In dit artikel leert u hoe u een eenvoudige app kunt maken die de tekstanalyse-API van Microsoft Cognitive Services gebruikt om tekst te analyseren. We laten u zien hoe u de tekstanalyse-API kunt instellen en hoe u deze aan de connector voor tekstanalyse kunt koppelen. Vervolgens laten we u zien hoe u een app kunt maken die de API oproept.

Opmerking: We raden u aan om Een volledig nieuwe app maken te lezen voordat u dit artikel leest als u nog niet eerder apps in PowerApps hebt gemaakt.

Kennismaking met Microsoft Cognitive Services

Microsoft Cognitive Services vormt een reeks API's, SDK's en services om uw applicaties slimmer, meer betrokken en vindbaar te maken. Deze services stellen u in staat om gemakkelijk intelligente functies, zoals emotie- en videodetectie, gezichts-, spraak- en zichtherkenning, en kennis van spraak en taal, aan uw applicaties toe te voegen.

We richten ons in dit artikel op 'taalbegrip' en gebruiken de tekstanalyse-API. Deze API stelt u in staat om stemming, sleutelfrasen, onderwerpen en taal in uw tekst te detecteren. Laten we beginnen met een demo van de API en ons daarna aanmelden voor een preview-versie.

De tekstanalyse-API verkennen

De API heeft een online demo, zodat u kunt zien hoe deze werkt. Kijk ook naar de JSON die door de service wordt geretourneerd.

 1. Ga naar de pagina Tekstanalyse-API.

 2. Gebruik in de sectie Zie het in actie de voorbeeldtekst of voer uw eigen tekst in. Klik of tik vervolgens op analyseren.

  Demo van Tekstanalyse-API

 3. De pagina geeft opgemaakte resultaten weer op het tabblad Geanalyseerde tekst en het JSON-antwoord op het tabblad JSON. JSON is een manier om gegevens weer te geven. In dit geval zijn het gegevens die door de tekstanalyse-API zijn geretourneerd.

Aanmelden voor de tekstanalyse-API

De API is beschikbaar als gratis preview en gekoppeld aan een Azure-abonnement. U beheert de API via de Azure Portal.

 1. Meld u aan voor een gratis abonnement als u nog geen Azure-abonnement hebt.

 2. Meld u aan bij uw Azure-account.

 3. Ga in de Azure Portal naar Cognitive Services-blade maken.

 4. Vul informatie in voor de tekstanalyse-API, zoals in de volgende afbeelding. Selecteer de prijscategorie F0 (gratis).

  Tekstanalyse-API maken

 5. Klik of tik in de linkerbenedenhoek op Maken.

 6. Klik of tik op het Dashboard op de API die u zojuist hebt gemaakt.

  Azure-dashboard

 7. Klik of tik op Sleutels.

  Menu van Azure

 8. Kopieer een van de sleutels aan de rechterkant van het scherm. We gebruiken deze sleutel later als we een verbinding met de API maken.

  API-sleutels

De app bouwen

We hebben nu de tekstanalyse-API aan de praat gekregen en kunnen deze nu via PowerApps koppelen en een app maken die de API aanroept. Dit is een app met één scherm die dezelfde functionaliteit biedt als de demo op de pagina Tekstanalyse-API. Laten we beginnen met het bouwen!

De app maken en een verbinding toevoegen

We maken eerst een lege telefoonapp en voegen een verbinding met de Tekstanalyse-connector toe. Raadpleeg Een volledig nieuwe app maken en Uw verbindingen beheren in PowerApps als u meer informatie over deze taken wilt.

 1. Klik of tik in PowerApps Studio op Bestand > Nieuw en vervolgens onder Lege app op Telefoonindeling.

  Lege app: telefoonindeling

 2. Klik of tik in het middelste deelvenster op verbinding maken met gegevens.

 3. Klik of tik in het rechterdeelvenster op Nieuwe verbinding > Tekstanalyse.

  PowerApps-gegevensbronnen

 4. Kopieer uw sleutel naar Accountsleutel en klik of tik vervolgens op Maken.

  Tekstanalyse-connector

Besturingselementen toevoegen aan de app

De volgende stap voor het maken van de app bestaat uit het toevoegen van alle besturingselementen. Normaal gesproken als ik apps bouw, voeg ik gaandeweg formules aan de besturingselementen toe. In dit geval richten we ons eerst op de besturingselementen en voegen we in het volgende deel een paar formules toe. In de volgende afbeelding ziet u de app met alle besturingselementen.

Voltooide app

Volg de onderstaande stappen om dit scherm te maken. Als er een naam voor een besturingselement wordt opgegeven, wordt die naam in een formule in het volgende deel gebruikt.

 1. Klik op het tabblad Start op Nieuw scherm en vervolgens op Doorscrolbaar scherm.

 2. Selecteer op Scherm2 [Titel] en wijzig deze in Tekstanalyse.

 3. Voeg een besturingselement Label toe voor de inleidende tekst.

 4. Voeg een besturingselement Tekstinvoer toe, zodat we tekst kunnen invoeren die moet worden geanalyseerd. Noem het besturingselement tiTekstVoorAnalyse. De app moet er nu uitzien zoals in de volgende afbeelding.

  App met titel, subtitel en tekstinvoer

 5. Voeg drie Selectievakje-besturingselementen toe, zodat we kunnen kiezen welke API-bewerkingen moeten worden uitgevoerd. Noem de besturingselementen chkTaal, chkFrasen en chkStemming.

 6. Voeg een knop toe, zodat we de API kunnen aanroepen nadat is geselecteerd welke bewerkingen moeten worden uitgevoerd. De app moet er nu uitzien zoals in de volgende afbeelding.

  App met selectievakjes en knop

 7. Voeg drie Label-besturingselementen toe. De eerste twee bevatten de resultaten van de API-oproepen voor taal en stemming. De derde is alleen een inleiding voor de galerie aan de onderkant van het scherm.

 8. Voeg een besturingselement Lege verticale galerie toe en voeg daarna een besturingselement Label aan de galerie toe. De galerie zal de resultaten voor de API-aanroep voor sleutelfrasen bevatten. De app moet er nu uitzien zoals in de volgende afbeelding.

  App met labels en galerie

 9. Selecteer in het linkerdeelvenster Scherm1 > beletselteken (...) > Verwijderen (we hebben dit scherm niet nodig voor onze app).

We houden deze app eenvoudig en richten ons op het aanroepen van de tekstanalyse-API. U kunt echter items toevoegen, zoals logica voor het weergeven en verbergen van besturingselementen op basis van de geselecteerde selectievakjes, foutafhandeling als de gebruiker geen opties selecteert, enzovoort.

Logica toevoegen om de juiste API-aanroepen te doen

We hebben nu een app die er goed uitziet, maar hij doet nog niets. Dat gaan we zo oplossen. Voordat we echter in detail treden, moeten we eerst begrijpen welk patroon de app volgt:

 1. De app doet specifieke API-aanroepen op basis van de selectievakjes die in de app zijn geselecteerd. Als we op Tekst analyseren klikken of tikken, doet de app 1, 2 of 3 API-aanroepen.

 2. Gegevens die de API retourneert, worden in drie verschillende verzamelingen opgeslagen: languageCollect, sentimentCollect en phrasesCollect.

 3. De eigenschap Tekst voor twee van de labels en de eigenschap Items voor de galerie worden bijgewerkt op basis van de inhoud van de drie verzamelingen.

Laten we vanuit die gedachte de formule voor de eigenschap OnSelect van onze knop toevoegen. Hier gebeurt alles.

If(chkLanguage.Value=true,

    ClearCollect(languageCollect, TextAnalytics.DetectLanguage({numberOfLanguagesToDetect:1, text:tiTextToAnalyze.Text}).detectedLanguages.name)

);

If(chkPhrases.Value=true,

    ClearCollect(phrasesCollect, TextAnalytics.KeyPhrases({language:"en", text:tiTextToAnalyze.Text}).keyPhrases)

);

If(chkSentiment.Value=true,

    ClearCollect(sentimentCollect, TextAnalytics.DetectSentiment({language:"en", text:tiTextToAnalyze.Text}).score)

)

Er gebeurt nogal wat, dus laten we de inhoud even opsplitsen:

 • De If-instructies zijn simpel: als er een specifiek selectievakje wordt geselecteerd, moet de API-aanroep voor die bewerking worden uitgevoerd.
 • Geef binnen elke aanroep de juiste parameters op:
  • We specificeren in alle drie de aanroepen tiTextToAnalyze.Text als de invoertekst.
  • In DetectLanguage() programmeren we numberOfLanguagesToDetect als 1, maar we kunnen deze parameter doorgeven op basis van bepaalde logica in de app.
  • In KeyPhrases() en DetectSentiment() programmeren we de taal als 'en', maar we kunnen deze parameter doorgeven op basis van bepaalde logica in de app. We kunnen bijvoorbeeld eerst de taal detecteren en vervolgens deze parameter instellen op basis van wat DetectLanguage() retourneert.
 • Voeg voor elke aanroep die plaatsvindt de resultaten toe aan de juiste verzameling:
  • Voor languageCollect voegen we de naam toe van de taal die in de tekst werd geïdentificeerd.
  • Voor phrasesCollect voegen we de sleutelzinnen toe die in de tekst werden geïdentificeerd.
  • Voor sentimentCollect voegen we de score voor de stemming in de tekst toe; deze is een waarde van 0-1, waarbij 1 100% positief betekent.

De resultaten van de API-aanroepen weergeven

U kunt de resultaten van de API-aanroepen weergeven door in elk besturingselement naar de juiste verzameling te verwijzen:

 1. Stel de eigenschap Tekst van het taallabel in op: "The language detected is " & First(languageCollect).name.

  De functie First() retourneert de eerste (en in dit geval de enige) record in languageCollect. Vervolgens geven we de naam (het enige veld) weer die aan deze record is gekoppeld.

 2. Stel de eigenschap Tekst van het label voor stemming in op: "The sentiment score is " & Round(First(sentimentCollect.Value).Value, 3)\*100 & "% positive.".

  Deze formule gebruikt ook de functie First(), haalt de waarde (0-1) van de eerste en enige record op en maakt deze vervolgens op als percentage.

 3. Stel de eigenschap Items van de galerie voor sleutelzinnen in op: phrasesCollect.

  We werken nu met een galerie en hebben dus niet de functie First() nodig om een enkele waarde op te halen. We verwijzen naar de verzameling. De galerie geeft de sleutelzinnen weer als een lijst.

De app uitvoeren

De app is nu klaar. Tijd om te zien hoe deze werkt. In de volgende afbeelding zijn alle drie de opties geselecteerd en is de tekst hetzelfde als de standaardtekst op de pagina Tekstanalyse-API.

Voltooide app met gegevens

Als u de uitvoer van deze app met de pagina Tekstanalyse-API aan het begin van dit artikel vergelijkt, ziet u dat we dezelfde resultaten krijgen.

We hopen dat u nu iets meer begrijpt van de tekstanalyse-API en dat u het leuk vond om te zien hoe deze in een app kan worden opgenomen. We horen het graag als er andere Cognitive Services (of andere services in het algemeen) zijn waar we op in moeten gaan in onze artikelen. Laat zoals altijd uw feedback en eventuele vragen achter in de opmerkingen.