In dit onderwerp wordt beschreven hoe u multimediabestanden insluit in uw app, hoe u pentekeningen uploadt naar een gegevensbron en hoe u afbeeldingen van een gegevensbron weergeeft in uw app. De gegevensbron die in dit onderwerp wordt gebruikt is een Excel-bestand in OneDrive voor Bedrijven.

Vereisten

Registreer u voor PowerApps en installeer PowerApps. Meld u bij het openen van PowerApps aan met dezelfde referenties die u hebt gebruikt om u te registreren.

Media uit een bestand of de cloud toevoegen

U kunt kiezen welk type mediabestand u toevoegt (bijvoorbeeld afbeeldingen, video's of audio).

 1. Op het tabblad Inhoud selecteert u Media.

 2. Onder Media selecteert u Afbeeldingen, Video's of Audio. Daarna selecteert u Bladeren:

 3. Selecteer het bestand dat u wilt toevoegen en selecteer vervolgens Openen.

  De map Afbeeldingen op uw computer wordt geopend. U kunt een afbeelding uit de map selecteren of naar een andere map navigeren.

 4. Wanneer u klaar bent met het toevoegen van bestanden drukt u op ESC om terug te keren naar de standaardwerkruimte.

 5. Op het tabblad Invoegen selecteert u Media en daarna selecteert u Afbeelding, Video of Audio:

 6. Als u een afbeeldingsbesturingselement hebt toegevoegd, stelt u de eigenschap Image in op het bestand dat u hebt toegevoegd:

  De eigenschap Image instellen

  Opmerking: geef alleen de bestandsnaam op, zonder extensie, tussen enkele aanhalingstekens.

 7. Als u een video- of audiobesturingselement hebt toegevoegd, stelt u de eigenschap Media in op het bestand dat u hebt toegevoegd:

  De eigenschap Media instellen

  Opmerking: u kunt een YouTube-video afspelen door de eigenschap Media van een videobesturingselement in te stellen op de geschikte URL, tussen dubbele aanhalingstekens.

Media toevoegen vanuit Azure Media Services

 1. Upload en publiceer uw video-asset vanuit uw Azure Media Services-account via AMS > Instellingen > Assets.

 2. Nadat de video is gepubliceerd, kopieert u de URL.

 3. Voeg vanuit PowerApps het besturingselement Video toe vanuit Invoegen > Media.

 4. Stel de eigenschap Media in op de URL die u hebt gekopieerd.

Zoals in deze afbeelding wordt weergegeven, kunt u elke streaming-URL kiezen die wordt ondersteund door Azure Media Services:

De eigenschap Media instellen

Afbeeldingen uit de cloud toevoegen aan uw app

In dit scenario slaat u afbeeldingen op in een cloudopslagaccount (bij OneDrive voor Bedrijven). U gebruikt een Excel-tabel om het pad naar de afbeeldingen op te geven en u geeft de afbeeldingen weer in een galeriebesturingselement in uw app.

In dit scenario gebruikt u de map CreateFirstApp.zip, die ook enkele JPEG-bestanden bevat.

OPMERKING: het pad naar deze afbeeldingen in het Excel-bestand moet slash-tekens bevatten. Wanneer PowerApps afbeeldingspaden opslaat in een Excel-tabel, worden er backslash-tekens gebruikt. Als u afbeeldingspaden gebruikt uit een dergelijke tabel, dient u dus de slash-tekens in de paden in de Excel-tabel te vervangen door backslash-tekens. Anders worden de afbeeldingen niet weergegeven.

 1. Download eerst CreateFirstApp.zip en pak de map Assets uit naar uw cloudopslagaccount.

 2. Wijzig de naam van de map Assets naar Assets_images.

 3. Maak in een Excel-werkblad een tabel van één kolom en vul deze met de volgende gegevens:

  Tabel Jackets

 4. Noem de tabel Jackets en noem het Excel-bestand Assets.xlsx.

 5. Voeg in uw app de tabel Jackets toe als gegevensbron.

 6. Voeg het besturingselement Alleen afbeeldingen toe (tabblad Invoegen > Galerie) en stel de eigenschap Items in op Jackets:

  Eigenschap Items

  De galerie wordt automatisch bijgewerkt met de afbeeldingen:

  Afbeeldingen Jacket

  Als u de eigenschap Items instelt, wordt de Excel-tabel automatisch bijgewerkt met een kolom met de naam PowerAppsId.

  Het pad naar een afbeelding kan in de Excel-tabel ook de URL naar een afbeelding zijn. Een voorbeeld hiervan is het voorbeeldbestand Flooring Estimates. U kunt het downloaden naar uw cloudopslagaccount. Voeg dan de tabel FlooringEstimates toe als gegevensbron in uw app en stel vervolgens het galeriebesturingselement in op FlooringEstimates. De galerie wordt automatisch bijgewerkt met de afbeeldingen.

Pentekeningen uploaden naar de cloud

In dit scenario leert u hoe u pentekeningen uploadt naar uw gegevensbron, OneDrive voor Bedrijven, en ontdekt u hoe de tekeningen daar worden opgeslagen.

 1. In Excel voegt u Afbeelding [image] toe aan cel A1.

 2. Volg de volgende stappen om een tabel te maken:

  a. Selecteer cel A1.

  b. Selecteer Tabel op het lintmenu Invoegen.

  c. Selecteer in het dialoogvenster Mijn tabel bevat veldnamen en selecteer OK.

  Een tabel maken

  Uw Excel-bestand is nu opgemaakt als tabel. Zie Format the data as a table voor meer informatie over tabelopmaak in Excel.

  d. Noem de tabel Drawings:

  De naam van de tabel wijzigen naar Drawings

 3. Sla het Excel-bestand op in OneDrive voor Bedrijven met de naam SavePen.xlsx.

 4. Maak in PowerApps een lege app.

 5. Voeg in uw app het OneDrive voor Bedrijven-account toe als gegevensbron:

  a. Klik of tik op het tabblad Weergeven en tik of klik daarna op Gegevensbronnen.

  b. Klik of tik op Een gegevensbron toevoegen en klik of tik daarna op OneDrive voor Bedrijven.

  c. Klik of tik op SavePen.xlsx.

  d. Selecteer de tabel Drawings en tik of klik op Verbinden.

  Verbinden

  Nu wordt de tabel Drawings vermeld als gegevensbron.

 6. Selecteer op het tabblad Invoegen de optie Tekst en selecteer daarna Peninvoer.

 7. Noem het nieuwe besturingselement MyPen:

  Naam wijzigen

 8. Voeg op het tabblad Invoegen het besturingselement Knop toe en stel de eigenschap OnSelect in op deze formule:

  Patch(Drawings, Defaults(Drawings), {Image:MyPen.Image})
  
 9. Voeg het besturingselement Afbeeldingengalerie toe (tabblad Invoegen > Galerie) en stel de eigenschap Items in op Drawings. De eigenschap Image van het galeriebesturingselement wordt automatisch ingesteld op ThisItem.Image.

  Deel de besturingselementen zodanig in dat uw scherm er als volgt uitziet:

  Voorbeeldscherm

 10. Druk op F5 of selecteer Voorbeeld ( ).

 11. Teken iets in MyPen en selecteer de knop.

  In de eerste afbeelding van het galeriebesturingselement wordt weergegeven wat u hebt getekend.

 12. Voeg nog iets toe aan uw tekening en selecteer de knop.

  In de tweede afbeelding van het galeriebesturingselement wordt weergegeven wat u hebt getekend.

 13. Sluit het voorbeeldvenster door op ESC te drukken.

  In uw cloudopslagaccount is automatisch de map SavePen_images gemaakt. Deze map bevat uw opgeslagen afbeeldingen met id's als bestandsnaam. Als u de map wilt bekijken, moet u mogelijk het browservenster vernieuwen door bijvoorbeeld op F5 te drukken.

  In SavePen.xlsx staat in de kolom Afbeelding het pad naar de nieuwe afbeeldingen.

Bekende beperkingen

Lees deze beperkingen door voor informatie over het delen van Excel-gegevens binnen uw organisatie.

Voor meer informatie

Test uw apps op verschillende platforms, waaronder in een browservenster en op een telefoon.

Zie de tips van professionals over het vastleggen van afbeeldingen en de informatie over aangepaste connectors voor het uploaden van de afbeelding voor meer informatie over geavanceerde scenario's waarbij multimedia rechtstreeks moeten worden geüpload naar een andere gegevensbron.

U kunt bestanden ook uploaden naar een gegevensbron met de Patch-functie.