En kvinne som jobber på en bærbar datamaskin

Lavkodebasert styring: Det du trenger å vite

Finn ut hva lavkodebasert styring er og hvorfor det er nødvendig for organisasjonen.

Hva er lavkodebasert styring?

Lavkodebasert styring er hvordan organisasjonen veileder de profesjonelle og selvlærte utviklere – ansatte som bruker teknologi til å opprette løsninger for forretningsbehov – ved å bygge tilpassede programmer ved hjelp av en lavkodebasert utviklingsplattform.

Disse plattformene hjelper ansatte, uansett om de har kodeerfaring eller ikke, med å opprette programmer gjennom et grafisk brukergrensesnitt. Disse bruker funksjoner som maler og flytt-og-slipp-funksjonalitet, slik at du raskt kan bygge apper som automatiserer forretningsprosessene. Veldig lite manuell koding er nødvendig, bortsett fra å legge til egendefinerte elementer i et program ved hjelp av stilark.

I løpet av livssyklusen for programvareutvikling hjelper lavkodebasert styring deg med å opprettholde sikkerhet og samsvar og maksimerer verdien til den lavkodebaserte utviklingsplattformen.

Hvorfor er lavkodebasert styring nødvendig?

Lavkodebasert styring er nødvendig for å sørge for at profesjonelle og selvlærte utviklere følger policyer, sikkerhetsprosedyrer og organisasjonsmessige standarder. Rammeverket for plattformstyring kan for eksempel definere hva som kan bygges på plattformen, hvem som er ansvarlig for gjennomgang og godkjenning av programmene, og hvordan du følger IT-avdelingens anbefalte fremgangsmåter for lavkodebasert utvikling.

Hvem bruker lavkodeverktøy?

Profesjonelle og selvlærte utviklere bruker verktøy som lavkodebaserte utviklingsplattformer til raskt å opprette og levere forretningsprogrammer som ikke er avhengige av manuell programmering. Profesjonelle utviklere har ekspertise til å skrive kode, men det er tidkrevende og krever kodegjennomganger og vedlikehold. Mens utvikling ikke er en del av jobben deres, finner selvlærte utviklere raskere og enklere måter å få arbeidet gjort på. De ser muligheter til å forbedre prosesser for gruppen ved hjelp av verktøy som er godkjent av IT-avdelingen.

Selvlært utvikling kan lett gå over i skygge-IT, som bruker maskinvare eller programvare uten at IT eller sikkerhetsgrupper i organisasjonen vet eller har godkjent det. Dette kan introdusere sikkerhetsrisikoer. Styring av selvlærte utviklere bidrar til å redusere risiko som datalekkasjer eller samsvarsbrudd. Elementer i denne styringsstrategien omfatter følgende:

 • definere regler for selvlærte utviklere
 • opprette strenge sikkerhetskrav
 • identifisere hvem som er kvalifisert for det lavkodebaserte utviklingsprogrammet
 • opplæring av selvlærte utviklere på områder som datasikkerhet og kontinuerlig utvikling
 • gi IT-avdelingen oppgaven med å godkjenne og holde oversikt over ressursene som brukes

Implementering av en vellykket lavkodebasert utviklingsplattform avhenger av veldefinerte policyer og strategier, og styring av selvlærte utviklere bidrar til å definere roller og ansvarsområder samt minimere sikkerhetsrisikoen.

Funksjoner for god lavkodebasert styring

Styring påvirker hvordan en organisasjons mål settes og oppnås, hvordan risiko overvåkes og håndteres, og hvordan ytelsen optimaliseres. Den omfatter prosessene som styrer og kontrollerer organisasjonen og holder den ansvarlig. Bruk av disse faktorene på lavkodebasert styring bidrar til å bygge opp tillit til interessenter, legge et grunnlag for å oppnå høy ytelse og gjøre organisasjonen i stand til å respondere på konstant endring når du bruker lavkodeverktøy.

Hovedfunksjoner for god lavkodebasert styring omfatter følgende:

 • Løft av administrasjonsytelse. God lavkodebasert styring hjelper administrasjonen med å ta beslutninger som samkjøres med organisasjonens mål. Det hjelper dem med å tildele ansvarsområder til IT og lavkodebaserte utviklere, konfigurere det lavkodebaserte utviklingsprogrammet for å lykkes og fremskynde leveringstiden.
 • Bruk av teknologi til å generere forretningsverdi. Ved å automatisere prosesser og redusere feil kan du se større investeringsavkastning på den lavkodebaserte utviklingsplattformen. Hvis du vil legge grunnlaget for å bygge effektive programmer, må du bestemme hvilke verktøy organisasjonen skal bruke for lavkodebasert utvikling og etablere et støttesystem for de ansatte som bruker disse verktøyene.
 • Redusering av risiko knyttet til teknologi. God lavkodebasert styring gjelder anbefalte fremgangsmåter, inneholder sikkerhetshensyn og hjelper deg med å oppfylle forskriftsmessige krav for lavkodeverktøyene som organisasjonen bruker. Organisasjoner må ofte sette ut teknologiløsningene sine til tredjepartsleverandører som er spesialister på disse områdene, for å forbedre risikoreduksjon og -administrasjon.

Bruk av god lavkodebasert styring

Hvordan du styrer organisasjonens lavkodebaserte utviklingsplattform, har direkte innvirkning på fremgangen. Tiden og arbeidet du bruker til å etablere et klart og konsekvent rammeverk med lavkodebasert styring, vil forbedre programytelsen og hjelpe deg med å maksimere investeringsavkastningen.

Hvis du vil bruke god lavkodebasert styring, må du sørge for at organisasjonen utfører følgende aktiviteter.

Definer det lavkodebaserte utviklingsprogrammet. Oppklar rollene og ansvarsområdene til lavkodebaserte utviklere. Gi utviklerne ressursene og støtten de trenger for å bygge nyttige apper, som bidrar til å redusere muligheten for at skygge-IT blir et problem.

Lag en plan for å holde oversikt over programmet. IT-ledere i organisasjonen bør ha kunnskap og evne til å etablere strategier for et vellykket lavkodebasert utviklingsprogram og redusere risikoen forbundet med det. De bør være med på å velge den mest passende lavkodebaserte utviklingsplattformen og gi retningslinjer og støtte til lavkodeutviklere.

Opprett en opplæringsplan. Før opplæring begynner, er det viktig å identifisere de ansatte som har en interesse for lavkodebasert utvikling, har grunnleggende teknisk kunnskap og forstår data. Opplæring omfatter hvordan du gjør følgende:

 • bruker den valgte plattformen
 • bruker gode fremgangsmåter
 • planlegger for programmet de vil bygge
 • forstår praksis for sikkerhet, samsvar, tilgang og tillatelser samt administrasjon

Identifiser alle krav til sikkerhet og samsvar. Ha en policy for datastyring på plass for å hjelpe organisasjonen med å oppfylle krav til sikkerhet og samsvar. Policyen inneholder retningslinjer for bruk av data, datadeling og dataoppbevaring. Det kan for eksempel hende at lavkodeutviklere ikke har tillatelse til å opprette databaser, noe som bidra til å forhindre dataduplisering og mulig eksponering.

Reduser forretningsrisikoer

Styring spiller en viktig rolle i reduksjon av risiko ved bruk av en lavkodebasert utviklingsplattform. Oppretting av retningslinjer og oppklaring av forventninger mellom organisasjonsgrupper og interessenter er nøkkelen for å utvikle effektive policyer for lavkodebasert styring.

Den starter med spørsmål som følgende:

 • Hvem har tillatelse til å bygge lavkodeprogrammer på plattformen?
 • Hvilke ferdigheter må utviklerne ha?
 • Hva har de tillatelse til å bygge? (Eksempel: Bare apper som automatiserer en forretningsprosess?)
 • Hvordan brukes disse programmene av andre i organisasjonen?
 • Hvem er ansvarlig for gjennomgang, godkjenning og støtte for lavkodeappene?

Det kan introdusere sikkerhetsproblemer hvis du tillater at lavkodeutviklere kan bygge apper. Mens selskaper som tilbyr skybasert lagring og tjenester, tilbyr tilgangskontroller og -tillatelser, finnes det andre forretningsrisikoer du må vurdere. Skygge-IT – bruken av verktøy som ikke er godkjent av IT – introduserer for eksempel en manglende synlighet i hva utviklerne bygger.

Nedenfor finner du flere hensyn til risikoreduksjon:

 • Dataoversyn er viktig i lavkodebasert utvikling for å beskytte misjonskritiske data. Derfor må utviklerne be om bestemte typer data og få godkjenning før de kan brukes i appene.
 • Selskaper som tilbyr lavkodeplattformer, må vise sikkerhetsrevisjoner, samsvarssertifiseringer og serviceavtaler. Denne oversikten vil hjelpe deg med å bestemme hvilken plattform organisasjonen velger.
 • Problemer med forretningslogikk kan eksponere sensitiv informasjon og kompromittere organisasjonens sikkerhet. De samme beskyttelsene du bruker for programvareutvikling, bør også gjelde lavkodebasert utvikling.

Slik støtter testing god lavkodebasert styring

Lavkodeplattformer har vanligvis innebygde automatiserte testfunksjoner som gjør det mulig for lavkodeutviklere å teste funksjonaliteten til programmene sine gjennom utviklingsprosessen. Flytt-og-slipp-kontrollprogrammer som brukes i plattformen, er vanligvis forhåndstestet, så tilleggstesting er eventuelt bare nødvendig hvis egendefinert kode brukes. API-testing er en fortløpende nødvendighet fordi API-er kan oppdateres av oppretterne uten at du vet om det.

Selv om innebygde testfunksjoner er nyttige, er kodegjennomganger fremdeles viktige for å kontrollere at programmer følger styringsrammeverket. Kodegjennomganger utføres av profesjonelle utviklere og bekrefter at lavkodeprogrammer er tilstrekkelige for oppgaven, og at de oppfyller fastsatte sikkerhetskrav for å redusere risikoen. Kodegjennomganger kontrollerer eksplisitt om det finnes sårbarheter som kan eksponere sensitive data eller føre til sikkerhetsbrudd.

Betydningen av programtillatelser

Hvis du vil forhindre drifts- og sikkerhetsrisikoer, må programtillatelser iverksettes i lavkodebasert utvikling. Lavkodeplattformen du velger, bør allerede implementere tilgangskontroller og -tillatelser, men uten bestemte tilgangskrav vet ikke organisasjoner egentlig hva lavkodeutviklere gjør med data. Avhengig av andre sikkerhetsfaktorer i programmet, kan sensitive data vises i det offentlige domenet, og datakriminelle kan få tilgang til nettverket ditt.

Å gi IT-ansvarlige oppgaven med tildeling av programtillatelser bidrar til å sikre at lavkodeutviklere ikke tar beslutninger på høyt nivå som går utenfor ansvarsområdet. IT-eksperter har kunnskap og erfaring med å gjennomgå koden og finne ut om appen kobler seg til et nettsted med dårlig styring eller mindre strenge tillatelser.

Slik beskyttes kode på plattformen

Sikkerhet og styring bør bygges inn i den lavkodebaserte utviklingsplattformen som brukes av organisasjonen, men IT-teknikerne styrer tilgangen til dataressurser som brukes av lavkodeutviklerne. Ved hjelp av sikkerheten i plattformen varsles IT om tillatelser som kan trenge strengere kontroll, for å bidra til å beskytte dataene.

En måte å oppmuntre til gjennomsiktighet i lavkodebasert utvikling på er å kreve at utviklerne bruker plattformens sandkasse til å bygge programmene. Dette begrenser tilgangen til ressurser og begrenser visnings-, redigerings- og datadelingsfunksjonene. Plattformens sikkerhetskontroller sørger for at bare de som har tilstrekkelige rettigheter, får tilgang til systemet.

Oppdag løsningen for lavkodebasert styring

Med økningen av digital transformasjon er det nå på tide å optimalisere det lavkodebaserte utviklingsprogrammet. Velg en lavkodebasert utviklingsplattform med styring, synlighet og sikkerhet innebygd – Microsoft Power Platform hjelper lavkodeutviklere med å opprette høykvalitetsløsninger raskt og effektivt. Administrerte miljøer tilbyr styringsfunksjoner som forenkler, automatiserer og effektiviserer IT-administrasjon av Microsoft Power Platform i stor skala.

Gjør det mulig for de ansatte å bygge lavkodeapper som moderniserer forretningsprosesser og gjør organisasjonen mer fleksibel. Finn ut mer om Microsoft Power Platform og Power Apps.

Vanlige spørsmål

Er lavkode fremtiden innen programvareutvikling?

Lavkodebasert utvikling har demokratisert programvareutvikling og gjort det enklere og raskere. Med minimal kodeskriving, forhåndsbygde funksjoner og gjenbrukbare elementer kan det være fremtiden for automatisering, apputvikling og programvareutvikling. Det kan imidlertid hende at lavkodeapper ikke overholder strenge krav til sikkerhet eller samsvar. Det er for eksempel usannsynlig at de blir optimalisert for store arbeidsmengder, og det kan hende at de ikke oppfyller tilgjengelighetskravene for skjermlesere og taleinndata.

Hvorfor er lavkodebasert utvikling viktig?

Lavkodebasert utvikling er viktig for virksomheter som ønsker å øke fleksibiliteten og reagere raskere på markedet og kundenes behov. Det gir lavkodebaserte utviklere muligheten til å opprette løsninger på bestemte problemer på kort tid og reduserer etterspørselen etter egendefinert programvare fra IT.

Hvilke bransjer bruker lavkodebaserte utviklingsplattformer?

Hver bransje kan bruke lavkodebaserte utviklingsplattformer til å automatisere prosesser og spare tid og penger. I utdanningsbransjen kan for eksempel lavkodeapper hjelpe deg med å spore fremmøte og overvåke ekstern opplæring, mens de i helsesektoren gir pasienter apper for egenvurdering og planlegging som samsvarer med forskriftene.

Hva er lavkodebaserte utviklingsplattformer?

Lavkodebaserte utviklingsplattformer hjelper personer med liten eller ingen kodeerfaring med å opprette programmer ved hjelp av et grafisk brukergrensesnitt. Plattformene bruker funksjoner som maler og flytt-og-slipp-funksjonalitet, slik at du raskt kan bygge apper som automatiserer forretningsprosessene. Veldig lite manuell koding er nødvendig, bortsett fra å legge til egendefinerte elementer i et program ved hjelp av stilark.

Hvordan velger jeg en lavkodebasert utviklingsplattform?

Når du velger en lavkodebasert utviklingsplattform, må du vite hvordan du vil bruke den, for eksempel ved utvikling av mobilapper eller for nettappverktøy. Vurder egenskapene, inkludert styring, programtesting, distribusjon og administrasjon. Hvis lavkodeutviklerne har programmeringskunnskap, velger du en plattform som tilbyr en høyere grad av tilpasning. Hvis ikke er en plattform med mer visuelle verktøy bedre egnet for ikke-tekniske brukere.