Pushmeldingen worden gebruikt in mobiele apps voor zakelijk en consumentengebruik, voornamelijk om app-gebruikers te benaderen en hun aandacht te trekken naar belangrijke taken. Het verzenden van meldingen in PowerApps vindt plaats via de PowerApps-meldingsconnector. U kunt native pushmeldingen verzenden naar alle apps die u in PowerApps maakt. We zullen in de toekomst meer meldingstypen toevoegen.

Voorbeeld van een pushmelding

Voeg een pushmelding aan uw app toe als:

 • uw gebruikers informatie direct moeten krijgen;
 • uw gebruikers uw app moeten gebruiken om belangrijke taken uit te voeren, wanneer deze app vooraf is geladen;
 • u uw gebruikers regelmatig wilt benaderen of uw gebruikers de app in een specifieke situatie moeten openen.

Opmerking: om pushmeldingen te ontvangen, dient iedere gebruiker de app in ieder geval eenmaal in PowerApps Mobile te hebben geopend of de app te hebben verkregen via AppSource in Dynamics 365.

Voordat u begint

Voeg de PowerApps-meldingsconnector toe aan een app waarvoor u rechten als Inzender hebt. Als u nog geen app hebt, kunt u snel een app maken op basis van een sjabloon. U hebt de vereiste rechten dan standaard. Die zelfstudie en deze gebruiken allebei een app op basis van het sjabloon Case Management.

Een pushmelding versturen vanuit een stroom

Opmerking: als u een pushmelding activeert vanuit een stroom, kunt u de melding op dit moment enkel naar één gebruiker of beveiligingsgroep tegelijk verzenden.

 1. Maak in Microsoft Flow een trigger die aangeeft wanneer de pushmelding wordt verzonden.

  U kunt bijvoorbeeld een melding verzenden wanneer in de Common Data Service een record wordt toegevoegd aan de entiteit Case.

  Schermopname van het maken van een stroom met een trigger op basis van de Common Data Service

 2. Maak een actie voor de stroom met behulp van de PowerApps-meldingsconnector en voer de App-id in van de app waar u meldingen naar wilt verzenden.

  U kunt de naam van de verbinding ook aanpassen aan uw scenario.

  Schermopname van het maken van een verbinding met de PowerApps die deze pushmeldingen ontvangen

 3. (optioneel) Geef parameters door aan de app wanneer deze wordt geopend (nadat de gebruiker op de pushmelding tikt).

  In dit voorbeeld geven we de velden Case-id en Eerste eigenaar door voor de geselecteerde contactpersoon.

  Schermopname van het doorgeven van optionele parameters in de pushmelding

Een pushmelding verzenden vanuit een app

U kunt een pushmelding verzenden van een app naar een andere app of binnen dezelfde app.

 1. Ga in PowerApps naar de app die u wilt gebruiken om pushmeldingen te verzenden.

 2. Kopieer op het tabblad Details de App-id van deze app.

  App-id ophalen

 3. Maak op het tabblad Verbindingen een verbinding naar de PowerApps-meldingsconnector en plak hier de app-id uit de vorige stap.

  Verbinding maken

 4. De verbinding naar de trigger-app toevoegen.

  In ons voorbeeld gebruiken we dezelfde app als de trigger-app. De gebruiker die de case opnieuw toewijst activeert ook een pushmelding naar de nieuwe case-eigenaar.

  Verbinding toevoegen

 5. Roep via de pushmeldingverbinding de methode SendPushNotification aan.

  In ons voorbeeld activeren we deze melding met behulp van de eigenschap OnSuccess in een formulier.

  PowerApps-formule

Een specifieke pagina en context openen wanneer een gebruiker op de melding tikt

Parameters doorgeven

De pushmelding kan bepaalde parameters doorgeven aan de app. Zo kunt u bijvoorbeeld de waarde CaseID uitlezen met behulp van Param("CaseID"). Voeg een besturingselement Label toe aan uw app om deze parameter snel te identificeren. Stel de eigenschap Text van dit besturingselement in op Param("CaseID"). Als de gebruiker de app vanuit opent de lijst Alle apps is deze waarde leeg. Als de gebruiker de app vanaf een andere locatie op het apparaat opent, wordt de waarde is gevuld met de waarde CaseID.

De startpagina instellen

U kunt uw app bijvoorbeeld instellen om na het openen direct naar de pagina Case-details te gaan:

 1. Voeg een besturingselement van het type Timer toe en stel de bijbehorende eigenschap OnTimerEnd in op deze formule:
  Navigate(EditCase, ScreenTransition.None)

 2. (optioneel) Verberg het Timer-besturingselement door de eigenschap Visible in te stellen op false.

 3. Stel de eigenschap OnVisible van het scherm in op Timer.Start().

Tip: het is een goed idee om een unieke eerste pagina in de app te maken voor de melding:

 1. Maak een lege pagina die uw app niet standaard opent, voeg een besturingselement van het type Text Input in en stel de waarde timer.Duration in.
 2. Wanneer u de app maakt, moet u de timer instellen op een andere waarde dan nul. Wanneer u klaar bent om de app te publiceren, stelt u de waarde in op 0 om de timer direct te activeren.

Syntaxis

Naam Beschrijving
Pushmelding verzenden Verzend een pushmelding naar de app die is opgegeven in de verbindingsinstellingen voor de melding.

Parameters

Naam Type Beschrijving
ontvangers String-matrix, vereist Een lijst met:
 • E-mailadressen voor gebruikers of beveiligingsgroepen
 • Object-id's voor gebruikers of beveiligingsgroepen in Azure Active Directory
bericht Tekenreeks, vereist De berichttekst voor de pushmelding.
openApp Booleaans, optioneel Of de app wel of niet moet worden geopend wanneer de gebruiker op de pushmelding tikt.
parameters Parameters, optioneel Sleutelwaarde-parameters die met de melding worden doorgegeven. Deze kunnen verder worden verwerkt in de app om een bepaalde pagina te openen en een specifieke status te laden.

Voorbeeldformules

Verzend een eenvoudige melding.

PowerAppsNotification.SendPushNotification(
{
 recipients: [""f60ccf6f-7579-4f92-967c-2920473c966b", 72f988bf-86f1-41af-91ab-2d7cd011db47],
 message: "A new case was assigned to you."
 }
)

Een melding verzenden die een app opent en bepaalde parameters doorgeeft. PowerAppsNotification.SendPushNotification( { recipients:["email1@contoso.com", "email2@contoso.com"], message:"message in the notif toast", params:Table({key:"notificationKey", value:"The value for notificationKey"}), openApp:true } )

Bekende beperkingen

 • Meldingen worden op dit moment niet weergegeven op PowerApps Mobile voor Windows Phone.
 • Op dit moment bieden we geen pushmeldingen voor gebruikers die alleen apps in een webbrowser uitvoeren.
 • Meldingen tonen het algemene PowerApps-pictogram in plaats van het pictogram van een specifieke app.
 • Wanneer u Microsoft Flow gebruikt, kunt u een pushmelding aan slechts één ontvanger tegelijk verzenden.

Zie voor meer informatie Referentie voor PowerApps-meldingen.