Skip to main content

De gegenereerde app verkennen (Common Data Service)

Volgende onderwerp

De app aanpassen (Common Data Service)

Doorgaan

Opnieuw bekijken

In dit onderwerp gaan we dieper in op de gegenereerde app en bekijken we de schermen en besturingselementen die het gedrag van de app bepalen. We behandelen niet alle details, maar als u meer weet over de werking van deze app, kan dat helpen bij het ontwikkelen van uw eigen apps. In een later onderwerp kijken we naar de formules die zijn bedoeld voor schermen en besturingselementen.

De app in de voorbeeldmodus uitvoeren

Klik of tik op de pijl Voorbeeld van app starten rechtsboven om de app uit te voeren. Als u door de app navigeert, ziet u dat deze gegevens uit de entiteit bevat en een goed uitgangspunt biedt.

De app in de voorbeeldmodus uitvoeren

Over besturingselementen in PowerApps

Een besturingselement is simpelweg een UI-element waaraan gedrag is gekoppeld. Veel besturingselementen in PowerApps zijn gelijk aan de besturingselementen die u in andere apps hebt gebruikt: labels, tekstinvoervakken, vervolgkeuzelijsten, navigatie-elementen enzovoort. Maar PowerApps heeft besturingselementen die meer gespecialiseerd zijn, zoals galerieën (voor de weergave van samenvattingsgegevens) en formulieren (die gedetailleerde gegevens weergeven en waarin u items kunt maken en bewerken). Er zijn ook andere interessante besturingselementen, zoals voor afbeelding, camera en streepjescode. Als u wilt nagaan welke besturingselementen er beschikbaar zijn, klikt of tikt u op Invoegen op het lint en klikt of tikt u vervolgens op elk van de opties, van Tekst tot en met Pictogrammen.

Tabblad voor besturingselementen op het lint van PowerApps Studio

Het bladerscherm testen

Elk van de drie app-schermen heeft een hoofdbesturingselement en enkele extra besturingselementen. Het eerste venster van de app is het bladerscherm, dat standaard de naam BrowseScreen1 heeft. Het hoofdbesturingselement in dit scherm is een galerie met de naam BrowseGallery1. BrowseGallery1 bevat andere besturingselementen, zoals NextArrow1 (in de vorm van een pictogram: klik of tik erop om naar het detailscherm te gaan). Er zijn ook afzonderlijke besturingselementen in het scherm, zoals IconNewItem1 (in de vorm van een pictogram: klik of tik erop om een item te maken in het scherm voor bewerken/maken).

Bladerscherm met besturingselementen

PowerApps heeft verschillende typen galerieën. Gebruik de galerie die het beste aansluit bij de indelingsvereisten voor uw app. Verderop in deze sectie ziet u nog meer manieren om de indeling te bepalen.

Opties voor PowerApps-galerie

Het detailscherm verkennen

Vervolgens is het de beurt aan het detailscherm, dat standaard de naam DetailScreen1 heeft. Het hoofdbesturingselement in dit scherm is een weergaveformulier met de naam DetailForm1. DetailForm1 bevat andere besturingselementen, zoals DataCard1 (in de vorm van een kaart, waarbij in dit geval de categorie met vragen wordt weergegeven). Het scherm bevat ook afzonderlijke besturingselementen, zoals IconEdit1 (in de vorm van een pictogram: klik of tik erop om het huidige item te bewerken in het scherm voor bewerken/maken).

Detailscherm met besturingselementen

Er zijn tal van opties voor de galerie, maar voor formulieren zijn er slechts twee typen: een bewerkingsformulier of een weergaveformulier.

Opties voor PowerApps-formulieren

Het scherm voor bewerken/maken verkennen

Het derde scherm in de app is het scherm voor bewerken/maken, dat standaard de naam EditScreen1 heeft. Het hoofdbesturingselement in dit scherm is een bewerkingsformulier met de naam EditForm1. EditForm1 bevat andere besturingselementen, zoals DataCard8 (in de vorm van een kaart, waarmee u in dit geval de categorie met vragen kunt bewerken). Het scherm bevat ook afzonderlijke besturingselementen, zoals IconAccept1 (in de vorm van een pictogram: klik of tik erop voor het opslaan van de wijzigingen die u hebt aangebracht in het scherm voor bewerken/maken).

Bewerkingsscherm met besturingselementen

Nu u een beeld hebt van de manier waarop de app is samengesteld uit schermen en besturingselementen, gaan we in het volgende onderwerp bekijken hoe u de app kunt aanpassen.