Genereer in PowerApps automatisch een app met drie schermen om gegevens in een SharePoint-lijst te beheren. Deze site kan on-premises zijn of in de cloud.

Standaard bevat elke gegenereerde app een scherm om in records te bladeren, een scherm om de details van een record te tonen en een scherm om records te maken of bij te werken. De indeling en inhoud voor elk scherm worden in eerste instantie automatisch bepaald, maar u kunt de app aan uw eigen wensen aanpassen.

Zie Introduction to PowerApps (Inleiding tot PowerApps) als u onbekend bent met PowerApps.

Op het moment van schrijven ondersteunt PowerApps aangepaste lijsten, maar geen bibliotheken. Daarnaast kunt u gegevens weergeven in sommige typen kolommen, bijvoorbeeld Keuze en Afbeelding. U kunt de gegevens echter niet bijwerken. Zie Known issues (Bekende problemen) voor meer informatie.

Opmerking: Als een kolomnaam een spatie bevat, wordt deze in PowerApps weergegeven als '_x0020_'. 'Kolomnaam' wordt bijvoorbeeld weergegeven als 'Kolom_x0020_naam'.

Een SharePoint-app opgeven

 1. Maak verbinding met SharePoint als u dat nog niet hebt gedaan.

 2. Open PowerApps op een van deze twee manieren:

 3. Klik of tik onder Beginnen met uw gegevens op Telefoonindeling op de SharePoint-tegel.

Een site en een lijst opgeven

 1. Typ of plak onder Connect to a SharePoint site de URL naar de site die de lijst bevat die u wilt gebruiken en klik of tik vervolgens op Go.

  Opmerking: neem geen specifieke lijst in de URL op.

 2. Klik of tik onder Choose a list de naam van de lijst die u wilt gebruiken.

  U kunt de lijstnamen alfabetisch sorteren door op de sorteerknop te klikken.

  U kunt ook ten minste één letter in het zoekvak typen of plakken om alleen die lijstnamen weer te geven met de tekst die u opgeeft.

  Niet alle soorten lijsten worden standaard weergegeven. Als de naam van de lijst die u wilt gebruiken niet wordt weergegeven, scrolt u naar beneden en typt u de lijstnaam in het vak Een aangepaste lijstnaam invoeren.

 3. Klik of tik op Connect om de app te genereren.

  Knop Connect

 4. Als u wordt voorgesteld de inleidende rondleiding te volgen, klikt of tikt u op Volgende om vertrouwd te raken met de belangrijkste gedeelten van de PowerApps-interface (of klik of tik op Overslaan).

  Scherm van de inleidende rondleiding openen

  U kunt de rondleiding altijd later volgen door op het vraagtekenpictogram in de rechterbovenhoek te klikken of tikken en vervolgens op Take the intro tour.

Volgende stappen

 • Druk op Ctrl+S om de zojuist gegenereerde app op te slaan.
 • Zie Customize a layout (Een indeling aanpassen) voor het aanpassen van het bladerscherm (dat standaard wordt weergegeven).
 • Zie Een formulier aanpassen voor het aanpassen van de detail- of bewerkingsschermen.