Iemand gebruikt een laptop en bepaalt waarschijnlijk de beveiliging en schaalbaarheid van een platform met weinig code

Hoe veilig en schaalbaar zijn platforms met weinig code?

Ontwikkeling met weinig code heeft de snelheid getransformeerd waarmee bedrijven applicaties, websites en processen in hun organisaties kunnen maken en uitvoeren. Door deze snelle benadering van innovatie is er een tijdperk aangebroken van citizen developers: werknemers met weinig tot geen ervaring met traditioneel programmeren. Platforms met weinig code hebben deze werknemers niet alleen tools in handen gegeven om de efficiëntie een nieuwe impuls te geven maar bevorderen ook de samenwerking tussen teams, introduceren automatisering en vergroten de uitvoer – en dat is bij groeiende bedrijven niet onopgemerkt gebleven.

Hoewel er veel voordelen zijn, brengt het gebruik van weinig code ook gegronde zorgen met zich mee voor bedrijfs- en IT-managers.

De aankoop van een platform met weinig code zonder na te denken over groei op de lange termijn kan betekenen dat je uitkomt bij een platform dat niet kan schalen – en dat meer tijd en geld kost dan je had verwacht of begroot. Als het team dat het platform wil gebruiken de aankoop doet zonder IT hierbij te betrekken, kan dat bovendien de bedrijfs- en klantdata in gevaar brengen als de software niet veilig blijkt te zijn.

Als je de veiligheid en schaalbaarheid van een platform met weinig code wilt bepalen, moet je eerst de mogelijkheden van het platform bekijken en die afzetten tegen de doelstellingen en behoeften van je organisatie.

Hoe je kunt nagaan of een platform met weinig code schaalbaar is

Je kunt gemakkelijk veronderstellen dat elk platform dat je koopt geschikt is voor schaalaanpassingen bij het gebruik van weinig code. Een platform dat echt schaalbaar is, moet toenamen in de volumes aan gebruikers, applicaties, data en processen kunnen verwerken. Daarnaast willen professionele ontwikkelaars die assisteren bij het gebruik van weinig code, programmacode kunnen schrijven die niet steeds bijgewerkt hoeft te worden als de omstandigheden veranderen.

Als je platform die groei niet aankan, kan dat negatieve gevolgen hebben voor je productiviteit, je winstcijfers en de klanttevredenheid.

Welke functies ondersteunen schaalbaarheid?

Ga op zoek naar het volgende om er zeker van te zijn dat het platform met weinig code dat je kiest, aansluit op je doelen voor duurzame groei:

API

Met API’s kunnen je apps met elkaar communiceren. Bij het maken van schaalbare applicaties met weinig code is de mogelijkheid om data over en weer tussen apps en sites te verzenden handig wanneer je integreert met applicaties van derden, andere apps in je organisatie en verouderde systemen. Als je geen mogelijkheden hebt om API’s in te stellen voor je apps en websites met weinig code, wordt het steeds lastiger om bedrijfsbreed data te beheren en processen uit te voeren.

Data-architectuur

Als je bezig bent met de introductie van een platform met weinig code waarmee gebruikers snel applicaties gaan maken en ontwikkelaars kunnen werken aan schaalbare code, moet je ervoor zorgen dat je architectuur flexibel genoeg is om de data op te slaan en te beheren die je apps verzamelen. Veel groeiende organisaties kiezen voor een cloudarchitectuur, vanwege de veilige, gecentraliseerde locatie die is ontworpen voor het beheer van grote datavolumes.

Functionaliteit

Naast het gebruik van API’s kun je de schaalbaarheid verder ondersteunen met opties als microservices. Hiermee kun je elk van je applicaties onderverdelen op basis van de activiteiten die ze uitvoeren – vergelijkbaar met modules. Als je ontwikkelaars van plan zijn het platform met weinig code te gaan gebruiken, kunnen ze hiermee gemakkelijk aan verschillende apps werken en zijn ze minder tijd kwijt aan beheer, validatie en probleemoplossing.

Schaalbaarheid is niet alleen afhankelijk van producteigenschappen en infrastructuur. Hieronder vind je een paar belangrijke zaken die je moet regelen voordat je een platform met weinig code aanschaft en implementeert.

Leveranciersovereenkomst

Je opties voor het bijstellen van de capaciteit van je platform, de toegang tot belangrijke documentatie, het aanvragen van ondersteuning en het behoud van de controle over je data en werkstromen, zijn stuk voor stuk afhankelijk van de leverancier die je kiest. Neem de overeenkomst met de leverancier grondig door en doe een beroep op de expertise van besluitvormers binnen IT. Als je dat niet doet, krijg je misschien te maken met vendor lock-in, wat inhoudt dat je niet kunt schalen voorbij een bepaalde limiet als gevolg van de overeenkomst die is gesloten bij de aankoop van licenties.

Platformdocumentatie

Om schaalaanpassingen op de juiste manier te beheren, moet je documenteren wie de gebruikers van het platform zijn, welke toegangsrechten die gebruikers hebben en welke onderdelen van de organisatie in aanraking komen met delen van het platform of de bijbehorende producten. Als er geen best practices zijn opgesteld, wordt het alleen maar lastiger om het gebruik bij te houden en schaalaanpassingen in de loop van de tijd op een goede manier te plannen en uit te voeren.

De schaalbaarheid van je platform meten

Denk bij het bepalen van het juiste platform voor je team niet alleen aan het aantal apps dat je wilt ontwikkelen, maar ook aan wie daaraan gaat werken. Sommige teams vertrouwen sterker op professionele ontwikkelaars om schaalbare code te schrijven ter ondersteuning van initiatieven voor weinig code, terwijl andere teams bestaan uit een samenwerkingsverband tussen ontwikkelaars en andere werknemers.

Op basis van deze informatie kun je de snelheid bepalen waarmee je moet kunnen schalen, wat kan worden weergegeven door de schaalbaarheid tijdens ontwikkeltijd en tijdens runtime.

Schaalbaarheid tijdens ontwikkeltijd staat voor de tijd die nodig is om apps te bouwen en te lanceren. De meting richt zich op de snelheid waarmee activiteiten kunnen worden uitgevoerd zoals:

 • Onboarding.
 • Samenwerking tussen citizen developers en professionele ontwikkelaars.
 • Codeaanpassingen.
 • Communicatie en integratie tussen tools.

Schaalbaarheid tijdens runtime staat voor de prestatietijd van de applicaties die op een platform worden gemaakt. De meting richt zich op de snelheid waarmee een platform het volgende kan doen:

 • Taken automatiseren.
 • Snel apps implementeren met behulp van containerisatie.
 • Implementeren naar multicloud- en hybride cloudplatforms.
 • Ondersteuning van app-implementatie op aanvraag.

Het belang van beveiliging bij werken met weinig code

Een schaalbaar platform met weinig code geeft je teams de mogelijkheid om meer te bouwen in minder tijd. Als je evenwel het verkeerde platform kiest, kan de wens om snel te groeien en meer gebruikers toegang te geven, vergezeld gaan van gevaren. Veel platforms zijn onvoldoende getest en gescreend door cyberbeveiligingsprofessionals en als je organisatie niet de juiste voorzorgsmaatregelen neemt, kan dat tot ernstige beveiligingsrisico’s leiden.

Veelvoorkomende zorgen over de beveiliging van platforms met weinig code

Weinig tot geen zichtbaarheid

Een grondig begrip van je leverancier is niet alleen essentieel voor de schaalbaarheid. Producten van derden zitten niet allemaal op dezelfde manier in elkaar. Het is aan de leverancier om de broncode te beveiligen en kwetsbaarheidstests uit te voeren. Als je een product afneemt bij een organisatie die tekortschiet op het vlak van gestandaardiseerde procedures en de juiste certificeringen, krijg je daarvoor later de rekening gepresenteerd.

Schaduw-IT

Wanneer leden van een organisatie software kopen, installeren en binnen en buiten de organisatie delen zonder input van de IT- en beveiligingsteams, lopen ze het gevaar gevoelige data bloot te leggen en potentiële risico’s op schending te introduceren, wat weer kan leiden tot overtredingen, boetes en downtime.

Onbeveiligde code

Zoals hierboven al genoemd, kan een platform dat onvoldoende getest is door beveiligingsprofessionals code bevatten waarmee het platform kwetsbaar wordt voor problemen die zowel organisatie- als klantdata in gevaar brengen.

Gebrek aan bedrijfscontinuïteit

Naast best practices op het gebied van beveiliging moet je ook over een bedrijfscontinuïteitsplan beschikken. Als dat niet het geval is, loop je bij een eventueel datalek of uitval van het platform het risico data en winst te verliezen als gevolg van toegenomen downtime, last-minute oplossingen en forse boetes.

Net als de schaalbaarheid is de beveiliging afhankelijk van het platform dat je kiest en de manier waarop je het beheert. Houd rekening met het volgende als je de verschillende opties onder de loep neemt:

Negen sleutels voor beveiliging bij het werken met weinig code

 1. Steun van IT en beveiliging. Je kunt veel problemen voorkomen door je IT- en beveiligingsmanagers simpelweg te betrekken bij de besluitvorming en implementatie van je platform met weinig code. Zij beschikken over een schat aan kennis over leveranciers, certificeringen en industrienormen, kwetsbaarheden en beleid – en ze zullen er zeker voor zorgen dat jij de beste investering kiest voor de huidige en toekomstige behoeften van je bedrijf.
 2. Vereisten voor leveranciers. Het is cruciaal om onderzoek te doen naar de externe leveranciers waarbij je een aankoop van software overweegt. Je kunt documentatie opvragen over hun eigen beveiligingstests en certificeringen en meer te weten komen over de operationele en beveiligingscontroles waarvan ze gebruikmaken.
 3. Beveiligingscultuur. Om het belang van beveiliging bij het gebruik van weinig code organisatiebreed vast te leggen, moeten al je beveiligingsbeleidsregels, regels voor governance en best practices overal afgedwongen worden. Wanneer veilige werkwijzen gemeengoed zijn, verlaag je de kans op een inbreuk als gevolg van een gebruikersfout.
 4. Bedreigingen modelleren. Voordat je een platform implementeert, moet je IT-team een grondige bedreigingsanalyse uitvoeren om alle toegangspunten tot het platform te beoordelen, potentiële bedreigingen in kaart te brengen en na te gaan of het ontwerp van het platform geen significante risico’s met zich meebrengt.
 5. Analyse van statische code. Een andere test die je technisch deskundigen kunnen uitvoeren is een analyse waarbij wordt nagegaan of er fouten in de code aanwezig zijn die bij contact met externe bronnen mogelijk niet in overeenstemming zijn met de beveiligingsnormen die gelden voor de branche.
 6. Kwetsbaarheidstests. Je kunt controleren of je platform met weinig code echt veilig is door je cyberbeveiligingsprofessionals op zoek te laten gaan naar toegangspunten die door hackers zouden kunnen worden misbruikt om je apps en data te compromitteren.
 7. Toegangscontrole. Zorg dat het platform dat je kiest opties biedt voor het beheer van de toegang tot je platform, welke activiteiten kunnen worden uitgevoerd en wat er binnen en buiten de organisatie gedeeld kan worden. Veel datalekken zijn het gevolg van gebruikersfouten dus het is belangrijk de kans op een probleem te beperken door onbevoegd gebruik direct vanaf het begin te voorkomen.
 8. Hosting. Zoek uit wat de locatie voor datahosting van je platform is om er zeker van te zijn dat je data in het geval van een inbreuk of dataverlies veilig is en kan worden hersteld. Ook als je over eigen interne IT- en beveiligingsteams beschikt, is het belangrijk je licentieovereenkomst door te nemen zodat je weet met wie je contact moet opnemen als je tegen beveiligingsproblemen met je platform aanloopt die door de leverancier moeten worden aangepakt.

Platforms met weinig code zijn nog steeds in ontwikkeling, net als de lessen die worden geleerd over de bijkomende voordelen en risico’s. Met een onderbouwde besluitvorming, de steun van bedrijfsonderdelen en IT en ononderbroken inspanningen om het proces te volgen, is je bedrijf voorbereid op een geslaagde implementatie van een veilig platform en kan het schaalbare applicaties produceren die de groei van je organisatie ondersteunen.

Veelgestelde vragen

Wat houdt schalen in bij programmeren?

Schalen bij programmeren verwijst naar het functioneringsvermogen van een platform tijdens de ondersteuning van een toename in het volume aan gebruikers, data, activiteiten en resources. Gebruikers mogen verwachten dat een schaalbaar platform met weinig code naar behoren blijft presteren en dezelfde toegankelijke gebruikerservaring blijft bieden als er meer applicaties, websites en programma’s worden gemaakt.

Wat maakt een programma schaalbaar?

Een programma is schaalbaar als het toenemende volumes aan informatie kan verwerken en geen geregelde wijzigingen in de oorspronkelijke programmacode en het ontwerp vereist om te kunnen groeien. Programma’s met weinig code bieden schaalbaarheid doordat gebruikers via slepen en neerzetten meer functies of stappen aan hun applicaties kunnen toevoegen, zodat de hoeveelheid tijd wordt verlaagd die ontwikkelaars normaliter kwijt zouden zijn aan het werken met daadwerkelijke code.

Hoe kun je een programma omhoog schalen?

Je kunt een programma omhoog schalen door nieuwe functionaliteit toe te voegen die verder gaat dan het oorspronkelijke gebruik – of door compleet nieuwe applicaties binnen het platform toe te voegen. Bij applicaties met weinig code voegen gebruikers vaak meer processen, taken en mogelijkheden voor interactie met klanten toe op basis van hun vereisten en interacties.

Wat is uitschalen en omhoog schalen?

Uitschalen kan gezien worden als horizontaal schalen, waarbij je nieuwe infrastructuren zoals applicaties toevoegt, om nieuwe functies uit te voeren en andere datasets te verwerken. Omhoog schalen kun je dan zien als verticaal schalen, waarbij je voortbouwt op je bestaande infrastructuur om meer functies en activiteiten uit te voeren.

Hoe weet je of programmacode schaalbaar is?

Je weet of programmacode schaalbaar is als er geen constante behoefte bestaat om de code bij te werken om je programma’s tijdens groei te laten functioneren. Bij ontwikkeling met weinig code is er al minder behoefte aan traditioneel programmeren en daardoor hoeven ontwikkelaars niet veel tijd te besteden aan het toevoegen of herontwikkelen van code. Gebruikers kunnen simpelweg slepen en neerzetten om iets nieuws te maken of wijzigingen aan te brengen.

Hoe maak je schaalbare code?

Je kunt schaalbare code maken door tools als AI en automatisering te benutten om het aantal repetitieve taken te verminderen en snellere updates te ondersteunen, lussen en andere variabelen tot een minimum te beperken en op zoek te gaan naar mogelijkheden om uit te schalen. Oplossingen met weinig code ondersteunen dit met tools waarmee niet-ontwikkelaars projecten kunnen maken en uitbreiden op basis van hun eigen behoeften.

Hoe maak je een programma schaalbaar?

Je kunt een programma schaalbaar maken voordat je het creëert, door te bepalen welke functie het heeft, wie het gaat gebruiken en wat er mogelijk moet worden aangepast in de loop van de tijd. Als je gebruikmaakt van een platform met weinig code, kun je ook rollen toewijzen aan citizen developers en professionele ontwikkelaars zodat je er zeker van kunt zijn dat apps onder het juiste beheer worden gemaakt, gelanceerd, bijgewerkt en gewijzigd.

Wat is beveiliging bij het gebruik van weinig code?

Beveiliging bij het gebruik van weinig code staat voor de geïmplementeerde processen en oplossingen die ervoor zorgen dat een platform met weinig code en de data die daarin verzameld en opgeslagen wordt, beveiligd zijn tegen mogelijke bedreigingen. Daarnaast is het belangrijk compliance- en governanceregels op te nemen om de kans op problemen als gevolg van gebruikersfouten te beperken.

Waarom is werken met weinig code belangrijk?

Werken met weinig code is belangrijk omdat je hiermee de tijd verkort die nodig is om applicaties en websites te maken, vrij te geven en te schalen met gebruiksvriendelijke tools. Hiermee verlaag je hoeveelheid traditioneel programmeerwerk die vereist is en bied je niet-ontwikkelaars de mogelijkheid applicaties te maken die repetitieve taken beperken, de productiviteit ondersteunen en klanten betrekken met de hulp van AI en automatisering.