Skip to main content

Verwante technologieën

Volgende onderwerp

Apps maken in PowerApps: een beknopt overzicht

Doorgaan

Opnieuw bekijken

De volgende technologieën worden vaak gebruikt in combinatie met PowerApps om robuuste apps te bouwen en te delen in uw organisatie. In uw apps kunnen gegevens uit meerdere bronnen worden geïntegreerd en ze kunnen werkstromen bevatten die taken automatiseren.

  • Microsoft Flow: geautomatiseerde werkstromen tussen uw favoriete apps en services maken
  • Gegevensbronnen, verbindingen, connectors en gateways: gegevens in de cloud en on-premises overbrengen naar uw apps
  • Common Data Service: bedrijfsgegevens integreren met behulp van het algemene gegevensmodel
  • Microsoft Dynamics 365: al uw zakelijke apps op internet uitvoeren
  • Microsoft AppSource: uw apps delen en opnemen in deze centrale locatie voor Microsoft en onze vele partners

Microsoft Flow

Microsoft Flow is een service voor het automatiseren van de werkstroom voor het groeiende aantal apps en services waarvan zakelijke gebruikers afhankelijk zijn. Microsoft Flow kan uw werk versnellen, zodat u minder tijd kwijt bent aan routinematige, terugkerende taken en meer tijd kunt besteden aan wat u wilt doen. Gebruik Microsoft Flow in combinatie met PowerApps om apps te ontwikkelen die werkstromen activeren en daarop reageren.

Microsoft Flow

Gegevensbronnen, verbindingen, connectors en gateways

Er zijn veel gegevensbronnen die voor u van belang kunnen zijn en PowerApps maakt gebruik van connectors om verbindingen met deze gegevensbronnen te maken. Sommige van de populairste gegevensbronnen worden hieronder weergegeven. Veel daarvan zijn cloudservices, zoals Salesforce. Connectors zijn misschien niet het leukste deel bij het ontwikkelen van apps, maar ze zijn essentieel om te werken met de gegevens die u, uw collega's en uw klanten nodig hebben. Voor gegevens die niet in de cloud maar on-premises zijn opgeslagen, gebruikt u een gateway voor een betrouwbare verbinding tussen PowerApps en uw gegevensbron. De gateway bevindt zich op een on-premises computer en communiceert met PowerApps.

Gegevensbronnen en connectors voor PowerApps

Microsoft Common Data Service

Met de Common Data Service kunt u gemakkelijk zakelijke gegevens uit meerdere bronnen integreren. De service werkt met een algemeen gegevensmodel met veel entiteiten die worden gebruikt in apps en bedrijfsprocessen: entiteiten zoals Contact, Product en Sales Order. De service slaat de gegevens op een schaalbare en betrouwbare manier op en stelt de gegevens beschikbaar zodat meerdere toepassingen er gebruik van kunnen maken. De toepassingen kunnen apps zijn die u in PowerApps ontwikkelt, andere Microsoft-toepassingen of toepassingen van derden. De onderstaande afbeelding geeft een deel van de entiteit Contact in web.powerapps.com weer.

PowerApps - entiteit Contact

Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365 is een cloudservice met speciaal gebouwde apps voor specifieke zakelijke behoeften zoals verkoopautomatisering, bedrijfsvoering of klantenservice. In PowerApps neemt u apps op in AppSource en gebruikers met wie u deze apps deelt kunnen de apps weergeven en uitvoeren in Dynamics 365, maar ook op mobiele apparaten. Het voordeel om de apps op te nemen in Dynamics 365 is dat u zo één locatie hebt om uw zakelijke apps uit te voeren. Dat kunnen apps van gebruikers in uw organisatie, van Microsoft en van derden zijn.

Microsoft Dynamics 365

Microsoft AppSource

AppSource is de plek waar u gemakkelijk apps van uw collega's, van Microsoft en van onze partners kunt vinden en evalueren. Wanneer u een app vanuit PowerApps deelt, stelt u deze beschikbaar in AppSource. U kunt ervoor kiezen om de app alleen beschikbaar te stellen voor mensen in uw organisatie of om de app openbaar beschikbaar te stellen.

Microsoft AppSource

U weet nu wat meer over alle onderdelen van PowerApps en verwante technologieën. U hoeft dat niet allemaal te onthouden, omdat we in de loop van deze cursus uw kennis blijven bijspijkeren voor elk van de behandelde onderdelen. We gaan nu verder met een inleiding tot de opties die u kunt gebruiken voor het maken van apps.