Als u alle velden in een record wilt weergeven, voegt u het besturingselement Weergaveformulier toe en configureert u dit. Als u een veld in een record wilt bewerken (of als u een record wilt toevoegen) en u de wijzigingen wilt opslaan in een gegevensbron, voegt u het besturingselement Formulier bewerken toe en configureert u dit.

Vereisten

Een formulier toevoegen en gegevens weergeven

 1. Voeg het besturingselement Vervolgkeuzelijst toe, geef het de naam ChooseProduct en stel de eigenschap Items van het besturingselement in op deze waarde:

  FlooringEstimates.Name

  Opmerking: als u niet zeker weet hoe u een besturingselement toevoegt, hoe u de naam wijzigt of hoe u een eigenschap instelt, bekijkt u Besturingselementen toevoegen en configureren.

  In de lijst staan de namen van vloerproducten uit de gegevensbron.

 2. Voeg het besturingselement Formulier bewerken toe, plaats het onder ChooseProduct en wijzig de grootte van het formulier, zodat dit het grootste deel van het scherm beslaat.

  Een formulier toevoegen

  Opmerking: in dit onderwerp wordt het besturingselement Formulier bewerken beschreven, maar er zijn vergelijkbare principes van toepassing op het besturingselement Formulier weergeven.

 3. Stel de eigenschap DataSource van het formulier in op FlooringEstimates en stel de eigenschap Item van het formulier in op deze formule:

  First(Filter(FlooringEstimates, Name=ChooseProduct.Selected.Value))

  In deze formule wordt opgegeven dat, wanneer u klaar bent met het configureren van het formulier, de record wordt weergegeven die de gebruiker selecteert in ChooseProduct.

 4. Klik of tik in het deelvenster Gegevens op het selectievakje voor elk veld om het weer te geven.

  Opmerking: Als het deelvenster Gegevens is gesloten, opent u het door het formulier te selecteren in het linkerdeelvenster en vervolgens op Gegevens in het rechterdeelvenster te klikken of te tikken.

  Velden weergeven in formulier

 5. Sleep in het deelvenster Gegevens de vermelding Naam naar de bovenkant van de lijst.

  Een kaart verplaatsen

  Uw wijzigingen worden toegepast op het besturingselement Formulier bewerken.

  Naam bovenaan

Het kaarttype voor een veld instellen

 1. Wanneer u het formulier hebt geselecteerd, klikt of tikt u op de kaartselector voor Prijs in het deelvenster Gegevens.

  De kaartselector selecteren

 2. Scroll omlaag en klik of tik op de optie Tekst weergeven om het veld Alleen-lezen te maken.

  Tekst weergeven

  De wijziging wordt in het formulier weergegeven.

  Alleen-lezennummer

(alleen voor Formulier bewerken) Wijzigingen opslaan

 1. Selecteer het formulier in het linkerdeelvenster en klik of tik vervolgens op het beletselteken (...).

  Selecteer het formulier

 2. Klik of tik Naam wijzigen en wijzig de naam van het formulier EditForm.

 3. Voeg een besturingselement van het type Knop toe en stel de bijbehorende eigenschap Text in op Opslaan.

  Een knop Save toevoegen

 4. Stel de eigenschap OnSelect van de knop Opslaan in op deze formule:

  SubmitForm(EditForm)

 5. Open de preview-modus door de afspeelknop bij de rechterbovenhoek te selecteren (of door op F5 te drukken).

  Preview-modus openen

 6. Wijzig de naam van een product en klik of tik op de knop Opslaan die u hebt gemaakt.

  Met de functie SubmitForm worden uw wijzigingen opgeslagen in de gegevensbron waarmee u het formulier hebt geconfigureerd.

 7. (optioneel) Selecteer het pictogram Sluiten om het voorbeeld te sluiten (of druk op ESC).

  Het voorbeeld sluiten

Volgende stappen