PowerApps biedt diverse verbindingen met cloudopslag. Bij elk van deze verbindingen kunt u een Excel-bestand opslaan en de gegevens erin overal in uw app gebruiken. Deze verbindingen zijn onder andere:

Azure Blob Box Dropbox Google Drive OneDrive OneDrive
voor Bedrijven
Pictogram API-pictogram API-pictogram API-pictogram API-pictogram API-pictogram

Wat u nodig hebt om te beginnen

 • Toegang tot powerapps.com of PowerApps installeren
 • De verbinding toevoegen
 • U hebt een app gemaakt op basis van een sjabloon, op basis van gegevens of u hebt een volledig nieuwe app gemaakt

 • Een Excel-bestand met gegevens die zijn opgemaakt als een tabel:

  1. Open het Excel-bestand en selecteer vervolgens een cel in de gegevens die u wilt gebruiken.
  2. Selecteer Tabel op het tabblad Invoegen.
  3. Schakel in het dialoogvenster Opslaan als tabel het selectievakje De tabel bevat kopteksten in en selecteer vervolgens OK.
  4. Sla uw wijzigingen op.

Verbinding maken met de cloudopslagverbinding

 1. Ga naar powerapps.com, vouw Beheren uit en selecteer Verbindingen:

  Verbindingen selecteren

 2. Selecteer Nieuwe verbinding en selecteer uw verbinding met cloudopslag. Selecteer bijvoorbeeld OneDrive.

 3. U wordt gevraagd om de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw cloudopslagaccount. Voer deze gegevens in en selecteer Aanmelden:
  Gebruikersnaam en wachtwoord invoeren

  Nadat u bent aangemeld, is deze verbinding gereed voor gebruik in uw apps.

 4. Klik of tik in uw app op het lint, in het tabblad Weergeven, op Gegevensbronnen. Tik of klik in het rechterdeelvenster op Een gegevensbron toevoegen, klik of tik op uw cloud-opslag-verbinding en kies vervolgens de Excel-tabel.

 5. Selecteer Verbinden.

  De tabel wordt vermeld als een gegevensbron:

  Selecteer de Excel-tabel

  OPMERKING Denk eraan dat Excel-gegevens moeten zijn opgemaakt als tabel.

De Excel-gegevens in uw app gebruiken

 1. Selecteer op het tabblad Invoegen de optie Galerie en selecteer vervolgens het galeriebesturingselement Met tekst.
 2. Stel de eigenschap Items van de galerie in op uw Excel-tabel. Als uw Excel-tabel bijvoorbeeld Tabel1 heet, stelt u de eigenschap in op Tabel1:

  Eigenschap Items

  De galerie wordt automatisch bijgewerkt met gegevens uit de Excel-tabel.

 3. Selecteer in de galerie het tweede of derde besturingselement Label. Standaard ziet u dat de eigenschap Tekst van het tweede en derde label automatisch is ingesteld op ThisItem.something. U kunt deze labels instellen op elke kolom in de tabel.

  In het volgende voorbeeld is het tweede label ingesteld op ThisItem.Name en het derde label op ThisItem.Notes:

  Tweede label

  Derde label

  Voorbeelduitvoer:
  Tweede en derde label


  Opmerking: Het eerste vak is eigenlijk een afbeeldingsbesturingselement. Als u geen afbeelding in uw Excel-tabel hebt, kunt u het afbeeldingsbesturingselement verwijderen en in plaats daarvan een label toevoegen. Een besturingselement toevoegen en configureren is een goede informatiebron.

Tabellen en records begrijpen biedt meer informatie en enkele voorbeelden.

De app delen

U kunt de app, bronnen, zoals connectoren, en uw gegevens met anderen in uw organisatie delen.

Als u een map deelt in Dropbox, dan moet de gedeelde map zijn gekoppeld aan het Dropbox-account van de gebruiker.

Voor connectoren met betrekking tot Excel-bestanden gelden bepaalde beperkingen.

Bekende beperkingen

Als Niet-ondersteund gegevenstype of Niet opgemaakt als een tabel wordt weergegeven wanneer u een Excel-verbinding probeert te gebruiken in uw app, maakt u de gegevens op als een tabel.

Als uw Excel-gegevens een berekende kolom bevatten, kunt u deze niet gebruiken om een app te maken en kunt u die gegevens niet toevoegen aan een bestaande app.

Excel-tabellen delen

Ga als volgt te werk als u gegevens in een Excel-bestand wilt delen:

 • In OneDrive voor Bedrijven deelt u het bestand zelf.
 • In OneDrive deelt u de map die het bestand bevat en geeft u bestandspaden (geen URL's) voor media op.
 • In Dropbox of Google Drive deelt u het bestand of de map.

Nuttige koppelingen

Bekijk alle beschikbare verbindingen.
Lees hoe u verbindingen toevoegt en een gegevensbron toevoegt aan uw apps.
Tabellen en records begrijpen met gegevensbronnen in tabelvorm.
Enkele aanvullende bronnen over galeries zijn Een lijst met items weergeven en Afbeeldingen en tekst in een galerie weergeven.