Vereisten

V: Als ik geen ISV ben, kan ik dan toch een connector bouwen?

A: Als u een connector openbaar beschikbaar wilt stellen, moet u eigenaar van de onderliggende service zijn of expliciete rechten hebben om de API te gebruiken.

V: Kan ik een connector bouwen zonder REST API's?

A: Nee. Als u een API-connector wilt bouwen, moet u stabiele HTTP REST API's ondersteunen voor uw service.

V: Welke verificatietypen worden ondersteund?

A: Wij ondersteunen de volgende verificatiestandaarden:

  • OAuth 2.0 (inclusief Azure Active Directory)
  • API-sleutel
  • Basisverificatie

Triggers

V: Kan ik triggers bouwen zonder webhooks?

A: Met API-connectors voor Microsoft Flow en Logic Apps kunt u alleen webhook-gebaseerde triggers bouwen. Als u een verzoek wilt indienen voor andere implementatievormen, neemt u contact op met condevhelp@microsoft.com en geeft u meer informatie over uw API.

Diversen

V: Mijn API's maken gebruik van een dynamische host. Hoe implementeer ik deze in de OpenAPI?

A: De API-connectorfunctie biedt geen ondersteuning voor dynamische hosts. Gebruik een statische host voor ontwikkelings- en testdoeleinden. Praat tijdens het indienen van uw verzoek met uw Microsoft-contactpersoon over de dynamische implementatie.

V: Wordt Postman Collection V2 ondersteund?

A: Nee, Postman V2 wordt momenteel niet ondersteund.

V: Wordt OpenAPI 3.0 ondersteund?

A: Nee, OpenAPI 2.0 is momenteel de enige ondersteunde versie.