U kunt een lijst met items van een gegevensbron weergeven door het besturingselement Galerie toe te voegen aan uw app. In dit onderwerp wordt Excel gebruikt als gegevensbron. Filter de lijst door het besturingselement Galerie zodanig te configureren dat alleen de items die voldoen aan het filtercriterium worden weergegeven in een besturingselement Tekstinvoer.

Vereisten

Een besturingselement Galerie toevoegen

 1. Open PowerApps en klik of tik vervolgens bij de linkerrand op New.

 2. Klik of tik onder Lege app op Telefoonindeling.

 3. Klik of tik in het dialoogvenster Welkom bij PowerApps Studio op Overslaan.

 4. Voeg een verbinding toe aan de tabel FlooringEstimates in het Excel-bestand.

 5. (optioneel) Voeg een besturingselement Galerie toe aan het standaardscherm door te klikken of te tikken op het tabblad Invoegen. Klik of tik vervolgens op het tabblad Galerie en klik of tik tenslotte op een besturingselement Galerie dat leeg is of een standaardset besturingselementen bevat.

  Bij deze opties vindt u ook Galeriebesturingselementen die horizontaal of verticaal schuiven. U kunt ook een besturingselement Galerie toevoegen waarvan de grootte automatisch wordt aangepast aan de hoeveelheid inhoud in elk item.

  Galerie toevoegen

 6. Op het tabblad Startpagina klikt of tikt u op Nieuw scherm.

  U kunt een scherm toevoegen dat leeg is, dat schuift of dat een besturingselement Galerie of formulier bevat.

 7. Klik of tik op Lijstscherm om een scherm toe te voegen met een besturingselement Galerie en andere besturingselementen, zoals een zoekbalk.

  Opmerking: of u nu een Galeriebesturingselement toevoegt aan een nieuw of een bestaand scherm, u kunt in de buurt van de onderkant van het Galeriebesturingselement klikken of tikken om het te selecteren. Daarna kunt u in het rechterdeelvenster op Flooring Estimates klikken of tikken en vervolgens op een andere indeling in het venster Gegevens klikken of tikken. In deze zelfstudie gebruikt u de standaardindeling.

  De galerie-indeling kiezen

 8. Klik of tik op het besturingselement Galerie in het scherm dat u zojuist hebt toegevoegd.

 9. Klik of tik op het tabblad Eigenschappen van het rechterdeelvenster op CustomGallerySample.

 10. Klik of tik in het deelvenster Gegevens op CustomGallerySample en klik of tik vervolgens op FlooringEstimates.

  Gegevensbron selecteren

  In het besturingselement Galerie worden de voorbeeldgegevens weergegeven.

  Gegevens weergeven

  Het configureren van sorteren en zoeken wordt verderop in dit onderwerp behandeld.

Een besturingselement toevoegen aan het besturingselement Galerie

Voordat u iets gaat aanpassen, moet u besluiten welke indeling u wilt van de Galeriebesturingselementen. De eerste set besturingselementen in een Galeriebesturingselement is de sjabloon die bepaalt hoe alle gegevens in het Galeriebesturingselement worden weergegeven.

 1. Selecteer de sjabloon door onderaan het Galeriebesturingselement te klikken of te tikken en vervolgens op het potloodpictogram in de linkerbovenhoek te klikken of te tikken.

  Galeriesjabloon bewerken

 2. Voeg een besturingselement Label toe terwijl de sjabloon nog is geselecteerd en verplaats het en wijzig de grootte zodat deze geen overlap heeft met andere besturingselementen in de sjabloon.

  Label toevoegen

 3. Open het deelvenster Gegevens door de sjabloon te selecteren en vervolgens te klikken of tikken op Flooring Estimates in het rechterdeelvenster.

 4. Selecteer het label dat u eerder in deze procedure hebt toegevoegd en open vervolgens de gemarkeerde lijst in het deelvenster Gegevens.

  Vervolgkeuzelijst openen

 5. Klik of tik in die lijst op Prijs.

  Binding van label wijzigen

  In het besturingselement Galerie worden de nieuwe gegevens weergegeven.

Definitieve galerie

Het Galeriebesturingselement filteren

De eigenschap Items van een Galeriebesturingselement bepaalt welke items worden weergegeven. In deze procedure configureert u de eigenschap zodanig dat in het besturingselement Galerie alleen de items worden weergegeven waarvan de productnaam de tekst uit TextSearchBox1 bevat.

Tekstzoekvak

 1. Selecteer het besturingselement Galerie door in de buurt van de onderkant van dat besturingselement te klikken of te tikken.

 2. Stel op het tabblad Geavanceerd de eigenschap Items van het besturingselement Galerie in op deze formule:

  If(IsBlank(TextSearchBox1.Text), FlooringEstimates, Filter(FlooringEstimates, TextSearchBox1.Text in Text(Name)))

  Voor meer informatie over de functies in deze formule raadpleegt u de naslaginformatie over formules.

 3. Typ een deel van een productnaam of de volledige productnaam in het zoekvak.

  Het besturingselement Galerie bevat alleen de items die voldoen aan het filtercriterium.

Het Galeriebesturingselement sorteren

De eigenschap Items van een Galeriebesturingselement bepaalt de volgorde waarin de items worden weergegeven. In deze procedure configureert u de eigenschap zodanig dat het besturingselement Galerie de volgorde van de items weergeeft volgens ImageSortUpDown1.

Afbeelding voor sorteren

 1. Stel de eigenschap Items van het besturingselement Galerie in op deze formule:

  Sort(If(IsBlank(TextSearchBox1.Text), FlooringEstimates, Filter(FlooringEstimates, TextSearchBox1.Text in Text(Name))), Name, If(SortDescending1, SortOrder.Descending, SortOrder.Ascending))

 2. Selecteer het sorteerpictogram om de sorteervolgorde van het besturingselement Galerie te wijzigen op basis van de namen van de producten.

Ga als volgt te werk om het besturingselement Galerie te sorteren en te filteren:

 • Vervang beide exemplaren van Gegevensbron in deze formule door de naam van uw gegevensbron.
 • Vervang beide exemplaren van ColumnName door de naam van de kolom waarop u wilt sorteren en filteren.

Sort(If(IsBlank(TextSearchBox1.Text), DataSource, Filter( DataSource, TextSearchBox1.Text in Text( ColumnName ))), ColumnName, If(SortDescending1, SortOrder.Descending, SortOrder.Ascending))

Markeer het geselecteerde item

Stel de eigenschap TemplateFill van het besturingselement Galerie in op een formule die vergelijkbaar is met het volgende voorbeeld:

If(ThisItem.IsSelected, LightCyan, White)

De standaardselectie wijzigen

Stel de eigenschap Default van het besturingselement Galerie in op de record die u standaard wilt selecteren. U kunt bijvoorbeeld het vijfde item in de gegevensbron FlooringEstimates opgeven:

Last(FirstN(FlooringEstimates, 5))

In dit voorbeeld geeft u het eerste item op in de categorie Hardwood van de gegevensbron FlooringEstimates:

First(Filter(FlooringEstimates, Category = "Hardwood"))

Volgende stappen