PowerApps bevat opties voor meervoudige en enkelvoudige selectie, waaronder keuzelijsten, vervolgkeuzelijsten en keuzerondjes. In dit onderwerp worden deze besturingselementen toegevoegd en wordt de formule Table gebruikt om de lijsten te creëren. Wanneer een item in de lijst wordt geselecteerd, worden de andere besturingselementen bijgewerkt.

 

Vereisten

Een keuzelijst toevoegen

 1. Selecteer op het tabblad Invoegen de optie Besturingselementen en selecteer vervolgens Keuzelijst:

 2. Wijzig de naam van het besturingselement Keuzelijst in MyListBox:

 3. Stel de eigenschap Items in op de volgende expressie:
  ["circle","triangle","rectangle"]

  Uw ontwerp ziet er ongeveer als volgt uit:

 4. Op het tabblad Invoegen selecteert u Pictogrammen en vervolgens de cirkel. Verplaats deze naar onder het besturingselement Keuzelijst:

 5. Voeg een driehoek en een rechthoek toe en plaats de vormen in een rij onder het besturingselement Keuzelijst:

 6. Stel de eigenschap Visible van de volgende vormen in op de volgende functies:

  Vorm Stel de functie Visible in op
  cirkel If("circle" in MyListBox.SelectedItems.Value, true)
  driehoek If("triangle" in MyListBox.SelectedItems.Value, true)
  rechthoek If("rectangle" in MyListBox.SelectedItems.Value, true)
 7. Bekijk een voorbeeld van wat u hebt gemaakt: . Selecteer de verschillende vormen in het besturingselement Keuzelijst. Alleen de vorm of vormen die u selecteert worden weergegeven. Druk op ESC of selecteer X om terug te keren naar uw scherm.

Tijdens deze stappen hebt u gebruikgemaakt van een expressie om een lijst items te maken in het besturingselement Keuzelijst. Afhankelijk van wat u hebt gekozen in het besturingselement Keuzelijst worden er verschillende vormen weergegeven. U kunt dit toepassen op andere elementen binnen uw bedrijf. U kunt bijvoorbeeld het besturingselement Keuzelijst gebruiken om productafbeeldingen, productbeschrijvingen e.d. weer te geven.

Keuzerondjes toevoegen

 1. Selecteer op het tabblad Startpagina de optie Nieuw scherm.

 2. Selecteer op het tabblad Invoegen de optie Besturingselementen en selecteer vervolgens Keuzerondje.

 3. Wijzig de naam van het besturingselement Keuzerondje in Choices en stel de eigenschap Items in op deze formule:
  ["red","green","blue"]

  Indien nodig wijzigt u het formaat van het besturingselement zodat alle opties worden weergegeven.

 4. Selecteer op het tabblad Invoegen de optie Pictogrammen en selecteer de cirkel.

 5. Stel de eigenschap Fill van de cirkel in op de volgende functie:
  If(Choices.Selected.Value = "red", RGBA(192, 0, 0, 1), Choices.Selected.Value = "green", RGBA(0, 176, 80, 1), Choices.Selected.Value = "blue", RGBA(0, 32, 96, 1))

  Met deze formule verandert de kleur van de cirkel op basis van welk keuzerondje u selecteert.

 6. Plaats de cirkel onder het besturingselement Keuzerondje, zoals in dit voorbeeld:

 7. Bekijk een voorbeeld van wat u hebt gemaakt: . Selecteer een ander keuzerondje om de kleur van de cirkel te wijzigen. Druk op ESC of selecteer X om terug te keren naar uw scherm.

Een vervolgkeuzelijst toevoegen

 1. Voeg een scherm toe en voeg dan het besturingselement Vervolgkeuzelijst toe.

 2. Wijzig de naam van het besturingselement naar DDChoices en stel de eigenschap Items in op deze formule:
  ["red","green","blue"]

 3. Voeg een cirkel toe, plaats deze onder het besturingselement Vervolgkeuzelijst en stel de eigenschap Fill van de cirkel in op deze formule:
  If(DDChoices.Selected.Value = "red", RGBA(192, 0, 0, 1), DDChoices.Selected.Value = "green", RGBA(0, 176, 80, 1), DDChoices.Selected.Value = "blue", RGBA(0, 32, 96, 1))

 4. Bekijk een voorbeeld van wat u hebt gemaakt: . Selecteer de verschillende opties om de kleur van de cirkel te wijzigen.