Power Apps-priser

Gå gjennom standardplaner, kostnader og tilgjengelighet for å begynne å kjøre forretningsapper.

Per app-plan

(Kjør én app per bruker)

kr 44,10

per bruker/app/måned

Best for bedrifter som ønsker å lisensiere hver bruker til å kjøre én app om gangen, med fleksibiliteten til å stable lisenser for hver nye app.

Tilgjengelig for kjøp nå med kredittkort

Per bruker-plan

(Kjør ubegrensede apper per bruker)

kr 176,30

per bruker/måned

Best for bedrifter som ønsker én lisens for hver bruker, uansett antall apper de må kjøre.

Prisene som vises, er bare for markedsføringsformål og reflekterer kanskje ikke faktisk listepris på grunn av valuta, land og regionale varianter. Din faktiske pris vises i kassen.

Har du spørsmål om priser og kjøpsalternativer for virksomheten din?

Utforsk Power Apps-planer

Power Apps-priser
Per app-plan
$5 bruker/app/måned
Per bruker-plan
$20 bruker/måned
Kjør egendefinerte apper
Bygg og kjør egendefinerte apper 1 app eller 1 portal Ubegrenset1
Hva som er inkludert
Koble til dataene dine Bruk forhåndsbygde og egendefinerte koblinger
Bruk lokale koblinger og gateway
Lagre og administrer data Opprett og få tilgang til egendefinerte enheter
Bruk Microsoft Dataverse (tidligere Common Data Service) 50 MB databasekapasitet2 250 MB databasekapasitet2
400 MB filkapasitet2 2 GB filkapasitet2
Kjør arbeidsflyter Power Automate-bruksrettigheter (inkludert avanserte koblinger)3
Asynkrone og egendefinerte arbeidsflyter i sanntid
Power Apps-priser
Per app-plan
$5 bruker/app/måned1, 2
Per bruker-plan
$20 bruker/måned1
Kjør egendefinerte apper
Bygg og kjør egendefinerte apper
1 app eller 1 portal Ubegrenset1
Hva som er inkludert
Koble til dataene dine
Bruk forhåndsbygde og egendefinerte koblinger
Bruk lokale koblinger og gateway
Lagre og administrer data
Opprett og få tilgang til egendefinerte enheter
Bruk Common Data Service
50 MB databasekapasitet2 250 MB databasekapasitet2
400 MB filkapasitet2 2 GB filkapasitet2
Kjør arbeidsflyter
Power Automate-bruksrettigheter (inkludert avanserte koblinger)3
Asynkrone og egendefinerte arbeidsflyter i sanntid

1 Innenfor tjenestebegrensningene. Finn ut mer om begrensninger.

2 Rettigheter for Dataverse-database og filkapasitet er samlet på leiernivået.

3 Utløser flyter i konteksten til appen.

Utforsk Power Apps-tillegg

Portaler

Påloggingskapasitet (godkjente brukere)

Starter fra

kr 1 763

per måned for 100 påloggingsøkter4

Gjør det mulig for eksterne brukere å få tilgang til egendefinerte portaler.

Power Apps-tillegg
Nivåer Best for virksomheter som trenger minst: Pris/enhet/måned Minste enhetskrav
Nivå 1 100+ pålogginger/måned kr 1 763/enhet/måned 1 enhet
Nivå 2 1 000+ pålogginger/måned kr 881,50/enhet/måned 10 enheter
Nivå 3 5 000+ pålogginger/måned kr 617,10/enhet/måned 50 enheter
Nivå 4 (tidsbegrenset tilbud5) 25 000+ pålogginger/måned kr 282,10/enhet/måned 250 enheter
Nivå 5 (tidsbegrenset tilbud5) 100 000+ pålogginger/måned kr 105,80/enhet/måned 1000 enheter
Power Apps-tillegg

Nivå 1

Best for virksomheter som trenger minst: 100+ pålogginger/måned
Pris/enhet/måned kr 1 763/enhet/måned
Minste enhetskrav 1 enhet

Nivå 2

Best for virksomheter som trenger minst: 1 000+ pålogginger/måned
Pris/enhet/måned kr 881,50/enhet/måned
Minste enhetskrav 10 enheter

Nivå 3

Best for virksomheter som trenger minst: 5 000+ pålogginger/måned
Pris/enhet/måned kr 617,10/enhet/måned
Minste enhetskrav 50 enheter

Nivå 4 (tidsbegrenset tilbud5)

Best for virksomheter som trenger minst: 25 000+ pålogginger/måned
Pris/enhet/måned kr 282,10/enhet/måned
Minste enhetskrav 250 enheter

Nivå 5 (tidsbegrenset tilbud5)

Best for virksomheter som trenger minst: 100 000+ pålogginger/måned
Pris/enhet/måned kr 105,80/enhet/måned
Minste enhetskrav 1000 enheter

Portaler

Sidevisningskapasitet (ikke-godkjente brukere)

kr 881,50

per måned for 100 000 sidevisninger

Gjør det mulig for eksterne brukere å få tilgang til egendefinerte portaler.

AI Builder

kr 4 407,60

per enhet/måned6

Bruk AI i appene.

4 En pålogging gir en ekstern, godkjent bruker tilgang til én Power Apps-portal i opptil 24 timer. Flere pålogginger i løpet av 24-timersperioden teller som én fakturerbar pålogging. Interne brukere kan lisensieres av Power Apps per app eller per brukerplaner, eller et kvalifiserende Dynamics 365-abonnement. Volumpriser er tilgjengelige. Se vanlige spørsmål om lisensiering eller kontakt Microsoft-representanten for mer informasjon.

5 I en begrenset tidsperiode er nivå 4 og nivå 5 tilgjengelige for påloggingskapasitetstillegget for Power Apps-portaler fra 1. juni 2021 til og med 31. desember 2021 via kanaler for volumlisenser (VL) og skyløsningsleverandør (CSP). Kunder må kjøpe de minste enhetsantallene som kreves i henhold til gjeldende avtale, for å få den tidsbegrensede tilbudsprisen. Kontakt Microsoft-representanten din for mer informasjon.

6 Hver AI Builder-tilleggsenhet er en pakke med 1 millioner servicekreditter som er samlet på leietakernivå. Utforsk AI Builder -kalkulator for å beregne kostnader.

Flere ressurser

Les lisensveiledningen

Se vanlige spørsmål om lisensiering

Utforsk Power Apps kostnadsfritt