Een groep mensen in gesprek

BPM verbeteren met tools met weinig code

De implementatie van een tool met weinig code naast je bedrijfsprocesbeheer (BPM) kan je organisatie helpen tijdrovende verantwoordelijkheden aan te pakken.

Hoe tools met weinig code BPM faciliteren

Het bouwen van applicaties, processen en websites kan overweldigend lijken, met name voor mensen die geen engineer, ontwerper of ontwikkelaar zijn. Ontwikkeltools met weinig code helpen niet-ontwikkelaars zonder eerdere programmeerervaring bij het bouwen van complexe zakelijke oplossingen. Met tools met weinig code maak je gemakkelijker wat je snel nodig hebt.

Bij de opbouw van je bedrijf kan de implementatie van BPM je helpen de taken te vereenvoudigen die je elke dag, elke week, elke maand en elk jaar moet afronden. Optimalisatie, controle en analyse van je zakelijke werkstromen in combinatie met ontwikkelplatforms met weinig code verbeteren de productiviteit, bieden zichtbaarheid en leveren inzichten voor alle betrokkenen.

Wat is ontwikkeling met weinig code?

Ontwikkeling met weinig code is de visuele benadering van softwareontwikkeling waarbij slechts een minimale mate van programmeerwerk wordt gebruikt om websites, applicaties en processen te bouwen. In plaats van lange regels met ingewikkelde programmacode te schrijven wordt er bij deze ontwikkeloplossing gebruikgemaakt van grafische modelleertools met functionaliteit voor slepen en neerzetten en worden interfaces opgebouwd via aanwijzen en klikken, zodat er snel apps met weinig code worden gemaakt.

Door middel van vereenvoudiging en automatisering zorgt ontwikkeling met weinig code voor het terugdringen of opheffen van terugkerende taken. Technisch minder onderlegde werknemers kunnen ontwikkeling met weinig code gebruiken om aan digitale projecten te werken – en ervaren programmeurs krijgen meer flexibiliteit bij complexer werk. Je kunt de levenscyclus van softwareontwikkeling verkorten en in minder tijd meer voor elkaar krijgen.

De voordelen van het gebruik van ontwikkeling weinig code

Ontwikkeling met weinig code geeft de inzet van technologie door bedrijven een nieuwe invulling – met name bij bedrijven met een beperkte kennis van het ontwikkelen van mobiele apps en websites. Het is een echte gamechanger. Een aantal voordelen van ontwikkeling met weinig code:

 • Gebruiksgemak: Aangezien iedereen tools met weinig code kan gebruiken, kan elke werknemer inspringen en snel oplossingen ontwikkelen.
 • Lagere bedrijfskosten: Ontwikkeling met weinig code kan handmatig werk automatiseren, overtollig werk elimineren en mogelijkheden bieden om digitale oplossingen te bouwen zonder kostbare IT-overhead en extra externe resources.
 • Minder onderhoud: Door de gestandaardiseerde onderdelen zijn er minder bugs, integratieproblemen en complicaties in je build.
 • Producten en oplossingen gaan sneller live: Oplossingen worden ontwikkeld, getest, geëvalueerd en aangepast zonder dat er traditionele programmeerervaring nodig is, zodat zakenpartners snel producten en oplossingen kunnen maken.
 • Verbeterde connectiviteit: Door je IT-behoeften af te stemmen op je bedrijfsdoelstellingen kan iedereen – van ervaren ontwikkelaars tot werknemers zonder programmeerervaring – samenwerken om naadloos websites en apps te bouwen, zodat kennislacunes en de behoefte aan extra interne ontwikkelaars worden weggenomen.
 • Betere governance: IT-teams en deskundigen op het gebied van ontwikkelactiviteiten kunnen alle gemaakte applicaties onderhouden met complete governancestructuren en compliance.

Wat is bedrijfsprocesbeheer?

Wanneer een bedrijf groeit, worden de processen ingewikkelder en lastiger te hanteren. Om deze werkstromen beter te kunnen beheren, maken veel bedrijven gebruik van BPM. Bedrijfsprocesbeheer of BPM is de methodiek waarbij bedrijfsprocessen of werkstromen worden geanalyseerd, geoptimaliseerd en versneld. Een bedrijfsproces is een reeks herhaalbare taken die worden voltooid om een doel te bereiken. Elk bedrijfsproces kan een paar minuten tot enkele weken in beslag nemen en wordt onderverdeeld in drie procescategorieën: operationeel, management en ondersteuning.

BPM richt zich op het hele proces en niet op slechts enkele taken. Dit leidt tot minder fouten, lagere kosten en betere resultaten. Door prestaties, strategie, toewijzing, technologie en analyse te combineren, biedt BPM de mogelijkheid een algeheel beeld van je organisatiedoelstellingen te krijgen en je processen in elk stadium te verbeteren.

Bij BPM draait het niet om het beheer van één enkel proces om een enkele werkstroom soepel te laten verlopen: BPM richt zich op integrale optimalisatie van de werkstromen van een onderneming als geheel en werpt voor iedereen vruchten af, aangezien elke functie hand in hand gaat met elke andere functie of zelfs met alle andere functies.

De voordelen van BPM

Bij het standaardiseren van processen kan het gebruik van BPM een belangrijke rol spelen. De vijf belangrijkste voordelen van de implementatie van BPM:

 1. Hogere productiviteit. BPM helpt de hele organisatie bij het opzetten van een framework voor elk proces. Alle processen worden gedocumenteerd, gemonitord en geoptimaliseerd. Door het verzamelen van data en het geven van aanbevelingen voor die processen, worden taken zonder waarde in kaart gebracht en geëlimineerd, zodat de algehele productiviteit wordt verbeterd.
 2. Meer flexibiliteit. Als je proces-apps bouwt met BPM, kun je processen automatisch documenteren en standaardiseren, wat betekent dat je sneller en efficiënter op veranderingen kunt reageren.
 3. Compliance. BPM bevordert het stroomlijnen van processen en het implementeren van een framework dat voldoet aan alle interne en externe beleidsregels. Je BPM heeft een impliciet begrip van de verschillende beleidsregels op branche- en afdelingsniveau die moeten worden nageleefd en handelt dienovereenkomstig.
 4. Minder toezicht. Doordat BPM meer complexe en moeizame taken afhandelt, is er geen behoefte aan micromanagement door leidinggevenden. Je kunt voor elk stadium standaardwerkprocedures documenteren en alle betrokkenen kunnen nagaan welke positie ze op dat moment innemen binnen het proces.
 5. Lagere foutmarge. Spreadsheets en e-mails zijn gevoelig voor menselijke fouten. Bij het gebruik van spreadsheets is het ook onmogelijk om na te gaan wie welke fout heeft gemaakt. Met BPM wordt de foutmarge sterk gereduceerd – en als er al fouten optreden is de bron snel gevonden.

Naarmate je bedrijf zich aanpast aan nieuwe digitale tools en werkwijzen, is je aanpassingsvermogen een cruciaal punt in je digitale transformatie. Het gebruik van een BPM-methodiek met weinig of geen code als onderdeel van je digitale transformatie is essentieel bij het nastreven van je organisatiedoelstellingen voor de toekomst. En hoewel er veel voordelen zijn, kan de implementatie van BPM in je werkstromen toch een paar hindernissen met zich meebrengen.

De uitdagingen van BPM

Ongeacht de grootte van je bedrijf moet je erop voorbereid zijn je aan te passen en te reageren op elke uitdaging die jouw kant opkomt. Ook kleine bedrijven hebben BPM nodig. Een paar van die uitdagingen zijn:

 • Te veel oplossingen. Als bedrijven veel oplossingen gebruiken om hiaten op te vullen bij het oplossen van problemen, kan dat tot een onsamenhangend resultaat leiden. Dit kan tot gevolg hebben dat werknemers veel tijd verspillen aan het ordenen en koppelen van de data die ze gevonden hebben.
 • Silovorming binnen teams. Nieuwe toevoegingen, producten en updates lopen vertraging op als werknemers onbedoeld informatie achterhouden als gevolg van verzuiling en het werken in geïsoleerde teams. Hierdoor ontstaat een breuk in de communicatie, kennis, productiviteit en samenwerking.
 • Te veel zichtbaarheid. Doordat processen in BPM-software realtime zichtbaarheid in dataprocessen kan opleveren, kan dat te veel informatie in te korte tijd opleveren. Veel stakeholders hebben mogelijk hulp nodig bij het interpreteren van de data die ze ontvangen hebben en kunnen gaan twijfelen of juist te snel doorslaggevende beslissingen op organisatieniveau nemen op basis van de verkeerde informatie. Als je voorschrijft wie welke data kan zien, kunnen stakeholders zich richten op datgene wat ze moeten zien.
 • Inconsistente analyse. Onsamenhangende processen zijn lastig te meten, te volgen en te herhalen. Als je geen volledige analyse kunt krijgen terwijl deze processen in gang zijn, kun je actuele en toekomstige processen onmogelijk verbeteren.
 • Ondeugdelijke inzet. Nu mensen meer willen doen met minder, kan een oplossing als BPM het antwoord op alle problemen lijken. Om te beginnen moeten managers weten dat de implementatie van een BPM een enorme bijdrage kan leveren maar niet alles met één klik oplost. BPM-managers en ‑consultants moeten BPM ook promoten onder de eindgebruikers zodat ook aan hun behoeften wordt voldaan.

Door al deze uitdagingen kan de klanttevredenheid afglijden en kunnen ook de verkoop- en omzetcijfers dalen. Aansluitend ondervinden zowel je BPM-inspanningen als de organisatie daar weer de gevolgen van.

Hoe BPM en tools met weinig code samenwerken

Ontwikkeling met weinig code en BPM zijn geen gelijken van elkaar. De ene oplossing is een pakket met tools voor het automatiseren van processen, de andere is een filosofie die het bouwen van apps en websites faciliteert. Door gebruik te maken van tools met weinig code om omslachtige taken en handmatig werk te automatiseren, draag je bij aan de doelen van je BPM voor het coördineren van bedrijfsactiviteiten, mensen, systemen en alles wat je bedrijfsstrategieën kan doen slagen. Hieronder vind je de vijf stadia van BPM en de manier waarop het toevoegen van tools met weinig code die kan verbeteren:

 1. Ontdekken. Als je je processen wilt verbeteren en stroomlijnen, moet je eerst begrijpen hoe je werk van de ene naar de volgende actie stroomt. Dat betekent dat je data moet verzamelen uit meerdere tools, de stappen van elk proces moet volgen en gesprekken met verschillende stakeholders moet voeren. Door gebruik te maken van oplossingen met weinig code wordt het ontdekkingsproces beter beheersbaar: je maakt gebruik van datawetenschap en machine learning om systemen te analyseren en ontdekt wat er binnen de processen gebeurt, zodat je weet hoe je moet optimaliseren.
 2. Ontwerpen. Zodra je het huidige proces hebt bestudeerd, zul je verbetergebieden ontdekken. Platforms met weinig code kunnen je helpen je strategie te plannen met behulp van visuele modelleertools die de werkstroom naar voren kunnen brengen, zoals in een stroomdiagram. Hierbij worden ook eventuele regels en voorschriften van de organisatie, de branche en nationale en lokale instanties toegevoegd die je moet volgen om compliance te garanderen.
 3. Uitvoeren. Nadat je je werkstromen hebt ontworpen, moet je ze implementeren. Met je kant-en-klare modelleerders en onderdelen kunnen je werkstromen dit proces eenvoudiger repliceren en komt je product sneller op de markt. En aangezien je tool met weinig code zonder extra werk geschikt is voor elk apparaat of besturingsplatform, kun je platformoverschrijdend te werk gaan.
 4. Meten en analyseren. Je moet controleren of je nieuwe werkstroom efficiënt werkt. De tools voor procesmining die je hebt gebruikt in het ontdekkingsstadium zijn cruciaal maar het zijn niet de enige tools die je nodig hebt om de prestaties te meten en te analyseren. Tools met weinig code kunnen ook helpen bij het bouwen van geautomatiseerde tools die het proces visualiseren, taken opnieuw toewijzen en garanderen dat je taken optimaal uitvoert.
 5. Optimaliseren. Er is altijd ruimte voor verbetering. Naarmate bedrijfstakken veranderen, de technologie evolueert en er nieuwe bedrijfsomstandigheden ontstaan, moet je je snel aan al deze ontwikkelingen kunnen aanpassen. Een traditionele programmeersprint vraagt maanden werk om op deze veranderingen in te spelen maar een platform met weinig code kan data aggregeren om kansen voor verbetering aan het licht te brengen en slimme, zelf-optimaliserende processen te maken.

De toekomst van ontwikkeling met weinig code en BPM

Gecombineerd met BPM kan ontwikkeling met weinig code je bedrijf helpen sneller te werken en de digitale transformatie voort te zetten. Door BPM te gebruiken met oplossingen met weinig code kun je snel bedrijfsprocessen automatiseren met een positieve impact op de resultaten, de kosten en de productiviteit.

De zakenwereld beweegt in hoog tempo en de markt moet de ontwikkelingen kunnen bijhouden. Als je een oplossing met weinig code combineert met je BPM-discipline, krijgen niet-ontwikkelaars de kans veelzijdige bedrijfsproblemen te identificeren en op te lossen, zodat je oplossing sneller en zonder complexiteit meer processen aankan.

Hoewel BPM op zichzelf de processen van je organisatie kan transformeren, kan het moeite hebben met de onvolkomenheden van verzuilde systemen en handmatig werk dat gevoelig is voor menselijke fouten. Als je oplossingen met weinig code implementeert naast je BPM, kun je processen automatiseren, stroomlijnen en optimaliseren zodat je successen boekt met flexibele en tolerante organisatiestrategieën.

Veelgestelde vragen

Hoe gebruiken bedrijven platforms met weinig code?

Bedrijven gebruiken platforms met weinig code om een gemis aan ontwikkelaars te overbruggen en om in te spelen op de noodzaak om sneller mobiele apps, websites en werkstromen te bouwen.

Welke problemen lossen tools met weinig code op?

De problemen die platforms met weinig code oplossen zijn een tekort aan ontwikkeltalent, compliance van de organisatie en gebruiksvriendelijkheid voor werknemers van alle niveaus.

Wat zijn de vijf voordelen van de implementatie van bedrijfsprocesbeheer?

De vijf voordelen van de implementatie van BPM zijn verbeterde productiviteit, verhoogde flexibiliteit, gegarandeerde compliance, minder toezicht en een kleinere foutmarge.

Wat is BPM met weinig code?

BPM met weinig code staat voor de inzet van een platform met weinig code om het procesbeheer in de onderneming te optimaliseren.

Hoe vormt ontwikkeling met weinig code de toekomst van het bedrijfsleven?

Ontwikkeling met weinig code vormt de toekomst van het bedrijfsleven omdat werknemers van elk niveau hiermee producten of oplossingen kunnen bouwen die eenvoudiger, sneller, goedkoper en zonder complexiteit kunnen worden geïmplementeerd.

Wat zijn belangrijke voordelen van ontwikkeling met weinig code?

Voordelen van ontwikkeling met weinig code zijn gebruiksvriendelijke tools, lagere kosten, minder onderhoud, snellere implementatie, betere governance en toegenomen connectiviteit.