Maak een schatting van de AI Builder-capaciteit die bij je past

Visitekaartjeslezer

Voor het identificeren en extraheren van informatie, zoals de naam en het e-mailadres op visitekaartjes

Hoeveel visitekaartjes verwerk je per maand?

Please enter a whole number greater than zero.

Categorieclassificatie

Gebruikt natuurlijke taalverwerking om labels toe te wijzen aan tekstitems

Hoeveel teksttekenreeksen analyseer je per maand?

Please enter a whole number greater than zero.

Documentverwerking

Velden en tabellen identificeren en extraheren uit documenten

Hoeveel pagina’s verwerkt u per maand?

Please enter a whole number greater than zero.

Entiteitsextractie

Herkent specifieke data uit tekst en classificeert de belangrijkste elementen vervolgens in vooraf gedefinieerde categorieën

Hoeveel teksttekenreeksen analyseer je per maand?

Please enter a whole number greater than zero.

Lezer van identiteitsdocumenten

Informatie uit identiteitsdocumenten lezen en opslaan

Hoeveel identiteitsdocumenten verwerk je per maand?

Please enter a whole number greater than zero.

Afbeeldingsclassificatie

Categoriseren en labels toewijzen aan afbeeldingen

Hoeveel afbeeldingen verwerkt u per maand?

Please enter a whole number greater than zero.

Factuurverwerking

Cruciale informatie uit facturen identificeren en extraheren

Hoeveel facturen verwerk je per maand?

Please enter a whole number greater than zero.

Sleuteluitdrukkingen extraheren

Hiermee identificeer en extraheer je sleuteltermen uit ongestructureerde tekstdocumenten

Hoeveel teksttekenreeksen analyseer je per maand?

Please enter a whole number greater than zero.

Taaldetectie

Hiermee identificeer je de hoofdtaal van een tekstdocument

Hoeveel teksttekenreeksen analyseer je per maand?

Please enter a whole number greater than zero.

Objectdetectie

Detectie van algemene objecten

Hiermee herken, tel en label je items in afbeeldingen

Hoeveel modellen traint u per maand?

Voer een geheel getal groter dan nul in.

Hoeveel afbeeldingen traint u per model?

Voer een geheel getal groter dan nul in.

Hoeveel afbeeldingen verwerkt u per maand met uw getrainde model?

Voer een geheel getal groter dan nul in.

Domeinspecifieke objectdetectie

Hiermee herken, tel en label je specifieke soorten items in afbeeldingen, bijvoorbeeld merklogo's of objecten in winkelschappen

Hoeveel modellen traint u per maand?

Voer een geheel getal groter dan nul in.

Hoeveel afbeeldingen traint u per model?

Voer een geheel getal groter dan nul in.

Hoeveel afbeeldingen verwerkt u per maand met uw getrainde model?

Voer een geheel getal groter dan nul in.

Een productiebedrijf assembleert producten op een productielijn. Met een controlecamera wordt elke 5 seconden een momentopname van de productielijn gemaakt. Als er onderdelen ontbreken, wordt een waarschuwing verzonden naar de lijnmanager. Voor het automatisch detecteren van de aanwezigheid van onderdelen en het elke maand opnieuw trainen van het model moet het bedrijf 2 eenheden van AI Builder aanschaffen.

Meer informatie over objectdetectie

Voorspelling

Historische datapatronen en -resultaten gebruiken om toekomstige resultaten te voorspellen

Hoeveel modellen heb je nodig?

Voer een geheel getal groter dan nul in.

Hoeveel resultaten ga je per model voorspellen?

Voer een geheel getal groter dan nul in.

Hoe vaak moet je je voorspellingen bijwerken?

Een bedrijf wil het klantverloop voorspellen met behulp van zijn database met 2,5 miljoen klanten. Voor het opnieuw trainen van het AI Builder-voorspellingsmodel en het bijwerken van het voorspelde verloop per maand, zonder onderbrekingen, moet het bedrijf 1 AI Builder-eenheid kopen.

Meer informatie over voorspelling

Verwerking van ontvangstbewijzen

Cruciale informatie uit ontvangstbewijzen identificeren en extraheren

Hoeveel ontvangstbewijzen verwerk je per maand?

Please enter a whole number greater than zero.

Sentimentanalyse

Hiermee detecteer je positief, negatief of neutraal sentiment in tekstdata

Hoeveel teksttekenreeksen analyseer je per maand?

Please enter a whole number greater than zero.

Tekstherkenning

Hiermee gebruik je optische tekenherkenning (OCR) om afgedrukte en handgeschreven tekst in afbeeldingen te detecteren

Hoeveel afbeeldingen verwerk je per maand?

Please enter a whole number greater than zero.

Tekstvertaling

Vertaal tekst in meer dan 60 talen

Hoeveel teksttekenreeksen analyseer je in een maand?

Please enter a whole number greater than zero.

Tekstgeneratie met GPT- en AI-prompts

Maak tekst, beantwoord vragen, vat documenten samen en meer met GPT

Hoeveel GPT-aanvragen gaat u per maand verwerken?

Please enter a whole number greater than zero.

t

Kostenraming 1, 2

Invoegtoepassingseenheden voor AI Builder 3, 4 0 eenheden
$0 maandelijkse kosten

1 De prijzen zijn schattingen en kunnen worden gewijzigd. Prijzen mogen niet als offerte worden beschouwd. Werkelijke capaciteitsvereisten kunnen aanzienlijk verschillen, afhankelijk van de gebruiksfrequentie, het aantal trainingen en andere factoren. Deze schatting is alleen bedoeld als richtlijn en biedt geen garantie voor prestaties of werkelijke prijzen.

2 Het weergegeven eenheidsvolume voor AI Builder en de bijbehorende prijzen zijn een afspiegeling van de algemeen beschikbare modellen en de modellen die momenteel in preview zijn. Alleen algemeen beschikbare modellen gebruiken AI Builder-capaciteit. Meer informatie over de releasestatus.

3 Bij de prijzen van invoegtoepassingen voor AI Builder zijn basisversies van Power Apps en Power Automate of een Dynamics 365-licentie niet inbegrepen.

4 De prijs van de invoegtoepassingseenheid is afhankelijk van het volume: $ 500 bij aankoop van 1-9 eenheden (Tier 1), $ 375 bij aankoop van 10-49 eenheden (Tier 2), $ 250 bij aankoop van meer dan 50 eenheden (Tier 3).