Maak een verbinding naar SharePoint Online of naar on-premises SharePoint zodat u automatisch een app kunt genereren of om een volledig nieuwe app te bouwen.

Zie Introduction to PowerApps (Inleiding tot PowerApps) als u onbekend bent met PowerApps.

Op het moment van schrijven ondersteunt PowerApps aangepaste lijsten, maar geen bibliotheken. Daarnaast kunt u gegevens weergeven in sommige typen kolommen, bijvoorbeeld Keuze en Afbeelding. U kunt de gegevens echter niet bijwerken. Zie Bekende problemen voor meer informatie.

Een SharePoint-verbinding opgeven

 1. Registreer u voor PowerApps als u dat nog niet hebt gedaan.

 2. Meld u aan bij powerapps.com met dezelfde referenties die u hebt gebruikt om u te registreren.

 3. Klik of tik in de linker navigatiebalk op Beheren en vervolgens op Verbindingen.

  Optie Nieuw in het menu Bestand

 4. Klik of tik in de rechterbovenhoek op Nieuwe verbinding.

  Knop Nieuwe verbinding

 5. Klik of tik in de lijst met verbindingen op SharePoint.

  SharePoint-verbinding toevoegen

 6. Volg de stappen in een van deze procedures, die later in dit onderwerp aan bod komen:

Verbinding maken met een SharePoint Online-site

 1. Klik of tik op Connect directly (cloud services) en vervolgens op Verbinding toevoegen.

  SharePoint Online kiezen

 2. Ga naar Volgende stappen aan het eind van dit onderwerp.

Verbinding maken met een on-premises SharePoint-site

 1. Klik of tik op Connect using on-premises data gateway.

  SharePoint on-premises kiezen

  Opmerking: gateways en on-premises verbindingen kunnen alleen worden gemaakt en gebruikt in de standaardomgeving van de gebruiker.

 2. Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord op.

  Als er bij uw referenties sprake is van een domeinnaam, geef deze dan op als Domain\Alias.

  Uw referenties opgeven

 3. Als er geen on-premises gegevensgateway is geïnstalleerd, installeert u er een en klik of tik op het pictogram om de lijst met gateways te vernieuwen.

  Een gateway installeren

 4. Klik of tik onder Choose a gateway op de gateway die u wilt gebruiken en vervolgens op Verbinding toevoegen.

  Een gateway kiezen

Volgende stappen

 • Genereer automatisch een app op basis van een door u opgegeven lijst. De app heeft standaard drie schermen: een voor het bladeren in records, een voor het weergeven van details van één record en een voor het maken of bijwerken van een record.
 • Een volledig nieuwe app bouwen. Dit onderwerp is geschreven voor Excel, maar voor SharePoint gelden dezelfde principes.