Skip to main content

Gestuurd leren voor PowerApps

Volgende onderwerp

De onderdelen van PowerApps

Doorgaan

Opnieuw bekijken

Welkom bij Gestuurd leren voor Microsoft PowerApps. In deze onlinecursus die u in uw eigen tempo kunt doornemen, wordt PowerApps stap voor stap uitgelegd zodat u uw kennis vanaf de basis kunt opbouwen.

Deze cursus voor Gestuurd leren bevat veel secties en elke sectie bevat veel onderwerpen. De cursus is opgebouwd uit overzichtelijke blokken, met een logische stroom om de concepten te leren, details te zien en voorbeelden te bekijken. Bovendien bevat de cursus veel visuele elementen ter illustratie.

Als PowerApps nieuw voor u is, helpt deze cursus u op weg en als u al vertrouwd bent met PowerApps, brengt deze cursus concepten met elkaar in verband en worden de hiaten in uw kennis gevuld. We hopen dat de cursus biedt wat u verwacht en we blijven er voortdurend onderwerpen aan toevoegen.

Wat is PowerApps?

PowerApps is een verzameling softwareservices en apps die samenwerken om de manier waarop u aangepaste line-of-business-toepassingen bouwt en deelt fundamenteel te transformeren en te versnellen.

Inleiding met animatie van PowerApps

PowerApps maakt verbinding met de cloudservices en gegevensbronnen die u al gebruikt, zodat u snel apps kunt ontwikkelen die voor specifieke behoeften geschikt zijn, voortbouwend op de vaardigheden die u al bezit. U kunt apps onmiddellijk delen met uw collega's via het web, tablets en mobiele apparaten. PowerApps integreert ook met Microsoft Flow, zodat werkstromen vanuit apps kunnen worden geactiveerd. PowerApps kan eenvoudig en snel zijn: u bouwt in enkele minuten tijd een app die gegevens ophaalt uit Excel of een cloudservice. Maar PowerApps is ook robuust en geschikt voor toepassingen op bedrijfsniveau, voor complexe vereisten zoals het volgen van assets in een bedrijf en met een verbinding naar uw back-endsystemen.

De onderdelen van PowerApps

PowerApps bestaat uit onderdelen voor het maken, delen en beheren van apps, samen met onderdelen voor het uitvoeren van die apps. U maakt apps in PowerApps Studio voor internet of PowerApps Studio voor Windows met behulp van de gegevensverbindingen die uw app nodig heeft. U gebruikt web.powerapps.com om gegevensverbindingen en on-premises gateways te configureren en beheren en om te werken met de Common Data Service, die we in een volgende sectie gaan behandelen. Nadat u een app hebt gemaakt, deelt u die app vaak met Microsoft AppSource en beheert u deze in het beheercentrum.

U voert apps uit in een browser van Microsoft Dynamics 365 of met behulp van PowerApps Mobile, dat beschikbaar is voor Windows-, iOS- en Android-apparaten.

We volgen dit patroon van het maken, delen, beheren en uitvoeren van apps in de rest van de cursus PowerApps: Gestuurd leren.

Hoe PowerApps aansluit bij uw rol

PowerApps maakt het bedrijfsanalisten en andere specialisten eenvoudig om apps te maken met behulp van de vaardigheden die u al bezit. Maar dit is niet het enige type PowerApps-gebruiker. Sommige gebruikers voeren alleen maar apps uit die anderen maken. Weer anderen, die beroepshalve code schrijven (professionele ontwikkelaars), benutten PowerApps om snel geavanceerde apps te bouwen.

Uw gebruik van PowerApps kan afhankelijk zijn van uw rol in een project of een team, en die rol kan veranderen. Een van uw collega's maakt bijvoorbeeld een app die gekoppeld is aan het CRM-systeem (Customer Relationship Management) van uw bedrijf en u gebruikt deze app regelmatig om veelbelovende verkoopleads bij te houden. Maar u kunt ook zelf apps schrijven en die met uw werkgroep delen omdat uw directe collega's die apps bijzonder handig vinden.

Volgende stappen

Nu u een beeld hebt gekregen van deze cursus, van wat PowerApps is en van de belangrijkste elementen, gaan we in het volgende onderwerp elk onderdeel van PowerApps nader bestuderen.