U kunt een lijst met items van een gegevensbron weergeven door het besturingselement Galerie toe te voegen aan uw app. In dit onderwerp wordt Excel gebruikt als gegevensbron. Filter de lijst door de galerie zodanig te configureren dat alleen de items die voldoen aan het filtercriterium worden weergegeven in het besturingselement Tekstinvoer.

Vereisten

Een galerie toevoegen

 1. Open PowerApps en klik of tik vervolgens bij de linkerrand op New.

 2. Klik of tik onder Lege app op Telefoonindeling.

 3. Voeg een verbinding toe aan de tabel FlooringEstimates in het Excel-bestand.

 4. (optioneel) Voeg een galerie toe aan het standaardscherm door te klikken of te tikken op het tabblad Invoegen. Klik of tik vervolgens op het tabblad Galerie en klik of tik tenslotte op een galerie die leeg is of die een standaardset besturingselementen bevat.

  Bij deze opties vindt u ook galerieën die horizontaal of verticaal schuiven. U kunt ook een galerie toevoegen waarvan de grootte automatisch wordt aangepast aan de hoeveelheid inhoud in elk item.

  Galerie toevoegen

 5. Op het tabblad Startpagina klikt of tikt u op Nieuw scherm.

  U kunt een scherm toevoegen dat leeg is, dat schuift of dat een galerie of formulier bevat.

 6. Klik of tik op Lijstscherm om een scherm toe te voegen met een galerie en andere besturingselementen, zoals een zoekbalk.

  Opmerking: als u een galerie aan een nieuw of een bestaand scherm hebt toegevoegd, kunt u onder aan de galerie klikken of tikken om deze te selecteren. Daarna kunt u in het rechterdeelvenster een andere indeling kiezen. In deze zelfstudie gebruikt u de standaardindeling.

  De galerie-indeling kiezen

 7. Klik of tik in het rechterdeelvenster op de gegevensbron en klik of tik vervolgens op FlooringEstimates.

  Gegevensbron selecteren

  In de galerie worden de voorbeeldgegevens weergegeven.

  Gegevens weergeven

  Het configureren van sorteren en zoeken wordt verderop in dit onderwerp behandeld.

Een besturingselement toevoegen aan de galerie

Voordat u iets gaat aanpassen, moet u besluiten welke galerie-indeling u wilt. De eerste set besturingselementen in een galerie is de sjabloon die bepaalt hoe alle gegevens in de galerie worden weergegeven.

 1. Selecteer de sjabloon door onder aan de galerie te klikken of te tikken en vervolgens op het potloodpictogram in de linkerbovenhoek van de galerie te klikken of te tikken.

  Galeriesjabloon bewerken

 2. Voeg een besturingselement Label toe aan de galeriesjabloon en verplaats het nieuwe besturingselement daarna (en wijzig de grootte) zodat deze geen overlap heeft met andere besturingselementen in de sjabloon.

  Label toevoegen

 3. Nu het besturingselement Label nog steeds is geselecteerd, opent u de gemarkeerde lijst in het rechterdeelvenster.

  Vervolgkeuzelijst openen

 4. Tik of klik in de lijst met velden die u zojuist hebt geopend op Prijs.

  Binding van label wijzigen

  In de galerie worden de nieuwe waarden weergegeven

  Definitieve galerie

De galerie filteren

De eigenschap Items van een galerie bepaalt welke items worden weergegeven. In deze procedure configureert u de eigenschap zodanig dat in de galerie alleen de items worden weergegeven waarvan de productnaam de tekst uit TextSearchBox1 bevat.

Tekstzoekvak

 1. Stel de eigenschap Items van de galerie in op deze formule:

  If(IsBlank(TextSearchBox1.Text), FlooringEstimates, Filter(FlooringEstimates, TextSearchBox1.Text in Text(Name)))

  Voor meer informatie over de functies in deze formule raadpleegt u de naslaginformatie over formules.

 2. Typ een deel van een productnaam of de volledige productnaam in het zoekvak.

  De galerie bevat alleen de items die voldoen aan het filtercriterium.

De galerie sorteren

De eigenschap Items van een galerie bepaalt de volgorde waarin de items worden weergegeven. In deze procedure configureert u de eigenschap zodanig dat de galerie de volgorde van de items weergeeft volgens ImageSortUpDown1.

Afbeelding voor sorteren

 1. Stel de eigenschap Items van de galerie in op deze formule:

  Sort(If(IsBlank(TextSearchBox1.Text), FlooringEstimates, Filter(FlooringEstimates, TextSearchBox1.Text in Text(Name))), Name, If(SortDescending1, SortOrder.Descending, SortOrder.Ascending))

 2. Selecteer het sorteerpictogram om de sorteervolgorde van de galerie te wijzigen op basis van de namen van de producten.

Als u uw galerie wilt sorteren en filteren, vervangt u beide exemplaren van DataSource in deze formule door de naam van uw gegevensbron en vervangt u beide exemplaren van ColumnName door de naam van de kolom op basis waarvan u wilt sorteren en filteren.

Sort(If(IsBlank(TextSearchBox1.Text), DataSource, Filter( DataSource, TextSearchBox1.Text in Text( ColumnName ))), ColumnName, If(SortDescending1, SortOrder.Descending, SortOrder.Ascending))

Markeer het geselecteerde item

Stel de eigenschap TemplateFill van de galerie in op een formule die vergelijkbaar is met het volgende voorbeeld:

If(ThisItem.IsSelected, LightCyan, White)

De standaardselectie wijzigen

Stel de eigenschap Default van de galerie in op de record die u standaard wilt selecteren. U kunt bijvoorbeeld het vijfde item in de gegevensbron FlooringEstimates opgeven:

Last(FirstN(FlooringEstimates, 5))

In dit voorbeeld geeft u het eerste item op in de categorie Hardwood van de gegevensbron FlooringEstimates:

First(Filter(FlooringEstimates, Category = "Hardwood"))

Volgende stappen