Skip to main content

Maak een schatting van de AI Builder-capaciteit die bij je past

Visitekaartjeslezer

Voor het identificeren en extraheren van informatie, zoals de naam en het e-mailadres op visitekaartjes

Hoeveel visitekaartjes verwerk je per maand?

Please enter a whole number greater than zero.

Een bedrijf heeft 300 verkopers die elk meestal 15 contacten per maand aan de database met potentiële klanten toevoegen. Voor de automatische verwerking van visitekaartjes met de visitekaartjeslezer van AI Builder moet het bedrijf 1 AI Builder-eenheid aanschaffen.

Meer informatie over de visitekaartjeslezer

Categorieclassificatie

Gebruikt natuurlijke taalverwerking om labels toe te wijzen aan tekstitems

Hoeveel teksttekenreeksen analyseer je per maand?

Please enter a whole number greater than zero.

Een bedrijf ontvangt en verwerkt 40.000 feedbackformulieren van klanten per maand.
Voor het automatiseren van de categorisering en vervolgens de routering naar het juiste team met categorieclassificatie en Power Automate moet het bedrijf 1 eenheid van AI Builder aanschaffen.

Meer informatie over categorieclassificatie

Entiteitsextractie

Herkent specifieke data uit tekst en classificeert de belangrijkste elementen vervolgens in vooraf gedefinieerde categorieën

Hoeveel teksttekenreeksen analyseer je per maand?

Please enter a whole number greater than zero.

Een bedrijf ontvangt en verwerkt 40.000 e-mails van klanten per maand.
Voor het automatiseren van de extractie van relevante informatie uit de e-mails en het opslaan daarvan in Common Data Service met entiteitsextractie en Power Automate moet het bedrijf 1 eenheid van AI Builder aanschaffen.

Meer informatie over entiteitsextractie

Formulierverwerking

Hiermee identificeer en extraheer je sleutel-waardeparen en tabeldata uit formulierdocumenten

Hoeveel formulieren verwerk je per maand?

Please enter a whole number greater than zero.

Een bedrijf ontvangt en verwerkt elke maand 2000 facturen. Voor het automatiseren van de factuurverwerking met AI Builder-formulierverwerking en Power Automate moet het bedrijf 2 eenheden van AI Builder aanschaffen.

Meer informatie over formulierverwerking

Sleuteluitdrukkingen extraheren

Hiermee identificeer en extraheer je sleuteltermen uit ongestructureerde tekstdocumenten

Hoeveel teksttekenreeksen analyseer je per maand?

Please enter a whole number greater than zero.

Een bedrijf heeft een evenement voor klanten georganiseerd. Aan alle deelnemers werd gevraagd hun mening over het evenement op een feedbackformulier in te vullen. Voor het extraheren van de sleuteltermen uit de 1000 formulierreacties moet het bedrijf 1 eenheid van AI Builder aanschaffen.

Meer informatie over sleuteltermextractie

Taaldetectie

Hiermee identificeer je de hoofdtaal van een tekstdocument

Hoeveel teksttekenreeksen analyseer je per maand?

Please enter a whole number greater than zero.

Een bedrijf heeft een wereldwijd netwerk van klanten die via e-mail contact opnemen met het ondersteuningsteam van het bedrijf. Het ondersteuningsteam ontvangt elke dag 3000 e-mails. Deze e-mails worden op basis van de taal van de e-mail doorgeleid naar klantenservicecenters in specifieke geografische gebieden. Voor het volledig automatiseren van het taaldetectieproces moet het bedrijf 2 eenheden van AI Builder aanschaffen.

Meer informatie over taaldetectie

Objectdetectie

Detectie van algemene objecten

Hiermee herken, tel en label je items in afbeeldingen

Hoeveel afbeeldingen verwerk je per maand?

Voer een geheel getal groter dan nul in.

Hoeveel modeltrainingen voer je per maand uit?

Voer een geheel getal groter dan nul in.

Domeinspecifieke objectdetectie

Hiermee herken, tel en label je specifieke soorten items in afbeeldingen, bijvoorbeeld merklogo's of objecten in winkelschappen

Hoeveel afbeeldingen verwerk je per maand?

Voer een geheel getal groter dan nul in.

Hoeveel modeltrainingen voer je per maand uit?

Voer een geheel getal groter dan nul in.

Een productiebedrijf assembleert producten op een productielijn. Met een controlecamera wordt elke 30 seconden een momentopname van de productielijn gemaakt. Als er onderdelen ontbreken, wordt een waarschuwing verzonden naar de lijnmanager. Voor het automatisch detecteren van de aanwezigheid van onderdelen en het elke maand opnieuw trainen van het model moet het bedrijf 2 eenheden van AI Builder aanschaffen.

Meer informatie over objectdetectie

Voorspelling

Historische datapatronen en -resultaten gebruiken om toekomstige resultaten te voorspellen

Hoeveel modellen heb je nodig?

Voer een geheel getal groter dan nul in.

Hoeveel resultaten ga je per model voorspellen?

Voer een geheel getal groter dan nul in.

Hoe vaak moet je je voorspellingen bijwerken?

Een bedrijf wil het klantverloop voorspellen met behulp van zijn database met 2,5 miljoen klanten. Voor het opnieuw trainen van het AI Builder-voorspellingsmodel en het bijwerken van het voorspelde verloop per maand, zonder onderbrekingen, moet het bedrijf 1 AI Builder-eenheid kopen.

Meer informatie over voorspelling

Sentimentanalyse

Hiermee detecteer je positief, negatief of neutraal sentiment in tekstdata

Hoeveel teksttekenreeksen analyseer je per maand?

Please enter a whole number greater than zero.

Een bedrijf vraagt om feedback over een nieuw product. Hiervoor wordt naar 1000 klanten een enquête verzonden. Het bedrijf bepaalt vervolgens het percentage positief, negatief en neutraal sentiment. Voor het automatisch analyseren van het sentiment in de feedback moet het bedrijf 1 eenheid van AI Builder aanschaffen.

Meer informatie over sentimentanalyse

Tekstherkenning

Hiermee gebruik je optische tekenherkenning (OCR) om afgedrukte en handgeschreven tekst in afbeeldingen te detecteren

Hoeveel afbeeldingen verwerk je per maand?

Please enter a whole number greater than zero.

Een bedrijf heeft 20 buitendienstmedewerkers die 30 keer per maand tekstherkenning gebruiken om de id van verkoopautomaten uit foto's te extraheren. Voor het volledig automatiseren van het proces voor het extraheren van de machine-id's uit foto's moet het bedrijf 1 eenheid van AI Builder aanschaffen.

Meer informatie over tekstherkenning

Kostenraming 1, 2

Invoegtoepassingseenheden voor AI Builder 3 0 eenheden
$0 maandelijkse kosten

1 De prijzen zijn schattingen en kunnen worden gewijzigd. Prijzen mogen niet als offerte worden beschouwd. Werkelijke capaciteitsvereisten kunnen aanzienlijk verschillen, afhankelijk van de gebruiksfrequentie, het aantal trainingen en andere factoren. Deze schatting is alleen bedoeld als richtlijn en biedt geen garantie voor prestaties of werkelijke prijzen.

2 Het weergegeven eenheidsvolume voor AI Builder en de bijbehorende prijzen zijn een afspiegeling van de algemeen beschikbare modellen en de modellen die momenteel in preview zijn. Alleen algemeen beschikbare modellen gebruiken AI Builder-capaciteit. Meer informatie over de releasestatus.

3 Bij de prijzen van invoegtoepassingen voor AI Builder zijn basisversies van Power Apps en Power Automate of een Dynamics 365-licentie niet inbegrepen.