Skip to main content

De app aanpassen (SharePoint-lijst)

Volgende onderwerp

App-formules verkennen (SharePoint-lijst)

Doorgaan

Opnieuw bekijken

In de eerste twee onderwerpen van deze sectie hebt u een app gegenereerd op basis van een SharePoint-lijst en hebben we de app nader verkend om een beter beeld te krijgen van de manier waarop apps met drie schermen zijn samengesteld. De app die PowerApps heeft gegenereerd is handig, maar u zult een app vaak willen aanpassen nadat deze is gegenereerd. In dit onderwerp behandelen we enkele elementaire wijzigingen voor elk scherm van de app. U kunt nog veel meer doen om een app aan te passen, maar dat komt in latere onderwerpen aan de orde. In de tussentijd kunt u voortbouwen op hetgeen u in dit onderwerp leert. Neem een app die u hebt gegeneerd – op basis van een lijst, een Excel-bestand of een andere bron – en zie hoe u deze kunt aanpassen. Dit is zonder meer de beste manier om te leren hoe apps worden samengesteld.

Bladerscherm

We beginnen met het bladerscherm. De SharePoint-lijst bevat een afbeelding voor elk product, maar die afbeelding wordt niet standaard weergegeven. Daar gaan we wat aan doen. Selecteer op het tabblad Indeling in het rechterdeelvenster een andere indeling voor het bladerscherm. U ziet onmiddellijk de resultaten, omdat PowerApps de app bijwerkt terwijl u de wijzigingen aanbrengt.

De indeling van het bladerscherm wijzigen

Vanuit de juiste basisindeling gaat u nu de weergegeven velden wijzigen. Klik of tik op een veld in het eerste item en wijzig vervolgens in het rechterdeelvenster de gegevens die voor elk item worden weergegeven. Dat biedt een beter overzicht van elk item in de lijst.

De velden in het bladerscherm wijzigen

Detailscherm

In het detailscherm gaan we de volgorde van de velden wijzigen en tevens de afbeelding weergeven. Er zijn verschillende besturingselementen in dit scherm, daarom wijkt het proces enigszins af van het bladerscherm. Klik of tik op een veld en sleep in het rechterdeelvenster het veld Titel helemaal naar boven. Klik of tik vervolgens op het veld Afbeelding om dat weer te geven.

De velden in het detailscherm wijzigen

Scherm voor bewerken/maken

Tot slot gaan we in het scherm waar u invoer maakt en bewerkt een veld wijzigen om de invoer van tekst gemakkelijker te maken. Klik of tik op de vervolgkeuzelijst voor het veld Overzicht en klik of tik vervolgens op het besturingselement Tekst van meerdere regels bewerken.

De velden in het scherm voor bewerken wijzigen

U ziet hoe u met een paar eenvoudige stappen veel kunt doen om het uiterlijk en het gebruik van een gegenereerde app te verbeteren. In dit onderwerp richten we ons op de gebruikersinterface van PowerApps Studio, die veel opties voor het aanpassen van uw apps bevat. In het volgende onderwerp hebben we het over formules, die een belangrijke rol spelen bij het sturen van de werking van een app.