Skip to main content

Aangepaste entiteiten maken

Volgende onderwerp

Entiteitgegevens beheren

Doorgaan

Opnieuw bekijken

De Common Data Service is bedoeld voor al onze zakelijke klanten, van de kleinste bedrijfjes tot de grootste internationale ondernemingen. Het algemene gegevensmodel bevat een set standaardentiteiten die veel bedrijfsscenario’s ondersteunen. U hebt in het vorige onderwerp gezien dat u deze standaardentiteiten zo nodig kunt uitbreiden. Maar soms hebt u iets heel anders nodig voor het oplossen van problemen die specifiek zijn voor uw bedrijf. In dat geval hebt u een aangepaste entiteit nodig, en in dit onderwerp laten we zien hoe u er een kunt maken.

Er zijn twee manieren om een entiteit te maken:

  • De entiteit helemaal vanaf nul maken. Dat gaan we in dit onderwerp doen.
  • Een entiteit maken die gebaseerd is op een andere entiteit door de velden en instellingen van die entiteit, maar niet de gegevens ervan, te kopiëren.

Een identiteit maken vanaf nul

In dit voorbeeld maken we een aangepaste entiteit met de naam Product review, en dat doen we helemaal vanaf nul. Open om te beginnen het tabblad Entiteiten en klik of tik op Nieuwe entiteit. Voer een naam voor de entiteit in (geen spaties of speciale tekens), een gebruikersvriendelijke weergavenaam en een zinvolle beschrijving. Klik of tik op Volgende.

Nieuwe entiteit

In het volgende scherm ziet u de vijf standaardvelden die allemaal standaard- en aangepaste entiteiten bevatten. Klik of tik op Veld toevoegen om uw eigen velden toe te voegen.

Velden voor standaardentiteiten

In dit voorbeeld gaan we vier velden toevoegen:

  • Beoordelingsdatum: een vereist datumveld.
  • Productwaardering: een vereist veld voor gehele getallen. We zouden hier een selectielijst kunnen gebruiken om alleen bepaalde waarden op te geven (zoals 1-5), maar we houden het voorlopig eenvoudig.
  • Naam van revisor: een niet-vereist tekstveld.
  • Reviewer Comment: een eveneens niet-vereist tekstveld.

Wanneer u tevreden bent over de entiteit, klikt of tikt u op Maken. Wanneer de entiteit is gemaakt, bevat deze nog geen gegevens. We laten in het volgende onderwerp zien hoe gegevens worden geïmporteerd.

Aangepaste entiteitvelden

Een relatie tussen twee entiteiten maken

Omdat we elke review willen koppelen aan een bepaald product, moeten we een relatie maken tussen de entiteit Product review en de entiteit Product. Open in de entiteit Product review het tabblad Relaties en klik of tik op Nieuwe relatie. Selecteer een gerelateerde entiteit en voer een naam, een weergavenaam en een beschrijving in. Klik of tik op Opslaan om de relatie te maken.

Relaties tussen entiteiten maken

Verbinding maken met een aangepaste entiteit in PowerApps Studio

Verbinding maken met een aangepaste entiteit in PowerApps Studio gaat hetzelfde als verbinding maken met een standaardentiteit. Klik of tik op Nieuw en klik of tik onder Common Data Service op Telefoonindeling. Links ziet u beschikbare gegevensverbindingen en rechts ziet u de lijst met entiteiten.

Verbinding maken met entiteit in PowerApps Studio

In het volgende onderwerp leert u hoe u gegevens beheert in de Common Data Service.