lansere programmer uten tekniske kunnskaper, men prisen på tilpasning følger med siden kodeløse løsninger ofte bruker faste maler.

Er kodeløs bedre enn lavkode?

Om en kodeløs tilnærming er bedre enn en lavkodebasert tilnærming avhenger av spesifikke behov og krav til programutvikling. Med kodeløs utvikling kan forretningsbrukere uten kunnskap om hvordan koding fungerer løse sine egne apputviklingsbehov, mens kodeløs utvikling oftest brukes av IT-eksperter med noe kodeerfaring til å opprette egendefinerte programmer.