U kunt een groot aantal verschillende UI-elementen toevoegen aan uw app en vervolgens direct aspecten van hun uiterlijk en gedrag configureren. Dit kan via de werkbalk, in het tabblad Eigenschappen of de formulebalk. Deze UI-elementen worden besturingselementen genoemd en de aspecten eigenschappen.

Vereisten

 1. Registreer u voor PowerApps, installeer het, open het en meld u aan met dezelfde referenties die u hebt gebruikt om u te registreren.

 2. Klik of tik in PowerApps Studio op Nieuw in het menu Bestand (aan de linkerkant).

  De optie Nieuw in het menu Bestand

 3. Klik of tik onder Lege app op Telefoonindeling.

  Een volledig nieuwe app maken

 4. Als u wordt voorgesteld de inleidende rondleiding te volgen, klikt of tikt u op Volgende om vertrouwd te raken met de belangrijkste gedeelten van de PowerApps-interface (of klik of tik op Overslaan).

  Scherm van de inleidende rondleiding openen

  U kunt de rondleiding altijd later volgen door op het vraagtekenpictogram in de rechterbovenhoek te klikken of tikken en vervolgens op Take the intro tour.

Een besturingselement toevoegen

U kunt besturingselementen uit allerlei verschillende categorieën toevoegen door eerst op de werkbalk te klikken of tikken op het tabblad Invoegen. Klik of tik vervolgens op een categorie en klik of tik ten slotte op het gewenste besturingselement. Bekijk in deze sectie de besturingselementen uit elke categorie, zodat u bekend bent met de typen besturingselementen die u kunt toevoegen en waar u een bepaald type kunt vinden.

 • Klik of tik op het tabblad Invoegen op een van deze categorieën en klik of tik vervolgens op het besturingselement dat u wilt toevoegen:

  Tekst: label, tekstinvoer, HTML-tekst, peninvoer
  Besturingselementen: knop, vervolgkeuzelijst, datumkiezer, selectievakje, keuzerondje, wisselknop, schuifregelaar, classificatie, timer
  Galerie: verticaal, horizontaal, flexibele hoogte, leeg verticaal, leeg horizontaal, leeg flexibele hoogte
  Gegevenstabel
  Formulieren: bewerken, weergeven, formulier voor entiteit
  Media: afbeelding, camera, streepjescode, video, audio, microfoon, afbeelding toevoegen
  Diagrammen: kolomdiagram, lijndiagram, cirkeldiagram
  Pictogrammen

Tip: Als u meer ruimte nodig hebt voor besturingselementen, voegt u nog een scherm toe.

Een besturingselement rechtstreeks configureren

In deze procedure gaat u een besturingselement van het type Label toevoegen en configureren, maar de procedure is in grote lijnen ook geschikt voor veel andere besturingselementen.

 1. Klik of tik op het tabblad Invoegen en klik of tik vervolgens op Label.

  Tabblad Invoegen

  Wanneer u een besturingselement toevoegt, wordt dit automatisch geselecteerd. U kunt ook een bestaand besturingselement selecteren door erop te klikken of tikken. Als een besturingselement is geselecteerd, ziet u een selectiekader om het element. Andere gebieden van de gebruikersinterface worden aangepast, zodat u het geselecteerde besturingselement kunt configureren. Een geselecteerd besturingselement van het type Label ziet er bijvoorbeeld uit zoals in deze afbeelding.

  Een geselecteerde label

  Belangrijk: Als er een besturingselement is geselecteerd op het moment dat u een ander besturingselement of een leeg gebied van het scherm selecteert, wordt de selectie van het eerste element ongedaan gemaakt.

 2. Maak het besturingselement Label smaller door een greep aan de rechterkant van het selectiekader naar links te slepen. (De middelste greep wordt alleen weergegeven als u inzoomt.)

  Een label waarvan het formaat is gewijzigd

  U kunt het formaat van een besturingselement ook wijzigen door de eigenschap Height of Width (of allebei) aan te passen. Dit wordt verderop beschreven.

 3. Verplaats het besturingselement Label door het selectiekader zelf te slepen. U kunt ook de waarde voor X of Y (of allebei) aanpassen, zoals verderop in dit onderwerp wordt beschreven.

 4. Klik of tik driemaal op de tekst die wordt weergegeven in het besturingselement Label en typ vervolgens Hallo, wereld.

  Een label met aangepaste tekst

  U kunt deze tekst ook wijzigen door de eigenschap Text van dit besturingselement in te stellen, zoals verderop in dit onderwerp wordt beschreven.

Een besturingselement configureren via de werkbalk

Als u een besturingselement configureert via de werkbalk, kunt u uit meer opties kiezen dan bij een rechtstreekse configuratie van een besturingselement.

 1. Selecteer het besturingselement Label en klik of tik op het tabblad Start op de werkbalk.

  Tabblad Start

 2. Klik of tik op Opvullen, en klik of tik vervolgens op een kleur zoals Aquamarijn.

  Optie Opvullen

  Uw selectie wordt toegepast op het besturingselement Label.

  Een label opgevuld met de kleur aquamarijn

 3. Wijzig het lettertype en de grootte van de tekst (bijvoorbeeld in 18 punts Georgia).

  Lettertype-instellingen

  Uw selectie wordt toegepast op het besturingselement Label.

  18 punts Georgia

 4. Klik of tik op het tabblad Label, klik of tik op Verticaal uitlijnen en klik of tik op Boven.

  Tabblad Tekstvak

  Uw selectie wordt toegepast op het besturingselement Label.

  Een label met tekst uitgelijnd op de bovenzijde van het vak

Een besturingselement configureren via het tabblad Eigenschappen

Met behulp van het tabblad Eigenschappen kunt u een besturingselement configureren zonder een formule te schrijven. In deze procedure gaat u een ander besturingselement van het type Label toevoegen en configureren, maar de procedure is in grote lijnen ook geschikt voor veel andere besturingselementen.

 1. Voeg een ander besturingselement Label toe zoals eerder in dit onderwerp beschreven.

 2. Selecteer het nieuwe besturingselement en klik of tik in het rechterdeelvenster op het tabblad Eigenschappen.

  Paneel Eigenschappen

 3. Typ in het Tekstvak Tabblad Eigenschappen.

  Paneel Eigenschappen Tekstlabel

  Het besturingselement Label geeft de opgegeven tekst weer.

  Paneel Eigenschappen Tekstachtergrond

 4. Klik of tik in het deelvenster Eigenschappen op het pictogram Vullen en klik of tik vervolgens op een kleur.

  Paneel Eigenschappen Tekstkleur

  Uw selectie wordt toegepast op het besturingselement Label.

  Paneel Eigenschappen Achtergrondkleur

 5. Klik of tik in het deelvenster Eigenschappen op de eigenschap Color.

  Eigenschap paneel Eigenschappen

  De waarde van de eigenschap Color is gemarkeerd in de formulebalk.

  Eigenschapuitdrukking in paneel Eigenschappen

  1. Verwijder het tweede besturingselement Label door erop te klikken of tikken en vervolgens op Delete te drukken.

Een besturingselement configureren via de formulebalk

Met behulp van de formulebalk kunt u eigenschappen instellen die u niet rechtstreeks, in het tabblad Eigenschappen of via de werkbalk kunt instellen. Zo kunt u op deze manier knopinfo instellen die wordt weergegeven wanneer een gebruiker het besturingselement aanwijst, maar er niet op klikt of tikt. U kunt ook complexe formules opgeven om de mogelijkheden van de app te vergroten.

Alle wijzigingen die u eerder in dit onderwerp hebt gemaakt, hebben ertoe geleid dat de waarde van een bepaalde eigenschap van het besturingselement is aangepast.

 • Door het formaat van het besturingselement via slepen te wijzigen, is de waarde van de eigenschap Width aangepast.
 • Door het besturingselement naar een andere positie te slepen, is de waarde van de eigenschappen X en Y gewijzigd.
 • Door de tekst van het besturingselement rechtstreeks te wijzigen, is de eigenschap Text aangepast.

In plaats van een besturingselement rechtstreeks, in het tabblad Eigenschappen of via de werkbalk te configureren, kunt u de waarde van een eigenschap ook aanpassen door de eigenschap te selecteren in de lijst met eigenschappen en vervolgens een waarde op te geven op de formulebalk. Deze aanpak betekent dat u alfabetisch kunt zoeken naar eigenschappen, maar nog belangrijker is dat u meer mogelijkheden hebt.

 1. Selecteer het resterende besturingselement Label, klik of tik op Text in de lijst met eigenschappen en typ vervolgens "Mijn bedrijfsnaam" (inclusief de aanhalingstekens) in de formulebalk.

  Een letterlijke tekenreeks in een label

  Wanneer u een tekenreeks tussen aanhalingstekens zet, geeft u aan dat de invoer exact moet worden weergegeven zoals u deze hebt getypt. Een andere mogelijkheid is om de waarde van een eigenschap in te stellen op een formule.

 2. Selecteer het besturingselement Label, klik of tik op Text in de lijst met eigenschappen en typ vervolgens Today() (zonder aanhalingstekens) in de formulebalk.

  U ziet nu de huidige datum in het besturingselement.

  Functie Today

  Tip: U kunt verschillende notaties gebruiken voor datums en tijden. Daarnaast kunt u berekeningen uitvoeren op datums en tijden.

Twee besturingselementen configureren voor onderlinge interactie

In deze procedure gaat u een selectievakje toevoegen en vervolgens het eerder gemaakte label zo configureren dat dit vak alleen wordt weergegeven wanneer het selectievakje is ingeschakeld.

 1. Klik of tik op het tabblad Invoegen.

  Tabblad Invoegen

 2. Klik of tik op Besturingselementen, en klik of tik vervolgens op Selectievakje.

  Selectievakje invoegen

 3. Plaats het besturingselement Selectievakje onder het besturingselement Label en stel de eigenschap Text van het besturingselement Selectievakje in op Tekst weergeven.

  Selectievakje configureren

 4. Met het besturingselement Selectievakje nog steeds geselecteerd, klikt of tikt u op de naam ervan boven het tabblad Eigenschappen en typt u vervolgens Mijnselectievakje

  Naam van selectievakje wijzigen

 5. Klik of tik op het besturingselement Label om dat te selecteren.

 6. Klik of tik in het tabblad Eigenschappen op de eigenschap Visible.

  Eigenschap Visible

 7. Verwijder true op de formulebalk, en typ of plak deze formule:

  If(Mijnselectievakje.Value = true, true, false)

  Deze If-functie geeft aan dat het label alleen moet worden weergegeven wanneer het selectievakje is ingeschakeld. Omdat het selectievakje is uitgeschakeld, verdwijnt het besturingselement Label (het selectiekader is nog wel zichtbaar).

  Formule met Visible

 8. Klik of tik op het besturingselement Selectievakje om het selectiekader eraan toe te voegen, en klik of tik er vervolgens nogmaals op om een vinkje toe te voegen.

  Het label wordt opnieuw weergegeven:

  Label wordt weergegeven wanneer het selectievakje is ingeschakeld

 9. Schakel het besturingselement Selectievakje uit om het besturingselement Label te verbergen.

  Label verdwijnt wanneer het selectievakje wordt uitgeschakeld

Dit is een eenvoudig voorbeeld, maar u kunt het gedrag en uiterlijk van uw app met behulp van een of formules variëren van eenvoudig tot complex.

De naam van een scherm of besturingselement wijzigen

Door de naam een scherm of besturingselement te wijzigen, kunt u formules maken die makkelijker zijn te lezen en te onderhouden.

 1. Klik of tik op het scherm of het besturingselement waarvan u de naam wilt wijzigen.

 2. Klik of tik in het rechterdeelvenster op de naam van de eigenschap (boven het tabblad Eigenschappen) en typ vervolgens de naam die u wilt gebruiken.

  Naam van selectievakje wijzigen

Een scherm of een besturingselement zoeken en selecteren

U kunt een scherm of besturingselement vinden en selecteren, zelfs als dit is verborgen of onder een ander besturingselement valt. Dit doet u door ernaar te zoeken in het linkerdeelvenster. In dit deelvenster ziet u ofwel een miniatuur van elk scherm in de app, ofwel een hiërarchische weergave van elk scherm en de besturingselementen die het bevat.

 • Als u wilt schakelen tussen de miniaturen en de hiërarchische weergave, klikt of tikt u op een pictogram in de rechterbovenhoek van het deelvenster.

  Schakelen tussen weergaven

 • Als u een besturingselement wilt zoeken, typt u één of meer tekens om de namen van besturingselementen te markeren die de tekst die u hebt getypt bevatten.

  Als u op een zoekresultaat klikt of tikt, selecteert u dit besturingselement in de app.

  Zoeken in de structuurweergave

 • Als u een scherm omhoog of omlaag wilt verplaatsen, dupliceren, verwijderen of de naam ervan wilt wijzigen, klikt u erop met de rechtermuisknop (of klik of tik op het weglatingsteken ernaast). Klik of tik vervolgens op de gewenste optie.

  Structuurweergave van het contextmenu

 • Als u een scherm wilt kopiëren/plakken, verwijderen of de naam ervan wilt wijzigen, klikt u erop met de rechtermuisknop (of klik of tik op het weglatingsteken ernaast). Klik of tik vervolgens op de gewenste optie.